İşte Bir
Senfoni Orkestrası
Barros & Barros / Stone / Getty Images TÜRKİYE
Müzik eserlerini seslendirmek üzere bir araya gelmiş olan ve çeşitli
müzik aletleri çalan müzisyenlerden oluşan topluluğa orkestra denir.
Orkestralar çeşitli büyüklüklerde olabilir, yani farklı sayıda müzisyenden
oluşabilir. Senfoni orkestraları klasik müzik çalan
en büyük orkestralardır.
18
Bilim Çocuk
Senfoni orkestraları, başta senfoniler
olmak üzere çeşitli klasik müzik eserlerini
seslendirir. Bu orkestralar genellikle yüz kadar
müzisyenden oluşur. Ama çalınacak esere
göre müzisyen sayısı değişebilir.
Senfoni orkestralarında müzisyenleri
yöneten bir orkestra şefi bulunur. Orkestra
şefi, müziğin ne kadar hızlı çalınacağını,
ne zaman yumuşak ne zaman canlı
çalınması gerektiğini el ve kol hareketleriyle
müzisyenlere anlatır. Bunu yaparken genellikle
baton adı verilen ince bir çubuk kullanır.
Şefin hangi yöne baktığı ve yüz ifadeleri
de müzisyenlere nasıl çalacaklarına ilişkin
ipucu verir. Orkestra şefi tüm müzisyenlerin
onu rahatça görebileceği biçimde sahnenin
önünde yüksekçe bir yerde durur.
Bir senfoni orkestrasında müzisyenlerin
oturma düzeni çaldıkları müzik aletine göre
belirlenir. Orkestra şefinin solunda kemanlar,
karşısında viyolalar, sağında da viyolonseller
ve kontrbaslar yer alır. Bu yaylı müzik
aletlerinin hemen arkasında flüt, obua,
klarnet ve fagot gibi tahta üflemeli müzik
aletleri; onların arkasında trompet, trombon,
korno ve tuba gibi bakır üflemeli müzik
aletleri bulunur. Davul, timpani, üçgen, zil
gibi vurmalı müzik aletleri de orkestranın
en arkasındadır. Ayrıca orkestralarda
müzisyenlerin ve orkestra şefinin önünde
üzerine eserlerin notalarını koydukları nota
sehpaları vardır.
Suzan Lema Gençer
Çizim: Pınar Büyükgüral
Bilim Çocuk
19
Download

İşte Bir Senfoni Orkestrası