A)GÖREVLELİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ
• Yolun Trafiğe Açık Olması Hali
Trafik polisi veya görevli kişilerin duruş pozisyonuna göre yan tarafındaki (kollar
yönünde) yollar trafiğe açıktır.Görevlinin bu durumda her iki kolu veya tek kolu yere
paralel bir şekilde açık olabileceği gibi kollardan birisi veya her ikisi birden aşağıya
bırakmış olması talimatın anlamını değiştirmez.
• Yolun Trafiğe Kapalı Olması Hali
Trafik polisi veya görevli kişilerin ön ve arka cephelerinde kalan yollar trafiğe kapalıdır.
Bu durumda kollarının her ikisi veya birisi yanlara açılmış olması veya kollarının kapalı
olması bu talimatın anlamını değiştirmez.
• Yolun Bütün Yönlere Kapalı Olması Hali
Trafik polisi kollarından birini yukarıya kaldırmış, diğerini aşağıya bırakmış pozisyonda
yollar bütün yönlere kapalıdır yani daha önce trafiğe açık olan yolların
kapanacağı ve kapalı olan yolların açılacağı anlamına gelir.Araç sürücülerinin trafik
polisinin vereceği ikinci talimata kadar beklemeleri zorunludur.
Araç Durdurma işareti (sağa ve sola)
Araç Sürücülerini sağa ve sola yanaştırılarak durdurulması, için verilen işarettir
• Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma işareti
- Trafiği Hızlandırma
işareti;
Trafik polisi veya görevli kişi sağ yada sol kolum, yere paralel olacak şekilde dirsekten
kırmak suretiyle yukarıya kaldırıp yere paralel hale getirir. bu hareketin seri
şekilde yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını verir.
-Trafiği yavaşlatma işareti
Trafik polisi veya görevli kişi yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük olacak şekilde
sağ veya sol kolunu omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45’ ile 900
arasında sallar Bu hareketi seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlatılması
talimatını verir
NOT :
trafiği idare etmekte olan görevliler
•
yolu kullananlara görsel anlamda beden işareti vermenin yanı sıra, düdük çalarak
SESLİ-İŞİTSEL işaret de verebilir
-
Trafik polisinin DUR işareti vermesi durumunda
serbest olan diğer eliyle,
düdüğünü uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalması da dur anlamınadır
-
Trafik polisinin HIZLAN işaret vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle,
düdüğünü KISA-KISA uzun süreli veya güçlü olarak çalışası da
•
HIZLAN anlamındadır.
•
Sinyalize
kavşaklarda trafik
görevlileri zorunlu olmadıkça IŞIKLI TRAFIK
İŞARETLERİ yönetimine müdahale edemezler. Görevlilerin vereceği bütün işaretler
anlaşılır, kararlı ve net olmalıdır.
• Yön tayini Hareketleri
Devlet büyüklerinin ve teşkilat men suplarının geçişlerinde Trafik görevlileri selam
vermez. Sağa veya sola yön gösteren trafik görevlisi; beyaz eldiven giymeli, kılık kıyafet
temiz olmalıdır.
• Trafiği Gece Yönelme Hareketleri
-Gece Dönüş İşareti
işaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu, dönüş
yapması istenilen araca yönel çubuk dönüş yönüne göre doğru çizilen yayın içinde
hareket ettiril işaret yeteri kadar tekrarlanır.
- Gece Geç işareti işaret çubuğunun ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizilik.
işaret yeteri kadar tekrarlanır .
-Gece dur işareti
işaret çubuğu 45 lik bir yay içerisinde vücudun sağından soluna sokma doğru hareket
ettirilir. Çubuk yere dik konumda ve ucu yukarıya bakar durumda tutulur
B-IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI
Yayaların ve Sürücülerin yolu düzenli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak
amacıyla kavşaklarda,yaya ve okul geçidi ile benzeri yerlerde kullanılan trafik ışıklı
cihazların anlamlan şunlardır:
• Kırmızı Işık
Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir.Aksini gösteren bir işaret yoksa hiç bir yöne hareket
edilemez, sürücülerin beklemesi gerekir.
• Yeşil Işık
Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durmadan geçilir.Bu
ışık yandığında sürücüler dönüş kurallarına uygun olarak sağa ve sola dönüşlerini
tamamlayabilirler.
•Sarı Işık
Uyarı anlamında olup,yanış sırasına göre yolun trafiğe açılmak veya kapanmak üzere
olduğunu bildirir.
- Yeşilden Sonra Yanan Son Işık
Yolun ,trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir.Emniyetle duramayacak kadar kavşağa
yaklaşmış olan araçların dikkatlice geçmeleri diğer araçların durmaları gerektiğini bildirir.
-Sarı ve Kırmızı Işık Birlikte Yandığında
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Beklemekte olan sürücülerin kalkışa
hazırlıklı olmaları gerekir.
-Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık
Durulur,yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra yol müsait
ise geçiş yapılır. DUR işaret levhası ile aynı anlamdadır.
Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık
Uyan niteliği anlamındadır.Bu yerin yavaş ve dikkatli olarak geçilmesini
bildirir.YOL VER işaret levhası ile aynı anlamdadır.
• Işıklı Oklar
Dönüşleri düzeltme amacıyla konulmuştur.Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönünde
dönüş
yapacak
sürücüler,oklu
ışığın
yeşil
yanmasını
beklemek
zorundadırlar.Oklu ışık yeşil yandığında,ok istikametinde gidecek sürücüler,trafik
kurallarına uyarak dönüşlerini tamamlarlar veya doğru gidebilirler.Diğer yönlere
gidecek sürücüler ise yeşil ışığın yanmasını beklemek zorundadırlar.
Ana trafik ışığı yeşil yanmakta iken, ışıklı ok kırmızı yanmakta ise, ok yönünde
gidecek olan sürücüler beklemek zorundadırlar.
• Yaya Figürlü Kırmızı Işık
Yaya geçidinin yayalara kapalı olduğunu gösterir.Bu ışık yanmakta iken
yayaların taşıt yoluna girmemeleri gerekir
• Yaya Figürlü Yeşil Işık
Yaya geçidinin yayalara açık olduğunu gösterir.Yayalar karşıya geçmek üzere
taşıt yolunu kullanabilirler.Yayalar gidiş istikametine göre yaya geçidinin sağını
kullanmak zorundadırlar.
• Sesli veya Yazılı Işık
Sesli veya yazılı ışıklar, araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen
ışıklardır. Sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesi gerektiğini ifade
ederler.Bazı geçitlerde yayalar için geçiş butonu konulmuştur.Karşıya geçmek isteyen
yayalar butonu kullanarak kendilerine yeşil ışık yanmasını sağlarlar.
Ayrıca bazı kavşak ve yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların bekleme geçiş sürelerini
gösteren dijital zaman sayaçları vardır. Bu zaman sayaçları kırmızı veya yeşil ışık
yandığında sürücülerin ve yayaların durma veya geçme sürelerini azalarak
göstermektedir. Bu cihazların bulunduğu geçit veya kavşakları kullanan yaya ve
sürücüler sayaçta gösterilen süreler göre geçme ve bekleme zamanlarını
ayarlamalıdırlar
Download

grvks - Çağlayan Surucu Kursu