:
TÜRKİYE’NİN DAĞLARI, OVALARI, PLATOLARI
2
I
IV
4
1
II
A
3
E
5
III
C
B
V
1- Harita da verilmiş olan platolarımız hangileridir?
Adlarını yazınız.
I.
D
1
Hangisi kırıklı dağlarımızdan
biridir?
2
Hangi dağ sırası üzerinde Kuzey
Anadolu’nun en yüksek zirvesi olan
Kaçkar dağı yer alır?
3
Hangisi aşınım düzlüğü
platosudur?
4
Hangisi graben ovalarımızdan
biridir?
5
Karstik plato özelliği gösteren
hangisidir?
6
Hangi ova eski bir göl yeridir?
7
Haritadaki ovalardan
hangisi/hangileri DAF üzerinde yer
almaktadır?
8
Hangisi karstik kökenli
ovalarımızdan biridir?
9
IV nolu platomuzdaki temel
ekonomik faaliyet nedir?
10
Haritadaki platolardan hangisinin
ortalama yükseltisi en azdır?
11
Haritada verilen ovalardan
hangilerinin yükseltisi daha azdır?
12
Haritada verilen ovalardan hangisi
diğerlerinden daha yüksektir?
………………………………..
II.
………………………………..
III.
………………………………..
IV.
………………………………..
V.
………………………………..
2- Haritada coğrafi dağılışları verilmiş olan
ovalarımızın adlarını yazınız
A. ………………………………..
B. ………………………………..
C. ………………………………..
D. ………………………………..
E. ………………………………..
3- Haritada verilmiş olan dağlarımızın adlarını yazınız.
1) ……………………………….
2) ……………………………….
3) ……………………………….
4) ……………………………….
5) ……………………………….
Sedat Duman
Etimesgut Lisesi Coğrafya Öğretmeni
Download

dağlar ovalar platolar pekiştireç cevap