KPSS
Türkiye
Coğrafyası
Harita Seti
Doğu ATEŞ
1
2
Değerli KPSS adayları,
İlk kez 2007 yılında hazırladığımız Türkiye coğrafyası harita seti, 2007 - 2008
- 2009 yıllarında yüzbinlerce kez indirilmişti. İlerleyen yıllarda bu çalışmanın pek
çok taklidi üretildi ve raflarda yerini aldı. KPSS alanında 2014’te EVRENSEL İLETİŞİM ile yeniden bir sürece başladık. Dolayısıyla kamu personeli adaylarının
kaliteli, güvenilir, bilimsel olanı edinme hakkı var diye düşünerek, aslı 2007’de
hazırlanan setin yeni versiyonunu hazırladım. Bu materyali ücretsiz indirebilir, inceleyebilir, duyurabilirsiniz.
Şunu söylemek zorundayım “İçinde evrensel olan herşey güzeldir.”
Başarılar diliyorum.
Doğu ATEŞ
3
4
TÜRKİYE SAYISAL YÜKSELTİ MODELİ
EGE DENİZİ
Uludağ
Manisa - Kula
Volkanik Yöresi
AKDENİZ
ları
Dağ
KARADENİZ
Erciyes D.
Hasan D.
Melendiz D.
Karacadağ
Nemrut D.
Ağrı D.
Tendürek D.
Süphan D.
TÜRKİYE’NİN VOLKANİK DAĞLARI
ğlu
o
Kör
Karacadağ
Karadağ
Hassa - Kırıkhan
Volkanik Yöresi
5
EGE
Konya O.
Aksaray O.
Silifke O.
Yukarı Sakarya
Ovaları
Sakarya O.
Ankara O.
Adana O.
Ergene O.
Sakarya O.
Bafra O.
ba.O
Çarşam
TÜRKİYE’NİN DELTA OVALARI
8
ey
nar
O.
9
rı
rı
Iğdır O.
Yüksekova
ala
Ov
10
a
val
yO
5
ün
lu G
o
d
7
na
D.A
6
uze
4
pı
Harran O. Suruğ O. eylan
C
1
2 3
K
olu
d
na
D.A
Malatya O.
Çarşam
Elbistan O.
O.
Ka
Ov raden
ala iz
rı
Bafra O.
ba.O
Volkanik Plato
TÜRKİYE’NİN OVALARI
Karstik Plato
Güney Marmara Ovaları Bursa, Balıkesir, Susuruluk, Karabey, Yenişehir, M. Kemalpaşa
Orta Karadeniz Ovaları Kastamonu, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar Kargı
Doğu Anadolu Kuzey Avaları, 1. Erzincan, 2. Tercan, 3. Aşkale, 4. Erzurum, 5. Horasan
Doğu Anadolu Güney Ovaları, 6. Elazığ, 7. Bingöl, 8. Muş, 9. Malazgirt, 10. Eleşkirt
Dalaman O.
B.Menderes O.
K.Menderes O.
Gediz O.
Bakır Çay O.
G. Marmara
Ovaları
Ergene O.
Aşınım Platosu
AKDENİZ
Taşeli
Platosu
Amik
O.
6
Sakarya O.
Silifke O.
Bafra O.
Adana O.
Ce
KARADENİZ
ba.O
Çarşam
TÜRKİYE’NİN DELTA OVALARI
Güney Marmara Ovaları Bursa, Balıkesir, Susuruluk, Karabey, Yenişehir, M. Kemalpaşa
Orta Karadeniz Ovaları Kastamonu, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar Kargı
Doğu Anadolu Kuzey Avaları, 1. Erzincan, 2. Tercan, 3. Aşkale, 4. Erzurum, 5. Horasan
Doğu Anadolu Güney Ovaları, 6. Elazığ, 7. Bingöl, 8. Muş, 9. Malazgirt, 10. Eleşkirt
Ergene O.
Bakırçay. O.
Gediz O.
K.Menderes O.
B.Menderes O.
Silifke O.
Haymana
BOZCAD
ANAKK
BO¥A
GÖKÇEA
YU N A N İ
BULG
7
DEN¥Z¥
Amik
O.
Amik
O.
8
TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNDEKİ LEVHALAR
Türkiye’nin Başlıca
Platoları
9
10
K. Menderes D.
İzmir
Bakırçay D.
Gediz D.
Antalya
Afyon
Eskişehir
Sakarya D.
AKDENİZ
İstanbul
MARMARA
Karamenderes D.
Balıkesir
Meriç D.
Muğla
B. Menderes D.
EGE
YUN.
BUL.
Bolu
Konya
ANKARA
Cansu D.
Asi D.
Çukurova D.
Adana
Kayseri
Sivas
Samsun
Çarşamba D.
KARADENİZ
Bafra D.
SURİYE
Diyarbakır
IRAK
Van
ERM.
İRAN
NAH.
30
0
30 60 90 120 150180 km
Adana
TÜRKİYE’NİN DELTALARI
Malatya
Erzurum
Artvin
GÜRCİSTAN
AKDENİZ
TÜRKİYE’NİN OVALARI
KARADENİZ
Güney Marmara Ovaları : Bursa, Balıkesir, Susurluk, Karacabey, Yenişehir, M. Kemalpaşa
Orta Karadeniz Ovaları : Taşköprü, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar, Kargı
Doğu Anadolu Kuzey Ovaları : 1. Erzincan 2. Tercan 3. Aşkale 4. Erzurum 5. Horasan
Doğu Anadolu Güney Ovaları : 6. Elazığ 7. Bingöl 8. Muş 9. Malazgirt 10. Eleşkirt
EGE DENİZİ
11
12
EGE DENİZİ
0 60
300 km
Antalya
Zonguldak
AKDENİZ
İstanbul
Mersin
KARADENİZ
Ordu
Gümüşhane
TÜRKİYE’NİN KARSTİK ARAZİLERİ
Hakkari
EGE DENİZİ
Geyik D.
Ilgaz D.
da
Ala
r
.
rD
lka
Bo
ğla
rı
Tahtalı D.
Munzur D.
Cilo D.
Sat. D.
la
ağ
D
o
ğ
u
Karade niz D
Ağrı D.
KARADENİZ
TÜRKİYE’DE BUZULMAŞMA GÖRÜLEN DAĞLAR
Uludağ
da
ğ
Be
yd
ağ
AKDENİZ
Ak
13
14
1. Derece
İZMİR
KONYA
3. Derece
DAK
ZONGUL
2. Derece
ANTALYA
İSTANBUL
4. Derece
ADANA
5. Derece
ERZİNCAN
TRABZON
TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI
K
HAKKARİ
KARS
TÜRKİYE AKARSU HAVZALARI HARİTASI
15
16
3
5
6
7
8
9
10
11
16
TÜRKİYE’DE GENÇ VOLKANİK ARAZİLERİN DAĞILIŞI
2
4
Kuvaterner
Lav Akıntıları
17
12
13
18
15
14
Genç Püskürme
Merkezlerinin
Adları
Neojen-Kuvaterner
Volkanik Alanlar
17
18
TÜRKİYE’DE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI
TÜRKİYE’DE KAPLICALAR VE SICAK SU KAYNAKLARI
19
20
Genellikle kahverengi asit orman toprakları ve podsoller
Engebeli dağlık alanlardaki sığ ve taşlı topraklar
Kahverengi bozkır toprakları
Kırmızımsı Akdeniz toprakları
Kurak sahalardaki kızıl renkli, kireçli ve alkali topraklar
Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşmuş rendzinalar
Çoğunlukla dağlık volkanik arazi üzerindeki taşlı topraklar
Kara topraklar (çernezyonlar)
Ağır bünyeli ve killi topraklar (vertisoller)
Volkanik arazideki kumlu topraklar
Alüvyal toprakları (entisoller)
Kıyılardaki tuzlu topraklar ve kumullar
TÜRKİYE TOPRAK HARİTASI
TÜRKİYE UZUN YILLAR ORTALAMA SICAKLIK DAĞILIŞ HARİTASI
21
22
TÜRKİYE’DE NEMLİLİĞİN DAĞILIŞI
mm
TÜRKİYE’DE BİTKİ ÖRTÜSÜ
MAKİ
23
24
D.ATEŞ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Download

Türkiye Coğrafyası Harita Seti