ANTALYA
İÇME SUYU VE SORUNLARI
SEMPOZYUMU 2
(AİSS 2015)
2.DUYURU
DESTEKLEYEN KURUMLAR
MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
JEOLOJİ MÜH. ODASI ANTALYA ŞUBESİ
ZİRAAT MÜH. ODASI ANTALYA ŞUBESİ
MAKİNE MÜH. ODASI ANTALYA ŞUBESİ
ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ
HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
5-6 MAYIS 2015
Amaç
Ülkemizin yurtdışında en çok tanınan yerleşim yeri olan Antalya, 2014 yılında 12 milyon yabancı turist ile çok sayıda yerli
turiste ev sahipliği yapmıştır. Ev sahipliği ağırlıklı olarak Nisan-Eylül ayları arasında gerçekleşmiş olup bu dönem yağışların
olmadığı kurak döneme karşılık gelmektedir. Bugüne kadar su arzında sorun yaşanmamış olması zengin yeraltı su
kaynakları ve bu kaynakların Toroslardan aldığı büyük miktarda su kütlesi sayesindedir. Küresel iklim değişikliğinin de etkisi
ile gelecekte yağış rejimlerinde olumsuz değişiklikler yaşanması olasıdır. Bu nedenle, göreceli olarak zengin olan su
kaynaklarımızın doğal, insani, tarımsal, endüstriyel ihtiyaçları sürdürülebilir şekilde karşılamasının devam ettirilebilmesi
için kısa, orta ve uzun vadeli stratejik su yönetimi planlarına ihtiyaç bulunmaktadır. AB uyum süreci kapsamında
uygulanması gereken nehir havza yönetimi kapsamında Antalya İli’nin içinde bulunduğu Doğu, Orta ve Batı Akdeniz
Havzalarına yönelik birincisi 2006 yılında düzenlenen “Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu 2” de
kaynaklarımızın miktar ve kalitesi, atıksu ve arıtma çamuru yönetimi, havza koruma çalışmaları ve su kaynaklarının
kullanılması konularında bilim insanları ve karar vericilerin biraraya getirilerek strateji geliştirilmesine katkıda bulunulması
hedeflenmektedir.
Sempozyum konuları
A. İÇME SUYU YÖNETİMİ
İçme suyu kaynakları ve koruma alanları
Şebeke su kalitesi
Şebeke su kayıpları Şebekede
enerji üretimi
B. ATIKSU YÖNETİMİ
Atık su arıtımında yeni teknolojiler Arıtılmış
atık suların tekrar kullanımı Arıtma çamurları
yönetimi
C. SU HAVZALARI YÖNETİMİ
Düzenleme Kurulu
Semanur KURT
Kent Konseyi
Tunç TARIMCI
Kent Konseyi
A Necati ATEŞ
Kent Konseyi
Dr. Ebru MANAVOĞLU
Kent Konseyi
Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU
Akdeniz Üniv.
Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU
Akdeniz Üniv.
Prof. Dr. Bülent TOPKAYA
Akdeniz Üniv.
Yrd. Doç. Dr. Ernur AKINER
Akdeniz Üniv.
Dr. İ. Ethem KARADİREK
Akdeniz Üniv.
Dr. Firdes YENİLMEZ
Akdeniz Üniv.
Osman YILDIZ
ASAT
M. Osman AYDIN
Mimarlar Odası Ant. Şb.
Ömer Pınar AVŞAR
Jeoloji Müh. Odası Ant. Şb.
Adnan ÖZÇELİK
Ziraat Müh. Odası Ant. Şb.
Ümit BÜYÜKEŞMELİ
Makine Müh. Odası Ant. Şb.
Haşim DİKENCİK
Şehir Plancıları Odası Ant. Şb.
Veysel BARUT
Harita Müh. Odası Ant. Şb.
Neslihan YALÇIN
Peyzaj Mimarları Odası Ant. Şb.
Erdal ÖZDEMİR
Çevre Mühendisleri Odası Ant. Şb.
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Cumali Kınacı
Su Yönetimi Genel Müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Prof. Dr. İzzet Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Tanık
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Filibeli
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet Alpsalan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın
Konya NE Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Soyupak
KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kitiş
Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM
Doç. Dr. Gökhan Civelekoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat Özgü Yiğit
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sempozyum katılımı
Özet gönderimi 10 Nisan 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin sunmak istedikleri
bildirinin
3
sayfayı
geçmeyecek
genişletilmiş
özetini
10
Nisan
2015
tarihine
kadar
[email protected] adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından
değerlendirilecek çalışmalardan sempozyum programına kabul edilen bildiriler 20 Nisan 2015 tarihinde duyurulacaktır.
Sempozyuma bildirili olarak katılım ücretsizdir.
Sempozyum yeri
ANTALYA İÇME SUYU VE SORUNLARI SEMPOZYUMU 2, 5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Harrington Park Resort-Antalya’da
düzenlenecektir.
Yazışma Adresi:
Antalya Kent Konseyi
Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı İçi No:55 Antalya
[email protected]
Tel
Faks
:0 242 243 67 89
:0 242 243 69 92
Download

Sempozyum Detayları İçin Tıklayınız