12.01.2015
KAYIT - TESCİL İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1-)
ADI
KULLANILAN BAŞKA ADLARI
VARSA YAZINIZ
E
S E R İ N
DİLİ
SAYFA SAYISI
EBATLARI VEYA SÜRESİ
VARSA ISBN NUMARASI
ÜRETİM TARİHİ VE ÜLKESİ
….../….../….……
ALENİLEŞTİĞİ TARİH VE ÜLKE
….../….../……….
CİLT NO
SAYI
YAYIMLANMA PERİYODU
SÜRELİ YAYIN OLMASI
HALİNDE
ESERİN TÜRÜ
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DİL VE YAZI İLE İFADE OLUNAN ESER (KİTAP, VB…)
HER NEVİ RAKIS
YAZILI KOREOGRAFİ ESERİ
PANDOMİMA VE BUNA BENZER SÖZSÜZ
SAHNE ESERİ
BEDİİ (ESTETİK) VASFI BULUNMAYAN HER NEVİ TEKNİK VE İLMİ MAHİYETTE FOTOĞRAF ESERİ
HER NEVİ HARİTA
PLAN
PROJE
KROKİ
RESİM
COĞRAFYA VE TOPOGRAFYAYA AİT MAKET VE BENZERİ
ŞEHİRCİLİK TASARIM VE PROJESİ
HER ÇEŞİT MİMARLIK VE
MİMARİ MAKET
ENDÜSTRİ, ÇEVRE VE SAHNE TASARIM VE PROJESİ
ESERE İLİŞKİN BİLGİLER :
Merkez: Necatibey Cad. No:64 Kat:1 Daire:4-5 Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 231 17 77 (pbx)
Fax: 0312 230 54 83
Web: www.mtppatent.com.tr
E-mail: [email protected]
Centre : Necatibey Cad. No:64 Kat:1 Daire:4-5 Kızılay-ANKARA (TR)
Phone : +90 312 231 17 77 (pbx)
Fax: 0312 230 54 83
Web: www.mtppatent.com.tr
E-mail: [email protected]
12.01.2015
2-)
ESER SAHİBİ GERÇEK KİŞİ İSE
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
T.C. KİMLİK
DOĞUM
ÖLÜM
NUMARASI
TARİHİ
TARİHİ
ESER SAHİBİ ESERİNDE
UYRUĞU
İKAMETGAH ADRESİ
TAKMA AD KULLANIYORSA
ADI
ESER SAHİBİ TÜZEL KİŞİ* İSE
SIRA
NO
İŞLETME ADI / TİCARET UNVANI
VERGİ SİCİL NUMARASI
ADRESİ
(* Memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserlerde işveren eser sahibi olarak kabul edilir.)
BİRLİKTE ESER SAHİPLİĞİ SÖZ KONUSU İSE ESER SAHİBİNİN ESERE OLAN KATKISI :
3-)
İŞLENME/DERLEME ESERLERDE
BU ESER YA DA BU ESERİN ÖNCEKİ VERSİYONU KAYITTESCİL EDİLMİŞSE ÖNCEKİ KAYIT-TESCİL
NUMARASI/NUMARALARI
HANGİ ESER ÜZERİNDEN İŞLENME/DERLEME YAPILDIĞINI
BELİRTİNİZ.
ÖNCEKİ ESERİN TÜRÜ
ESER SAHİBİNDEN İZİN ALINDIĞINI GÖSTEREN
..…./…..../…..…
SÖZLEŞMENİN TARİHİ
Sayfa 2
12.01.2015
4-)
Eserin dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi) 2 adet
kopyası: Başvurusu yapılan eserin hiçbir tereddüte neden olmayacak şekilde bütün özelliklerini açıkça
tanımlayan aşağıda bulunan minimum değerlerle çekilmiş bir veya birden fazla dijital fotoğrafı DVD
medya olarak verilmelidir.



Dosya Formatı : Tagged Image File Format (.tiff)
Çözünürlük Değeri: En az 600 Dpi
Renk : Renkli veya Siyah Beyaz
5-) Vekaletname
(Örneği aşağıdadır. Noter tasdiki zorunludur)
6-) Kayıt-Tescil Ücreti :
Tüm Resmi Giderler, Vekillik Danışmanlık ve Takip Ücreti İçin
Lütfen Merkez Ofisimizi Arayınız. (0312) 231 17 77 / pbx
Banka Hesap Numaraları: Mtp Marka ve Patent Tescil Bürosu - Savaş YÜKSEL hesabı
BANKA
ŞUBE
Akbank
Necatibey (241)
HESAP NO
83038
TR17 0004 6002 4188 8000 0830 38
6696364
Garanti Bankası
Necatibey (130)
TR38 0006 2000 1300 0006 6963 64
0622397
İş Bankası
Necatibey (4222)
TR71 0006 4000 0014 2220 6223 97
65581256
Yapı Kredi
Sıhhiye (0309-5)
TR84 0006 7010 0000 0065 5812 56
PTT Bank
Bakanlıklar
539 17 09
www.mtppatent.com.tr/odeme linkinden sanal post ile tüm kredi kartlarına tek çekim veya peşin
fiyatına Bonus özellikli Kredi Kartlarına vade farksız 2 ya da 3 taksit olarak ödeme yapılabilir.
Sayfa 3
12.01.2015
V E K A L E T N A M E
T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI nezdinde; ben/biz……………………
……..…………………………………………………………..…………… adına telif
hakları kapsamına giren her türlü kayıt-tescil işlemleri, bandrol işlemleri ve
diğer tüm konularda her türlü evrakı / belgeyi hazırlamaya, imzalamaya, elden
alıp vermeye ve bizi temsile “Necatibey Caddesi No.64 Kat:1 Daire:4
Kızılay/ANKARA” adresinde yerleşik Savaş YÜKSEL - MTP Marka Tasarım
ve
Patent’i
ayrıca,
yine
aynı
adreste
mukim;
;
Savaş
YÜKSEL
(T.C.Kimlik No: 10399091046), Murat UZUN (T.C.Kimlik No:13514522340),
Tuğçe ULUÇAY (T.C.Kimlik No: 15908634714), Narin YILDIRIM (T.C.Kimlik
No: 25073201178) ve Mustafa VAZGEÇ’i (T.C.Kimlik No: 64648096856)’ i
birlikte ve / veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim / ettik.
VEKALET VEREN
VEKİL OLAN
Firma Kaşesi – Ad,Soyad - İmza
Mtp Marka ve Patent Tescil Ofisi
Savaş YÜKSEL
Murat UZUN
Tuğçe ULUÇAY
Narin YILDIRIM
Mustafa VAZGEÇ
Sayfa 4
Download

MARKA TESCİL BAŞVURU FORMU