Yarışmamız 6 kategoriden oluşmaktadır.
-Sumo
-Mini-sumo
-Çizgi İzleyen
-Serbest Kategori
-Labirent
-Yangın Söndüren
Çizgi İzleyen Kategorisi
Görev Tanımı
•Bu kategoride robotlar siyah pist üzerine beyaz veya beyaz pist üzerine siyah çizgilerin üstünde
kalarak parkuru tamamlamaya çalışırlar.
Başarı Kriteri
•Bu kategoride başarı kriteri ceza üst limitini doldurmadan pisti tamamlayabilmektir.
Yarışma
•Yarışma tek bir parkurdan oluşup yarışmada kapılar ve spiral dönüşler olabilir.
•Yarışan robotlardan en iyi puanı alan ilk 3 robot ödül alacaktır.
•Her robot sırayla yarışır.
•Final yarışmasından iki saat önce, finalist yarışmacılara pisti incelemeleri için 20dk zaman verilir. Bu
süre içinde fotoğraf çekimi veya video kaydına izin verilmez. Daha sonra her robot için bir kişi olmak
üzere on finaliste, diğer yarışmacılardan bir odada robotlarında modifikasyon yapmak üzere yarım
saat süre verilir.
•Tüm yarışmalarla birlikte bu kategoride de “Kategori üstü kurallar” geçerlidir.
Parkur Özellikleri
•Pist 40cm, çizgiler ise 18mm genişliğindedir.
•Pist, siyah ya da beyaz renkli mdf, pistler üzerindeki çizgiler zıt renklidir.
•Tümsek engelinin eğimi en fazla 10 derecedir.
•Köprünün yüksekliği 30cm, rampasının eğimi ise en fazla 20 derecedir.
•Sinüzoidal çizgili bölümde çizgi, pistin ortasından ±5cm uzaklıktadır. Kesikli çizgiler arası mesafe
5cm’dir. Daralan yolun genişliği ise 30cm’dir.
•Eğimli yolda yolun eğimi en fazla 25 derecedir.
Robot Özellikleri
•Robotların eni ve boyu 35cm’yi, yüksekliği 25cm’yi geçmemelidir. Ağırlıkta bir sınırlama yoktur.
Mini-Sumo Kategorisi
Görev Tanımı
•Bu kategoride robotlar, yaptıkları ikili karşılaşmalarda rakip robotu pistin dışına itmeye çalışırlar.
Yarışma
•Yarışma, robotların ikili karşılaşmaları (maç) halinde gerçekleşir. Bir maç, üç raunt’tan oluşur.
•Maçların başlama zamanını geldiğinde bir dakika içinde dohyo’nun yanında bulunmayan robotlar
yapacakları maçı hükmen 3-0 kaybederler.
•Robotlar maçlara dohyo merkezine göre simetrik, aralarında 15cm mesafe ile birbirine paralel farklı
yöne bakarak, ikinci raunt birbirine paralel aynı yöne bakarak, üçüncü raunt birbirine paralel farkı
yöne bakarak başlarlar.
•Robotlar harekete hakemin başla komutundan 5sn sonra başlamalıdır. Bu kurala uymayan robotlar
yapmakta oldukları maçı hükmen 3-0 kaybederler.
•Rakip robotu dohyonun dışına iten ve yere düşürdüğünden emin olan robot raunt’u kazanır.
•30 saniye içinde bitmeyen raunt'lar berabere bitmiş sayılır.
•Yarışmacılar yapacakları maçlardan hemen önce teknik mola alabilir. Teknik mola hakları grup
maçlarında toplamda bir adet, final grubu maçlarında toplamda iki adettir. Bir maçtan önce birden
fazla teknik mola alınamaz. Bu durumda maç üç dakika ertelenir, teknik mola boyunca robotun
programı ve güç kaynağı değiştirilebilir.
•Bir robot, yapmakta olduğu bir maçın raunt’ları arasında teknik mola alamaz, güç kaynağını
değiştiremez.
•Tüm yarışmalarla birlikte bu kategoride de “Kategori üstü kurallar” geçerlidir.
Parkur Özellikleri
•Dohyo adı verilen parkur 38.5cm çapı”nda, 2cm yüksekliğinde, yuvarlak şekildedir.
•Dohyo siyah renkli mdf’dir. Dohyo’nun kenarlarında 1cm kalınlıklı beyaz çizgi vardır.
Robot Özellikleri
•Robotların eni, boyu ve yüksekliği 10cm’i geçmemelidir.
•Robotların ağırlığı 250g’ı geçmemelidir.
•Robotlarda rakip robotun yerle temasını tamamen kesecek ya da rakip robota kasıtlı olarak zarar
verecek sistemler kullanılamaz
•Sumo Kategorisi
Görev Tanımı
•Bu kategoride robotlar, yaptıkları ikili karşılaşmalarda rakip robotu pistin dışına itmeye çalışırlar.
Yarışma
•Yarışma, robotların ikili karşılaşmaları (maç) halinde gerçekleşir. Bir maç, üç raunt’tan oluşur.
•Maçların başlama zamanını geldiğinde bir dakika içinde dohyo’nun yanında bulunmayan robotlar
yapacakları maçı hükmen 3-0 kaybederler.
•Robotlar maçlara dohyo merkezine göre simetrik, aralarında 15cm mesafe ile birbirine paralel farklı
yöne bakarak, ikinci raunt birbirine paralel aynı yöne bakarak, üçüncü raunt birbirine paralel farkı
yöne bakarak başlarlar.
•Robotlar harekete hakemin başla komutundan 5sn sonra başlamalıdır. Bu kurala uymayan robotlar
yapmakta oldukları maçı hükmen 3-0 kaybederler.
•Rakip robotu dohyonun dışına iten ve yere düşürdüğünden emin olan robot raunt’u kazanır.
•30 saniye içinde bitmeyen raunt'lar berabere bitmiş sayılır.
•Yarışmacılar yapacakları maçlardan hemen önce teknik mola alabilir. Teknik mola hakları grup
maçlarında toplamda bir adet, final grubu maçlarında toplamda iki adettir. Bir maçtan önce birden
fazla teknik mola alınamaz. Bu durumda maç üç dakika ertelenir, teknik mola boyunca robotun
programı ve güç kaynağı değiştirilebilir.
•Bir robot, yapmakta olduğu bir maçın raunt’ları arasında teknik mola alamaz, güç kaynağını
değiştiremez.
•Tüm yarışmalarla birlikte bu kategoride de “Kategori üstü kurallar” geçerlidir.
Parkur Özellikleri
•Dohyo adı verilen parkur 154cm çapında, 2.3cm yüksekliğinde, yuvarlak şekildedir.
•Dohyo siyah renkli metal sactır. Dohyo’nun kenarlarında 2cm kalınlıklı beyaz çizgi vardır.
Robot Özellikleri
•Robotların eni, boyu 20cm’i geçmemelidir.
•Robotların ağırlığı 3000g’ı geçmemelidir.
•Robotlarda rakip robotun yerle temasını tamamen kesecek ya da rakip robota kasıtlı olarak zarar
verecek sistemler kullanılamaz
SERBEST KATEGORİ
Tanım
•Bu kategoride yarışmacılar kendi yaptıkları projeleri iki gün boyunca “Serbest Kategori” jürilerine ve
organizasyon katılımcılarına sergiler.
•KBÜ IEEE ekibinin belirlediği jüri üyelerinin;
o Mekanik tasarım
o Teknik bilgi kullanımı
o Alanına getirdiği yenilik
o Projenin güncelliği
o Sunum performansı
kriterlerini dikkate alarak yaptıkları puanlamalar sonucu yarışmanın kazananı belirlenir.
•Projelerin sergilendiği alanda her proje için poster yapıştırmak için kullanılacak bir adet pano
bulunur. Panoların büyüklüğü genişlikte 80cm, yükseklikte 170cm’dir.
•Hakem heyetinin projeler hakkında ön bilgi edinmesi ve ön eleme yapılabilmesi için yarışmacıların
proje kayıtlarını yaptıktan pdf formatta bir proje ön bilgi raporu göndermesi gerekmektedir.
Yangın Söndüren Kategorisi
Görev Tanımı
•Bu kategoride robotlar, parkurda bulunan mumları verilen süre içinde söndürmeye çalışırlar.
Başarı kriteri
•Bu kategoride başarı kriteri en az bir mum söndürebilmektir.
Yarışma
•Her robot sırayla yarışır.
•Robotların yarışmak için 5dk’sı vardır.
•Robotlar, yarışmaya yarışma sırasında belirlenecek olan yerden başlarlar.
•Yarışmanın herhangi bir anında üç defaya mahsus olmak üzere -hakemin de onay vermesi
durumunda- yarışmacı robotuna müdahale edebilir. Bu müdahale ancak, robotun bulunduğu
konumda yalnızca yönünün değiştirilmesi şeklinde olabilir.
•Yarışma sırasında robotların mumları herhangi bir şekilde devirmesi durumunda, robot; o mum
söndürülse dahi puan alamaz.
•Oda haricinde koridorlarda da mum olabilir.
•Söndürme sistemlerinin mum bulunan odalar ve koridorlardaki mumlu bölgeler haricindeki yerlerde
çalıştırılması yasaktır.
•Tüm yarışmalarla birlikte bu kategoride de “Kategori üstü kurallar” geçerlidir.
Parkur Özellikleri
•Parkurun duvarları beyaz renkli, zemini siyah renkli mdf’dir.
•Parkurdaki yolların genişliği en az 40cm’dir. Ama bazı odalarda 20 cm'lik girintiler olabilir.
•Bütün duvarların yüksekliği 20cm’dir.
•Parkurun büyüklüğü 175cm x 350cm’dir.
•Parkurdaki odaların girişleri 18mm kalınlıklı beyaz çizgilerle belirtilir.
•Yarışmalarda kullanılan mumların uzunlukları 13±2cm aralığında değişkendir.
Labirent Kategorisi
Görev Tanımı
•Bu kategoride robotlar, ezberleme ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan labirent şeklindeki
parkuru tamamlamaya çalışırlar.
Başarı Kriteri
•Bu kategoride başarı kriteri parkuru tamamlayabilmektir.
Yarışma
•Her robot sırayla yarışır.
•Robotlar, yarışmaya başlangıç birim karesinin dışarı bakan tarafına arkası dayalı olarak başlarlar.
•Parkurda ezberleme bölümünde tek karelik çıkmaz odalar olacaktır. Ezberleme ve uygulama
bölümünde bu karelere girmek serbesttir. Fakat isteyen robotlar kısayol hesabı yaparak uygulama
bölümünde bu karelere girmemekte özgürdürler. Bu durum herhangi bir puan avantajı sağlayacaktır.
•Tek karelik odaların sayısı önceden söylenmeyecektir.
•Robotun başlangıç çizgisinden iki bölüm arasındaki geçiş çizgisine kadar olan bölümdeki derecesine
“Ezberleme Süresi”; geçiş çizgisinden labirentin çıkışına kadar olan bölümdeki derecesine “ ygulama
Süresi” denir.
•Yarışmacılar üç defaya mahsus olmak üzere robotlarını yarışmaya yeniden başlatabilirler.
•Robotlar labirent duvarlarının üstünden atlayamaz, tekerlekleri zeminden ayrılamaz, veya herhangi
bir parçasını kendinden ayırıp zemine bırakamaz.
•Tüm yarışmalarla birlikte bu kategoride de “Kategori üstü kurallar” geçerlidir.
Parkur Özellikleri
•Labirentin duvarları beyaz renkli, zemini siyah renkli mdf’dir.
•Labirentteki yolların genişliği 20cm’dir.
•Bütün duvarların yüksekliği 6cm’dir.
•Labirentin büyüklüğü 175cm x 350cm, 8x16 birim karedir.
•Başlangıç birim karesiyle ezberleme bölümü arasındaki geçiş 18mm, ezberleme ve uygulama
bölümleri arasındaki geçiş 36mm kalınlığında beyaz bir çizgiyle belirtilir, geçişte parkura göre 18mm
fazlalık bulunur.
Robot Özellikleri
•Robotların eni ve boyu 15cm’yi geçmemelidir.
•yükseklik ve ağırlıkta bir sınırlama yoktur
Download

Kategoriler - KBÜ-SKS