Karatay Belediyesi ile Kontest Firması arasında Karatay ilçesi
sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik muayenesi için
işbirliği protokolü imzalandı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 18/11/2008 tarih ve 27058
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmelinin gereği olarak
20/03/2014 tarihinden itibaren belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık
kontrollerinin yapılması için TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A
Tipi Muayene kuruluşu olan Kontest Mühendislik Mak. İnş. Gıda Hay San. ve Tic. Ltd. Şti. ile
Karatay Belediyesi arasında protokol imzalanmıştır.
Asansörlerinizin yıllık kontrolleri Kontest firması tarafından yapılacaktır.
Asansör yıllık kontrol ücretleri:
Durak Sayısı
Hizmet bedeli
2-13 durak arası
115 TL
Yıllık kontrol neticesinde firma tarafından asansörlere bilgi etiketi iliştirilecektir.
Kırmızı renkli bilgi etiketi: Can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ve en
kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzların tespit edildiği asansöre iliştirilir.
Sarı renkli bilgi etiketi: Kabul edilebilir seviyede risk oluşturan uygunsuzların tespit
edildiği asansöre iliştirilir.
Yeşil renkli bilgi etiketi: Kullanıma uygun olan asansöre iliştirilir.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansörlerde; yıllık kontrol raporunda belirtilmiş
olan uygunsuzlar bina yöneticisi tarafından giderilmeli ve akabinde Kontest firmasına müracaat
edilerek asansörün yıllık kontrolü tekrar yaptırılmalıdır. (Bu şekildeki 2. kontroller firma
tarafından ücretsiz yapılacaktır)
Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansörlerde; yıllık kontrol raporunda belirtilmiş olan
uygunsuzlar bina yöneticisi tarafından en geç 1 yıl içerisinde bir dahaki yıllık kontrol aşamasına
kadar giderilmelidir.
Sizlerin ve sevdiklerinizin daha güvenli bir şekilde asansör kullanımını sağlamak amacı ile yapılan
bu çalışmalara kontrol esnasında yardımcı olmanızı diler gerekli duyarlılığı gösterdiğiniz için
şimdiden teşekkür ederiz.
18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddesinde asansörler ile ilgili bina yöneticilerinin görev ve
sorumlulukları anlatılmıştır. Buna göre bina yöneticilerinin sorumlulukları şunlardır:
- Asansörün bu yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak
amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak asansörün bakımını yetkili servisine yaptırmaktan
sorumludur.
(Yetkili Servis; Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak
şekilde adına kurduğu servis istasyonu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin
yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki
yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip
gerçek veya tüzel kişidir.)
- Yıllık kontrole nezaret eden yetkili servisin, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde
belirtilen kriterleri sağlamadığının tespit edilmesi durumunda; 30 gün içerisinde yönetmelik
kriterlerine uygun bir yetkili servis ile sözleşme imzalanmasından ve yıllık kontrolün
yaptırılmasından bina yöneticisi sorumludur.
(Bu süre sonunda, bina sorumlusu tarafından yetkili servisi uygun hale getirmeyen ve
yıllık kontrolü yapılmayan asansör, ilgili idare tarafından kullanım dışı bırakılır.)
- Kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım
hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için
asansörün ilk yıllık kontrolünü piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonunda,
devamında ise yılda en az bir kere asansör yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.
- Asansör yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibinden ve yıllık kontrol ücretinin
karşılanmasından sorumludur.
- Asansör yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir
tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin
verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina yöneticisi sorumludur.
Download

Dokuman acilmaz ise, İndirmek İçin Tıklayın PDF