İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
GÜNDEM
 Bir önceki kurul kararlarının değerlendirilmesi,
 Bölge Kurul Toplantılarında alınan kararların GM Kurul Toplantısına aktarılması,
 2014 İş Güvenliği İstatistikleri
 İSG Eğitimleri
KATILIMCILAR
KATILMAYANLAR
BİLGİ
Orhan Kaldırım (OK)
Abdullah Atalay (AA)
Ergin ÖNDER (EÖ)
Erol BİNİCİ (EB) (Yıllık İzin)
Ali Yılmazer (AY)
Sinan DEDEOĞLU (SD)
Tayfun SEVİNDİK (TS)
Murat Yavemlier (MY)
İbrahim KARANFİL (İK)
Yalçın YİĞİT (YY)
Mustafa GÜNERİ (MG)
Azer ERDEM (AE)
Rıdvan UYAR (RU)
Ali ÇATKIN (AÇ)
Suna ZİHNİ (SZ)
Çağrı Pınar DENİZ (ÇPD)
GÖRÜŞÜLENLER
 OK, toplantıyı açarak İş Güvenliği Uzmanına toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda söz vermiştir.
 İSG toplantılarına misafir katılımcı olarak davet edilen saha çalışanları, müdür ve direktör ve bölüm yetkililerinin
katılımları ve paylaşımları ile alınan kararların detayları üzerinde görüşülmüştür.
 İSG Yönetmeliğinin tamamlanması konusunda Yönetim Sistemleri Yönetmenliği tarafı çalışmalarının beklendiği
görüşülmüştür.
 BEDA ENERJİ A.Ş. ‘nin farklı bir sicil numarası olması sebebi ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım olarak İSG çalışmaları ortak
yapılması ile birlikte yasal uygunlukların dokümantasyon bazında her kurum için ayrı olarak kayıt altına alınması
gerektiği üzerinde görüşülmüştür.
 OK, iş güvenliği malzemeleri ve koruyucu donanımlar için matriks çalışmasının tamamlanması konusunda risk
değerlendirmesinin önemine değinmiştir.
 OK, İSG Kurul Tutanaklarında belirtilen sorumluların müdürlük bazına kadar indirilmesinin alınan kararların
tamamlanma sürecine yardımcı olacağını bildirmiştir.
 Genel Müdürlük binası tadilatında konumlandırılacak olan İSG Müdürlüğü çalışma alanı için mevzuat uygunluğu
konusu görüşülmüştür.
 OK, Saha çalışma talimatlarının çalışanlara tebliği ve güncellemelerinin tebliği konusunda talimat içerikleri
konusunda açıklamalarda bulunmuş ve sürecin sürekliliğinin önemini aktarmıştır.
 Periyodik kontrole tabi ekipmanların kontrolü ve takibi konusu görüşülmüştür.
 Daha önceki dönemde alınan paraşüt kemerleri için sahadan gelen negatif geri bildirimler üzerine kullanım
açısından kolaylık sağlayan kemerlerin alımı çalışmaları ve yüksekte çalışma eğitimleri görüşülmüştür. OK, yüksekte
çalışma eğitimleri ve lanyart ve şok emicilerin alımı konusunda firma ile Sistem İşletme Direktörlüğü’nün bağlantı
kuracağı bilgisini vermiştir.
 Teleskopik manevra ıstanka seçiminde saha tarafından istenen numune kullanım alanlarında uygun görülmemiştir,
bu sebeple yeni ıstanka belirlenmesi konusu görüşülmüştür.
 Havai hatlara yakın binalar ve alınacak önlemler ile ilgili genel bir çalışma yapılması ve Tesis Müdürlüğü’ne
aktarılması konusu görüşülmüştür.
 Genel Müdürlük binası acil durum merdivenlerinde mevcut korozyonların tamir bakım, onarım ve asansörlerin
periyodik bakımları konusu görüşülmüştür. Merdivenlerin tamir, bakım, onarımı ve tadilatın bitmesi ile acil durum
tatbikatlarının gerçekleştirilmesi konuları görüşülmüştür.
 Tüm alanlarımızda çalışan konforunun arttırılması için dinlenme, yemekhane, soyunma giyinme, duş ve tuvalet
alanlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışma başlatılarak sürecin başlatılması için projelendirmelerin 2 ay içinde
bitirilmesi ve nihai kararların alınarak çalışmaların kısa süre içinde başlatılması gerekliliği görüşülmüştür. Emlak ve
Kamulaştırma Müdürü Musa Köroğlu Yakuplu Nöbetçi Montörlüğü için çalışmaların tamamlandığı ve Satın Alma
Sayfa 1 / 8
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
Direktörlüğüne gönderildiğini, Esenler projesinin tamamlandığı ve ihaleye çıkması gerektiğini bildirmiştir.
 OK, nem alan merkezlerin iyileştirme çalışmalarının yatırım süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.
 Saha çalışmalarında demir vb. kesme çalışmaları için kullanılan basınçlı kaplar ve taşınması konusu görüşülmüştür.
 Otoyol çalışmalarında alınacak olan güvenlik önlemleri ve talimat yazılması konuları görüşülmüştür. OK, talimat
gereği alınması gereken malzemelerin Sistem İşletme Direktörlüğü tarafından alınacağını bildirmiştir.
 İzinli, yıllık izinde, raporlu vb. durumdaki çalışanların periyodik muayenelerinin ve işe giriş muayenelerinin
tamamlanması konuları görüşülmüştür.
 Ulusoy hücrelerle ilgili uygunsuzlar hakkında görüşülmüştür, OK kullanılan teçhizatlardaki sıkıntıların Malzeme
Yönetim Müdürlüğü ile ortaklaşa yazılan talimat ile hangi yollarla bildirileceği, techizatlardaki problemlerin üretim
kaynaklı ve/veya kullanım kaynaklı mı oluştuğu vb. konuların açıklığa kavuşturularak kullanım performans ve
ömürlerinin, bakımları dahil olmak üzere geniş kapsamlı çalışmaların ve takiplerinin yapılacağını bildirmiştir.
 İş Kazaları ile ilgili mevcut istatistiklerin kaza bazlı alt kırınımlarınında çıkartılarak şirket olarak hangi noktada
olunduğu konusu görüşülmüştür.
 Yeni işe giren çalışanların teknik eğitimleri ve almaları gerekli olan eğitimlerin planlamaları ve takipleri konusu
görüşülmüştür.
 Sepetli araç kullanımında ihtiyaç duyulan ehliyet ve çalışan sayıları konuları görüşülmüştür.
 Mevcut ve kullanımda olan iş malzemeleri ve techizatların akreditasyonları ile ilgili komisyon kurularak yasal
uygunlukları konusunun incelenmesi amaçlı komisyon kurularak çalışma yapılması görüşülmüştür.
 Bir sonraki toplantı 05.11.2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.
ÖNCEKİ KARARLAR
KARARLAR
SORUMLU
TARİH
DURUM
1. Eylül ayı içerisinde iş kazası gerçekleşmemiştir.
Alt işverenimiz BEDA Enerji AŞ.’de 26 adet iş kazası
olmuştur. Kazaların 12 tanesi Açma Kesme
bölümünde, 6 tanesi Arıza Onarım Bakım bölümünde,
Eylül ayı
4 tanesi Endeks Okuma bölümünde ve 1 tanesi İdari
istatistikleri İSG
Birim ve 3 taneside Sayaç Değişimi çalışanlarında
Müdürlüğü
İSG KURULU
Sürekli
meydana gelmiştir. Toplam gün kaybı 82 gündür.
tarafından
Kazalar incelendiğinde arka maruz kalma ve darp
BEKİP’te
olaylarının iş kazaları içinde ağırlıklı olduğu
yayınlanmıştır.
görülmektedir. İş yapış şekillerinin ve çalışanların
eğitimlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Çalışanların kaza sonrası tekrar eğitimlerinin yapılması
yönetmelik gereği zorunludur.
2.
Beyazıt İşletmesi için risk analizi yapılmaya
başlanmıştır. Risk analizi çalışmaları sırasında gezilen
risk değeri yüksek DM’ler ve mekânlarla ilgili olarak
çekilen resimler kurul üyeleri ile paylaşılmıştır. Yatırım
Direktörlüğümüzün Risk Analizi tamamlanan
işletmelerin yatırımlarının öncelikle yapılması
şeklindeki önerisi kabul edilmiştir.
YATIRIM DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayfa 2 / 8
Süresiz
OK ve İK Beyazıt
Dağıtım
Yönetmeliği
bölgesindeki DM ve
İM de yapılacak
düzenlemeler için
gerekli çalışmalara
başlandığı bilgisini
paylaştılar. 20142015 yılları arasında
1500 tane
merkezde yenileme
çalışması yapılacağı
bildirildi. Can ve
mal güvenliği
açısından yapılması
gerekli merkezlerde
beklemeden yatırım
çalışmaları
yapılabileceği bilgisi
paylaşıldı. Deprem
dayanımı olmadığı
tespit edilen DM ve
İM’ler yıkılarak
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
yenilenmesi için
çalışma
yapılacaktır.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SF6 gazlı kesicilerin basınçlı kap olması nedeniyle gaz
basınçlarının kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Ancak
üretici firmalar gazın saat bağlantılarından kaçması
nedeniyle miktarının azalmasını gerekçe göstererek
basınç ölçerleri kullanmamaktadırlar. Bu durum ile ilgili
olarak üretici firmalara yazı yazılarak konu ile ilgili
görüş sorulmasına ve gelen cevaba göre sürecin
tamamlanmasına karar verildi. Üretici firmadan alınan
sözlü cevap değerlendirildi. Mevcut sistemimizde çok
sayıda SF6 kesicide değişiklik yapılması gerekeceğinden
numaratörlerin kontrol edilerek bakım ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve tüm hücrelerde uzaktan kumandaların
çalışır vaziyette olmasının sağlanması istendi. Çalışma
yapılarak eksik olan kesici uzaktan kumandalarının
tamamlanmasına karar verildi.
SATIN ALMA DİREKTÖRLÜĞÜ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE MALZEME
YÖNETİMİ VE TEST
MÜDÜRLÜĞÜ
Süresiz
İSG Kurul toplantılarda katılacak olan saha çalışanları
organizasyonun İK ve Kalite Direktörlüğü tarafından
gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.
İK ve KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ
Sürekli
SAĞLIK BİRİMİ
Sürekli
Sağlık Birimi çalışmalarının haftalık olarak raporlanması
ve yasal uygunlukların kısa sürede tamamlanması
kararı alınmıştır.
Sağlık Biriminden ayrılan hemşire çalışanların
tamamlanması çalışmalarının en kısa sürede
sonuçlandırılması kararı alınmıştır.
İK ve KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ
Risk analizinin tamamlanması nedeniyle ISG
Yönetmeliğinin yazımına başlanmasına karar verildi.
Yönetmeliğin yazımı sırasında elektrikle ilgili
operasyonlarda uygulanacak iş güvenliği kuralları
hususunda bölümlerimizin talimatları esas alınacaktır.
Eğer talimatta İSG ile ilgili bir husus yoksa yönetmelikte
belirtilecektir.
Her türlü mal ve hizmet alımında İş Sağlığı ve Güvenliği
ile Çevre açısından risk oluşturacak tehlikelerin
belirlenmesi açısından İSG ve Yönetim sistemleri
biriminin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir.
Satın alma prosedürüne bu konunun ilave edilmesi
için Satın alma Direktörlüğüne yazı yazılmasına karar
verilmiştir.
Mevzuat gereği acil durumlarda iş sağlığı biriminin
zemin katta bulunan alana mevcut yeri sabit kalmak
üzere taşınmasına ve acil durumlarda kullanılmak
üzere mesai saatleri içerisinde bir adet araç tahsis
YÖNETİM SİSTEMLERİ
YÖNETMENLİĞİ
08.10.2014
08.10.2014 tarihi
itibariyle BEDA
ENERJİ A.Ş. için
sağlık memuru işe
başlamıştır.
Yıl sonu
Yönetim Sistemleri
Yönetmenliği
tarafından
tamamlanması
kararı alınmıştır.
Satın alma
prosedürü yazılmış
ve içerisine konu ile
ilgili bölüm
eklenmiştir. Ancak
henüz
onaylanmadığı için
bir sonraki kurulda
konu tekrar gözden
geçirilecektir.
Beklemededir.
SATIN ALMA DİREKTÖRLÜĞÜ
EMLAK VE KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 3 / 8
Yeni alınacak
kesicilerin SF6
gazının basıncını
ölçmeye yönelik
olarak
manometre
içermesi satın
alma aşamasında
üretici firmalara
şart koşulacaktır.
Tadilat
süresince
Yapılan projede iş
sağlığı muayene ve
doktor, hemşire
ofis alanlarının
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
edilmesine karar verilmiştir.
10. Kesme bağlama, endeks okuma, AOB birimlerinde
görev yapan çalışanlarımızın faydalanacağı işler için
talimatların hazırlanmasına karar verilmiştir. İSG
uygulamaları ile ilgili olarak İSG Yönetmeliğine atıfta
bulunulacaktır.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
11. Periyodik kontrole tabi makine ve ekipmanların takibi
için Dağıtım Yönetmenliklerinden istenen bilgiler
sadece 3 yönetmenliğimizden gelmiştir. Sürecin
hızlandırılması için Dağıtım Yönetmenliklerimize yazı
yazılmasına karar verildi.
12. Sahada çalışanlarımızın kullanımı için karar verilen
aleve ve ısıya dayanıklı elbise ihalesi sonuçlanmış ve
beden setleri kullanılarak çalışanlarımızın beden
ölçülerinin tespitine başlanmıştır. Sonrasında üretici
firmaya beden ölçüleri gönderilecektir.
13. Sahada yapılan çalışmaları denetlemek için denetim
ekibi kurulmasına karar verilmiştir.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sürekli
Sistem İşletme
Direktörlüğü
tarafından Bölge
Müdürlüklerine
konun detayları
hakkında mail
gönderilmiştir.
Yazılan
talimatlarda
bakım ve takip
sorumluları ve
nasıl yapacağı
konusu
detaylandırılmıştı
r. Sistem İşletme
Direktörlüğü’ne
konu ile ilgili geri
dönüşlerin
yapılması
gerekmektedir.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ, İSG
MÜDÜRLÜĞÜ
Teslim
süresi kadar
Firmadan Ekim ayı
sonunda teslim
edileceği bilgisi
alınmıştır.
Sürekli
İşletmelerden İş
Sağlığı ve Güvenliği
çalışmalarına
destek verecek
çalışanlar seçilerek
entegre çalışmalar
yapılacaktır.
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, İSG
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 4 / 8
Sürekli
zemin katta, bir üst
katta asıl işin
gerçekleştirildiği
alanda doktor,
hemşire ve iş
güvenliği uzmanları
için yasal mevzuata
uygun yer
planlaması
çalışmaları
sürmektedir.
Sistem İşletme
Direktörlüğü
tarafından yazılmış
talimatlar tüm
çalışanlara tebliğ
edilmiştir, izinli,
raporlu vb.
durumda olan
çalışanlar ve
talimatlarda
yapılacak
değişiklikler için
süreklilik
sağlanacaktır.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
14. Havai hat çalışmalarında mevcutta kullanılan paraşüt
tipi emniyet kemerlerinin tek kancalı olması sebebi ile
çift kancalı kemerlerin alınması kararı alınmıştır.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE SİSTEM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, İSG
MÜDÜRLÜĞÜ,SATIN ALMA
MÜDÜRLÜĞÜ
15.11.2014
15. Mevcut manevra ıskantaların tahta içeriklerinden
dolayı nem alması ve İş Sağlığı ve Güvenliği açısından
uygunsuzluğu sebebi ile yeni ıstankaların alınması
kararı alınmıştır.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ, SATIN ALMA
DİREKTÖRLÜĞÜ, BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
15.11.2014
16. Güvercintepe mevkiinde yapılan havai hat
çalışmalarında apartmanların yakın olması sebebi ile
yaşanan problemlerin çözümüne yönelik, alanların
tespitinin yapılarak Sistem İşletme Direktörlüğü’ne
aktarılması kararı alınmıştır.
TESİS MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
17. Acil durum planlarının hazırlanmasına karar verilmiştir.
Toplanma alanlarının belirlenmesi için tüm
işletmelerimiz gezilerek uygun alanlar belirlenecektir.
Genel Müdürlüğümüz yangın merdivenin korozyona
uğraması ve yer yer bağlantılarının binadan ayrılmış
olduğu tespit edildiğinden tüm yangın merdivenlerinin
kontrol edilerek tamiratına veya değiştirilmesine karar
verildi.
EMLAK VE KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 5 / 8
Yıl Sonu
05.11.2014
Paraşüt kemerleri
sahada denenmiş
ve uygunluk onayı
verilmiştir. Sistem
İşletme
Direktörlüğü
tarafından Satın
Alma talebi
gerçekleştirilmişti
r. Yüksekte
çalışma
eğitimlerinin de
ilgili firmadan
alınması
konusunda
görüşme
yapılacaktır.
Saha tarafından
istenen ıstanka
numunesi
denemiş ve
uzunluğu sebebi
ile bir takım
merkezlerde
kullanım zorluğu
yaşandığı
belirtilmiştir,
farklı marka
ıstanka
araştırması
yapılacaktır.
Tüm bölgelerde
ilgili çalışmanın
yapılması ve Tesis
Müdürlüğüne
aktarılması uygun
görülmüştür.
Acil Durum Planları
dağıtımı üst
yönetimin onayı ile
gerçekleştirilecektir
. Tüm Boğaziçi
Dağıtım A.Ş. işletme
ve binalarında
mevcut asansör ve
yangın
merdivenlerinin
tamir , bakım ve
onarımı için Emlak
ve Kamulaştırma
Müdürlüğü’nün
kontrol etmesi ve
gerekli önlemlerin
alınması konusunda
çalışma yapılması
uygun görülmüştür.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
18. Master sistem denilen kilit sistemine geçileceği bilgisi
OK tarafından verildi. Tüm kilitlerin değiştirileceği ve
bölgedeki yetkili kişilerde sadece bir anahtar olacağı ve
bu anahtarın bölge dışındaki işletmelerde
kullanılamayacağı, çalışmanın 4 ayda bitirileceği bilgisi
verildi. Bölgelerden anahtar verilecek çalışanların sayı
ve isimlerinin istenmesine karar verildi. Anahtarlar
zimmet karşılığı verilecek ve tutanak tutulacaktır.
19. Tüm alanlarımızda çalışan konforunun arttırılması için
dinlenme, yemekhane, soyunma giyinme, duş ve
tuvalet alanlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışma
başlatılarak sürecin Emlak Kamulaştırma
Müdürlüğümüz tarafından yapılmasına karar verildi.
Öncelikle Davutpaşa Trafo Bakım Merkezi, Yakuplu
Nöbetçi Montörlüğü ve Kemerburgaz Nöbetçi
Montörlüğü için çalışma yapılması istenmiştir.
20. Yapılan saha kontrollerinde tespit edilen hususlar;
 Beyoğlu İşletmemiz bölgesinde bulunan
DM’lerimizden uygun olmayanların
yatırım onayların alınarak değiştirilmesi
için projelendirilmesine,
 1. Bölge Müdürlüğümüz bölgesinde
bulunan DM lerimizde oluşan nemi
engellemek için yapılan ısıtıcıların İş
Güvenliği yönünden uygun olmaması
nedeniyle UFO ile değiştirilmesi
istenmişti. Toplantımızda izolasyon ile
ilgili problemli olanla DM lerin
belirlenerek yenilemesine karar verildi.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE SİSTEM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM DİREKTÖRLÜĞÜ,
SATIN ALMA DİREKTÖRLÜĞÜ
ve
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
EMLAK VE KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM DİREKTÖRLÜĞÜ,
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Sayfa 6 / 8
Teslim
Süresi kadar
01.12.2014
Süresiz
Master kilit
sistemi
tamamlanıncaya
kadar ihtiyaç
görülen
merkezler için
kapı kilidi ihtiyacı
Sistem İşletme
Direktörlüğü
tarafından temin
edilmiştir, Bölge
Müdürlüklerine
bu tip acil
ihtiyaçları için
talepte
bulunmaları
yönünde bilgi
verilmiştir.
Yatırım
Direktörlüğü
tarafından
Master Kilit
Sistemi için ihale
işlemleri devam
etmektedir.
Tüm Boğaziçi
Elektrik Dağıtım
operasyon
birimlerinde
projelendirme
çalışmalarının 2
ay içinde
bitirilmesi ve
nihai kararın
alınarak
çalışmaların ivedi
olarak
başlatılması
uygun
görülmüştür.
Nem problemi
olan tüm
merkezlerin
iyileştirilmesi
amaçlı Yatırım
Direktörlüğüne
iletilmesi kararı
alınmıştır.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
21. Bomlu araçlarda yatay ve sabitlenmeden taşındığı
tespit edilen Oksijen-LPG tüplerinin patlama tehlikesi
olduğu İSG MÜDÜRLÜĞÜ tarafından belirtildi. Daha
küçük tüplerin alınarak araçlara dik vaziyette ve
sabitlenerek taşınması konusunda çalışmanın başladığı
bilgisi verildi.
22. Havai hat direklerini saran bitkilerin yarattığı kapı
açılmaması, yangın çıkması vs. tehlikelerden
korunmak, EKAT Yönetmeliğine uygunluğun
sağlanması için çalışma başlatılmasına karar verildi.
23. Özellikle otoyollar olmak üzere yollarda yapılan
aydınlatma direkleri bakım onarımında çalışanlarımızı
araç trafiğinden korumak için alınacak güvenlik
önlemleri hakkında çalışma yapılmasına karar verildi.
24. Ölçü araçlarında ölçüm sırasında yeterli personelin
olması için ek teknisyen talebi değerlendirilmiş ve
Yönetim Kurulundan ek kadro talep edilmesine karar
verilmiştir.
25. İşletmelerimizde eksik olan çalışanların giyinme
soyunma dolaplarının belirlenerek, eksikliklerin
giderilmesi için çalışma başlatılmasına karar verildi.
FİLO YÖNETİMİ, DAĞITIM
YÖNETMENLİKLERİ, SİSTEM
İŞLETME DİREKTÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl sonu
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Yıl sonu
FİLO YÖNETİMİ
DİREKTÖRLÜĞÜ , SİSTEM
İŞLETME DİREKTÖRLÜĞÜ VE
SİSTEM İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl Sonu
İSG KURUL BAŞKANI
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ,
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ, YATIRIM
DİREKTÖRLÜĞÜ VE EMLAK
Sayfa 7 / 8
Yıl sonu
LPG tüp kullanımı
yerine alternatif
sistemlerin
araştırılması ve
Dağıtım
Yönetmeliklerind
en hangi araçlar
için taşıma
ihtiyacı
olduğunun sayı
olarak Filo
Yönetimine
bildirilmesi ve
Sistem İşletme
Direktörlüğü’ne
bilgi verilmesi
konusunda
mutabık
kalınmıştır.
Havai hat
direkleri ve bitki
saran merkezlerin
temizlenmesi
gerekli
önlemlerin
alınması
çalışmalarının
Bölge
Müdürlükleri
tarafından
yapılması kararı
alınmıştır.
Filo Yönetimi
tarafından ana
arter, cadde ve
sokaklarda
şirketimiz
çalışmalarına
uygun bir talimat
hazırlanacaktır.
Hazırlanan
talimata göre
ihtiyaç duyulan iş
güvenliği
malzemeleri
belirlenip talep
yapılacaktır.
Konu Sn. Genel
Müdürümüz
tarafından takip
edilmektedir.
OK tüm
işletmelerimizde
yapılacak konsept
çalışması ile
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
26. İşletme ecza dolapları ihtiyacı ve araç ilkyardım
çantaları ile ilgili olarak halen işletmelerimizin bir
kısmından cevap gelmemesi nedeniyle yazı ile ilgili
işletmelerin uyarılmasına ve eksikliklerin bir an önce
giderilmesine karar verildi.
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ,
SAĞLIK BİRİMİ
27. 1. Bölge Müdürlüğümüz İSG Kurulu toplantı
tutanağında yer alan montaj bölümü çalışanlarının
trafo temizliği sırasında kullandıkları kimyasal
maddeden etkilendikleri belirtilmiş ve önlem alınması
istenmiştir. Trafo temizlik işleminin şirketimiz
tarafından BEDA ENERJİ AŞ.’ye verildiği ve söz konusu
şirket tarafından da ihale edildiği bildirilerek trafo
temizliklerinin ihaleyi alan firma tarafından yapılacağı
bildirilmiştir.
28. İSG Kurul toplantılarda katılacak olan saha çalışanları
organizasyonun İK ve Kalite Direktörlüğü tarafından
gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, İSG
MÜDÜRLÜĞÜ, SATIN ALMA
DİREKTÖRLÜĞÜ
30.10.2014
Süresiz
İK VE KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ
Sürekli
SAĞLIK BİRİMİ
Sürekli
29. Sağlık Birimi çalışmalarının haftalık olarak raporlanması
ve yasal uygunlukların kısa sürede tamamlanması
kararı alınmıştır.
30. Kesme–açma çalışanlarına sahada maruz kaldıkları
darp vb. olaylar için gerekli görülen bölgelerde özel
güvenlik birimi çalışanlarının refakat etmesi konusunda
çalışma yapılması kararı alınmıştır.
Sayfa 8 / 8
SİVİL SAVUNMA
DİREKTÖRLÜĞÜ
Yıl Sonu
dolapların tedarik
edilmesinin
uygun olacağını
bildirdi. Emlak ve
Kamulaştırma
Müdürlüğü
tarafından
çalışmalar devam
etmektedir.
Satın alma
çalışması
başlatılmıştır,
tedarik ay sonu
tamamlanacaktır.
Temizlik yapılan
merkezlerin
içinde operasyon
yapılması
gerekecek
zamanlar için
A2P3 kartuşlu
tam yüz maskesi
alım süreci
başlatılmıştır.
Ekim ayı sonu
tamamlanacaktır.
Konunun
hassasiyetine
istinaden ve
Bakanlık’tan özel
izinler alınarak
uygulanması
gerekliliği sebebi
ile refakat edecek
güvenlik görevlisi
çalışanların sivil
ve sadece
gözlemci olarak
bulunmaları ve
olabilecek
uygunsuzluklarda
direk müdahale
dışında önlemler
için refakatçi
olmaları konusu
görüşülerek ,
Bakanlık onayı
beklenmektedir.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
31. Saha çalışanları için alınacak olan iş malzemelerinin
uygun seçimi ve ticari kurula sunumu konusunda ortak
kararların alınması için komisyon kurulması ve
malzeme seçimi çalışmalarının yapılması kararı
alınmıştır.
SİSTEM İŞLETME
DİRKETÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ,MALZEME
YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
32. Saha tarafından Ulusoy hücrelerle ile ilgili aktarılan
uygunsuzluklar için çalışanların da görüşleri alınarak
araştırma yapılması kararı alınmıştır.
SİSTEM İŞLETME
DİRKETÖRLÜĞÜ VE
MÜDÜRLÜĞÜ,MALZEME
YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl sonu
Bölge Müdürlükleri
Sürekli
Bölge Müdürlükleri, Sağlık
Birimi
31.10.2014
35. İş kazalarında, kaza bazlı alt kırınımların istatistik haline
getirilmesi kararı alınmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği
Müdürlüğü
Sürekli
36. Sepetli araç kullanımında ihtiyaç duyulan çalışan sayısı
ve ehliyet sınıfı eğitimleri için norm kadro üzerinden
liste yapılması ve Eğitim Yönetmenliğine gönderilerek
gerekli eğitimlerin sağlanması konusunda karar
alınmıştır.
Bölge Müdürlükleri, Eğitim
Yönetmenliği, Filo Yönetimi
Sürekli
Sürekli
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
33. İSG Bölge Kurul Toplantılarına katılımın mecburi
olduğu katılım sağlanmadığında gerekli ikaz vb.
yaptırımların uygulanacağı konusunda kararı alınmıştır.
34. İzinli, yıllık izinde, raporlu vb. durumdaki çalışanların
periyodik muayenelerinin ve işe giriş muayenelerinin
tamamlanması konusunda Sağlık Biriminden listelerin
Bölge Müdürlüklerine gönderilmesi ile Sağlık Birimi’ne
yönlendirilerek muayenelerin tamamlanması kararı
alınmıştır.
Sayfa 9 / 8
İş malzemesi için
oluşturulacak
matriks ile
alımların
gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır.
Sahada kullanılan
tüm teçhizatlar
için kullanım
sırasında oluşan
problemler,
yapım sürecinde
oluşan
problemler vb.
olmak üzere
aktarımların ve
iyileştirme
alanlarının
belirlenmesi için
Malzeme
Yönetim
Müdürlüğü ile
beraber talimat
yazıldığı ve
sıkıntılı süreçlerin
kök nedenlerinin
bulunarak gerekli
önlemlerin
alınacağı
görüşülmüştür.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
01/10/2014 - 10
09:30-11:30
37. Önceki dönemde alınan iş malzemelerinin ve
teçhizatların akreditasyonları ile ilgili yasal
uygunlukları konusunun incelenmesi için Tayfun
Sevindik başkanlığında üç dağıtım yönetmeni, üç bakım
mühendisi ile komisyon kurulması ve rapor
hazırlanması kararı verilmiştir.
DİĞER
1. Bölge Müdürlüğü
30.10.2014
Çalışanların alması gerekli teknik eğitimlerin ve güncellemelerinin takibi ve raporlamaları konusunda takipler ve
bildirimlerin önemi ve konuya hassasiyetle eğilinmesi konusunda mutabık kalınmıştır.
Çağrı Pınar
DENİZ
İG Uzmanı
Kurul Sekreteri
Ali Yılmazer
İK ve Kalite Direktörü
Kurul Üyesi
Ergin ÖNDER
Alt İşveren Temsilcisi
BEDA Enerji A.Ş
Kurul Üyesi
Rıdvan UYAR
Sendika Temsilcisi
Kurul Üyesi
Mustafa Güneri
Sivil Savunma
Direktörü
Kurul Üyesi
Ali ÇATKIN
Çalışan Temsilcisi
Kurul Üyesi
Dr. Suna ZİHNİ
İşyeri Hekimi
Kurul Üyesi
Tayfun SEVİNDİK
1.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Murat Yavemlier
2. Bölge Md.
Kurul Üyesi
İbrahim KARANFİL
3.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Sinan Dedeoğlu
İK Müdürü
Kurul Üyesi
Azer Erdem
Eğitim
Yönetmenliği
Kurul Üyesi
Orhan Kaldırım
Sistem İşletme Direktörü
Kurul Başkan Vekili
Sayfa 10 / 8
Yalçın Yiğit
4. Bölge Md.
Kurul Üyesi
Download

sms tutanagı