NEM ALICILAR (SİLİKAJEL)
Cinsi
Çap / Yükseklik
Filtrasyon
Maks. Su Tutma
Diş
Mikron (µm)
Kapasitesi
Ölçüsü
DC-VG-1
69,9/127mm
0,5
0,045L
3/8"
DC-HG-8
104,1/247,6mm
0,5
0,12L
1"
DC-2
101,6/155,6mm
0,5
0,13L
1"
DC-3
101,6/206,4mm
0,5
0,23L
1"
DC-4
101,6/257,2mm
0,5
0,35L
1"
DC-XD6
129,5/165,4mm
0,3
0,32L
11/2"
 Havalandırma kapakları tek kullanımlıktır. İçerisindeki silikajel renk değiştirdiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
DC2-3-4
w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r
DC-HG-8
DC-XD6
D E S - C AS E
197
Download

nem alıcılar (silikajel)