Kuru göz rahatsızlığında tedavi
seçenekleriniz nelerdir?1
Kuru göz için hangi tedavilerin mevcut olduğu
konusunda göz doktorunuza başvurmanızı öneririz.
Kuru göz tedavisinin amacı, göz yüzeyini koruyarak
belirtilerin iyileştirilmesidir. Genel strateji:
Kuru gözlerle
vedalaşın
Yorgunluk
hissi
Yanma
Batma
Yabancı
cisim hissi
• Göz yüzeyindeki rahatsızlığı gidermek,
• Gözyaşı filminin stabilitesini artırmak,
• Göz yüzeyini korumak ve nemlendirip ıslatmaktır.
Gözyaşı replasmanı1
Suni gözyaşları, kuru göz rahatsızlığının başlıca
tedavi yöntemidir. Dünya çapında birçok suni gözyaşı
bulunmaktadır ve aralarındaki farklılıklar içerdikleri
etken maddeye ve ambalajına (çok kullanımlık şişe,
tek kullanımlık ampul, vb.) göre değişir. Suni gözyaşları
sadece göz yüzeyini yıkayıp uzaklaşırken, kronik kuru
göz hastalarında suni göz yaşı tedavisi tek başına
yeterli olmamaktadır. Bu hastalarda, gözyaşı üretimi
ile gerekli dokularda etkisini göstererek kişinin doğal
gözyaşı yapımını arttıran ilaçlar kullanılır.
Suni gözyaşları sadece göz yüzeyini yıkayıp
uzaklaşırken, bu ilaçlar gözyaşı üretimi ile gerekli
dokularda etkilerini gösterirler ve kişinin doğal gözyaşı
yapımını arttırırlar.
Detaylı bilgi için doktorunuza danışabilir,
www.kurugoz.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
TR/0043/2014
Gözyaşı yapımını artıran ilaçlar1
“KURU GÖZ” olarak bilinen bir
rahatsızlığın belirtileri olabilir.1
Cerrahi müdahale1
Gözyaşı kanallarına koyulan bir tıkaç sayesinde mevcut
gözyaşının yüzeyde tutulması mümkündür. Ancak bu
tıkacın kayması, yer değiştirmesi gibi zorluklarla da
karşılaşılabilir.
Referanslar:
1. www.mydryeyes.com Erişim tarihi: 03.02.2014.
2. Tong L et al. Assessment and Management of Dry Eye Patients for Non-ophthalmic
Healthcare Practitioners. Proceedings of Singapore Healthcare. 2012; 21(1):15-22.
3. Kulualp K, Kılıç S. Kuru Göz Sendromu. F.Ü. Sağ. Bil. Vet.Derg. 2012; 26(2):115-124.
4. Özkurt H et al. Kuru göz radyologlarda bir meslek hastalığı mıdır? Diagn Interv Radiol 2006;
12:163-165.
5. Bayhan HA et al. Comparison of Lissamine Green and Rose Bengal in Dry Eye Diagnosis
and Correlation Between Patient Symptoms and Clinical Tests. TOD Dergisi 2010; 40: 29-33.
KURU GOZ HALK BRS A4 WEBLI BASKI.indd 1-3
10.04.2014 14:04
BULANIK görüyor
ya da gözlerinizde YANMA,
BATMA, YORGUNLUK
veya YABANCI CİSİM mi
hissediyorsunuz?
Kuru göze neler sebep olur?1-4
Kuru göz hayatınızı nasıl etkiler?1
• Yaşın ilerlemesi1-3
Kuru göz aşağıda yer alan aktivitelerinizi engelleyebilir:1
Yanıtınız evet ise sizde “KURU GÖZ” olarak
bilinen bir rahatsızlık olabilir.1
• Kapalı ortamda klima kullanımı1,4
Kuru göz belirtileri kişiden kişiye değişiklik
gösterebilir.1
Gözlerde:1
Kuruluk,
Kaşıntı,
Yanma, batma,
Yabancı cisim hissi,
Işığa duyarlılık
Aşırı gözyaşı,
Bulanık görme veya geceleri görmede zorluk olabilir.
Kuru göz nedir?2
• Göz yüzeyini ve gözyaşını etkileyen birçok faktörün
sebep olduğu bir göz rahatsızlığıdır.2
• Kuru göz, insanların günlük yaşam aktivitelerini
olumsuz etkiler, dolayısıyla yaşam kalitesini anlamlı
olarak azaltabilir.2
Kuru göz neden olur?1
Gözleriniz, göz yüzeyini korumak için kesintisiz bir
gözyaşı tabakasına gereksinim duyar. Buna gözyaşı
filmi denir. Kuru göz rahatsızlığında, gözyaşı üreten
bezlerin sağlıklı çalışmasında oluşan bozukluklar,
ürettiğiniz gözyaşının miktarında ve niteliğinde
değişikliklerin meydana gelmesiyle sonuçlanabilir. Bu
durum, gözünüzün yüzeyine artık yeterli beslenme
ya da korunma sağlayamayan bir gözyaşı filmiyle
sonuçlanır. Göz yüzeyinin hasar görmesine yol açabilir
ve dolayısıyla göz kuruluğu belirtilerine neden olabilir.
KURU GOZ HALK BRS A4 WEBLI BASKI.indd 4-6
Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda ilerleyen
yaşla birlikte azalır. Kuru göz belirtileri hormonal
değişimlere bağlı olarak özellikle kadınlarda daha sık
görülmektedir.1
• Sıcak, kuru, tozlu veya rüzgarlı ortama maruz
kalma1,3,4
Klima kullanımı ortamın kurumasına neden olarak
gözyaşının buharlaşmasını hızlandırmakta ve kuru
göze yol açmaktadır.1
• Uzun süre bilgisayar veya TV başında ekrana
bakma1,4
Gözyaşının göz yüzeyine yayılmasını sağlayan
göz kırpma hareketinin sıklığı, yoğun bilgisayar
kullanımında azalmaktadır. Daha az göz kırpma da
buharlaşmayı artırarak kuru göze neden olmaktadır.
Sadece bilgisayar değil, TV ekranı karşısında geçirilen
uzun saatler ve uzun süreli okumalarda da göz
kırpma sayısının azalmasına bağlı olarak kuru göz
oluşabilmektedir.1
• Kontakt lens kullanımı
1,4
Kontakt lens kullanımı gözyaşının daha hızlı
buharlaşmasına neden olarak kuru göze yol
açmaktadır.1
• Hastalıklar ve bazı ilaçlar
1
Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, alerji
ve depresyon gibi çeşitli hastalıklar ve bu
hastalıklarda kullanılan ilaçlar kuru göz hastalığını
tetikleyebilmektedir.1 Bunun yanında, bağışıklık sistemi
ile ilişkili romatizmal hastalıklarda gözyaşı salgılayan
bezler de etkilenmekte ve kuru göz tetiklenmektedir.1
• Menopoz1
Kuru göz her yaş grubunu etkileyen bir rahatsızlık
olmakla beraber, menopoza bağlı hormonal değişimler
sebebiyle genelde kadınlarda daha sık gözlenmektedir.1
• Polen ve alerjiler
1
Okuma
Araba kullanma
TV seyretme
Bilgisayarda çalışma
Kontakt lens kullanmı
Sizde KURU GÖZ olabilir mi?5
Kuru göz değerlendirmesinde aşağıdaki soruları5
yanıtladıktan sonra, bu kartla göz doktorunuza
danışabilirsiniz.
Geçen hafta boyunca aşağıdakilerden birini yaşadınız mı?
Her
zaman
Sıklıkla
Ara
sıra
Nadiren
Hiçbir zaman
1. Gözler ışığa hassas
4
3
2
1
0
2. Gözlerde batma hissi
4
3
2
1
0
3. Gözlerde ağrı yada yanma
4
3
2
1
0
4. Görmenin bulanıklaşması*
4
3
2
1
0
5. Görme azlığı*
4
3
2
1
0
1-5 numaralı sorulara verilen cevapların alt toplamı
A
* Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.
Geçen hafta boyunca gözünüzdeki problemler
aşağıdaki aktivitelerinizi engelledi mi?
Her
zaman
Sıklıkla
Ara
sıra
Nadiren
Hiçbir
zaman
Geçersiz
6. Uzun süreli okuma
4
3
2
1
0
Kitap Okumuyor
7. Gece araba kullanma
4
3
2
1
0
Araba Kullanmıyor
8. Bilgisayarda çalışma
4
3
2
1
0
Bilgisayar
Kullanmıyor
9. Televizyon izleme
4
3
2
1
0
Televizyon İzlemiyor
6-9 numaralı sorulara verilen cevapların alt toplamı
B
Geçen hafta boyunca aşağıdaki durumlarda
gözünüzde rahatsızlık hissettiniz mi?
Her
zaman
Sıklıkla
Ara
sıra
Nadiren
Hiçbir
zaman
Geçersiz
10. Rüzgarda
4
3
2
1
0
Rüzgarda
bulunmuyor
11. Düşük nemli yerlerde
(çok kuru)
4
3
2
1
0
Düşük
nemliyerlerde
bulunmuyor
12. Klimalı yerler
4
3
2
1
0
Klimalı yerde
bulunmuyor
10-12 numaralı sorulara verilen cevapların alt toplamı
C
D için A, B ve C’yi toplayınız.
D
Cevaplanan soru sayısı
E
OSDI = (Dx25) / E
Verdiğiniz her bir cevap için uygun rakamı daire içine alarak işaretleyiniz. Daha sonra yanlarındaki
yönlendirmeyi dikkate alarak A, B, C, D ve E kutularını doldurunuz.
10.04.2014 14:04
Download

Kuru göz bilgi broşürü