YEŞİL VE KIRMIZI REÇETELERDE ECZACILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu)'nce 29.5.1985 tarihinde yürürlüğe sokulan kontrole tabi uyuşturucu madde ve
müstahzarların reçeteleri (kırmızı reçete) ile 2.1.1986 tarihinde yürürlüğe sokulan
psikotrop madde ve müstahzarlara ait reçetelerde (yeşil reçete) eczacıların uyması
gereken kurallar:
1 Sağlık Bakanlığı'nın 28.3.1986 tarih ve 5796 sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha
etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile
gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form 2 nüsha
halinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. (Reçeteler form eşliğinde posta ile de
gönderilebilir.)
2 Reçeteler en geç müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir.
(Örnek: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onbeşinde Müdürlükte olacak şekilde
gönderilmelidir.)
3 Yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Aksi
olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiş kabul edilecektir. (Kurum
reçetelerinde resmi kurumlara reçetelerin ikinci nüshaları fatura edilecektir.)
4 Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir.
Birinci ve ikinci nüshası ile müracaat etmeyen hastaların ilaçları karşılanmayacaktır.
5 Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde
gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir.
6 Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan
reçeteler de karşılanmayacaktır.
7 Uyuşturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle
karşılanmayacaktır.
8 Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri karşılığında eczacı ilacı alan kimsenin adresini
ve imzasını reçetenin ilk nüshasının arkasına alacaktır. Eğer reçete emekli veya resmi
kurum reçetesi ise alanın Adı-Soyadı ve imzası yeterli olacaktır.
9 Kontrole tabi reçetelerde doktorun ilaç yazdığı bülümün altı eczacıya aittir. Bu
bölümün eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
10 Yeşil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve imzası
olmayan reçeteler eczanece karşılanmayacaktır.
11 Formlardaki uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğü'nce doldurulacaktır.
12 Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeşil reçete dışında kalan ilaçlar reçete karşılığı
satılıp reçete kayıt defterine işlenecektir.
KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR VE MAKSİMAL DOZLARI
Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar
*Morphine HCl
Morphine HCl 0.01 g ampul
Morphine HCl 0.02 g ampul
(30x10 mg)
3 kutu
2700 mg
(oral)
9 kutu
(30x30 mg)
3 kutu
*Morphine HCl•3•H2O
Vendal retard tablet
(30x60 mg)
(20x100 mg)
*Morphine sulfate
MST continus tablet
M-ESLON mikropellet
kapsül
10 günden önce
tekrarlanamaz**
1 kutu
2700 mg
(20x10 mg)
13 kutu
(14x30 mg)
6 kutu
(6x60 mg)
7 kutu
(4x100 mg)
6 kutu
(21x10 mg)
12 kutu
(14x30 mg)
6 kutu
(7x60 mg)
6 kutu
(7x100 mg)
5 amp
3 kutu
6000 mg
(oral)
3 kutu
3 amp
5 kutu
*Pethidine HCl
Aldolan ampul 100 mg
Yazılabilecek
Maksimal
Reçete Tekrarlama Süresi
Doz
300 mg
(parenteral) 5 günden önce
3 kutu
tekrarlanamaz**
10 günden önce
tekrarlanamaz**
10 günden önce
tekrarlanamaz**
10 günden önce
tekrarlanamaz**
5 günden önce
tekrarlanamaz**
Pethidine antigen amp 100 mg
2 kutu
*Oxymorphone
25 mg
5 günden önce
tekrarlanamaz**
*
*Hydromorphone
35 mg
*
1 kutu
28 günden önce
tekrarlanamaz
Talinat 0,1 mg / 2 ml IV/IM Enj. Sol. 10 x 2 ml ampul/kutu
1 kutu
*
Talinat 0,5 mg / 10 ml IV/IM Enj. Sol. 1 x 10 ml ampul/kutu
3 kutu
*
*Poudre d'opium
1250 mg
*Teinture d'opium
12.5 mg
*Codeine
1000 mg
*Codeine phosphate 1/2 H2O
1400 mg
*Oxycodone
50 mg
*Hydrocodone
110 mg
*Dihydrocodeine
600 mg
*Ethyl Morphine (Dionine)
Fentanyl citrate ampul 10x2 ml (50 mcg/ml)
375 mg
1500 mcg
(1.5 mg)
1 kutu
Fentanyl citrate flakon 10 ml (50 mcg/ml)
3 flakon
Fentanyl citrate flakon 20 ml (50 mcg/ml)
1 flakon
Fentanyl citrate BP antigen ampul 10x2 ml (50 mcg/ml)
1 kutu
ACTİQ 200 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (200 mcgx3)
4 kutu
ACTİQ 400 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (400 mcgx3)
2 kutu
ACTİQ 800 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (800 mcgx3)
2 kutu
Jurnista 8 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
Jurnista16 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
Jurnista 32 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
Jurnista 64 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet
*Fentanyl
*
10 günden önce
tekrarlanamaz**
*
Transdermal flaster (fentanyl)
75 mg
Durogesic 25 mcg/saat transdermal flaster (5x2.5 mg)
6 kutu
Durogesic 50 mcg/saat Transdermal Flaster (5x5.0 mg)
3 kutu
Durogesic 75 mcg/saat Transdermal Flaster (5x7.5 mg)
2 kutu
Durogesic 100 mcg/saat transdermal flaster (5x10.0 mg)
1 kutu
*Alfentanil
7 mg
Rapifen Ampul 5 x 2 ml (0,5 mg / ml)
Rapifen Ampul 5 x 10 ml (0,5 mg / ml)
1 kutu
10 günden önce
tekrarlanamaz**
10 günden önce
tekrarlanamaz**
bir kırmızı reçeteye ancak
formu yazılabilir*
*Remifentanil
Ultiva enjektabl flakon
1 kutu
*Sufentanil
0.05 mg
Sufenta ampul 5x2 ml (0.005 mg/ml)
Sufenta ampul 5x10 ml (0.005 mg/ml)
1 kutu
*Dextropropoxyphene HCl
1000 mg
*Tilidine HCl (Dalidine)
1000 mg
*Diphenoxylate HCl
38 mg
*Pentazocine (Basta, Sosegon ampul-tablet)
300 mg
Methadone
125 mg
Normethadone (Ticarda damla)
112 mg
*Cocaine
225 mg
*Methylphenidate HCl
1200 mg
Ritalin tablet (30x10 mg)
4 kutu
*
bir kırmızı reçeteye ancak
formu yazılabilir
*
Concerta kontrollü salım tableti (30x18 mg)
Bir aylık tedavi için ***
Concerta kontrollü salım tableti (30x36 mg)
1 kutu
Concerta kontrollü salımtableti (30x54 mg)
Temgesic sublingual tablet (50x0.2 mg)
9 mg
(parenteral)
30 ampul
10 mg
*
(oral)
1 kutu
Nopan sublingual tablet (20x0.2 mg)
2 kutu
*Buprenorphine HCl
Temgesic ampul (5x0.3 mg)
*Buprenorphine HCl
*
: Kırmızı reçeteye yazılan günlük kullanım dozu ve bir kutuda bulunan ilaç
miktarına bağlı olarak reçetelendirilir.
**
: Aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde yazılamaz.
*** : Sadece yetişkin/çocuk nöroloji uzmanı veya psikiyatri uzmanı yazabilir.
Ancak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan
asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, eğitim aldıkları bu
branşlardaki uzman hekimin yazması gereken bu ilaçları yazabilir.
YEŞİL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN MÜSTAHZARLAR
A
Adumbran
Akineton
Akineton
Algaphan
Althecodine
Anksen 5mg
Aparkan
Arkodin
Arkodin
Asekod
Ativan
Tablet
Ampul
Tablet
Draje
Tablet
Kapsül
Tablet
Şurup
Tablet
Tablet
Tablet
B
Balans
Barbinal
Bellacodin
Benzokodin
Draje
Ampul
Komprime
Tablet
C
Cafergot PB
Calcidrine
Calminef
Codenur
Codephal
Coderpin
Contromal
Corex
Coveral
Draje
Şurup
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Ampul
Damla
Kapsül
Supozituvar
Şurup
Şurup
D
Defrol
Dephedrin
Di-co
Diacodin
Diapam
Diapam
Diazem
Diazem
Tablet
Şurup
Tablet
Tablet
Draje
Ampul
Ampul
Kapsül
Diazepam Desitin
Dikosan
Dionidin
Diopam
Doloksen
DorfanCF
Dormicum
Rektal Tüp
Tablet
Komprime
Ampul
Kapsül
Kapsül
Ampul
E
Efeko
Efetal
Ekivan
Elibrin
Enobrin
Epizep
Equanil
Şurup
Tablet
Draje
Draje
Kapsül
Tablet
Tablet
F
Fenekodin
Fenokodin
Frisium 10mg
Tablet
Şurup
Tablet
G
Gayakodin
Şurup
H
Halcion
Hypnomidate
Tablet
Ampul
İ
İmovan
İpnozem
Tablet
Tablet
J
Jucodine
Jucodine
Draje
Draje
K
Klidrax
Koden
Kodibeksin
Kodilin
Kodin
Draje
Tablet
Tablet
Tablet
Komprime
Kodinal
Kodineks
Kodion
Kodipen
Kodis
Kodis
Kodulimin
Koludine
Koludine
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Şurup
Tablet
Tablet
Tablet
Şurup
L
Lexotan 1.5-3 mg
Tablet
Libertin
Draje
Librium
Ampul
Librium
Draje
Librizan
Tablet
Libroksil
Tablet
Lizan
Kapsül
Ludicodine
Şurup
Ludicodine
Tablet
Ludionin
Komprime
Luminal
Ampul
Luminal
Tablet
Luminaletten
Tablet
M
Malontin
Tablet
Megrefor
Komprime
Meprol
Tablet
Meprosedin
Tablet
Mergal
Draje
Metekodin
Draje
Miltown
Tablet
Miminal
Ampul
Miminal
Tablet
Mogadon
Tablet
N
Nabacodin
Necuadon
Nembutal
Nembutal Na
Nembutal Na
Tablet
Tablet
Draje
Ampul
Süspansiyon
Neocodin
Neocodin
Neotrankil
Nervium
Neuridine
Nobraksin
Nobral
Nobrium
Noludar
Nöröcap 5-10
Nucodin
Şurup
Tablet
Tablet
Tablet
Likit
Draje
Kapsül
Kapsül
Tablet
Kapsül
Komprime
O
Obetrol
Opidrin
Opokodin
Ospasmil
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
P
Para-Sanol
Pecode
Pektoral
Pental Sodyum 0.5
Pental Sodyum 1
Pektosedil
Pentothal Sodyum 0.5
Pentothal Sodyum 1
Peracon
Peracon
Peracon
Phenobarbital
Phenobarbitalum
Plevron
Ponderal
Preveral
Tablet
Şurup
Şurup
Flakon
Flakon
Tablet
Flakon
Flakon
Damla
Draje
Şurup
Tablet
Tablet
Şurup
Tablet
Şurup
R
Radyocodin
Riedex
Ris-Tussin
Ris-Tussin
Rivotril
Rivotril
Rivotril
Romilar
Tablet
Şurup
Şurup
Tablet
Ampul
Damla
Tablet
Damla
Romilar
Romilar
Draje
Şurup
S
Secobarbital
Secodin
Sedeks B
Serepax
Sintown
Stilnox
Syrocol
Sert Kapsül
Şurup
Şurup
Tablet
Tablet
Film Tablet
Şurup
T
Tiocodil
Tosiron
Trankilin
Tranquo-Adamon
Tranxilene
Travex
Travex
Travex
Tucodil
Tukalmin
Tusso-B
Tablet
Tablet
Tablet
Draje
Kapsül
Ampul
Oral Damla
Kapsül
Tablet
Draje
Şurup
V
Valibrin
Valium
Valium
Valium
Volpan Comp.
Kapsül
Ampul
Süspansiyon
Tablet
Tablet
X-Z
Xanax
Zepam
Tablet
Tablet
KONTROLA TABİ OLUP NORMAL REÇETE İLE VERİLEREK REÇETE ELEKTRONİK
ORTAMDA/KAYIT DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR LİSTESİ
ALLOBARBİTAL
Spazmo Panalgine
Supozituvar
BARBEKSAKLON
Maliasin 25 mg
Maliasin 100 mg
Draje
Draje
BARBİTAL
Verepon
Tablet
BORNAPRİN HCl
Sermodren
Tablet
BUSPİRON HCl
Busaprin
Buspir
Buspon 5, 10 mg
Nopiron
Piranil
Tablet
Tablet
Kapsül
Tablet
Tablet
DEKSFENFLURAMİN KLORHİDRAT
Isomeride
Kapsül
DEKSTROMETORFAN HBr
Actidem
Benical
Benical Cold
Defeks
Deksan
Deksan
Dorfan
Efetal
Eftersan
Medigrip Pediatrik
Metorfan
Neo-Astmadol
Pretuval
Radyokodin
Rhintossal
Rhintossal
Tukodil
Tusicold
Vicks Medikid Ped.
Vicks Medinite
Vicks Vapodry
Wintus
Şurup
Şurup
Tablet
Şurup
Draje
Şurup
Şurup
Şurup
Draje
Şurup
Draje
Şurup
Şurup
Şurup
Kapsül
Süspansiyon
Şurup
Şurup
Şurup
Şurup
Şurup
Draje
DİAZEPAM
Spazmo Valibrin
Kapsül
DİFENOKSİLAT HCl
Diyatab
Lomotil
Lomotil
Reasec
Tablet
Liquid
Tablet
Draje
DİMENHİDRİNATE
Anti-Em
Dramamine
Dramamine
Xamamine
Tablet
Ampul
Tablet
Tablet
FENOBARBİTAL
Antinozan
Aspasmil
Bella-Sanol
Bellaginal
Bellergal
Bellergal Ret.
Dactil
Difaljin
Difilin
Difilin
Efranol
Mikroaljin Ped.
Neospazm
Neospazmin fort
Noral F
Noral F Forte
Paranox 10
Pedidorm
Pedimat
Pirofen
Sedo-Carena
Tralen
Tablet
Draje-Tablet
Draje
Draje
Draje
Draje
Tablet
Tablet
Supozituvar
Tablet
Tablet
Supozituvar
Tablet
Supozituvar
Supozituvar
Supozituvar
Supozituvar
Supozituvar
Supozituvar
Supozituvar
Draje
Film Tablet
FLUOKSETİN HCl
Prozac
Depreks
Depset
Flomek
Florak
Loksetin
Kapsül
Kapsül
Kapsül
Kapsül
Kapsül
Kapsül
KETAMİNE HCI
Ketalar
Flakon
KİNİDİNE FENİLETİL BARBİTURAT
Natisedine
Tablet
KLORDİAZEPOKSİD
Klipaks 40-100
Libkol
Libraks 40-100
Draje
Kapsül
Draje
KODEİN FOSFAT
A-ferin
Anakod
APC
Apex
Codasel
Coldeks
Dolodamon
Dolviran
Dolviran
Fulpen
Geralgine-K
Küramol
Pacofen
Pirosal
Temsaljin
Theraflu
Tussifed
Kapsül
Tablet
Tablet
Kapsül
Tablet
Tablet
Draje
Supozituvar
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Tablet
Draje
Sirop
KODEİN PÜR
Devasko
Latusın
Tablet
Şurup
MEDAZEPAM
Tranko-Buskas
Draje
MEPROBAMAT
Danitrin Forte
Danitrin
Equanitrate
Pertranquil Ped
Tablet
Tablet
Tablet
Supozituvar
MİSOPROSTOL
Cytotec
Tablet
OKSAZEPAM
Tranquo-Buscopan
Draje
PENTOBARBİTAL
Isoptin S
Draje
PSİKAİN NEU
Ephetonin Forte
Pomat
SİLDENAFİL SİTRAT
Viagra
Film Tablet
TRİKLORETİL MONOFOSFAT
SODYUM
Tricloryl
Şurup
ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR
-AMİNOFİLİN ENJ.
-ANTİHİSTAMİNİK ENJ.
-OKSİJENLİ SU
-DİAZEPAM TAB.
-DİGOKSİN ENJ.
-FENOBARBİTAL TAB.
-FUROSEMİDE ENJ.
-İNSÜLİN KRİSTALİZE ENJ.
-İNSÜLİN NPH
-İSOSORBİT DİNİTRAT SUBLİNGUAL TAB.
-KORTİKOSTEROİD ENJ.
-KLONOZEPAM TAB.
-KLORPROMAZİN ENJ.
-KALSİYUM ENJ.
-NİFEDİPİN TAB.
-NİTROGLİSERİN TAB./SPREY
-TRİMETOBENZAMİD ENJ.
BÜYÜK HACİMLİ PARANTERAL SOLÜSYONLAR
-%0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR
-%5 DEKSTROZ SOLÜSYONU
-MULTİPL ELOKTROLİD SOLÜSYONU
-DEKSTRAN 40/70
ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU TIBBİ MALZEME
-BEDEN DERECESİ
-BRANÜL
-ELASTİK BANDAJ
-FLASTER
-KELEBEK SET
-SARGI BEZİ
-SERUM SETİ
-STERİL GAZ KOMPRES
-STERİL ENJEKTÖR (TEK KULLANIMLIK)
-SONDA (KADIN ERKEK EN AZ 3 DEĞİŞİK NUMARA)
Download

Kırmızı Yeşil Ve Normal Reçete İle Verilen Kontrole Tabi İlaçlar