FOREKS MOBILE VERİ YAYIN TALEP FORMU
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ BÖLÜMÜ’NE
....../....../........
İSTANBUL
Kurumunuzun ....................... hesap numaralı müşterisiyim. Foreks Mobile programı kurulum
paketinin tarafıma gönderilmesini talep ediyorum. Hizmet kullanım bedelini ödemeyi,
ödemenin hesabımdan aylık periyotlar halinde tahsil edilmesini, Kurumunuzun ilan ettiği
ücretlendirme ile, tarifeyi yeniden düzenleme ve dilediği zaman kullanımı sonlandırma hakkına
sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 IPHONE
 ANDROID
 WINDOWS 8
 Derinlikli Veri Ekranı Kullanan Yatırımcılar İçin Ücretlendirme
Mobile İlave Lisans Ücretleri
 Hisse Yüzeysel
: 30 TL+ KDV
 Hisse Tek Kademe Derinlik
: 65 TL+ KDV
 Hisse Derinlik
: 90 TL+ KDV
 VIOP Tek Kademe Derinlik
: 65 TL+ KDV
 VIOP Derinlik
: 90 TL+ KDV
 Derinlikli Veri Ekranı Kullanmayan Yatırımcılar İçin Ücretlendirme
 Hisse Derinlik
 Hisse Tek Kademe Derinlik
 VIOP Derinlik
 VIOP Tek Kademe Derinlik
İşlem Komisyonu
(TL)
Mobile Ücreti
(TL)
İşlem Komisyonu
(TL)
Mobile Ücreti
(TL)
250 +
151 - 250
76 - 150
0 - 75
0
50
80
100
150 +
76 - 150
0 - 75
0
30
50
* Bu uygulama işlem platformu olarak da kullanılmaktadır.
Mobile Kurulum Adresi:
Cep Telefon No:
Mail Adresi
:
Şube Kaşe / İmza
Müşterinin Adı-Soyadı:
İmzası
Download

FOREKS MOBILE VERİ YAYIN TALEP FORMU TACİRLER YATIRIM