AKFEN HOLDİNG A.Ş.
200.000.000.-TL Nominal Değerli 3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Değişken Kupon Ödemeli Tahvillerin Halka Arz Yoluyla Satışı İle İlgili
TALEP FORMU
Adı /Unvanı
(Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar)
: ………………..............................................................................…….........
İkametgah Adresi :……………………………….......…………………………………………………
İlçe
:…………………… İl :……………………….
VERGİ DAİRESİ : ....................................
:…………………… …
Tel
VERGİ NO :
TALEP BİLGİLERİ
YILLIK EK GETİRİ ORANI : 100 TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı,100.-TL olup, yatırımcılar %3,00-%3,50 ek
getiri aralığında kalmak ve 10 Baz Puan adımlarında olmak kaydıyla, "Yıllık Ek Getiri Oranı" seviyesinden
taleplerini iletebilecekleri gibi, sadece talep ettikleri adet miktarı olarak da talepte bulunabilirler.
Yıllık Ek Getiri Oranı
Talep Edilen Tahvil Adedi (Minimum
(Nihai
“Yıllık
Ek
Getiri
Oranı”na eşit veya altındaki
ilk seviye dikkate alınacaktır)
talep tutarı 1.000,00 TL nominaldir. Talepler
1 nominal TL ve katları şeklinde
toplanacaktır)
1. .................... baz puan
...........................................Nom/TL
2. .................... baz puan
...........................................Nom/TL
3. .................... baz puan
...........................................Nom/TL
4. .................... baz puan
...........................................Nom/TL
5. .................... baz puan
...........................................Nom/TL
6. .................... baz puan
...........................................Nom/TL
Talep Edilen Toplam Tutar (TL)
.....................................................TL
VEYA
Talep Edilen Toplam Tutar(Nominal)
..............................................Nominal
Kabul edilecek Asgari nominal (zorunlu değil) :
TAHVİL BEDELİNİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ÖDEYECEĞİM
Nakden veya Garanti Bankası A.Ş.’ ……….. Şubesinde bulunan ................................ nolu hesabımdan
ALACAĞIM TAHVİLLERE İLİŞKİN VİRMAN BİLGİLERİM
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.’DEKİ .................................................. NOLU HESABIMA
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDE BULUNAN .................................................................. ÜYE KODUNA AİT
…………………..……………. NO’LU HESABA BAĞLI …………………………… NO’LU MKK SİCİL NO’YA
VİRMANLANMASI TALEP EDİYORUM
Bu formda yer alan kesin talebimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, garantiyatirim.com.tr ve
www.akfen.com.tr web sitesinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanı, Özet ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’ndaki bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapmaktayım. Bu formu
imzalamakla, İhraççı Bilgi Dokümanı, Özet ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda atfedilen tüm sorumluluk,
yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.
TARİH
İMZA
: ......... / 03 / 2014
: …………………….......…..
EKLER : İmza sirküleri örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil kayıt belgesi fotokopisi
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul edilen Tahvil Tutarı (1 TL nominal ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar
Aracı Kurum Kodu
: .................
Şube Kodu
:
:
İade Edilecek Toplam Tutar
:
...................TL
...............TL
: .......................
Aracı Kurum Onayı : .........................
Download

Talep Formu Kurumsal