İBRANAME
İBRANAME
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapmış olduğum bilcümle hisse senedi işlemleri, hesabımdan para
çekme/yatırma dahil, yine verdiğim vekalet nedeniyle vekilimin, vekalet olmaksızın şahsımın Neta Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nam ve hesabıma yaptığım İstanbul Menkul Kıymet Borsası’ndan Borsa’ya
kote edilmiş veya vekalet işleminin yapıldığı tarihten sonra kote edilmiş menkul kıymetlerin alım satımından
verdiğim alım-satım emirlerinden, bedellerin ödenmesinden, ciro edilmesinden , bedellerin alınmasından ve
çekilmesinden, BİST, Takas ve Saklama Bankası’ndan menkul kıymetlerin teslim alınması, satılanların teslim
edilmesi, namıma alınmış ve mevcuttaki tüm menkul kıymetlerin rüchan hakarının kullanılması, genel kurulara katılınması, pay kuponu bedellerinin, kar paylarının tahsili işlemlerinden velhasıl vekilimin ve şahsımın
Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den herhangi bir hak ve alacağım kalmadığını, vekilimi gayrikabili rüca
olarak İBRA eylerim.
ADI ve SOYADI : .....................................................................................
ADRES
: .....................................................................................
.......................................................................................
İMZA
: ...........................
TARİH
: ......./......./..........
Download

İBRANAME - Neta Yatırım