fl
HUMAN
RESOURCES
MANACEMENT
Eğltlm Katılım Belgesi
Sryn(DeryaftLaflş,
rtıııııf,nfrçsoiurcesfulatwgementtarafıtılan
19-20 flğııstos Zafi urifrfuinİe Üiizenfewn
" Ü {ç Ü t,nlvı,M ı flıüKq(D İrİ,F,
egitimine
§,gtı{rınııızdan
do
@
te ş e §,§!ir
ederiz.
Eğitmen
ffi
xmi
HR Ankara
ffi
tr;ı;ı
ııR İstanbul
rA
ffiş
HR İzrnır
Download

Uygulamalı Akreditif Eğitim Sertifikası