I. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇALIŞTAYI
PROGRAM
Ankara Üniversitesi
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÜCAUM)
I. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞTAYI
ve PROJE YARIŞMASI
ÇALIŞTAY PROGRAMI
24-25 NİSAN 2014
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
Muzaffer Göker, Coğrafi Bilgi Sistemleri
ve Kartografya Salonları
ANKARA
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Öğr.Gör.Dr. Rüya BAYAR
Arş. Gör. Kerime KARABACAK
YÜRÜTME KURULU
Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Prof.Dr. Hüseyin TUROĞLU
Prof.Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK
Doç.Dr. Hasan ÖZDEMİR
Doç.Dr. Ünal YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER
Öğr.Gör.Dr. Rüya BAYAR
Arş. Gör. Kerime KARABACAK
Mesut DEMİRCAN
İLETİŞİM:
Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Coğrafya Bölümü Oda
No:403, 06100, Sıhhıye / ANKARA
Tel: (312) 310 32 80-1211 veya 1244
Faks: (312) 310 57 13
E-posta: [email protected]
24 Nisan 2014
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
MUZAFFER GÖKER SALONU
Kayıt
Açılış Konuşmaları
PANEL
I. Oturum: “Kamu Kurumlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri”
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali Özçağlar
Konuşmacılar:
10:30- 10:45
Okan Erhan Oflaz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürü
10:45-11:00
Kemal Seyrek
Devlet Su İşleri CBS Şube Müdürü
11:00-11:15
Dr. İ. Hakan Erden
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü, CBS Daire Başkanı
11:15-11:30
Özgenç Uslu
Karayolları Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi
Teknolojileri Şubesi Müdürü
11:30 -11:50 Çay-Kahve Arası
Hediye Çekilişi
24 Nisan 2014
MUZAFFER GÖKER SALONU
12:00-13:00
PANEL
II. Oturum: “Coğrafya Bölümlerinde
Sistemleri”
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Turoğlu
Coğrafi
Konuşmacılar:
12:00-12:15
Prof.Dr. Ali Özçağlar
TÜCAUM Müdürü
12:15-12:30
Prof.Dr.Hüseyin Turoğlu
İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
12:30-12:45
Prof.Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
12:45-13:00
Prof.Dr. İhsan Çiçek
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
13:00-13:50 Öğle Arası
Hediye Çekilişi
14:00-15:30
I. Oturum: “Özel Sektörde Coğrafi Bilgi Sistemleri”
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İhsan Çiçek
Konuşmacılar:
14:00-14:30
Fatih Ocak - ESRİ TÜRKİYE
“Esri Türkiye ve Esri Teknolojisi”
14:30-15:00
Kadriye Toy - BAŞARSOFT
“Hayatı Kolaylaştıran CBS Projeleri”
15:00-15:30
Tunç Emre Toptaş - NETCAD
“İleri Konumsal Analizler”
15:30 -16:50 Çay-Kahve Arası
Hediye Çekilişi
Bilgi
24 Nisan 2014
MUZAFFER GÖKER SALONU
14:00-15:30
II. Oturum: “Özel Sektörde Coğrafi Bilgi Sistemleri”
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu
Konuşmacılar:
16:00-16:30
Tekinalp Kurt - NOKIA HERE
“Nokia Here Maps Hakkında”
“CBS ve Navigasyon Teknolojileri”
“Harita Toplulukları ve Katkıları”
“Map Creator”
“IMU Here Araç Tanıtımı”
16:30-17:00
Setenay Karaöz - INTERGIS
“Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Hidroloji”
17:00
Günün değerlendirilmesi,
oylama sonuçlarına göre 25 Nisanda
sunulacak ilk 10 projenin açıklanması.
Hediye Çekilişi
Açılış Kokteyli
25 Nisan 2014
MUZAFFER GÖKER SALONU
10:00-11:00
Proje Yarışmasında
projelerin sunumu
ilk
10’a
giren
ilk
10’a
giren
ilk
10’a
giren
10’a
giren
11:00-11:20 Çay Kahve Arası
11:20-13:00
Proje Yarışmasında
projelerin sunumu
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:30
Proje Yarışmasında
projelerin sunumu
15:30-15:45 Çay Kahve Arası
15:45-17:30
Proje Yarışmasında
projelerin sunumu
17:30-18:00
Projelerin
Jüri
Değerlendirilmesi
ilk
Tarafından
17:30-18:00 Çay Kahve Arası
18:00
Ödül Töreni, Değerlendirme ve Kapanış
Konuşmaları
25 Nisan 2014
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE KARTOGRAFYA SALONU
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
08:45-09:30
Öğr.Gör.Dr. Rüya Bayar
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“3D Yüzey Analizleri ve Arc Scene
Uygulamaları”
09:35-10:20
Doç.Dr. Hasan Özdemir
İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“Hidroloji Uygulamaları”
10:25-11:10
Doç.Dr. Ünal Yıldırım
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“Yer Seçimi Uygulamaları”
11:15-12:00
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih Döker
Sakarya Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“CBS Web Uygulamaları ve Story Map
Kullanımı”
12:00-12:40 Öğle Arası
12:40-13:25
Mesut Demircan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
“Sıcaklık
ve
Hazırlanması”
13:30-14:15
Yağış
Haritalarının
Öğr.Gör.Dr. Rüya Bayar
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“3D Yüzey Analizleri ve Arc Scene
Uygulamaları”
14:20-15:05
Doç.Dr. Hasan Özdemir
İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“Hidroloji Uygulamaları”
15:10-15:55
Doç.Dr. Ünal Yıldırım
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“Yer Seçimi Uygulamaları”
16:00-16:45
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih Döker
Sakarya Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
“CBS Web Uygulamaları ve Story Map
Kullanımı”
16:50-17:35
Mesut Demircan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
“Sıcaklık
ve
Hazırlanması”
Yağış
Haritalarının
Download

I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı Programı - TÜCAUM