MUSTAFA MURAT KÖLE
YARDIMCI DOÇENT
E-Posta Adresi
:
[email protected]
Telefon (İş)
:
3762181123-
Telefon (Cep)
:
5323747211
Faks
:
3762541223
Adres
:
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya
Bölümü, Ballıca Yerleşkesi, ÇANKIRI.
Öğrenim Durumu
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DR)
2006-2013
Tez adı: Ankara örneklemi üzerinde iklim değişikliğinin su kaynakları yönetimine etkisi (2013)
Tez Danışmanı:(PROF. DR. HAKAN YİĞİTBAŞIOĞLU)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
2002-2006
Tez adı: Türkiye elektrik enerjisi üretim ve temin politikasında Türkiye'nin mevcut ve
geliştirilebilir hidroelektrik potansiyelinin yeri (2006) Tez Danışmanı:(PROF.DR. ALPARSLAN
ARIKAN)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Lisans
1997-2002
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROJEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ PR.
Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2013
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA
BÖLÜMÜ/FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
Lisans
(2014-2015)
JEOMORFOLOJI I
Türkçe
4
(2013-2014)
JEOMORFOLOJI I
Türkçe
4
(2014-2015)
DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI
Türkçe
2
(2014-2015)
HİDROGRAFYA (İ.Ö.)
Türkçe
2
(2014-2015)
HİDROGRAFYA
Türkçe
2
1
(2014-2015)
JEOMORFOLOJI II (I.Ö.)
Türkçe
4
(2014-2015)
JEOMORFOLOJİ II
Türkçe
4
(2014-2015)
JEOMORFOLOJİ I (I.Ö.)
Türkçe
4
(2014-2015)
ARAZİ ARAŞTIRMALARI I
Türkçe
3
(2014-2015)
ARAZİ ARAŞTIRMALARI I (i.ö.)
Türkçe
3
(2013-2014)
DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI (İ.Ö.)
Türkçe
2
(2013-2014)
DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI
Türkçe
2
(2013-2014)
MİNERALLER VE KAYAÇLAR
Türkçe
2
(2013-2014)
BİYOCOĞRAFYA (İ.Ö.)
Türkçe
2
(2013-2014)
HİDROGRAFYA (İ.Ö.)
Türkçe
2
(2013-2014)
HİDROGRAFYA
Türkçe
2
(2013-2014)
MİNERALLER VE KAYAÇLAR (İ.Ö.)
Türkçe
2
(2013-2014)
BİYOCOĞRAFYA
Türkçe
2
(2013-2014)
JEOMORFOLOJI II (I.Ö.)
Türkçe
4
(2013-2014)
JEOMORFOLOJİ II
Türkçe
4
(2013-2014)
JEOMORFOLOJİ I (I.Ö.)
Türkçe
4
(2014-2015)
DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI (İ.Ö.)
Türkçe
2
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.
KÖLE M. Murat (2014). Ankara Örneklemi Üzerinde Cumhuriyet Dönemi Su Kaynakları Yönetim
Modelleri. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 18(181), 69-86., Atıf Sayısı: 20 (Yayın No:
1030362)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
1.
KÖLE MUSTAFA MURAT (2014). Kuzey Afrika Ülkeleri Yenilenebilir Su kaynakları ve Fosil Su
Kullanımı. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Muğla Sempozyumu 2014, 362-372., Atıf Sayısı: 16
(Tam metin bildiri) (Yayın No: 1359531)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.
KÖLE MUSTAFA MURAT,YİĞİTBAŞIOĞLU MUSTAFA HAKAN (2013). Küresel İklim Değişikliğinin
Ankara İli Ana Su Kaynaklarına Olası Etkisi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi(27), 67-77.,
Atıf Sayısı: 13 (Kontrol No: 1359585)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.
KÖLE M MURAT, ÇOBANOĞLU NESRİN (2009). Biyoetik Açısından Su Kaynakları Yönetimine Genel
Bakış. V. Tıp Etiği Kongresi, 63-72., Atıf Sayısı: 8, (Yayın No: 586925)
2
Download

MUSTAFA MURAT KÖLE - Çankırı Karatekin Üniversitesi