COĞRAFYA ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA VE YÜKSEKLİSANS DERS PROGRAMI
Sınıfı
08:00-08:50
I. EĞİTİM
I. EĞİTİM
SALI
II.
EĞİTİ
PAZARTESİ
1
I. EĞİTİM
II.EĞİT
İM
ÇARŞAMBA
II.EĞİTİM
I. EĞİTİM
13:00-13:50
13:50-14:40
15:00-15:50
İklim Salınımları (DR)
N.GÜNAL A-418
Türkiye'de Göç Çalışmaları
(Y.L) C.ŞAHİN A-417
İklim Salınımları (DR)
N.GÜNAL A-418
Türkiye'de Göç Çalışmaları
(Y.L) C.ŞAHİN A-417
İklim Salınımları (DR)
N.GÜNAL A-418
Türkiye'de Göç Çalışmaları
(Y.L) C.ŞAHİN A-417
Turizmde Yeni Bir Olgu:
Dünya Kültür Mirası(UADDR) N.TAŞLIGİL
Turizmde Yeni Bir Olgu:
Dünya Kültür Mirası(UADDR) N.TAŞLIGİL
Türkiye Ortam Sorunları
Coğrafyası (UADYL)N.GARİPAĞAOĞLU
Türkiye Ortam Sorunları
Coğrafyası (UADYL)N.GARİPAĞAOĞLU
Türkiye Ortam Sorunları
Coğrafyası (UADYL)N.GARİPAĞAOĞLU
UAD
Türkiye'de İklim ve
Biyocoğrafya
Araştırmalarında Metodoloji
(UAD-YL) N.GÜNAL
Türkiye'de İklim ve
Biyocoğrafya
Araştırmalarında
Metodoloji (UAD-YL)
N.GÜNAL
Türkiye'de İklim ve
Biyocoğrafya
Araştırmalarında
Metodoloji (UAD-YL)
N.GÜNAL
Nüfus Artışı ve Siyasi
Etkileri (UAD-YL) H.KURT
Nüfus Artışı ve Siyasi
Etkileri (UAD-YL) H.KURT
Nüfus Artışı ve Siyasi
Etkileri (UAD-YL) H.KURT
DİĞER ENS.
Kafkasya ve İdil Ural Bölgesi
Coğrafyası (YL) Türkiyat
Araş.Ens. H. KURT
Kafkasya ve İdil Ural
Kafkasya ve İdil Ural Bölgesi
Bölgesi Coğrafyası (YL)
Coğrafyası (YL) Türkiyat
Türkiyat Araş.Ens. H. KURT
Araş.Ens. H. KURT
Sosyal Bilimler Öğretimi
Sosyal Bilimler Öğretimi
Mekanı Algılama (DR) Eğitim. Mekanı Algılama (DR) Eğitim.
Bil. Ens. H. AKENGİN
Bil. Ens. H. AKENGİN
1
Uygulamalı İklim Çalışmaları
(YL) N.GÜNAL A-417
Türkiye'de Toponimi
Çalışmaları (YL)
M.A.CEYLAN A-418
Uygulamalı İklim
Uygulamalı İklim Çalışmaları
Çalışmaları (YL) N.GÜNAL
(YL) N.GÜNAL A-417
A-417 Türkiye'de
Türkiye'de Toponimi
Toponimi Çalışmaları (YL)
Çalışmaları (YL)
M.A.CEYLAN A-418
M.A.CEYLAN A-418
Türkiye'de Yer Değiştiren
Türkiye'de Yer Değiştiren
Türkiye'de Yer Değiştiren
Şehirler (DR)M.A.CEYLAN A- Şehirler (DR)M.A.CEYLAN A- Şehirler (DR)M.A.CEYLAN
417
417
A-417 Türkiye'de Bölge
Türkiye'de Bölge Planlaması Türkiye'de Bölge Planlaması
Planlaması ve Bölgesel
ve Bölgesel Analizler(YL)
ve Bölgesel Analizler(YL)
Analizler(YL)
N.GARİPAĞAOĞLU A-418
N.GARİPAĞAOĞLU A-418 N.GARİPAĞAOĞLU A-418
UAD
Coğrafyada Havza
Araştırmaları (UADDR)N.GARİPAĞAOĞLU
UAD
Türkiye'de İllerin
Gelişmişlik Düzeyi ve
Bunları Etkileyen Coğrafi
Faktörler (UAD-YL)
S.SARGIN
Sosyal Bilimler Öğretimi
Mekanı Algılama (DR)
Eğitim. Bil. Ens. H.
AKENGİN
1
2
3
4
Coğrafyada Havza
Araştırmaları (UADDR)N.GARİPAĞAOĞLU
Türkiye'de İllerin
Gelişmişlik Düzeyi ve
Bunları Etkileyen Coğrafi
Faktörler (UAD-YL)
S.SARGIN
Sosyal Bilimler Kavram
Sosyal Bilimler Kavram
Geliştirme ve Öğretimi (YL)
Geliştirme ve Öğretimi (YL)
Eğitim. Bil. Ens. H.
Eğitim. Bil. Ens. H. AKENGİN
AKENGİN
Coğrafyada Havza
Araştırmaları (UADDR)N.GARİPAĞAOĞLU
Beşeri Coğrafyada Veri
Toplama Analizi (UAD-YL)
N.TAŞLIGİL
Beşeri Coğrafyada Veri
Toplama Analizi (UAD-YL)
N.TAŞLIGİL
Beşeri Coğrafyada Veri
Toplama Analizi (UADYL) N.TAŞLIGİL
Türkiye'de İllerin
Gelişmişlik Düzeyi ve
Bunları Etkileyen Coğrafi
Faktörler (UAD-YL)
S.SARGIN
Sosyal Bilimler Kavram
Geliştirme ve Öğretimi (YL)
Eğitim. Bil. Ens. H.
AKENGİN
1
2
3
4
1
Türkiye Havza Yönetimi ve
Planlaması (DR)
N.GARİPAĞAOĞLU A-417
Balkanların Siyasi
Coğrafyası (DR) H.KURT A417
Türkiye Turizminde Fırsatlar
ve Risklerin Coğrafi Analizi
(YL) S.SARGIN A-418
Türkiye Havza Yönetimi ve
Planlaması (DR)
N.GARİPAĞAOĞLU A-417
Balkanların Siyasi
Coğrafyası (DR) H.KURT A417
Türkiye Turizminde Fırsatlar
ve Risklerin Coğrafi Analizi
(YL) S.SARGIN A-418
Türkiye Havza Yönetimi ve
Planlaması (DR)
N.GARİPAĞAOĞLU A-417
Balkanların Siyasi
Coğrafyası (DR) H.KURT A417
Türkiye Turizminde Fırsatlar
ve Risklerin Coğrafi Analizi
(YL) S.SARGIN A-418
DİĞER ENS.
Türk Dünyasının Ziraat
Coğrafyası (YL) Türkiyat.
Araş. Ens. N.TAŞLIGİL
Türk Dünyasının Ziraat
Coğrafyası (YL) Türkiyat.
Araş. Ens. N.TAŞLIGİL
Türk Dünyasının Ziraat
Coğrafyası (YL) Türkiyat.
Araş. Ens. N.TAŞLIGİL
DİĞER ENS.
Ortadoğu'da Milletler ve
Milliyetçilik (YL) Ortadoğu
Araş. Ens. H. AKENGİN
Ortadoğu'da Milletler ve
Milliyetçilik (YL) Ortadoğu
Araş. Ens. H. AKENGİN
Ortadoğu'da Milletler ve
Milliyetçilik (YL) Ortadoğu
Araş. Ens. H. AKENGİN
Türk Dünyasının Doğal
Coğrafyası (YL) Türkiyat.
Araş. Ens. N. GÜNAL
Türk Dünyasının Doğal
Coğrafyası (YL) Türkiyat.
Araş. Ens. N. GÜNAL
1
Türkiye'de Coğrafi
Terminoloji (DR)
M.A.CEYLAN A-417
Kültür Coğrafyası Üzerine
Tetkikler (YL) S.SARGIN A418
Türkiye'de Coğrafi
Terminoloji (DR)
M.A.CEYLAN A-417
Kültür Coğrafyası Üzerine
Tetkikler (YL) S.SARGIN A418
Türkiye'de Coğrafi
Terminoloji (DR)
M.A.CEYLAN A-417
Kültür Coğrafyası Üzerine
Tetkikler (YL) S.SARGIN A418
UAD
Türkiye'de Şehirleşmenin
Başlıca Sorunları (UAD-DR)
C.ŞAHİN
Türkiye'de Şehirleşmenin
Başlıca Sorunları (UADDR) C.ŞAHİN
Türkiye'de Şehirleşmenin
Başlıca Sorunları (UADDR) C.ŞAHİN
UAD
Coğrafyada Arazi
Çalışmaları UAD-YL)
M.A.CEYLAN
Coğrafyada Arazi
Çalışmaları UAD-YL)
M.A.CEYLAN
Coğrafyada Arazi
Çalışmaları UAD-YL)
M.A.CEYLAN
1
Türkiye'de Üniversite ve
Üniversitelerin Şehirlerin
Gelişimi Üzerine Etkileri
(DR) S.SARGIN A-417
Enerji Sorunu ve Türkiye (YL)
N.TAŞLIGİL A-418
Türkiye'de Üniversite ve
Üniversitelerin Şehirlerin
Gelişimi Üzerine Etkileri
(DR) S.SARGIN A-417
Enerji Sorunu ve Türkiye
(YL) N.TAŞLIGİL A-418
UAD
Türkiye'de Kır
Yerleşmelerinin Sorunları
(UAD-YL) S.SARGIN
Türkiye'de Kır
Yerleşmelerinin Sorunları
(UAD-YL) S.SARGIN
1
2
3
4
I. EĞİTİM
PERŞEMBE
II.EĞİT
İM
10:50-11:40
Turizmde Yeni Bir Olgu:
Dünya Kültür Mirası(UADDR) N.TAŞLIGİL
DİĞER ENS.
CUMA
10:00-10:50
UAD
DİĞER ENS.
Türk Dünyasının
Doğal Coğrafyası
(YL) Türkiyat. Araş.
Ens. N. GÜNAL
Coğrafi Çevre ve Sanayi
Faaliyetleri (DR)
N.TAŞLIGİL A-417
Türkiye Suç Coğrafyası
(DR) S.SARGIN A-417
Uluslararası Teşkilatlar ve
Türkiye(YL) H.KURT A-418
Coğrafi Çevre ve Sanayi
Coğrafi Çevre ve Sanayi
Faaliyetleri (DR) N.TAŞLIGİL
Faaliyetleri (DR)
A-417
N.TAŞLIGİL A-417
Türkiye Suç Coğrafyası (DR) Türkiye Suç Coğrafyası
S.SARGIN A-417
(DR) S.SARGIN A-417
Uluslararası Teşkilatlar ve
Uluslararası Teşkilatlar ve
Türkiye(YL) H.KURT A-418
Türkiye(YL) H.KURT A-418
Ortadoğu'nun Fiziki
Ortadoğu'nun Fiziki Coğrafyası
Coğrafyası (YL) Ort.Araş.Ens.
(YL) Ort.Araş.Ens. N.
N. GARİPAĞAOĞLU
GARİPAĞAOĞLU
Ortadoğu'nun Nüfus Yapısı
ve Göçler (DR) Ortadoğu
Araş. Ens. H. AKENGİN
Ortadoğu'nun Fiziki
Coğrafyası (YL)
Ort.Araş.Ens. N.
GARİPAĞAOĞLU
Ortadoğu'nun Nüfus Yapısı ve Ortadoğu'nun Nüfus Yapısı
Göçler (DR) Ortadoğu Araş.
ve Göçler (DR) Ortadoğu
Ens. H. AKENGİN
Araş. Ens. H. AKENGİN
Türkiye'de Doğal Afetlet
Türkiye'de Doğal Afetlet (DR)
(DR) C.ŞAHİN A-417
C.ŞAHİN A-417
Suç Coğrafyası Veri
Suç Coğrafyası Veri Kaynakları
Kaynakları (YL) S.SARGIN A(YL) S.SARGIN A-418
418
Türkiye Kıyılarında Coğrafi
Türkiye Kıyılarında Coğrafi
Analizler(YL) M.A.CEYLAN
Analizler(YL) M.A.CEYLAN
A-417
A-417
Türkiye'de Doğal Afetlet
(DR) C.ŞAHİN A-417
Suç Coğrafyası Veri
Kaynakları (YL) S.SARGIN
A-418
Türkiye Kıyılarında Coğrafi
Analizler(YL) M.A.CEYLAN
A-417
Türkiye'de Üniversite ve
Üniversitelerin Şehirlerin
Gelişimi Üzerine Etkileri
(DR) S.SARGIN A-417
Enerji Sorunu ve Türkiye
(YL) N.TAŞLIGİL A-418
Hidroğrafyanın Turizm
Coğrafyası İçerisindeki
Önemi (DR) N.TAŞLIGİL A417
Küreselleşme ve Türkiye(YL)
S.SARGIN A-418
Hidroğrafyanın Turizm
Coğrafyası İçerisindeki
Önemi (DR) N.TAŞLIGİL A417
Küreselleşme ve Türkiye(YL)
S.SARGIN A-418
Hidroğrafyanın Turizm
Coğrafyası İçerisindeki
Önemi (DR) N.TAŞLIGİL
A-417
Küreselleşme ve
Türkiye(YL) S.SARGIN A418
Türkiye'de Kır
Yerleşmelerinin Sorunları
(UAD-YL) S.SARGIN
Türkiye Coğrafyası
Çalışmalarında Eleştirel
Yaklaşımlar (UAD-YL)
M.A.CEYLAN
Türkiye Coğrafyası
Çalışmalarında Eleştirel
Yaklaşımlar (UAD-YL)
M.A.CEYLAN
Türkiye Coğrafyası
Çalışmalarında Eleştirel
Yaklaşımlar (UAD-YL)
M.A.CEYLAN
Türkiye'de Şehir
Çalışmaları (UAD-YL)
C.ŞAHİN
Türkiye'de Şehir Çalışmaları
(UAD-YL) C.ŞAHİN
Türkiye'de Şehir
Çalışmaları (UAD-YL)
C.ŞAHİN
Türk Dünyasının Kültür
Coğrafyası (UAD)
Türkiyat.Araş.Ens. H.KURT
Türk Dünyasının Kültür
Coğrafyası (UAD)
Türkiyat.Araş.Ens. H.KURT
Türk Dünyasının Kültür
Coğrafyası (UAD)
Türkiyat.Araş.Ens. H.KURT
4
1
2
3
4
UAD
DİĞER ENS.
DİĞER ENS.
II.EĞİ
TİM
8:50-9:40
Türkiye Kentlerinde
Türkiye Kentlerinde
Türkiye Kentlerinde
Planlama Sorunları ve
Planlama Sorunları ve Kent
Planlama Sorunları ve Kent
Kent Kimlikleri (DR)
Kimlikleri (DR) S.SARGIN AKimlikleri (DR) S.SARGIN AS.SARGIN A-418
418
Türkiye Beşeri
418
Türkiye Beşeri
Coğrafyasının
Türkiye Beşeri Coğrafyasının
Coğrafyasının
Kaynakları(YL) C.ŞAHİN AKaynakları(YL) C.ŞAHİN A- Kaynakları(YL) C.ŞAHİN A418
418
418
Dünya Nüfusunun Tarihi
Dünya Nüfusunun Tarihi
Dünya Nüfusunun Tarihi
Gelişimi ve Mekansal
Gelişimi ve Mekansal Değişim
Gelişimi ve Mekansal
Değişim (YL) H. AKENGİN A(YL) H. AKENGİN A-417
Değişim (YL) H. AKENGİN
417
A-417
1
2
3
4
Ortadoğu'nun Doğal
Kaynakları ve Enerji (YL)
Ort.Araş.Ens. M.A.CEYLAN
Ortadoğu'nun Doğal
Kaynakları ve Enerji (YL)
Ort.Araş.Ens. M.A.CEYLAN
Ortadoğu'nun Doğal
Kaynakları ve Enerji (YL)
Ort.Araş.Ens. M.A.CEYLAN
Coğrafya'nın Yöntem ve
Kaynakları (YL)
Ortadoğu.Araş.Ens. C. ŞAHİN
Coğrafya'nın Yöntem ve
Kaynakları (YL)
Ortadoğu.Araş.Ens. C.
ŞAHİN
Coğrafya'nın Yöntem ve
Kaynakları (YL)
Ortadoğu.Araş.Ens. C.
ŞAHİN
Türk Dünyasında Coğrafya
Araştırmaları I (UAD) Türkiyat.
Araş. Ens. N. GÜNAL
Türk Dünyasında Coğrafya
Araştırmaları I (UAD)
Türkiyat. Araş. Ens. N.
GÜNAL
Türk Dünyasında Coğrafya
Araştırmaları I (UAD)
Türkiyat. Araş. Ens. N.
GÜNAL
Coğrafya Eğitiminde Literatür
Coğrafya Eğitiminde
Coğrafya Eğitiminde Literatür
İncelemeleri (DR)
Literatür İncelemeleri (DR)
İncelemeleri (DR) Eğit.Bil.Ens.
Eğit.Bil.Ens. N.
Eğit.Bil.Ens. N.
N. GARİPAĞAOĞLU
GARİPAĞAOĞLU
GARİPAĞAOĞLU
15:50-16:40
Download

coğrafya anabilim dalı 2014-2015 eğitim