Türk Telekom
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Türk Telekom’dan vatandaşa hizmet MapInfo ile
-adım adım e-devletGenel Bilgiler
Türk Telekom, 1998 yılından
itibaren Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Veri üretimi,
fiber ve 118 projelerinde MapInfo ile yapılan pilot çalışmaların
sonucunda, tüm Türkiye için en
uygun konfigürasyonun Merkezi
yapıda MapInfo tabanlı bir CBS
sisteminin kurulması olduğu
sonucuna varmıştır. Bu amaçla
hazırlanan Türk Telekom Coğrafi
Bilgi Sistemleri (TTCBS) projesi
tüm Türkiye’nin şebeke envanterinin sayısallaştırılmasını, envanter bilgilerinin girilmesini ve
bunların analizlerinin, sorgularının ve raporlarının yapılabilmesini sağlamaktadır.
Başarsoft, 2008 yılından itibaren
görev aldığı bu projede Türk
Telekom’un Ankara ve İstanbul
ofislerinde yaklaşık 50 personel
ile çalışmaktadır. Şebeke envanterinin sayısallaştırılması için,
kurum için özelleştirilmiş, belli
formatlarda veri üretmeyi kolaylaştıran ek uygulamalar ge
liştirilmiştir.
Hazırlanan verilerin kurumun
diğer operasyonlarında kullanımını sağlamak amacıyla da
bir Web sitesi tasarlanmıştır.
Sistem, Merkezi bir veritabanına bağlı terminal sunucular üzerinden,
illerde görevli kullanıcıların sisteme giriş (login) yapabilmesini ve kendi sorumluluk sahalarındaki bilgileri sisteme girebilmelerini
sağlamaktadır. Mimari, çok kullanıcılı
tanımlanmış olduğu
için, aynı anda birden fazla kullanıcının, aynı katmanda
veri girişi ve düzenleme yapabilmesine
olanak sağlamaktadır ve yapılan değişiklikler aynı anda tüm sistemde izlenebilmektedir. Sisteme giriş bilgilerinin tutulması sayesinde, verilerin kim tarafından ne zaman
güncellendiği ve silindiği takip edilebilmektedir.
Şu an Türkiye genelinde 42 il sisteme dahil edilmiş olup , ilerleyen
safhalarda tüm Türkiye’yi kapsayacaktır.
Türk Telekom’un diğer sistem ve yazılımları ile uyumlu çalışması
amacıyla TTCBS’de ORACLE veritabanı ile çalışan modüler bir yapı tasarlanmıştır. Geliştirilen modüller; genel modül (yetkilendirme, sorgulama, çıktı
hazırlama, vb.), spot modülü (bina, bina girişi, yolorta, adres bilgileri, vb.) ,
yer altı modülü
(menhol,
tranşe,
fider, vb.), kablo modülü
(lokal
ve
prensibal kablo ağı,
vb.), fiber aktif sistemler modülü, KTS
modülü, sorgulama
ve raporlama modülü,
sayısallaştırma
modülü, santral sınırı
modülü, çıktı hazırlama modülü, proje hazırlama modülü, veri aktarma modülü ve coğrafi karar
destek modülleridir.
www.basarsoft.com.tr
www.yolbil.com.tr
Türk Telekom
Coğrafi Bilgi
Sistemleri
Modüller
Sistemde tasarlanan modüller ve fonksiyonları aşağıdaki gibidir;
Genel modül:
Spot modülü: Yolların, önemli merkezlerin, binaların ve kapı girişlerinin sayısallaştırılması
Yeraltı modülü: Menhol, transe, fider, direk gibi yer altı kaynaklarının sayısallaştırılması
Kablo modülü: Yeraltı ve yerüstü bakır kabloların sayısallaştırılması
Fiber/Optik (F/O) kablo modülü: F/O kablo verilerinin CBS ortamına aktarılması, santraller arasındaki güzergahların tespiti, kıl bazında hat takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Projenin ilerleyen safhalarında kullanıcıların bulundukları yere kadar olan güzergahtaki F/O kablo uygulaması da TTCBS’ ye dahil edilecektir.
Çıktı modülü: Verilerin istenilen ölçek ve ebatta çıktısının alınabilmesi
KTS modülü:
Sorgulama ve raporlama modülü:
TTCBS uygulamasının yetkili kullanıcılar tarafından izlenmesini, yönetilmesini, yönlendirilmesini ve raporlanmasını sağlayan Web
temelli yardımcı bir uygulaması da mevcuttur. Bu web uygulaması ile, Türkiye genelinde Türk Telekom’un il bazlı envanter sorgulamasının yapılabilmesi, tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarının detaylı bilgisinin alınabilmesini sağlanmaktadır. CBS veri girişi tamamlandığı ölçüde illerin envanteri dinamik
olarak istenilen herhangi bir anda görüntülenebilecektir.
Hedefler
Projenin gelecek hedefleri arasında, bütün abonelerin harita üzerine yerleştirilmesi (geocode) vardır. Bu sayede,
Türk Telekom Müşteri Sistemi’nin içerisindeki numaralandırma yapısı, TTCBS içerisinde de uygulanacaktır ve abonenin telefon numarası girildiğinde abonenin konumu harita üzerinde gösterilebilecektir.
Ankara Merkez Ofisi
ODTÜ Teknokent Ar-Ge Ofisi
İstanbul Ofisi
Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 6.
Sk. No:17 Bayraktar Plaza A Blok Kat: 12
Balgat-Çankaya ANKARA
Tel: (312) 473 70 80 (pbx)
Faks: (312) 473 91 80
ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar A Blok
Zemin Kat No: 4
ODTÜ-Çankaya ANKARA
Tel: (312) 210 00 02
www.basarsoft.com.tr
Sahrayıcedit Mh. Derya Sk.
No: 3/2 34734
Kozyatağı-Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 355 79 42
Faks: (216) 355 79 43
Türk Telekom
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Türk Telekom’dan vatandaşa hizmet MapInfo ile
-adım adım e-devletGenel Bilgiler
Türk Telekom, 1998 yılından
itibaren Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Veri üretimi,
fiber ve 118 projelerinde MapInfo ile yapılan pilot çalışmaların
sonucunda, tüm Türkiye için en
uygun konfigürasyonun Merkezi
yapıda MapInfo tabanlı bir CBS
sisteminin kurulması olduğu
sonucuna varmıştır. Bu amaçla
hazırlanan Türk Telekom Coğrafi
Bilgi Sistemleri (TTCBS) projesi
tüm Türkiye’nin şebeke envanterinin sayısallaştırılmasını, envanter bilgilerinin girilmesini ve
bunların analizlerinin, sorgularının ve raporlarının yapılabilmesini sağlamaktadır.
Başarsoft, 2008 yılından itibaren
görev aldığı bu projede Türk
Telekom’un Ankara ve İstanbul
ofislerinde yaklaşık 50 personel
ile çalışmaktadır. Şebeke envanterinin sayısallaştırılması için,
kurum için özelleştirilmiş, belli
formatlarda veri üretmeyi kolaylaştıran ek uygulamalar ge
liştirilmiştir.
Hazırlanan verilerin kurumun
diğer operasyonlarında kullanımını sağlamak amacıyla da
bir Web sitesi tasarlanmıştır.
Sistem, Merkezi bir veritabanına bağlı terminal sunucular üzerinden,
illerde görevli kullanıcıların sisteme giriş (login) yapabilmesini ve kendi sorumluluk sahalarındaki bilgileri sisteme girebilmelerini
sağlamaktadır. Mimari, çok kullanıcılı
tanımlanmış olduğu
için, aynı anda birden fazla kullanıcının, aynı katmanda
veri girişi ve düzenleme yapabilmesine
olanak sağlamaktadır ve yapılan değişiklikler aynı anda tüm sistemde izlenebilmektedir. Sisteme giriş bilgilerinin tutulması sayesinde, verilerin kim tarafından ne zaman
güncellendiği ve silindiği takip edilebilmektedir.
Şu an Türkiye genelinde 42 il sisteme dahil edilmiş olup , ilerleyen
safhalarda tüm Türkiye’yi kapsayacaktır.
Türk Telekom’un diğer sistem ve yazılımları ile uyumlu çalışması
amacıyla TTCBS’de ORACLE veritabanı ile çalışan modüler bir yapı tasarlanmıştır. Geliştirilen modüller; genel modül (yetkilendirme, sorgulama, çıktı
hazırlama, vb.), spot modülü (bina, bina girişi, yolorta, adres bilgileri, vb.) ,
yer altı modülü
(menhol,
tranşe,
fider, vb.), kablo modülü
(lokal
ve
prensibal kablo ağı,
vb.), fiber aktif sistemler modülü, KTS
modülü, sorgulama
ve raporlama modülü,
sayısallaştırma
modülü, santral sınırı
modülü, çıktı hazırlama modülü, proje hazırlama modülü, veri aktarma modülü ve coğrafi karar
destek modülleridir.
www.basarsoft.com.tr
www.yolbil.com.tr
Download

Türk Telekom Coğrafi Bilgi Sistemleri