AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
!
EĞİTİM BİLGİLERİ
LİSANS
Elif Damla Yavuz
AKADEMİK ÜNVAN
Öğretim Görevlisi
E-POSTA
[email protected]
TELEFON
0212 260 1050 (dahili 2636)
Üniversite
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı!
Bölüm
Müzikoloji Anabilim Dalı!
Mezuniyet yılı
2006!
!
YÜKSEK LİSANS
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi!
Enstitü/Program
Dr. Erol Üçer Center for Advanced Music Studies-Müzikoloji!
Mezuniyet yılı
2009!
Tez / Bitirme Çalışması
Music Reform in Turkey: In the Light of Paul Hindemith’s Reports!
!
DOKTORA
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi!
Enstitü/Program
Sosyal Bilimler Enstitüsü-Müzikoloji ve Müzik Teorisi!
Mezuniyet yılı
2014!
Tez / Bitirme Çalışması
Community within an Individual in a Transcultural Work: Ali Baba und
40 Räuber!
!
!
!
AKADEMİK YAYIN
Kitap Bölümü
(2013) “Einführung”, Vorschläge für den Aufbau des Türkischen
Musiklebens içinde, Staccato Verlag, Düsseldorf.!
(2011) “Sanatın Alımlanması ve Tüketimi”, Kültür Sosyolojisi içinde
(ed. Ali Ergur ve Emre Gökalp), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi, Eskişehir.!
(2011) “Türkiye’de Kültür Olgusu”, Kültür Sosyolojisi içinde (ed. Ali
Ergur ve Emre Gökalp), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,
Eskişehir.!
Makale
(2014) “Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’daki
Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar“, Müzik-Bilim Dergisi, Sayı: 4,
MSGSÜ Yayınları, İstanbul.!
Çeviri
(2013) Hindemith Raporları 1935/1936/1937, çev. Elif Damla Yavuz,
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, Ankara.!
Yayınlanmış Bildiri
“Migrant Organizations in Germany as Cultural Niches“, Musicult’14/
Music and Cultural Studies: On Local vs. Universal, Istanbul: DAKAM
Publishing.!
!
SEMPOZYUM/KONFERANS/PANEL
(15-17 Mayıs 2014) “Migrant Organizations in Germany as Cultural
Niches“, Musicult’14/Music and Cultural Studies: On Local vs.
Universal, DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research
Center), İstanbul.!
(29 Aralık 2013) “Devlet Sanat Kurumlarımızın Mimari Paul
Hindemith” Paneli, Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi, Ankara.!
(15 Mart 2013) “Göç Literatürünün Kavramsal Araçlarının Müzikolojik
Çalışmaya Sunduğu Olanak ve Sınırlar: Almanya’daki Türkiye
Kökenliler”, Uluslararası Müzik ve Kuram Sempozyumu, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi
Bölümü, İstanbul.!
(19-21 Nisan 2012) “Some Suggestions for the Evaluation of Musical
Production of Turkey-originated People in Germany”, European Music
Council.!
(11-12 Mayıs 2009) “Paul Hindemith’in Türkiye’deki Çalışması ve
Önerileri”, Müzik Biliminde Gençler Sempozyumu, İstanbul Teknik
Üniversitesi, İstanbul.!
(15 Ekim 2006) “19. Yüzyıl Opera Repertuvarında Yahudi Karakterler
ve Yahudi Ritüelleri”, Müzik ve Ritüel Konferansları, Osmanlı Bankası
Müzesi, İstanbul.!
Sayfa 2
(19 Nisan 2006) “Puşkin ve Ulusal Rus Operası”, Müzik ve Edebiyat
Konferansları, Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul.!
!
DİĞER
(Haziran 2014) “Süpürgesiyle Uçup Gitmeden İstanbul’da“, Milliyet
Sanat, İstanbul.!
(2013) Paul Hindemith-The Complete Piano Concertos, İdil Biret &
Yale Symphony Orchestra, booklet notes by Elif Damla Yavuz,
Naxos: 857301-02.!
(2010) “Besteleri Ezberden Söylenenler”, Türkiye’ye Enerji Verenler
içinde, Gama Holding, Ankara.!
(2010) ”İki Yüzyıl Sonra Chopin”, Milliyet Gazetesi Kitap Eki, İstanbul.!
(2010) ”Ernst Praetorius’un Uzun Türkiye Çalışmasının Kısa
Güncesi”, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Bülteni, Ankara.!
(2009) ”Chopin Yılı’na Doğru”, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Bülteni,
Ankara.!
(2009) ”Anahtar Kavramlar: Popüler Müzik Çalışmaları”, Porte,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.!
(2009) ”Köklerine Tutkun Bir Besteci: Nevit Kodallı”, Sevda-Cenap
And Müzik Vakfı Bülteni, Ankara.!
!
Burs
(2011) Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Doktora
Araştırma Bursu.!
!
Görevler
(Bahar 214) Müzik-Bilim Dergisi editörlük, MSGSÜ Yayınları,
İstanbul.!
(Special Issue 2014) Müzik-Bilim Dergisi editörlük, MSGSÜ
Yayınları, İstanbul.
Sayfa 3
Download

dosyayı indir