2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
1. Do-sol-re-lami minör
gamları
KAZANIMLAR
22-26 EYLÜL
4
1.Do-sol - re- la- mi minör
gamları arasındaki duate
benzerlikleri fark eder.
Do – sol - re - la ve mi
minör gam çalışması
yapılır
4
4
ETKİNLİKLER
1. Do-sol-re-lami minör
gamları
1.Do-sol - re- la- mi minör
gamları arasındaki duate
benzerlikleri fark eder.
Çaldığı gam ve
makamsal dizilere ait
parmak numarası (duate)
örneği hazırlamaları
istenir
AÇIKLAMALAR
[!] Do Duatesindeki
diziler ( Do-sol- re-lami minörler)
Farklı duatelerdeki
diziler (fa-ve si
minörler)dört oktav ve
dörtlük= 60
metronomdan az
olmamak üzere,
onaltılık değerler ile
eşit ve duate hatası
yapılmadan
çalınmalıdır.
[!] Bu ünitenin sonunda
öğrencilerin, sağ ve
sol el koordinasyon
becerisi ile deşifre
becerisini geliştirmeleri
beklenir.
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin, motivasyon ve
sorumluluk değerlerine
ulaşması beklenir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
SÜRE
TARİH
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
EYLÜL
3
15-19 EYLÜL
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ
ÜNİTE1 : 4.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
TARİH
29 EYLÜL
3 EKİM
SÜRE
4
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
Fa ve si minör gam
çalışması yapılır
2.Fa ve Si
Minör Gamları
2.Fa ve si minör gamının
duatelerini belirler.
3.Karcığar ve
Hicaz Makamı
Dizileri
KURBAN
BAYRAMI
4.Karcığar ve
Nikriz Makamı
Dizisi
3.Durak sesi la üzerinden
Karcığar ve Hicaz
alınan Karcığar ve Hicaz
makamında eserler
makamı dizilerini fark eder ve dinletilir
uygular.
4.Durak sesi la üzerinden
alınan Karcığar ve Hicaz
makamı dizilerini fark eder
ve uygular
Karcığar ve Hicaz makamında
eserler dinletilir.
5.Nikriz
Makamı Dizisi
5.Durak sesi sol üzerinden
alınan nikriz makamı dizisini
fark eder ve uygular.
Nikriz makamında
eserler dinletilir
4
AÇIKLAMALAR
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin,
motivasyon ve
sorumluluk
değerlerine
ulaşması beklenir.
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin,
motivasyon ve
sorumluluk değerlerine
ulaşması beklenir.
5
27-31 EKİM
ÜNİTE 2 : 4. BASAMAK ETÜT ÇALIŞMALARI
4
5.Onaltılık
Notalar
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
1. Çaldığı etütlerdeki tempo
ile nota değerlerinin eşitliğini
doğru uygular.
Atatürk İlkeleri
(Atatürk’ün sanata
verdiği önem)
ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ
ÜNİTE 2: 4. BASAMAK ETÜT ÇALIŞMALARI
4. basamağa ait etüt
çalışması yapılır
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
[!] Bu ünitenin sonunda
öğrencilerin, sağ ve sol
elkoordinasyon becerisi
ile deşifre becerisini
geliştirmeleri beklenir.
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma dersi ile ilişkilendirilir.
4
4
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
EKİM
3
6 -10 EKİM
2
13-17EKİM
1
: 4.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI
20-24 EKİM
HAFTA
AY
ÜNİTE 1
17-21 KASIM
24-28 KASIM
KASIM
4
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
4
5.Onaltılık
Notalar
10 KASIM ATATÜRK'Ü
ANMA HAFTASI
(Atatürk’ün müziğe
bakışı)
4
4
5.Onaltılık
Notalar
5.Onaltılık
Notalar
24 KASIM
ÖĞRETMENLE
R GÜNÜ
2.Sağ elde onaltılık notaları
eşit olarak uygular.





4.Basamağa ait
çalışması yapılır
etüt [!] Bu ünitenin
sonunda
öğrencilerin, sağ ve
sol el koordinasyon
3.Sol elde onaltılık notaları
becerisi ile deşifre
eşit olarak uygular.
becerisini
geliştirmeleri
beklenir.
Çaldığı etüde yönelik
[!] Bu ünite ile
ton belirleme ve ritm
öğrencilerin sabır,
4.Sol el akor tekniği ile sağ el çalışması yapılır
disiplin,motivasyon
eşitliğini ilişkilendirir.
ve sorumluluk
değerlerine
ulaşması beklenir.
5.Sağ ve sol elde arpej
tekniğini uygular.
Atatürkçü
Düşünce Sistemi
(Eğitimin Önemi)
ÖĞRENME ALANI :PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
ÜNİTE 1:4. BASAMAK BAROK DÖNEM ESERLERİ
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma dersi ile ilişkilendirilir.
4
5.Onaltılık
Notalar
1.SINAV
3
KAZANIMLAR
SÜRE
TARİH
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
2
3-7 KASIM
1
10-14 KASIM
HAFTA
AY
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
ARALIK
4
KAZANIMLAR
1.Non-legato ve
Staccato
Teknikleri
1. Barok dönem stil özelliğini Barok döneme ait
tanır.
eserler dinletilir.
1.Non-legato ve
Staccato
Teknikleri
1.Non-legato tekniğini doğru
uygular
4
4
4
ETKİNLİKLER
Barok dönem
bestecilerinin
eserlerindeki stil
özelliklerine yönelik
araştırma yapmaları
istenir
AÇIKLAMALAR
[!] Eserler çaldırılırken
mutlaka metronom
sayılarına, dönemin
karakteristik stil
özelliklerine ve
cümlelerin doğru
uygulanmasına dikkat
edilmelidir.
[!] Bu ünitenin
sonunda öğrencilerin,
sağ ve sol el
koordinasyon becerisi,
deşifre becerisi,
yorumlama becerisiile
sahne ve performans
becerilerini
geliştirmeleri beklenir.
2.SINAV
(KOMİSYON)
1.Non-legato ve
staccato
teknikleri
1.Non-legato tekniğini doğru uygular
ÖĞRENME ALANI : PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
ÜNİTE1
: 4. BASAMAK BAROK DÖNEM ESERLERİ
Barok dönem bestecilerinin
eserlerindeki stil özelliklerine
yönelik araştırma yapmaları
istenir.
Eserler çaldırılırken mutlaka
metronom sayılarına,dönemin
karakteristik stil özelliklerine
ve cümlelerin doğru
uygulanmasına dikkat
edilmelidir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma dersi ile ilişkilendirilir.
SÜRE
TARİH
1-5ARALIK
4
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
3
8-12 ARALIK
2
15-19 ARALIK
1
22-26 ARALIK
HAFTA
AY
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
4
ETKİNLİKLER
KAZANIMLAR
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
SÜRE
TARİH
29 ARALIK
2OCAK
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
2.Süslemeler


Barok döneme ait
eserler dinletilir.


Eser çalışma disiplini
hakkında tartışma yapılır.
2.Piyano da mordan ve
süslemeleri uygular.
4
2.Süslemeler
4
4
2.Piyano da mordan ve
süslemeleri uygular.
PERFORMANS
ÖDEVİ
3.Dinamikler


Barok dönem
bestecilerinin
eserlerindeki stil
özelliklerine yönelik
araştırma
yapmaları istenir
3. Eserlerdeki dinamikleri
kullanır.
3. SINAV
3.Dinamikler
4
3. Eserlerdeki dinamikleri
kullanır.
1.YARIYIL TATİLİ
ÖĞRENME ALANI : PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
ÜNİTE 2
:4. BASAMAK BAROK DÖNEM ESERLERİ
[!] Eserler
çaldırılırken
mutlaka metronom
sayılarına, dönemin
karakteristik stil
özelliklerine ve
cümlelerin doğru
uygulanmasına
dikkat edilmelidir
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin, motivasyon,
estetik, başarı,
işbirliği, dayanışma,
hoşgörü, sevgi, saygı
ve sorumluluk
değerlerine ulaşması
beklenir.
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
3
5-9 OCAK
OCAK
2
12-16 OCAK
1
19-23 OCAK
HAFTA
AY
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
TARİH
SÜRE
4
16-20 ŞUBAT
23-27 ŞUBAT
ŞUBAT
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
Barok dönem
bestecilerinin
eserlerindeki stil
özelliklerine yönelik
araştırma
yapmaları istenir
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin, motivasyon,
estetik, başarı,
işbirliği, dayanışma,
hoşgörü, sevgi, saygı
ve sorumluluk
değerlerine ulaşması
beklenir.
1.Sonatin Formu 1. Klasik dönem stil
özelliğini tanır.
Klasik döneme ait
sonatin formunda eserler
dinletilir
1.Sonatin Formu 2. Sonatin formunu tanır.

Sonatin formunda
eserleri içeren DVD
izletilir
[!] Eserler
çaldırılırken
mutlaka metronom
sayılarına, dönemin
karakteristik stil
özelliklerine ve
cümlelerin doğru
uygulanmasına
dikkat edilmelidir
3.Dinamikler
ÜNİTE 2
3
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
3. Eserlerdeki dinamikleri
kullanır.
: 4. BASAMAK KLASİK DÖNEM ESERLERİ
4
4
ÖĞRENME ALANI : PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin, motivasyon,
estetik, başarı,
işbirliği, dayanışma,
hoşgörü, sevgi, saygı
ve sorumluluk
değerlerine ulaşması
beklenir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
2
9 -13 ŞUBAT
HAFTA
AY
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
2.Artikülasyon
3. Akıcılığın önemini fark
eder, eserler üzerindeki
artikülasyon işaretlerini
uygular.
3.Duateler
4. Eserdeki parmak
numaralarını uygular.
4
4
12 MART İSTİKLAL
MARŞI’NIN KABULÜ
Atatürk İlkeleri (Vatanın
bölünmezliği,Milli Birlik
Ve Beraberlik )
1.SINAV
16-20 MART
4.Dinamikler
3
4
18 MART
ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNİ
ANMA HAFTASI
Atatürk ‘ün Kişiliği
Ve Özellikleri
23-27 MART
5.Tempo
4
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
SÜRE
TARİH
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI



Klasik dönem
bestecilerinin
eserlerindeki stil
özelliklerine yönelik
araştırma yapmaları
istenir.
5.Eserler üzerindeki
dinamikleri uygular.
Klasik döneme ait
sonatinformunda eserler
dinletilir
6. Eseri seslendirirken
tempoyu doğru şekilde
uygular.
4
ÖRENME ALANI : PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
ÜNİTE 2: 4. BASAMAK KLASİK DÖNEM ESERLERİ
[!] Eserler çaldırılırken
mutlaka metronom
sayılarına, dönemin
karakteristik stil
özelliklerine ve
cümlelerin doğru
uygulanmasına dikkat
edilmelidir
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin, motivasyon,
estetik, başarı, işbirliği,
dayanışma, hoşgörü,
sevgi, saygı ve
sorumluluk değerlerine
ulaşması beklenir.
[!] Bu ünitenin sonunda
öğrencilerin, sağ ve sol
el koordinasyon
becerisi, deşifre
becerisi, yorumlama
becerisi ile sahne ve
performans becerilerini
geliştirmeleri beklenir.
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
MART
2
2-6 MART
1
: 4. BASAMAK KLASİK DÖNEM ESERLERİ
9-13 MART
HAFTA
AY
ÜNİTE 2
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
3
20-24 NİSAN
NİSAN
6. Cümle
7.Müzik cümlelerini
yorumlar.
7.Tema
8.Eserlerin temalarını
belirler.
4
4
PERFORMANS
ÖDEVİ
8.Süslemeler
4
ÜNİTE 3
4
27 NİSAN01 MAYIS
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
9. Eser üzerindeki süslemeleri
uygular.

Klasik dönem
bestecilerinin
eserlerindeki stil
özelliklerine yönelik
araştırma yapmaları
istenir.
Klasik döneme ait
sonatin formunda eserler
dinletilir
Eser çalışma disiplini
hakkında tartışma yapılır
: 4. BASAMAK ROMANTİK VE ÇAĞDAŞ DÖNEM ESERLERİ
1.Artikülasyon
1. Romantik ve çağdaş
Romantik ve Çağdaş
23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE
4
ÇOCUK BAYRAMI
(Ulusal Egemenlik
kavramını anlama)
4
[!] Bu ünitenin
sonunda
öğrencilerin, sağ ve
sol el koordinasyon
becerisi, deşifre
becerisi,
yorumlama becerisi
ile sahne ve
performans
becerilerini
geliştirmeleri
beklenir.
2. SINAV
( KOMİSYON )
2.Dinamikler
5
KAZANIMLAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
SÜRE
TARİH
30 MART03 NİSAN
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
dönemlere ait stil özelliğini
tanır, eser üzerindeki
artikülasyon işaretlerini
uygular.
2.Eser üzerindeki
dinamikleri uygular.
Döneme ait eserler
dinletilir
Türk bestecilerin
eserleri dinletilir
Çalıştığı eserleri sahne
performansı ile
sergilemeleri istenir
[!] Eserler
çaldırılırken
mutlaka metronom
sayılarına,dönemin
karakteristik stil
özelliklerine ve
cümlelerin doğru
uygulanmasına
dikkat edilmelidir.
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
2
06-10 NİSAN
1
13-17 NİSAN
HAFTA
AY
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
3
SÜRE
TARİH
04-08
MAYIS
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
3.Tempo
3.Eseri seslendirirken
tempoyu doğru şekilde
uygular.
4.Cümle
4.Müzik cümlelerini
yorumlar.
5.Tema
5. Eserlerin temalarını
belirler.
4
4
4
19 MAYIS
ATATÜRK’Ü
ANMA GENÇLİK
VE SPOR
BAYRAMI
(Atatürk’ün gençliğe
verdiği önem)
MAYIS
25-29MAYIS
6.Süslemeler
4
KAZANIMLAR
4
3. SINAV
6. Eserler üzerindeki
süslemeleri uygular.
ETKİNLİKLER







Romantik ve Çağdaş
Döneme ait eserler
dinletilir
Türk bestecilerin
eserleri dinletilir
Çalıştığı eserleri sahne
performansı ile
sergilemeleri istenir

AÇIKLAMALAR
[!] Eserler
çaldırılırken mutlaka
metronom sayılarına,
Dönemin
karakteristik stil
özelliklerine ve
cümlelerin doğru
uygulanmasına
dikkat edilmelidir.
[!] Bu ünitenin
sonunda öğrencilerin,
sağ ve sol el
koordinasyon
becerisi, deşifre
becerisi, yorumlama
becerisi ile sahne ve
performans
becerilerini
geliştirmeleri
beklenir.
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin, motivasyon,
estetik, başarı,
işbirliği, dayanışma,
hoşgörü, sevgi, saygı
ve sorumluluk
değerlerine ulaşması
beklenir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Öz Değerlendirme Formu - Öğrenci Gözlem Formu
2
11-15 MAYIS
1
18-22 MAYIS
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI : PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
ÜNİTE 3:4. BASAMAK ROMANTİK VE ÇAĞDAŞ DÖNEM ESERLERİ
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi
11.Sınıf Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı
SÜRE
TARİH
ÜNİTE ALT
AÇILIMLARI
ETKİNLİKLER
KAZANIMLAR
1. Pedalların
Kullanımı
7. Sağ (Trecorda) pedalı
tanır.
1. Pedalların
Kullanımı
7. Sağ (Trecorda) pedalı
tanır.
4
Romantik, Çağdaş ve
Türk bestecilerin eserleri
üzerinde çalışma yapılır


Çalıştığı eserleri sahne
performansı ile
sergilemeleri istenir
4
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
[!] Bu ünite ile
öğrencilerin sabır,
disiplin,
motivasyon,
estetik, başarı,
işbirliği,
dayanışma,
hoşgörü, sevgi,
saygı ve
sorumluluk
değerlerine
ulaşması beklenir.
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Öz Değerlendirme Formu
Öğrenci Gözlem Formu
2
01-05 HAZİRAN
HAZİRAN
1
08-12 HAİRAN
HAFTA
AY
ÖĞRENME ALANI : PİYANO LİTERATÜRÜNDE BASAMAK SİSTEMİ
ÜNİTE
: 4. BASAMAK ROMANTİK VE ÇAĞDAŞ DÖNEM ESERLERİ
Bu yıllık plan Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen Piyano Dersi müfredat programına uygun olarak hazırlanmıştır.
2488 sayılı Tebliğler Dergisine göre Atatürkçülük konuları Piyano dersi müfredat programına yansıtılmıştır.
Okan Helvacı
Piyano Öğretmeni
Melike Kıyanus
Piyano Öğretmeni
Doğan Zade
Piyano Öğretmeni
…./…./2014
Varol Karaarslan
Piyano Öğretmeni
Hasan Vural
Piyano Öğretmeni
Özge Mülazımoğlu
Piyano Öğretmeni
UYGUNDUR
Mehmet Emin Yalçınkaya
Okul Müdürü
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar