AKT 212 Sigorta Muhasebesi ve Finansal
Raporlama Dersi Hakkında
“AKT 212 Sigorta Muhasebesi ve Finansal Raporlama” dersi genel
muhasebe konuları tekrarlanmadan anlatılacaktır. Bu nedenle, dersi
alabilmek için öğrencinin hangi sınıfta olduğuna bakılmaksızın “İYB 105
Genel Muhasebe I” dersini almış olması (F1 notu haricinde bir not almış
olmak yeterli) koşulu aranacaktır.
Download

AKT 212 Sigorta Muhasebesi ve Finansal Raporlama Dersi Hakkında