Albayrak Kağıt A.Ş.
Orhangazi Üretim Tesisi
Çelik Çatı Aşıkları
İş Veren
Proje
Konum
Tasarım
Kontrol
Revizyon No
Tayfun Doğan
…
İş No
S-5
Aşık Hesabı
Malzeme
σa
σçem
Sistem Bilgisi
Aks Aralıkları
6
Aşık Aralıkları
1,23
Çatı Eğimi
25
Bina Yüksekliği
18,5
Aşıklar
2 Açıklıklı Sürekli
Gergi
Çift
S 235 (St37)
2400
kg/cm2
1440
kg/cm2
Profil
Ix
Wx
ix
Iy
Wy
iy
G
IPN 160
935
117
6,40
54,7
14,8
1,55
17,9
Yük Analizi
Çatı Kaplaması
Tesisat Yükü
İlave Yükler
Kar Yükü (Pko)
Rüzgar Yükü (q)
C Katsayısı
Kiriş Zati Ağrılığı (G)
cm4
cm3
cm
cm4
cm3
cm
kg/m
40
0
0
75
80
1,2
17,9
m
m
°
m
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m
Çözüm
Hesap Yükü
(H)
qx =
qy =
0,144
0,067
(HZ)
t/m
t/m
qx =
qy =
0,160
0,067
t/m
t/m
Eğilme Kontrolü
=
∗
(
8
ş)
=
∗
( ü
11
ş
=
∗
( ü
16
şİç ç
ç
1. İç
)
! ğ
# )
(H)
Mx1 =
My1 =
Mx2 =
My2 =
$=
%
&%
(HZ)
0,65
0,03
0,36
0,02
+
(
&(
tm
tm
tm
tm
Mx1 =
My1 =
Mx2 =
My2 =
0,72
0,03
0,40
0,02
tm
tm
tm
tm
≤ $ç*+
(H)
σ=
64,99
117
σ=
72,11
117
+
2,83
14,8
+
2,83
14,8
=
0,75
<
1,44
√
(HZ)
=
0,81
<
1,66
√
İş Veren
Proje
Konum
Albayrak Kağıt A.Ş.
Orhangazi Üretim Tesisi
Çelik Çatı Aşıkları
Tayfun Doğan
…
İş No
Tasarım
Kontrol
Revizyon No
S-5
Sehim Kontrolü
/
∗
0
∗
, = 2.48 ∗
0
∗
, = 3.22 ∗
0
, = 6.20 ∗
fx =
fy =
<
/
<
/
<
300
(
300
300
0,55
0,06
ş)
(İ ç
ü
ş)
(Üç ç
ü
ş)
cm
cm
f=
0,55 cm
<
2,00 cm
√
Yanal Burkulma Kontrolü
Profil
Ix
Wx
ix
Iy
Wy
iy
G
A
h
b
tf
tw
IPN 160
935
117
6,40
54,7
14,8
1,55
17,9
22,8
160
74
9,5
6,3
Burkulma Boyları
skx
sky
cm4
cm3
cm
cm4
cm3
cm
kg/m
cm2
mm
mm
mm
mm
cm
cm
420
200
(H)
-Kuvvetli eksen (x-x) e göre
Fb =
8,51
cm2
Iyb =
32,08
cm4
iyb =
1,94
cm
$*5 =
-Zayıf eksen (y-y) e göre
$5( =
(
0(
6
N=
σeb =
0
0
λx =
65,6
w=
σbem =
1,68
857,1
$ < *( =
t
t/cm2
>
=
2
∗
σBy =
1440 kg/cm2
λy =
129,0
829 ∗ 10/
:(
Cmy =
$5% =
%
0%
∗
#
=
2
Cb =
σa =
556 kg/cm2
1,75
2400
3 ∗ 107 ∗ 85
=
$9
;(
:(5 =
kg/cm2
kg/cm2
147,9
=
103,0
<
147,9
(5
$ < *% =
σBx =
1211,9 kg/cm2
σBx =
3909,5 kg/cm2
σBx =
1440,00 kg/cm2
829 ∗ 10/
:%
Cmx =
0,85
=
Max
3909,5
1924,9 kg/cm2
191,3 kg/cm2
0,85
=
497,918125 kg/cm2
İş Veren
Proje
Konum
Albayrak Kağıt A.Ş.
Orhangazi Üretim Tesisi
Çelik Çatı Aşıkları
Tayfun Doğan
…
İş No
Tasarım
Kontrol
Revizyon No
S-5
Kontrol (H)
8+( ∗ $5(
$*5
8+% ∗ $5%
+
+
≤ 1.0(1)
$
$
$5*+
1 − <*5 ∗ $@%
1 − <*5 ∗ $@(
$ *%
$ *(
$*5
$5% $5(
+
+
≤ 1.0 2
0.6 ∗ $9 $@% $@(
(1) =
(2) =
0,44
0,52
<
<
1,00
1,00
√
√
(HZ)
-Kuvvetli eksen (x-x) e göre
Fb =
8,51
cm2
Iyb =
32,08
cm4
iyb =
1,94
cm
-Zayıf eksen (y-y) e göre
$5( =
(
0(
>
=
2
∗
191,3 kg/cm2
1656 kg/cm2
σBy =
$*5 =
6
λy =
N=
σeb =
0
0
λx =
65,6
w=
σbem =
1,68
985,7
$ < *( =
t
t/cm2
829 ∗
:(
Cmy =
$5% =
%
0%
∗
#
=
2
Cb =
σa =
;(
=
0,85
kg/cm2
617 kg/cm2
1,75
2400
3 ∗ 107 ∗ 85
=
$9
:(5 =
129,0
10/
kg/cm2
147,9
=
103,0
<
147,9
(5
$ < *% =
σBx =
1211,9 kg/cm2
σBx =
3909,5 kg/cm2
σBx =
1656,00 kg/cm2
829 ∗ 10/
=
:%
Cmx =
Max
3909,5
1924,9 kg/cm2
0,85
Kontrol (HZ)
8+( ∗ $5(
$*5
8+% ∗ $5%
+
+
≤ 1.0(1)
$*5
$
$5*+
1− <
∗ $@%
1 − <*5 ∗ $@(
$ *%
$ *(
$*5
$5% $5(
+
+
≤ 1.0 2
0.6 ∗ $9 $@% $@(
(1) =
(2) =
0,41
0,49
<
<
1,00
1,00
√
√
497,918125 kg/cm2
Albayrak Kağıt A.Ş.
Orhangazi Üretim Tesisi
Çelik Çatı Aşıkları
İş Veren
Proje
Konum
Tayfun Doğan
…
İş No
Tasarım
Kontrol
Revizyon No
S-5
Gergi Hesabı
Çatı Düzleminde Gergi Açısı
A(B) =
∗ ş a=
β=
n=
3
55,84
28
ğ
ğ
Bir Makastaki Aşık Sayısı
C+9% =
1
1
∗ ∗
cos(B) 2
C+9% =
1
∗
cos(B)
Zmax =
4497,57
Seçilen Gergi Çapı =
Fz =
σ=
2,32
1935,67
(
(
∗
2
−3
G
2
∗ ∗
2
H A I
#
−3
Ç , H A I
2
∗
#
kg
KL = M ∗
Ф20
=>
>
1440
(0.86 ∗ ∅)
4
cm2
kg/cm2
X
Mahya Aşıklarında Gergisiz Tahkik
İki Mahya Aşığı Arası Mesafe =
(H)
0,097
0,045
(H)
0,44
0,20
0,24
0,11
qx =
qy =
Mx1 =
My1 =
Mx2 =
My2 =
$=
σ=
43,65
117
σ=
47,39
117
%
&%
+
(
&(
32
cm
t/m
t/m
(HZ)
0,105
0,045
(HZ)
0,47
0,20
0,27
0,11
qx =
qy =
tm
tm
tm
tm
Mx1 =
My1 =
Mx2 =
My2 =
tm
tm
tm
tm
Yok
Gergi
≤ $ç*+
t/m
t/m
(H)
+
20,35
14,8
+
20,35
14,8
=
1,75
>
1,44
X
(HZ)
1,78
=
>
1,66
X
>
2,00 cm
X
Sehim Kontrolü
∗
0
∗
, = 2.48 ∗
0
∗
, = 3.22 ∗
0
/
, = 6.20 ∗
<
/
<
/
<
300
(
300
300
ş)
(İ ç
ü
ş)
(Üç ç
ü
ş)
fx =
0,36
cm
f=
fy =
2,66
cm
Sonuç = Mahya Aşıkları da gergisiz teşkil edilecektir.
Referanslar
2,68 cm
- TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
- TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
- Prof. Dr. Yalman ODABAŞI Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları
Download

Download File - Tayfun Doğan