F50 CONDENSAT SILICONE FACADE
4
281
4
3
3
4
4
3
282
3
4
4
3
3
4
283
4
3
3
4
4
3
3
4
284
4
3
3
4
285
4
3
3
4
286
4
3
3
Profil No : F0101
Ağırlık : 1281 gr/m
: 11.94 cm4
lx
: 10.93 cm4
ly
wx
: 3.74 cm3
wy
: 4.38 cm3
Profil No : F0102
Ağırlık : 1465 gr/m
: 26.57 cm4
lx
: 15.91 cm4
ly
wx
: 6.76 cm3
wy
: 6.37 cm3
287
SC0316-20
SC0316-21
Profil No : F0103
Ağırlık : 1649 gr/m
: 52.44 cm4
lx
: 19.88 cm4
ly
wx
: 10.97 cm3
wy
: 7.96 cm3
Profil No : F0103
Ağırlık : 1649 gr/m
SC0316-22
: 52.44 cm4
lx
: 19.88 cm4
ly
wx
: 10.97 cm3
wy
: 7.96 cm3
Profil No : F0104
Ağırlık : 1833 gr/m
: 90.09 cm4
lx
: 23.85 cm4
ly
wx
: 15.15 cm3
wy
: 9.54 cm3
Profil No : F0104
Ağırlık : 1833 gr/m
SC0316-23
: 90.09 cm4
lx
: 23.85 cm4
ly
wx
: 15.15 cm3
wy
: 9.54 cm3
288
SC0316-22
SC0316-23
Profil No : F0105
Ağırlık : 2078 gr/m
: 146.54 cm4
lx
: 28.57 cm4
ly
wx
: 21.06 cm3
wy
: 11.43 cm3
Profil No : F0106
Ağırlık : 2286 gr/m
: 219.66 cm4
lx
: 32.71 cm4
ly
wx
: 27.49 cm3
wy
: 13.09 cm3
SC0316-24
SC0316-25
289
7
gr/m
cm4
cm4
cm3
cm3
6
Profil Profil
No : F0107
No : F0108
AğırlıkAğırlık
: 2589 : 2997
gr/m gr/m
lx
cm4 cm4
lx : 316.67: 447.48
ly
cm4 cm4
ly : 38.55: 46.77
wx wx : 35.11 : 45.11
cm3 cm3
cm3 cm3
wy wy : 15.42 : 18.71
Profil No : F0108
Ağırlık : 2997 gr/m
: 447.48 cm4
lx
: 46.77 cm4
ly
wx
: 45.11 cm3
wy
: 18.71 cm3
SC0316-26
SC0316-27
SC0316-27
290
Profil No : F0109
Ağırlık : 3439 gr/m
: 613.32 cm4
lx
: 55.61 cm4
ly
wx
: 56.53 cm3
wy
: 22.25 cm3
SC0316-28
Profil No : F0120
Ağırlık : 1057 gr/m
lx
: 82.83 cm4
ly
: 0.79 cm4
291
Profil No : F0121
Ağırlık : 1252 gr/m
lx
: 56.9 cm4
ly
: 0.98 cm4
SC0316-22
Profil No : F0122
Ağırlık : 2366 gr/m
: 241.187 cm4
lx
: 284.816 cm4
ly
Profil No : F0122
Ağırlık : 2366 gr/m
lx
: 241.187 cm4
ly
: 284.816 cm4
SC0316-23
Profil No : F0123
Ağırlık : 2679 gr/m
lx
: 160.663 cm4
ly
: 76.668 cm4
SC0316-22
Profil No : F0123
Ağırlık : 2679 gr/m
lx
: 160.663 cm4
ly
: 76.668 cm4
292
SC0316-23
Profil No : F0131
Ağırlık : 581 gr/m
: 0.56 cm4
lx
: 3.32 cm4
ly
wx
: 0.39 cm3
wy
: 1.33 cm3
Profil No : F0132
Ağırlık : 946 gr/m
: 2.90 cm4
lx
: 7.95 cm4
ly
wx
: 1.39 cm3
wy
: 3.18 cm3
F0310-1
Profil No : F0133
Ağırlık : 1136 gr/m
: 11.79 cm4
lx
: 12.04 cm4
ly
wx
: 4.13 cm3
wy
: 4.82 cm3
F0310-2
293
F0311-1
F0501-2
Profil No : F0134
Ağırlık : 1320 gr/m
: 28.80 cm4
lx
: 16.01 cm4
ly
wx
: 7.79 cm3
wy
: 6.41 cm3
F0310-3Profil No : F0134
Ağırlık : 1320 gr/m
: 28.80 cm4
F0311-3lx
: 16.01 cm4
ly
wx
: 7.79 cm3
wy
: 6.41 cm3
F0310-3
Profil No : F0135
Ağırlık : 1526 gr/m
: 56.17 cm4
lx
: 20.41 cm4
ly
wx
: 11.78 cm3
wy
: 8.17 cm3
F0310-4Profil No : F0135
Ağırlık : 1526 gr/m
: 56.17 cm4
F0311-4lx
: 20.41 cm4
ly
wx
: 11.78 cm3
wy
: 8.17 cm3
F0310-4
294
F0311-3
F0311-4
Profil No : F0136
Ağırlık : 1710 gr/m
: 94.44 cm4
lx
: 24.37 cm4
ly
wx
: 16.14 cm3
wy
: 9.75 cm3
Profil No : F0137
Ağırlık : 1893 gr/m
: 145.32 cm4
lx
: 28.34 cm4
ly
wx
: 21.00 cm3
wy
: 11.34 cm3
F0310-5
F0311-5
F0310-6
F0311-6
295
/m
Profil No : F0139
Profil No : F0138
Ağırlıkgr/m: 2353 gr/m
Ağırlık : 2093
lx cm4 : 322.52 cm4
: 225.77
lx
ly cm4 : 42.50 cm4
: 36.21
ly
wx cm3 : 36.82 cm3
wx
: 28.95
wy cm3 : 17.00 cm3
wy
: 14.49
Profil No : F0139
Ağırlık : 2353 gr/m
: 322.52 cm4
lx
: 42.50 cm4
ly
wx
: 36.82 cm3
wy
: 17.00 cm3
F0310-7
F0310-8
F0310-8
F0311-7
F0311-8
F0311-8
296
Profil No : F0140
Ağırlık : 2822 gr/m
: 431.84 cm4
lx
: 47.32 cm4
ly
wx
: 44.16 cm3
wy
: 18.93 cm3
F0310-9
F0311-9
Profil No : F0330
Ağırlık : 1296 gr/m
lx
: 14.40 cm4
ly
: 0.25 cm4
Profil No : F0301
Ağırlık : 224 gr/m
297
Profil No : F0331
Ağırlık : 1728 gr/m
lx
: 34.13 cm4
ly
: 0.34 cm4
Profil No : F0320
Ağırlık : 821 gr/m
F0413-1
F0413-2
F0413-3
F0413-4
F0413-5
F0413-6
F0413-7
F0413-8
F0413-9
F0310-1
F0310-2
F0310-3
F0310-4
F0310-5
F0310-6
F0310-7
F0310-8
F0310-9
F0413-1
F0413-2
F0413-3
F0413-4
F0413-5
F0413-6
F0413-7
F0413-8
F0413-9
F0310-1
F0310-2
F0310-3
F0310-4
F0310-5
F0310-6
F0310-7
F0310-8
F0310-9
298
∅ 4X8
Profil No : F0310
Ağırlık : 838 gr/m
299
Profil No : F0311
Ağırlık : 934 gr/m
Profil No : F0311
Ağırlık : 934 gr/m
300
Profil No : SC0201
Ağırlık : 703 gr/m
SC0308-a
SC0304-a
SC0307-a
Profil No : SC0202
Ağırlık : 635 gr/m
SC0308-a
SC0304-a
SC0307-a
Profil No : SC0203
Ağırlık : 641 gr/m
SC0308-a
SC0304-a
SC0307-a
301
Profil No : SC0204
Ağırlık : 1048 gr/m
Profil No : SC0205
Ağırlık : 972 gr/m
Profil No : SC0206
Ağırlık : 1001 gr/m
Profil No : SC0204
: 1048 gr/m
SC0308-b Ağırlık
SC0308-b
SC0304-a
SC0304-a
SC0309-a
SC0309-a
SC0308-b Profil No :
Ağırlık
SC0205
: 972
SC0308-b
gr/m
SC0304-a
SC0304-a
SC0309-a
SC0309-a
SC0308-b Profil No :
Ağırlık
SC0206
: 1001
SC0308-b
gr/m
SC0304-a
SC0304-a
SC0309-a
SC0309-a
302
Profil No : SC0209
Ağırlık : 590 gr/m
SC0304-a
SC0307-a
Profil No : SC0210
Ağırlık : 998 gr/m
SC0308-a
SC0304-a
SC0307-a
Profil No : SC0214
Ağırlık : 1264 gr/m
SC0308-b
SC0304-a
SC0309-a
303
SC0304-a
SC0309-a
Profil No : SC0216
Ağırlık : 1043 gr/m
SC0308-b
Profil No : SC0215
Ağırlık : 1344
gr/m
SC0304-a
SC0308-b
SC0309-a
SC0304-a
SC0309-a
Profil No : SC0216
Ağırlık : 1043 gr/m
SC0308-b
SC0304-a
SC0309-a
304
SC0201
SC0210
305
SC0204
SC0214
SC0215
306
SC0216
Profil No : SC0207
Ağırlık : 110 gr/m
Profil No : SC0217
Ağırlık : 242gr/m
Profil No : SC0312
Ağırlık : 147 gr/m
Profil No : SC0303
Ağırlık : 97 gr/m
Profil No : SC0343
Ağırlık : 164 gr/m
MC0201
Profil No : SC0344
Ağırlık : 271 gr/m
Profil No : MC0201
Ağırlık : 397 gr/m
307
Profil No : SC0304
Ağırlık : 212 gr/m
Profil No : SC0350
Ağırlık : 140 gr/m
MC0202
Profil No : MC0202
Ağırlık : 377 gr/m
epoxy
epoxy
epoxy
epoxy
SC0307
SC0308
SC0309
SC0307
SC0308
SC0309
epoxy
epoxy epoxy
SC0307
SC0308
SC0309
SC0307
SC0308
SC0307
SC0309
SC0308
SC0309
SC0307
SC0308
SC0309
epoxy
epoxy epoxy
308
Profil No : SC0307
Ağırlık : 1731 gr/m
Profil No : SC0308
Ağırlık : 2306 gr/m
Profil No : SC0309
Ağırlık : 1569 gr/m
309
Profil No : SC0316
Ağırlık : 3082 gr/m
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
15 kg
-
15 kg
-
-
-
15 kg
187 m
50 ad-pcs
76 m
50 ad-pcs
50 ad-pcs
50 ad-pcs
315 m
SC0401
SC0402
SC0403
SC0404
SC0405
SC0406
SC0422
Panel dış fitili
80 gr/m
15 kg
187 m
-
-
50 ad-pcs
195 gr/m
15 kg
76 m
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
47 gr/m
15 kg
315 m
Panel dış fitili
(köşe)
Taşıyıcı ön fitili
Taşıyıcı ön fitili
( L merkez )
Taşıyıcı ön fitili
( T merkez )
Taşıyıcı ön fitili
( + merkez )
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
368
SC0407
SC0408
SC0409
SC0410
SC0411
SC0420
SC0421
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
73 gr/m
15 kg
200 m
87 gr/m
15 kg
170 m
100 gr/m
15 kg
150 m
113 gr/m
15 kg
130 m
144 gr/m
15 kg
100 m
166 gr/m
15 kg
90 m
190 gr/m
15 kg
75 m
369
15 kg
-
65 m
SC0425
50 ad-pcs
F0413-1
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
217 gr/m
Yaka fitili (20 lik)
15 kg
65 m
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
(F0132)
-
50 ad-pcs
F0413-2
Yaka fitili (40 lik)
(F0133)
-
50 ad-pcs
F0413-3
Yaka fitili (60 lik)
(F0134)
-
50 ad-pcs
F0413-4
Yaka fitili (80 lik)
(F0135)
-
50 ad-pcs
F0413-5
Yaka fitili (100 lik)
(F0136)
-
50 ad-pcs
F0413-6
Yaka fitili (120 lik)
(F0137)
370
F0413-7
Yaka fitili (140 lik)
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
-
-
50 ad-pcs
85 gr/m
15 kg
(F0138)
F0413-8
Yaka fitili (160 lik)
(F0139)
F0413-9
Yaka fitili (180 lik)
(F0140)
SC0417
SC0423
SC0424
Kalın kama fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
Taşıyıcı ve Panel
iç fitili
175 m
55 gr/m
15 kg
270 m
107 gr/m
15 kg
140 m
371
Profil No : SC0304
Ağırlık : 212 gr/m
4.8x50 YSB vida
(matkap uçlu)
372
373
374
CEPHE İÇİNDEN MONTAJ SİSTEMİ
ALTERNATİF -1-
uygun aralıklarla taşıyıcılara sabitlenen
parcalara, panel profiline geçirilmiş işlemli
profiller bir aparat yardımıyla sürülerek
kanalda tek seferde kilitleme yapılır.
375
CEPHE İÇİNDEN MONTAJ SİSTEMİ
ALTERNATİF -2-
uygun aralıklarla taşıyıcılara sabitlenen
parcalara, panel profiline geçirilmiş parca
profiller bir aparat yardımıyla sürülerek
kanalda tek tek kilitleme yapılır.
376
377
PİM
PİM
W-878 (ithal)
W-878-a (yerli)
W-878 (ithal)
W-878-a (yerli)
AYARLANABİLİR PİM
AYARLANABİLİR PİM
W-879 (ithal)
W-879-a (yerli)
W-879 (ithal)
W-879-a (yerli)
378
379
380
Download

F50 Kondens Silikon Cephe Sistemi