EK – 1/D
SMS BAŞLIK BİLDİRİM VE DEĞİŞİKLİK FORMU
BAŞLIK TANIMLAMA Kuralları
1.
Tanımlanacak başlık/başlıklar 3 (üç) karakterden daha kısa ve 11 (onbir) karakterden daha
uzun olmamalıdır.
2.
Tanımlanacak alfanumerik başlık/başlıklar Türkçe karakter desteklememektedir.
3.
Tanımlanacak alfanumerik başlık/başlıklarda kullanılan boşluklar 1 (bir) karakter olarak
sayılmaktadır.
4.
Tanımlanacak alfanumerik başlık/başlıklar FİRMA’nın ismi, FİRMA’ya ait patenti alınmış bir
ürünün ismi, FİRMA’ya kayıtlı
bir telefon numarası veya internet sayfası olabilir. FİRMA,
tanımlanaların yapılabilmesi için bu isimlerin FİRMA ile ilişkisini gösteren yazılı evrakları
VODAFONE’a ibraz edecektir.
5.
İsim soyad; FİRMA ile direkt ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimler alfanumerik başlık
olarak tanımlanamayacaktır.
6.
Başlık’ın kullanılabilmesi için VODAFONE tarafından onaylanması gereklidir. VODAFONE
yasalar ve BTK kuralları çerçevesinde Başlık’ın kullanılmasını daha önce onaylanmış olsa dahi uygun
bulmayabilir. Bu konudaki tek taraflı takdir yetkisi VODAFONE’dadır.
7.
Başlık, VODAFONE tarafından kullanılıyorsa, FİRMA tarafından kullanılamaz.
8.
Herhangi bir Müşteri bir Başlık’ı uygun bulmayarak kendisine söz konusu Başlıklı SMS’lerin
gönderiminin yapılmasını istemediğini bildirir ise, farklı firmalara ait olsalar da aynı Başlık’ı taşıyan
SMS’ler, ilgili Müşteri’ye iletilmez.
VODAFONE TELEKOMUNİKASYON A.Ş.
ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
FİRMA BİLGİLERİ
FİRMA Ünvanı
FİRMA Yetkilisi Adı Soyadı
FİRMA Yetkilisi GSM Numarası
FİRMA Vergi Numarası
FİRMA Vergi Dairesi
FİRMANIN/BANKA Fatura
Adresi (Fatura üzerinde yer
alacak adrestir)
ALFANUMERİK BİLGİLERİ
(Alfanumerik Başlık değişiklik taleplerinde orjinal talep formu ile yeni form birlikte gönderilmelidir)
Alfanumerik başlıkların
tanımlanacağı servis numarası
İstenilen Alfanumerik Başlık 1
İstenilen Alfanumerik Başlık 2
İstenilen Alfanumerik Başlık 3
VODAFONE TELEKOMUNİKASYON A.Ş.
Download

ek – 1/d sms başlık bildirim ve değişiklik formu vodafone