ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO)
ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ
www.bto.odtu.edu.tr
www.odtuteknokent.com.tr
ODTÜ-BTO’NUN AMACI NEDİR?
“ODTÜ-BTO,
SANAYİ İLE ORTAK PROJE YÜRÜTMEK İSTEYEN
ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN BAŞVURACAĞI
ADRESTİR.”
Öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve sanayicilere, yenilikçi, kaliteli, etkin ve
verimli yönetsel ve teknik danışmanlık hizmetlerini, konusunda uzman kişilerin
desteği ve ODTÜ ile ODTÜ Teknokent işbirliği ile veriyoruz.
ODTÜ-BTO NASIL ÇALIŞIR?
ODTÜ-BTO, 2013 yılında kurulmuş olup, 1513 TTO Destekleme Programı
kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.
ODTÜ-BTO, uzman ekibi ile, proje destek programları (TÜBİTAK, San-Tez, Avrupa
Birliği vb.) ve araştırmacı yetiştirme programları (Savunma Sanayi için Araştırmacı
Yetiştirme Programı-SAYP, Teknotez vb.) ile ilgili olarak ODTÜ Araştırmalar
Koordinatörlüğü ile, teknoloji transfer ve girişimcilik alanlarında ise ODTÜ
Teknokent’in ilgili birimleri ile birlikte çalışmaktadır.
ODTÜ-BTO’DAN HANGİ KONULARDA DESTEK
ALABİLİRİM?
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
PROJE DESTEKLERİ
EŞLEŞTİRME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ
PATENT DESTEKLERİ
GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ
ODTÜ-BTO DESTEK HİZMETLERİMİZ
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK
Sanayi ile işbirliği olanakları (staj, ortak müfredat/program geliştirme, ortak
Ar-Ge projeleri geliştirme/yürütme vb.) hakkında bilgi verilir, uygun işbirliği
modelinin geliştirilmesi sağlanır. Özellikle ODTÜ Teknokent firmaları ile işbirliği
olanakları konusunda bilgi verilir. İşbirliği geliştirmeye yönelik etkinliklerin
organizasyonunda destek verilir.
TANITIM
Sanayiye verilebilecek eğitim, Ar-Ge, uygulama, test ve danışmanlık hizmetlerine
ilişkin tanıtım desteği verilir. Öğretim üyelerimiz/akademik birimlerimiz sanayiye
yönelik hizmetlerine ilişkin bilgileri ODTÜ-BTO’ya iletmeleri halinde sanayiye
gerekli tanıtımlar yapılır.
PROJE DESTEKLERİ
PROJE DESTEK PROGRAMLARINA BAŞVURU
Sanayi ile birlikte yürüteceğiniz proje fikriniz için en uygun ulusal ve uluslararası
proje destek programları belirlenir, proje hazırlama ve yönetim süreçlerine ODTÜ
Proje Destek Ofisi ve ODTÜ Teknokent Proje Ofisi ile birlikte destek verilir.
EŞLEŞTİRME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ
EŞLEŞTİRME
Sanayi ile birlikte hayata geçirmek istediğiniz bir Ar-Ge projesi fikriniz var ise
ODTÜ-BTO sizin için sanayideki en uygun Ar-Ge ortakları bulunur ve proje
geliştirme aşamasında bir araya gelmeniz için gerekli organizasyonlar yapılır.
SÖZLEŞME YÖNETİM DESTEĞİ
Proje ve işbirliği modellerine göre, en uygun sözleşme tipleri ve koşulları belirlenir.
İhtiyaç duyulan sözleşme taslakları hakkında görüş verilir. Sanayi temsilcileri
ile yapılacak toplantılara sizinle birlikte katılınarak sözleşme koşulları ile ilgili
müzakerelerde danışmanlık desteği verilir.
“HEDEFE ULAŞANA DEK TEKNİK VE İDARİ DESTEK,
SONUÇ 15 GÜNDE ALINIR”
ODTÜ-BTO’YA NASIL BAŞVURURUM?
Üniversitemizden almak istediğiniz hizmetleri BTO BAŞVURU FORMU’ndan
seçerek bize başvurabilirsiniz.
PATENT DESTEKLERİ
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ
Üniversitemiz ile birlikte gerçekleştirdiğiniz projelerdeki FSMH’nın paylaşım
prensiplerine ilişkin görüş verilir, ortak buluşların patent korumasına alınması
için başvuru ve ticarileştirme süreçlerine ODTÜ Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi
ile birlikte destek verilir.
GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ
İŞ KURMA, GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA HİZMETLERİ
ODTÜ-Teknokent’de yer almak ve/veya filiz şirketler kurmak için girişimcilik ve
kuluçka desteklerine ilişkin eğitimler, idari destek, başvuru ve takip hizmetleri
ODTÜ Teknokent yönetim desteği ile verilir.
YATIRIMCI BULMA VE YATIRIM YÖNETME DESTEĞİ
Her türlü iş kurma fikrinizin üniversite içi ve dışı destek-yatırım kaynakları ile
eşleştirilmesine ve idari, başvuru ile takip hizmetlerinin koordinasyonuna destek
sağlanır.
ODTÜ-BTO NEREDE?
ODTÜ-BTO, ODTÜ Teknokent ile Üniversite arasındaki koridorda yer almaktadır.
ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1
(MATPUM Yanı) 06800 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 210 70 40-41 Faks: 0312 210 79 28
E-posta: [email protected]
www.bto.odtu.edu.tr | www.odtuteknokent.com.tr
Ulaşım Detayı İçin:
http://harita.odtu.edu.tr
linkedin.com/metu-bto
www.bto.odtu.edu.tr
www.odtuteknokent.com.tr
Download

Araştırmacılar için - Bilgi Transfer Ofisi (BTO)