Teknogirişim Sermayesi Destekleri
– Mevzuat –
Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve
Şirketleşme Birim Sorumlusu
Sunum Planı





“Teknogirişim” Nedir?
Destek Kapsamı
Başvuru Süreci
Destek Süreci
Kanuni Hususlar ve Püf Noktaları
2
Teknogirişim Nedir?
Amaç: “yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere
dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi,
sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi”



yüksek eğitimli ve nitelikli gençler
teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli
3
Teknogirişim Nedir?



A.B.D.’deki SBRR örneği
2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, her yıl en
fazla 100 girişimciye destek verecek şekilde süreci
başlattı
Şu anda:




Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Teknogirişim” adıyla
Tübitak “1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı” adıyla
En fazla 12 ay
En fazla 100,000TL
4
Kimler Başvurabilir?



Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir
lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek
durumdaki öğrenci,
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden
birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış
kişiler
Yukarıdaki kriterleri sağlayan TC vatandaşları
5
Destek Kapsamı





Personel Giderleri (maksimum 55,000TL)*,**
Donanım / Yazılım / Makine / Teçhizat / Yayın
Sarf Malzemesi
Genel İşletme Giderleri
Danışmanlık ve Hizmet Alımı (maksimum 20,000TL)
*: işletme sahibi kendisi için personel ücreti talep
edebilir
**: maksimum brüt personel ücreti: 3,000TL/ay
6
Destek Süreci


Diğer Kamu Desteklerinden Farklı Olarak Ön
Ödemeli Destek
Örnek:
Sözleşmenin
İmzalanması
1.Ay
1. Ödeme
40,000TL
2.Ay
1. Dönem
Denetlemesi
3.Ay
4.Ay
5.Ay
2. Ödeme
30,000TL
2. Dönem
Denetlemesi
6.Ay
7.Ay
8.Ay
9.Ay
Nihai
Denetleme
10.Ay
11.Ay
12.Ay
3. Ödeme
30,000TL
7
Destek Süreci
Diğer Kamu Destekleri
Örnek:

Sözleşmenin
İmzalanması
1.Ay
2.Ay
2. Dönem
Denetlemesi
1. Dönem
Denetlemesi
3.Ay
4.Ay
1. Dönem
Harcamaları
(“Cepten”)
5.Ay
6.Ay
7.Ay
8.Ay
9.Ay
10.Ay
1. Dönem
Ödemesi
11.Ay
12.Ay
2. Dönem
Ödemesi
2. Dönem
Harcamaları
(“Cepten”)
8
Desteklenen Gider Kalemleri






Yurtdışından yapılan alımlarda: gümrük, nakliye vb. giderler
Genel İşletme Giderleri kapsamında: elektrik, su, aidat,
muhasebe, seyahat, nakliye, telefon ve internet, firma/şirket
kuruluş giderleri ile demirbaş kalemleri (sadece ticaret sicil
gazetesinde kayıtlı resmi işletme adresine ait genel giderler)
Makine/Donanım/Yazılım/Yayın harcama kaleminde yer almak
şartıyla Bilgisayar ve yazıcı/tarayıcı/fotokopi cihazları,
Demirbaş kalemi kapsamında: sadece işletme için zorunlu
olan masa, sandalye vb. giderler
Kuruluş giderleri kapsamında: Yıllık zorunlu defter tasdiki ve
ticaret odası kayıt ücretleri
Bir defaya mahsus olmak üzere resmi adres değişikliği ile ilgili
giderler
9
Desteklenmeyen Gider Kalemleri

Makine/Donanım/Yazılım/Yayın harcama kaleminde
desteklenmeyen giderler:



Seri üretime ve yatırıma yönelik makine, donanım ve teçhizat,
İş fikri ile ilgili olmayan buzdolabı, klima, lamba, projektör, vantilatör vb.
büro cihazları
Sarf Malzemesi harcama kaleminde desteklenmeyen giderler:



Seri üretime ve yatırıma yönelik, fazla miktarda sarf malzemesi,
Kağıt, kalem, toner, kartuş, CD/DVD vb. kırtasiye malzemeleri,
Fatura, irsaliye, kartvizit, kart, gider pusulası, vb. doküman basım
giderleri
10
Desteklenmeyen Gider Kalemleri

Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminde
desteklenmeyen giderler:




Tanıtım, pazarlama, reklam, piyasa araştırması, vb. giderler,
Marka, patent, faydalı model, tescil, sertifika, belgelendirme (ISO, CE,
vb.) ile ilgili giderler,
Eğitim, kurs, dernek/vakıf üyeliği, tercüme, vb. giderler,
İş fikri ile ilgili olmayan her türlü hizmet alımı ve danışmanlık gideri
11
Desteklenmeyen Gider Kalemleri

Personel Giderleri harcama kaleminde desteklenmeyen
giderler:



İşletme sahibi dahil personele ödenen brüt maaş tutarının haricindeki
teşvik, motivasyon. prim giderleri,
İşletme sahibi dahil personele ödenen brüt maaş tutarının haricindeki
nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,
Sekreter, büro/ofis elemanı gibi Ar-Ge faaliyetine doğrudan katılmayan
personelin giderleri
12
Desteklenmeyen Gider Kalemleri

Genel İşletme Giderleri harcama kaleminde desteklenmeyen
giderler:







Her türlü kira gideri,
Seyahatlerde kullanılan yakıt gideri ve araç kiralama vb. giderler
Konaklama giderleri,
Fuar, kongre, sempozyum gibi etkinliklere ilişkin katılım, stand açma,
vb. giderler,
Perde, paspas, büro mefruşatı, ikram, vb. giderler,
Lamba, sebil, çay/kahve makinesi, vb. cihazlar
İş fikri ile ilgili olmayan buzdolabı, klima, lamba, projektör, vantilatör vb.
büro cihazları
13
Başvuru Süreci








Sonbahar’da Bakanlık, İlkbahar’da Tübitak (????)
Şahsi başvuru (TC Kimlik No ile)
İki aşamalı başvuru süreci
 Ön Başvuru  İş fikrinizin “Teknolojik Yönü” olup
olmadığına dair değerlendirme
 İş Planı Hazırlama  Detaylı iş planını akademisyenlerden
oluşan bir panelde sunma / savunma
Olumlu sonuç halinde 2 hafta içerisinde şirketleşme
Şahıs şirketi veya limited şirket (torba yasa)
Üniversite personeli: izinle ve de 4691 Sayılı Kanun ile
Kurulacak şirkette başvuru sahibinin yetkili kılınması
Bakanlık / Tübitak ile sözleşme
14
Teşekkür Ederiz!...
Sorularınız için e-posta:
[email protected];
[email protected]
Download

Teknogirişim Mevzuat - Teknoloji Transfer Ofisi