A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
10
HAZIR DEĞERLER
100
KASA HESABI
100.01
Merkez Kasa Hesabı
101
ALINAN ÇEKLER HESABI
102
BANKALAR HESABI
102.01
Vadesiz Hesap
102.01.01
Ziraat Bankası
102.02.01
ALT HESAP
102.01.02
Halk Bankası
102.03.01
ALT HESAP
102.01.03
Vakıflar Bankası
102.04.01
ALT HESAP
102.02
Vadeli Hesap
102.02.01
Ziraat Bankası
102.02.02
ALT HESAP
102.02.02
Halk Bankası
102.03.02
ALT HESAP
102.02.03
Vakıflar Bankası
102.04.02
ALT HESAP
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
103.01
Verilen Çekler Hesabı
103.02
Gönderme Emirleri Hesabı
105
DÖVİZ HESABI
105.01
Kasadaki Dövizler
105.01.01
Euro
ALT HESAP
105.01.02
ABD Doları
ALT HESAP
105.01.03
Diğer Dövizler
ALT HESAP
105.02
Bankadaki Dövizler
105.02.01
Euro
105.02.02
ABD Doları
105.02.03
Diğer Dövizler
106
DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
106.01
Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
108.01
Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar
108.06
ALT HESAP
108.02
Veznedar Adına Düzenlenen Çekler
108.05
ALT HESAP
108.03
Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler
108.09
Diğer Çeşitli Hazır Değerler
11
MENKUL KIYMETLER
112
KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI
112.01
Devlet Tahvilleri
112.02
Hazine Bonoları
118
DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI
100.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
103.01
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
105.01
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
108.01,108.02,108.03,108.04
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 1 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
119
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - )
ALT HESAP
12
TİCARİ ALACAKLAR
120
ALICILAR HESABI
120.01
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
120.01.01
Türkiye Büyük Millet Meclisi
805
800.03.01.90.20
120.01.01
ALT HESAP
120.01.02
Cumhurbaşkanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.02
ALT HESAP
120.01.03
Başbakanlık
805
800.03.01.90.20
120.01.03
ALT HESAP
120.01.04
Anayasa Mahkemesi
805
800.03.01.90.20
120.01.04
ALT HESAP
120.01.05
Yargıtay
805
800.03.01.90.20
120.01.05
ALT HESAP
120.01.06
Danıştay
805
800.03.01.90.20
120.01.06
ALT HESAP
120.01.07
Sayıştay
805
800.03.01.90.20
120.01.07
ALT HESAP
120.01.08
Adalet Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.08
ALT HESAP
120.01.09
Milli Savunma Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.09
ALT HESAP
120.01.10
İçişleri Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.10
ALT HESAP
120.01.11
Dışişleri Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.11
ALT HESAP
120.01.12
Maliye Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.12
ALT HESAP
120.01.13
Milli Eğitim Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.13
ALT HESAP
120.01.14
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.14
ALT HESAP
120.01.15
Sağlık Bakanlığı
120.01.15.01
Adli Vaka
805
800.03.01.13.02
ALT HESAP
120.01.15.02
Tutuklu-Hükümlü
805
800.03.01.13.02
ALT HESAP
120.01.15.03
244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar
805
800.03.01.90.20
ALT HESAP
120.01.15.04
Geçici Dağıtım Hesabı
120.01.15.09
Diğer Sağlık Bakanlığı
805
800.03.01.13.02
120.01.16
Ulaştırma Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.16
ALT HESAP
120.01.17
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.17
ALT HESAP
120.01.18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.18
ALT HESAP
120.01.19
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.19
ALT HESAP
120.01.20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.20
ALT HESAP
120.01.21
Kültür ve Turizm Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.21
ALT HESAP
120.01.22
Çevre ve Orman Bakanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.22
ALT HESAP
120.01.23
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
805
800.03.01.90.20
120.01.23
ALT HESAP
120.01.24
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.24
ALT HESAP
120.01.25
Jandarma Genel Komutanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.25
ALT HESAP
120.01.26
Sahil Güvenlik Komutanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.26
ALT HESAP
120.01.27
Emniyet Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.27
ALT HESAP
120.01.28
Diyanet İşleri Başkanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.28
ALT HESAP
120.01.15
ALT HESAP
Sayfa : 2 / 93
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
120.01.29
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.29
ALT HESAP
120.01.30
Hazine Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.30
ALT HESAP
120.01.31
Dış Ticaret Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.31
ALT HESAP
120.01.32
Gümrük Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.32
ALT HESAP
120.01.33
Denizcilik Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.33
ALT HESAP
120.01.34
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
805
800.03.01.90.20
120.01.34
ALT HESAP
120.01.35
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
805
800.03.01.90.20
120.01.35
ALT HESAP
120.01.36
Devlet Personel Başkanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.36
ALT HESAP
120.01.37
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.37
ALT HESAP
120.01.38
Türkiye İstatistik Kurumu
805
800.03.01.90.20
120.01.38
ALT HESAP
120.01.39
Gelir İdaresi Başkanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.39
ALT HESAP
120.01.40
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.40
ALT HESAP
120.01.41
Karayolları Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.41
ALT HESAP
120.01.42
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.42
ALT HESAP
120.01.43
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.43
ALT HESAP
120.01.44
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.44
ALT HESAP
120.01.45
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.45
ALT HESAP
120.01.46
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.46
ALT HESAP
120.01.47
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.47
ALT HESAP
120.01.48
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.48
ALT HESAP
120.01.49
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.49
ALT HESAP
120.01.50
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.20
120.01.50
ALT HESAP
120.01.51
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
805
800.03.01.90.20
120.01.51
ALT HESAP
120.01.99
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden (Genel) Alacaklar Hes.
805
800.03.01.90.20
120.01.999
ALT HESAP
120.02
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden Alacaklar
120.02.01
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
805
800.03.01.90.21
120.02.01
ALT HESAP
120.02.02
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.02
ALT HESAP
120.02.03
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
805
800.03.01.90.21
120.02.03
ALT HESAP
120.02.04
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.04
ALT HESAP
120.02.05
Türkiye Bilimler Akademisi
805
800.03.01.90.21
120.02.05
ALT HESAP
120.02.06
Türkiye Adalet Akademisi
805
800.03.01.90.21
120.02.06
ALT HESAP
120.02.07
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.07
ALT HESAP
120.02.08
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.08
ALT HESAP
120.02.09
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.09
ALT HESAP
120.02.10
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.10
ALT HESAP
120.02.11
Orman Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.11
ALT HESAP
120.02.12
Vakıflar Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.12
ALT HESAP
Sayfa : 3 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
120.02.13
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.13
ALT HESAP
120.02.14
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.14
ALT HESAP
120.02.15
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.15
ALT HESAP
120.02.16
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.90.21
120.02.16
ALT HESAP
120.02.17
Türk Akreditasyon Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.17
ALT HESAP
120.02.18
Türk Standartları Enstitüsü
805
800.03.01.90.21
120.02.18
ALT HESAP
120.02.19
Milli Prodüktivite Merkezi
805
800.03.01.90.21
120.02.19
ALT HESAP
120.02.20
Türk Patent Enstitüsü
805
800.03.01.90.21
120.02.20
ALT HESAP
120.02.21
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
805
800.03.01.90.21
120.02.21
ALT HESAP
120.02.22
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.22
ALT HESAP
120.02.23
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
805
800.03.01.90.21
120.02.23
ALT HESAP
120.02.24
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
805
800.03.01.90.21
120.02.24
ALT HESAP
120.02.25
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
805
800.03.01.90.21
120.02.25
ALT HESAP
120.02.26
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
805
800.03.01.90.21
120.02.26
ALT HESAP
120.02.27
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
805
800.03.01.90.21
120.02.27
ALT HESAP
120.02.28
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
805
800.03.01.90.21
120.02.28
ALT HESAP
120.02.29
Kamu Denetçiliği Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.29
ALT HESAP
120.02.30
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.30
ALT HESAP
120.02.31
Mesleki Yeterlilik Kurumu
805
800.03.01.90.21
120.02.31
ALT HESAP
120.02.32
Yükseköğretim Kurulu
805
800.03.01.90.21
120.02.32
ALT HESAP
120.02.33
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
805
800.03.01.90.21
120.02.33
ALT HESAP
120.02.34
Üniversiteler
120.02.34.01
İstanbul Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.01
ALT HESAP
120.02.34.02
İstanbul Teknik Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.02
ALT HESAP
120.02.34.03
Ankara Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.03
ALT HESAP
120.02.34.04
Karadeniz Teknik Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.04
ALT HESAP
120.02.34.05
Ege Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.05
ALT HESAP
120.02.34.06
Atatürk Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.06
ALT HESAP
120.02.34.07
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.07
ALT HESAP
120.02.34.08
Hacettepe Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.08
ALT HESAP
120.02.34.09
Boğaziçi Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.09
ALT HESAP
120.02.34.10
Dicle Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.10
ALT HESAP
120.02.34.11
Çukurova Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.11
ALT HESAP
120.02.34.12
Anadolu Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.12
ALT HESAP
120.02.34.13
Cumhuriyet Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.13
ALT HESAP
120.02.34.14
İnönü Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.14
ALT HESAP
120.02.34.15
Fırat Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.15
ALT HESAP
120.02.34
Sayfa : 4 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
120.02.34.16
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.16
ALT HESAP
120.02.34.17
Selçuk Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.17
ALT HESAP
120.02.34.18
Uludağ Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.18
ALT HESAP
120.02.34.19
Erciyes Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.19
ALT HESAP
120.02.34.20
Akdeniz Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.20
ALT HESAP
120.02.34.21
Dokuz Eylül Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.21
ALT HESAP
120.02.34.22
Gazi Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.22
ALT HESAP
120.02.34.23
Marmara Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.23
ALT HESAP
120.02.34.24
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.24
ALT HESAP
120.02.34.25
Trakya Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.25
ALT HESAP
120.02.34.26
Yıldız Teknik Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.26
ALT HESAP
120.02.34.27
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.27
ALT HESAP
120.02.34.28
Gaziantep Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.28
ALT HESAP
120.02.34.29
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.29
ALT HESAP
120.02.34.30
Adnan Menderes Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.30
ALT HESAP
120.02.34.31
Afyon Kocatepe Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.31
ALT HESAP
120.02.34.32
Balıkesir Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.32
ALT HESAP
120.02.34.33
Celal Bayar Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.33
ALT HESAP
120.02.34.34
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.34
ALT HESAP
120.02.34.35
Dumlupınar Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.35
ALT HESAP
120.02.34.36
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.36
ALT HESAP
120.02.34.37
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
805
800.03.01.90.21
120.02.34.37
ALT HESAP
120.02.34.38
Harran Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.38
ALT HESAP
120.02.34.39
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
805
800.03.01.90.21
120.02.34.39
ALT HESAP
120.02.34.40
Kafkas Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.40
ALT HESAP
120.02.34.41
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.41
ALT HESAP
120.02.34.42
Kırıkkale Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.42
ALT HESAP
120.02.34.43
Kocaeli Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.43
ALT HESAP
120.02.34.44
Mersin Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.44
ALT HESAP
120.02.34.45
Muğla Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.45
ALT HESAP
120.02.34.46
Mustafa Kemal Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.46
ALT HESAP
120.02.34.47
Niğde Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.47
ALT HESAP
120.02.34.48
Pamukkale Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.48
ALT HESAP
120.02.34.49
Sakarya Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.49
ALT HESAP
120.02.34.50
Süleyman Demirel Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.50
ALT HESAP
120.02.34.51
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.51
ALT HESAP
120.02.34.52
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.52
ALT HESAP
Sayfa : 5 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
120.02.34.53
Galatasaray Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.53
ALT HESAP
120.02.34.54
Ahi Evran Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.54
ALT HESAP
120.02.34.55
Kastamonu Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.55
ALT HESAP
120.02.34.56
Düzce Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.56
ALT HESAP
120.02.34.57
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.57
ALT HESAP
120.02.34.58
Uşak Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.58
ALT HESAP
120.02.34.59
Rize Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.59
ALT HESAP
120.02.34.60
Namık Kemal Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.60
ALT HESAP
120.02.34.61
Erzincan Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.61
ALT HESAP
120.02.34.62
Aksaray üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.62
ALT HESAP
120.02.34.63
Giresun Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.63
ALT HESAP
120.02.34.64
Hitit Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.64
ALT HESAP
120.02.34.65
Bozok Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.65
ALT HESAP
120.02.34.66
Adıyaman Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.66
ALT HESAP
120.02.34.67
Ordu Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.67
ALT HESAP
120.02.34.68
Amasya Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.68
ALT HESAP
120.02.34.69
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.69
ALT HESAP
120.02.34.70
Ağrı Dağı Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.70
ALT HESAP
120.02.34.71
Sinop Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.71
ALT HESAP
120.02.34.72
Siirt Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.72
ALT HESAP
120.02.34.73
Nevşehir Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.73
ALT HESAP
120.02.34.74
Karabük Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.74
ALT HESAP
120.02.34.75
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.75
ALT HESAP
120.02.34.76
Çankırı Karatekin Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.76
ALT HESAP
120.02.34.77
Artvin Çoruh Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.77
ALT HESAP
120.02.34.78
Bilecik Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.78
ALT HESAP
120.02.34.79
Bitlis Eren Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.79
ALT HESAP
120.02.34.80
Kırklareli Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.80
ALT HESAP
120.02.34.81
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.81
ALT HESAP
120.02.34.82
Bingöl Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.82
ALT HESAP
120.02.34.83
Muş Alparslan Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.83
ALT HESAP
120.02.34.84
Mardin Artuklu Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.84
ALT HESAP
120.02.34.85
Batman Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.85
ALT HESAP
120.02.34.86
Ardahan Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.86
ALT HESAP
120.02.34.87
Bartın Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.87
ALT HESAP
120.02.34.88
Bayburt Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.88
ALT HESAP
120.02.34.89
Gümüşhane Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.89
ALT HESAP
Sayfa : 6 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
120.02.34.90
Hakkari Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.90
ALT HESAP
120.02.34.91
Iğdır Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.91
ALT HESAP
120.02.34.92
Şırnak Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.92
ALT HESAP
120.02.34.93
Tunceli Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.93
ALT HESAP
120.02.34.94
Yalova Üniversitesi
805
800.03.01.90.21
120.02.34.94
ALT HESAP
120.02.99
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerden (Genel) Alacaklar
805
800.03.01.90.21
120.02.999
ALT HESAP
120.03
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
120.03.01
Radyo Televizyon Üst Kurulu
805
800.03.01.90.22
120.03.01
ALT HESAP
120.03.02
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
805
800.03.01.90.22
120.03.02
ALT HESAP
120.03.03
Sermaye Piyasası Kurulu
805
800.03.01.90.22
120.03.03
ALT HESAP
120.03.04
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
805
800.03.01.90.22
120.03.04
ALT HESAP
120.03.05
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
805
800.03.01.90.22
120.03.05
ALT HESAP
120.03.06
Kamu İhale Kurumu
805
800.03.01.90.22
120.03.06
ALT HESAP
120.03.07
Rekabet Kurumu
805
800.03.01.90.22
120.03.07
ALT HESAP
120.03.08
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
805
800.03.01.90.22
120.03.08
ALT HESAP
120.03.99
Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan (Genel) Alacaklar
805
800.03.01.90.22
120.03.999
ALT HESAP
120.04
Mahalli İdarelerden Alacaklar
120.04.01
Mahalli İdarelerden Alacaklar
805
800.03.01.90.24
120.04.01
ALT HESAP
120.04.99
Mahalli İdarelerden (Genel) Alacaklar
805
800.03.01.90.24
120.04.999
ALT HESAP
120.05
Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
120.05.01
Sosyal Güvenlik Kurumu
120.05.01.01
SGK Yatan (Medula Sistemine Giriş Yapılan)
805
800.03.01.13.01
120.05.01.01
ALT HESAP
120.05.01.02
SGK Ayaktan (Medula Sistemine Giriş Yapılan)
805
800.03.01.13.01
120.05.01.02
ALT HESAP
120.05.01.03
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar (Medula Sistemine Girişi Yapılamayan)
120.05.01.03.01
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Yatan Hasta (Medula Sistemine Girişi
Yapılamayan)
805
800.03.01.13.01
120.05.01.03.01
ALT HESAP
120.05.01.03.02
Diğer SGK Kapsamındaki Alacaklar Ayaktan Hasta (Medula Sistemine Girişi
Yapılamayan)
805
800.03.01.13.01
120.05.01.03.02
ALT HESAP
120.05.02
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
805
800.03.01.13.01
120.05.02
ALT HESAP
120.06
KİTlerden Alacaklar
805
800.03.01.90.25
120.08
ALT HESAP
120.07
Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
805
800.03.01.90.26
120.08
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
120.08.01
Yurtiçi Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.28
120.09.01,120.09.02,120.09.03
ALT HESAP
120.08.02
Yurtdışı Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.28
120.09.04
ALT HESAP
120.09
Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.28
120.10
ALT HESAP
120.10
Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlardan Alacaklar
805
800.03.01.90.99
120.11
Gerçek Kişilerden Alacaklar
120.11.01
Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar
805
800.03.01.90.27
Sayfa : 7 / 93
ALT HESAP
ALT HESAP
120.11.01,120.11.999
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
120.11.02
Yurtdışı Gerçek Kişilerden Alacaklar
805
800.03.01.90.27
120.11.02
ALT HESAP
120.12
Elçiliklerden Alacaklar
805
800.03.01.90.31
120.07.999
ALT HESAP
120.14
Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
120.14.01
Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.29
ALT HESAP
120.14.02
İşyeri Hekimliği Gelirlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.32
ALT HESAP
120.14.03
İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.99
120.15
Bağlı Sağlık Kurumlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar
805
800.03.01.90.30
120.12
ALT HESAP
120.17
Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri (Sağ.
Müd. İçin)
805
800.03.01.90.30
120.12.999
ALT HESAP
120.18
GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
805
800.03.01.12.05
ALT HESAP
120.19
Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
805
800.03.01.90.99
ALT HESAP
120.20
Banka Sandıkları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
120.20.01
Banka Sandıklarından Alacaklar
805
800.03.01.90.26
ALT HESAP
120.20.02
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalardan Alacaklar
805
800.03.01.90.26
ALT HESAP
121
ALACAK SENETLERİ HESABI
121.01
Tüzel Kişilerden Alacaklar
121.01.01
Portföydeki Senetler
805
800.03.01.90.27
121.03
ALT HESAP
121.01.02
Tahsildeki Senetler
805
800.03.01.90.27
121.04
ALT HESAP
121.02
Gerçek Kişilerden Alacaklar
121.02.01
Portföydeki Senetler
805
800.03.01.90.27
121.01
ALT HESAP
121.02.02
Tahsildeki Senetler
805
800.03.01.90.27
121.02
ALT HESAP
121.03
Senetli ve Taahhütlü Alacaklar
805
800.03.01.90.27
121.05
ALT HESAP
122
ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
123
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
123.01
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
126.01
ALT HESAP
ALT HESAP
123.01,123.02
ALT HESAP
Kurum ve Kuruluşlara Verilen Depozito ve Teminatlar
126.02
ALT HESAP
126.02
Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen Depozito ve Teminatlar
126.03,126.05
ALT HESAP
126.09
Diğer Verilen Depozito ve Teminatlar
126.01,126.04
ALT HESAP
127
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
127.01
Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
127.01
ALT HESAP
128
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
128.01
Dava ve Takipteki Alacaklar
805
800.09.09.99
128.01,128.02
ALT HESAP
128.09
Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar
805
800.09.09.99
129
SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ( - )
129.01
Diğer Şüpheli Ticari Alacaklar Karşiliği(-)
13
DİĞER ALACAKLAR
ALT HESAP
129.01
Sayfa : 8 / 93
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
134
İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
134.01
İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı
135
PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
135.01
Personel Ücretlerinden Alacaklar
135.02
Sayım Noksanlıklarından Doğan Personelden Alacaklar
135.03
Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
135.02,135.05
ALT HESAP
135.09
Personelden Diğer Alacaklar
135.03,135.04,135.06
ALT HESAP
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
136.01
Gerçek Kişilerden Alacaklar
136.01.01
Alacağın Aslı
136.01.01.01
Satıcılardan Alacaklar
ALT HESAP
136.01.01.02
Müteahitlerden Alacaklar
ALT HESAP
136.01.01.03
Sayıştay İlamından Doğan Alacaklar
ALT HESAP
136.01.01.04
Denetim ve Teftiş Sonucu Ortaya Çıkan Alacaklar
ALT HESAP
136.01.02
Alacakların Faizi
ALT HESAP
136.02
Tüzel Kişilerden Alacaklar
136.02.01
Alacağın Aslı
136.02.01.01
Satıcılardan Alacaklar
ALT HESAP
136.02.01.02
Müteahitlerden Alacaklar
ALT HESAP
136.02.01.03
Sayıştay İlamından Doğan Alacaklar
ALT HESAP
136.02.01.04
Denetim ve Teftiş Sonucu Ortaya Çıkan Alacaklar
ALT HESAP
136.02.01.05
Bağlı Hastanelere Tedarikten Doğan Alacaklar
136.14
ALT HESAP
136.02.01.06
Sigorta Şirketlerinden Alacaklar
136.03
ALT HESAP
136.02.01.07
Kurumlararası Bedelli Taşınır Satışlarından Doğan Alacaklar
136.11
ALT HESAP
136.02.01.08
Kurumlar Arası Sağlık DIŞI Hizmet Alımından Doğan Alacaklar
136.02.01.09
Birlik İçi Taşınır Devrinden Doğan Alacaklar
805
800.03.99
ALT HESAP
136.02.01.10
Birlik İçi Hizmet Devrinden Doğan Alacaklar
805
800.03.99
ALT HESAP
136.02.02
Alacakların Faizi
136.99
Diğer Çeşitli Alacaklar
136.99.01
Alacağın Aslı
136.01,136.02,136.04,136.05,136.06,136.07,136.09,136.10
ALT HESAP
136.99.02
Alacağın Faizi
136.12
ALT HESAP
136.99.03
Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan İşletme Giderleri
136.99.03.01
Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Elektrik Giderleri
ALT HESAP
136.99.03.02
Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Su Giderleri
ALT HESAP
136.99.03.03
Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Yakıt Giderleri
ALT HESAP
136.99.03.09
Kiracıdan Tahsil Edilecek Ticari Alan Diğer İşletme Giderleri
ALT HESAP
138
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI
134.01
ALT HESAP
135.01
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 9 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
138.01
HESAP DURUM
138.01
Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
ALT HESAP
139
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI ( - )
15
STOKLAR
150
İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150.01
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150.01.01
Yazı Araçları
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.02
Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.03
Kağıt Ürünler
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.04
Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.05
Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.06
Yazı Düzelticiler
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.07
Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.01.08
Bilişim Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
ALT HESAP
150.02
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
150.02.01
Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
830.03.02.09.90
835
ALT HESAP
150.02.02
Servis ve Saklama Kapları
830.03.02.09.90
835
ALT HESAP
150.02.03
Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
830.03.02.09.90
835
ALT HESAP
150.02.04
İçecek Servis Takımları
830.03.02.09.90
835
ALT HESAP
150.02.05
Mutfak Araç ve Gereçleri
830.03.02.09.90
835
ALT HESAP
150.03
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
150.03.01
İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
830.03.02.06.05
835
ALT HESAP
150.03.02
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar
830.03.02.06.06
835
ALT HESAP
150.03.03
Medikal Malzemeler
830.03.02.06.02
835
ALT HESAP
150.03.04
Laboratuvar Malzemeleri
830.03.02.06.01
835
ALT HESAP
150.04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
150.04.01
Katı Yakıtlar
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
150.04.02
Sıvı Yakıtlar
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
150.04.03
Gaz Yakıtlar
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
150.04.04
Yağlar ve Katkı Yağlar
830.03.02.03.02
835
ALT HESAP
150.04.05
Kimyevi Maddeler
830.03.02.03.02
835
ALT HESAP
150.05
Temizleme Ekipmanları Grubu
150.05.01
Temizlik Malzemeleri
830.03.02.02.02
835
ALT HESAP
150.05.02
Temizlik Araç ve Gereçleri
830.03.02.02.02
835
ALT HESAP
150.05.03
Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları
830.03.02.02.03
835
ALT HESAP
150.06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
150.06.01
Giyecekler
830.03.02.05.01
835
ALT HESAP
150.06.02
Mefruşat Ürünleri
830.03.02.05.01
835
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 10 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
150.06.03
Tuhafiye Malzemeleri
150.07
Yiyecek Grubu
150.07.01
150.07.02
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03.02.05.01
835
ALT HESAP
Bakliyat
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
Yağlar
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.07.03
Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.07.04
Un ve Unlu Gıdalar
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.07.05
Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.07.06
Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.07.07
Etler ve Et Ürünleri
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.07.08
Deniz Ürünleri
830.03.02.04.01
835
ALT HESAP
150.08
İçecek Grubu
150.08.01
Alkolsüz İçecekler
830.03.02.04.02
835
ALT HESAP
150.08.02
Alkollü İçecekler
830.03.02.04.02
835
ALT HESAP
150.09
Canlı Hayvanlar Grubu
150.09.01
Çiftlik Hayvanları
830.03.02.06.04
835
ALT HESAP
150.09.02
Hizmet Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
PASİF HESAP
150.09.03
Gösteri Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
PASİF HESAP
150.09.04
Deney Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
ALT HESAP
150.09.05
Koruma Altına Alınan Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
PASİF HESAP
150.10
Zirai Maddeler Grubu
150.10.01
Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları
830.03.02.06.03
835
ALT HESAP
150.10.02
Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
830.03.02.06.03
835
ALT HESAP
150.10.03
Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
830.03.02.06.03
835
ALT HESAP
150.10.04
Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
830.03.02.06.03
835
ALT HESAP
150.10.05
Çiçekler
830.03.02.06.03
835
ALT HESAP
150.11
Yem Grubu
150.11.01
Çiftlik Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.11.02
Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.11.03
Balık Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.11.04
Köpek ve Kedi Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.11.05
Kemirgen Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.11.06
Sürüngen Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.11.99
Diğer Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
ALT HESAP
150.12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
150.12.01
Küçük El Aletleri ve Gereçleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.02
Tutturucular
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.03
Kaplayıcılar
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
Sayfa : 11 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
150.12.04
Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.05
Ağaç Ürünleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.06
Metal Ürünler
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.07
Cam Ürünler
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.08
Plastik Ürünler
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.09
Karayolları ve Trafik Malzemeleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.12.10
Kaynak Malzemeleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.13
Yedek Parçalar Grubu
150.13.01
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.13.02
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.13.03
Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.13.04
Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.13.05
Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.13.99
Diğer Yedek Parçalar
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.14
Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
150.14.01
Otomobil Lastikleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.14.02
Minibüs, Kamyonet Lastikleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.14.03
Kamyon, Otobüs Lastikleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.14.04
Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.14.05
Bisiklet Lastikleri
830.03.07.01.03
835
ALT HESAP
150.15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
150.15.01
Basılı Yayınlar
830.06.01.06.01
835
ALT HESAP
150.16
Spor Malzemeleri Grubu
150.16.01
Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
150.16.02
Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
150.16.03
Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
150.16.99
Diğer Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
150.17
Basınçlı Ekipmanlar
150.17.01
Pompalar
830.06.01.02.03
835
ALT HESAP
150.99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
150.99.01
Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
150.99.02
Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
150.99.03
Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
150.99.04
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
150.99.05
Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
150.99.06
Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
150.99.07
Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
ALT HESAP
Sayfa : 12 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
830.03.02.06.90
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
835
HESAP DURUM
150.99.08
Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar
ALT HESAP
151
YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABI
151.01
Yarı Mamul Stokları
152
MAMULLER HESABI
152.01
Mamul Stokları Hesabı
153
TİCARİ MALLAR HESABI
157
DİĞER STOKLAR HESABI
157.01
Elden Çıkartılacak Stok ve Hurdalar
158
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ( - )
158.01
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
159
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
159.01
159.02
179
TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
179.01
Taşeronlara Verilen Avanslar
18
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
180.01
180.02
180.03
Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri
180.04
Gelecek Aylara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
180.04
ALT HESAP
180.09
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
180.03
ALT HESAP
181
GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
181.01
Faiz Geliri Tahakkukları
ALT HESAP
181.02
Kira Geliri Tahakkukları
ALT HESAP
181.03
Tedavi Gelirleri Tahakkuku
181.01
ALT HESAP
181.09
Diğer Gelir Tahakkukları
181.02
ALT HESAP
182
SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI
182.01
Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri Hesabı
182.01,182.02
ALT HESAP
19
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
PASİF HESAP
191
İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
PASİF HESAP
193
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
PASİF HESAP
195
İŞ AVANSLARI HESABI
195.01
Harcama Yetkilisi Mutemedi Avansı
195.01
ALT HESAP
195.02
Diğer İş Avansları Hesabı
195.02
ALT HESAP
196
PERSONEL AVANSLARI HESABI
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
157.01,157.02
ALT HESAP
158.01
ALT HESAP
Yurtiçi Verilen Sipariş Avans ve Krediler
159.01,159.03
ALT HESAP
Yurtdışı Verilen Sipariş Avans ve Krediler
159.02,159.04
ALT HESAP
179.01,179.02
ALT HESAP
Personel Yıl Sonu (1/2) Ücretleri
180.01
ALT HESAP
Gelecek Aylara Ait Aylıklar
180.02
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 13 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
196.01
Personel Avansları Hesabı
197
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI
197.01
197.02
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
196.01,196.02,196.03
ALT HESAP
Kasa Noksanliklari
197.01
ALT HESAP
İlk Madde ve Malzeme Noksanları
197.02
ALT HESAP
197.03
Menkul Kıymet Noksanları
197.03
ALT HESAP
197.04
Duran Varlık Noksanları
197.04
ALT HESAP
197.05
Diğer Sayım ve Tesellüm Noksanları
197.05
ALT HESAP
198
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI
198.01
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
198.01,198.02
ALT HESAP
199
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
22
TİCARİ ALACAKLAR
220
ALICILAR HESABI
PASİF HESAP
221
ALACAK SENETLERİ HESABI
PASİF HESAP
222
ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)
PASİF HESAP
226
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
226.01
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
227
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI
PASİF HESAP
229
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
PASİF HESAP
23
DİĞER ALACAKLAR
234
İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
PASİF HESAP
235
PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI
PASİF HESAP
236
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
PASİF HESAP
239
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
PASİF HESAP
24
MALİ DURAN VARLIKLAR
248
DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI
PASİF HESAP
249
DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)
PASİF HESAP
25
MADDİ DURAN VARLIKLAR
250
ARAZİ VE ARSALAR HESABI
250.01
Araziler
830.06.04.02.01
835
250.02
Arsalar
830.06.04.02.01
835
251
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
252
BİNALAR HESABI
252.01
İşletme İdare Binaları
252.02
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
252.03
Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
252.04
Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
252.05
Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
ALT HESAP
226.01,226.02
250.01
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
830.06.04.03.01
835
252.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 14 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
252.06
Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler
PASİF HESAP
252.10
Depolama Amaçlı Binalar
PASİF HESAP
252.11
Tarihi Yapılar
PASİF HESAP
252.99
Diğer Binalar
PASİF HESAP
253
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
253.01
Tesisler
253.02
Makineler ve Aletler
253.02.01
253.02.02
830.06.07.07.02
835
ALT HESAP
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
İnşaat Makineleri ve Aletleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.03
Atölye Makineleri ve Aletleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.04
İş Makineleri ve Aletleri
830.06.01.05.30
835
ALT HESAP
253.02.05
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.06
Posta Makineleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.07
Paketleme Makineleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.08
Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.09
Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.02.10
Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler
830.06.01.02.05
835
ALT HESAP
253.03
Cihazlar ve Aletler
253.03.01
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
253.03.02
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
253.03.03
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
253.03.04
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
830.06.01.02.04
835
ALT HESAP
253.03.05
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler
830.06.01.02.03
835
ALT HESAP
253.03.06
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
253.03.07
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
253.03.08
Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
254
TAŞITLAR HESABI
254.01
Karayolu Taşıtları
254.01.01
Otomobiller
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.01.02
Yolcu Taşıma Araçları
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.01.03
Yük Taşıma Araçları
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.01.04
Arazi Taşıtları
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.01.05
Özel Amaçlı Taşıtlar
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.01.06
Mopet ve Motosikletler
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.01.07
Motorsuz Kara Araçları
830.06.01.04.01
835
ALT HESAP
254.02
Su ve Deniz Taşıtları
830.06.01.04.40
835
PASİF HESAP
254.03
Hava Taşıtları
830.06.01.04.60
835
PASİF HESAP
Sayfa : 15 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
255.01
Döşeme ve Mefruşat
255.01.01
Döşeme Demirbaşları
830.06.01.01.01
835
ALT HESAP
255.01.02
Temsil ve Tören Demirbaşları
830.06.01.01.01
835
ALT HESAP
255.01.03
Koruyucu Giysi ve Malzemeler
830.06.01.01.04
835
ALT HESAP
255.01.04
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
830.06.01.01.04
835
ALT HESAP
255.01.05
Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar
830.06.01.01.04
835
ALT HESAP
255.02
Büro Makineleri
255.02.01
Bilgisayarlar ve Sunucular
830.06.01.02.02
835
ALT HESAP
255.02.02
Bilgisayar Çevre Birimleri
830.06.01.02.02
835
ALT HESAP
255.02.03
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
830.06.01.02.01
835
ALT HESAP
255.02.04
Haberleşme Cihazları
830.06.01.02.01
835
ALT HESAP
255.02.05
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
830.06.01.02.01
835
ALT HESAP
255.02.06
Aydınlatma Cihazları
830.06.01.02.01
835
ALT HESAP
255.02.99
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
830.06.01.02.01
835
ALT HESAP
255.03
Mobilyalar
255.03.01
Büro Mobilyaları
830.06.01.01.01
835
ALT HESAP
255.03.02
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar
830.06.01.01.05
835
ALT HESAP
255.03.03
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
830.06.01.01.05
835
ALT HESAP
255.03.04
Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları
830.06.01.01.05
835
ALT HESAP
255.03.05
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
830.06.01.01.05
835
ALT HESAP
255.04
Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları
255.04.01
Yemek Hazırlama Ekipmanları
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
255.05
Canlı Demirbaşlar
255.05.01
Çiftlik Hayvanları
830.03.02.06.04
835
ALT HESAP
255.05.02
Hizmet Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
ALT HESAP
255.05.03
Gösteri Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
PASİF HESAP
255.05.04
Koruma Altına Alınan Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
PASİF HESAP
255.06
Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar
830.06.01.07.02
835
PASİF HESAP
255.06.01
Etnografik Eserler
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.02
Arkeolojik Eserler
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.03
Geleneksel Türk Süslemeleri
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.04
Güzel Sanat Eserleri
255.06.05
Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.06
Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.07
Tabletler
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.08
Tarihi Mühür ve Mühür Baskıları
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 16 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
255.06.09
Arşiv Vesikaları
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.06.10
Fosiller
830.06.01.07.90
835
PASİF HESAP
255.07
Kütüphane Demirbaşları
255.07.01
Kütüphane Mobilyaları
830.06.01.01.01
835
ALT HESAP
255.07.02
Basılı Yayınlar
830.06.01.06.01
835
ALT HESAP
255.07.03
Görsel ve İşitsel Kaynaklar
830.06.01.06.04
835
ALT HESAP
255.07.04
Bilgi Saklama Üniteleri
830.06.01.02.02
835
ALT HESAP
255.08
Eğitim Demirbaşları
255.08.01
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
830.06.01.01.03
835
ALT HESAP
255.08.02
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
830.06.01.01.03
835
ALT HESAP
255.08.03
Derslik Süslemeleri
830.06.01.01.03
835
ALT HESAP
255.08.04
Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
830.06.01.01.03
835
ALT HESAP
255.09
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
255.09.01
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
255.09.02
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
255.09.03
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
255.09.99
Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
830.03.02.05.02
835
ALT HESAP
255.10
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar
255.10.01
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
830.03.07.01.90
835
ALT HESAP
255.10.02
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
830.03.07.01.90
835
ALT HESAP
255.10.03
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları
830.03.07.01.04
835
ALT HESAP
255.11
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
255.11.01
Vitrinde Sergilenen Eşyaları
830.06.01.07.02
835
ALT HESAP
255.11.02
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
830.06.01.07.02
835
ALT HESAP
255.11.03
Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları
830.06.01.07.02
835
ALT HESAP
255.12
Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar
255.12.01
Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları
830.06.01.02.90
835
ALT HESAP
255.12.02
Büro Malzemeleri
830.06.01.01.01
835
ALT HESAP
255.99
Diğer Demirbaşlar
255.99.01
Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler
830.03.07.01.90
835
ALT HESAP
255.99.02
Seyyar Tanklar ve Tüpler
830.03.07.01.90
835
ALT HESAP
255.99.03
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar
830.03.07.01.90
835
256
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
257.01
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
257.02
Binalar
257.02.01
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Binalar
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 17 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
257.03
Tesis, Makine ve Cihazlar
257.03.01
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Amortismanı
257.02.01
ALT HESAP
257.03.02
İnşaat Makineleri ve Aletleri Amortismanı
257.02.02
ALT HESAP
257.03.03
Atölye Makineleri ve Aletleri Amortismanı
257.02.03
ALT HESAP
257.03.04
İş Makineleri ve Aletleri Amortismanı
257.02.04
ALT HESAP
257.03.05
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Amortismanı
257.02.05
ALT HESAP
257.03.06
Posta Makineleri Amortismanı
257.02.06
ALT HESAP
257.03.07
Paketleme Makineleri Amortismanı
257.02.07
ALT HESAP
257.03.08
Etiketleme Makineleri Amortismanı
257.02.08
ALT HESAP
257.03.09
Ayırma. Sınıflandırma Makineleri Amortismanı
257.02.09
ALT HESAP
257.03.10
Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Amortismanı
257.02.10
ALT HESAP
257.03.11
Yıkama. Temizleme. Ütüleme Cihaz ve Araçları Amortismanı
257.03.01
ALT HESAP
257.03.12
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Amortismanı
257.03.02
ALT HESAP
257.03.13
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Amortismanı
257.03.03
ALT HESAP
257.03.14
Ölçüm. Tartı. Çizim Cihazları ve Aletleri(Ölçü Tartı Aletleri) Amortismanı
257.03.04
ALT HESAP
257.03.15
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Amortismanı
257.03.05
ALT HESAP
257.03.16
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Amortismanı
257.03.06
ALT HESAP
257.03.17
Müzik Aletleri ve Aksesuarları Amortismanı
257.03.07
ALT HESAP
257.03.18
Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Amortismanı
257.03.08
ALT HESAP
257.04
Karayolu Taşıtları Amortismanı
257,04
257.04.01
Otomobiller Amortismanı
257.04.01
ALT HESAP
257.04.02
Yolcu taşıma Araçları Amortismanı
257.04.02
ALT HESAP
257.04.03
Yük Taşıma Araçları Amortismanı
257.04.03
ALT HESAP
257.04.04
Arazi Taşıtları Amortismanı
257.04.04
ALT HESAP
257.04.05
Özel Amaçlı Taşıtlar Amortismanı
257.04.05
ALT HESAP
257.04.06
Mopet ve Motosikletler Amortismanı
257.04.06
ALT HESAP
257.04.07
Motorsuz Kara Araçları Amortismanı
257.04.07
ALT HESAP
257.05
Demirbaşlar Amortismanı
257.05
257.05.01
Döşeme Demirbaşları Amortismanı
257.05.01
ALT HESAP
257.05.02
Temsil ve Tören Demirbaşları Amortismanı
257.05.02
ALT HESAP
257.05.03
Koruyucu Giysi ve Malzemeler Amortismanı
257.05.03
ALT HESAP
257.05.04
Seyahat. Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Amortismanı
257.05.04
ALT HESAP
257.05.05
Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Amortismanı
257.05.05
ALT HESAP
257.07
Büro Makineleri Amortismanı
257.06
257.07.01
Bilgisayarlar ve Sunucular Amortismanı
257.06.01
ALT HESAP
257.07.02
Bilgisayar Çevre Birimleri Amortismanı
257.06.02
ALT HESAP
257.07.03
Teksir ve Çoğaltma Makineleri Amortismanı
257.06.03
ALT HESAP
Sayfa : 18 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
257.07.04
Haberleşme Cihazları Amortismanı
257.06.04
ALT HESAP
257.07.05
Ses. Görüntü ve Sunum Cihazları Amortismanı
257.06.05
ALT HESAP
257.07.06
Aydınlatma Cihazları Amortismanı
257.06.06
ALT HESAP
257.07.07
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Amortismanı
257.06.07
ALT HESAP
257.08
Mobilyalar Amortismanı
257.07
257.08.01
Büro Mobilyaları Amortismanı
257.07.01
ALT HESAP
257.08.02
Misafirhane. Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Amortismanı
257.07.02
ALT HESAP
257.08.03
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Amortismanı
257.07.03
ALT HESAP
257.08.04
Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Amortismanı
257.07.04
ALT HESAP
257.08.05
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Amortismanı
257.07.05
ALT HESAP
257.09
Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Amortismanı
257.08
257.09.01
Yemek Hazırlama Ekipmanları Amortismanı
257.08.01
257.10
Kütüphane Demirbaşları Amortismanı
257.09
257.10.01
Kütüphane Mobilyaları Amortismanı
257.09.01
ALT HESAP
257.10.02
Basılı Yayınlar Amortismanı
257.09.02
ALT HESAP
257.10.03
Görsel ve İşitsel Kaynaklar Amortismanı
257.09.03
ALT HESAP
257.10.04
Bilgi Saklama Üniteleri Amortismanı
257.09.04
ALT HESAP
257.11
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Amortismanı
257.10
257.11.01
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı
257.10.01
ALT HESAP
257.11.02
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı
257.10.02
ALT HESAP
257.11.03
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı
257.10.03
ALT HESAP
257.11.04
Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Amortismanı
257.10.04
ALT HESAP
257.12
Güvenlik. Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Amortismanı
257.11
257.12.01
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Amortismanı
257.11.01
ALT HESAP
257.12.02
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Amortismanı
257.11.02
ALT HESAP
257.12.03
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Amortismanı
257.11.03
ALT HESAP
257.13
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Amortismanı
257.12
257.13.01
Vitrinde Sergilenen Eşyalar Amortismanı
257.12.01
ALT HESAP
257.13.02
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Amortismanı
257.12.02
ALT HESAP
257.13.03
Masa. Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Amortismanı
257.12.03
ALT HESAP
257.14
Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Amortismanı
257.13
257.14.01
Yemek. Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Amortismanı
257.13.01
ALT HESAP
257.14.02
Büro Malzemeleri Amortismanı
257.13.02
ALT HESAP
257.15
Diğer Demirbaşlar Grubu Amortismanı
257.14
257.15.01
Seyyar Kulube. Kabin. Büfe. Sandık ve Kafesler Amortismanı
257.14.01
ALT HESAP
257.15.02
Seyyar Tanklar ve Tüpler Amortismanı
257.14.02
ALT HESAP
257.15.03
Diğer Demirbaşlar Grubu Genel Amortismanı
257.14.03
ALT HESAP
Sayfa : 19 / 93
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
257.16
Eğitim Demirbaşları Grubu Amotismanları
257.15
257.16.01
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Amortismanı
257.15.01
ALT HESAP
257.16.02
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Amortismanı
257.15.02
ALT HESAP
257.16.03
Derslik Süslemeleri Amortismanı
257.15.03
ALT HESAP
257.16.04
Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Amortismanı
257.15.04
ALT HESAP
257.99
Birikmiş Toplu Amortismanlar
257.999
ALT HESAP
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
258.01
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
258.02
Binalar
258.03
Tesis, Makine ve Cihazlar
258.04
Etüt ve Proje Giderleri Hesabı
259
VERİLEN AVANSLAR HESABI
259.01
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
830.06.04.03.01
835
258.01
ALT HESAP
Yurtiçi Verilen Sipariş Avans ve Krediler
259.01
ALT HESAP
259.02
Yurtdışı Verilen Sipariş Avans ve Krediler
259.02
ALT HESAP
26
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260
HAKLAR HESABI
260.01
Harita, Plan ve Projeler
PASİF HESAP
260.01.01
Haritalar
PASİF HESAP
260.01.02
Plan ve Projeler
260.02
Lisanslar
830.06.03.03.01
835
ALT HESAP
260.03
Patentler
830.06.03.04.01
835
ALT HESAP
260.99
Diğer Haklar
830.06.03.09.01
835
267
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI
267.01
Bilgisayar Yazılımları
267.01.01
Antivirüs ve Bilgi Güvenlik
830.06.03.01.01
835
ALT HESAP
267.01.02
İşletim ve Ofis Sistemleri
830.06.03.01.01
835
ALT HESAP
267.01.03
Biyomedikal
830.06.03.01.01
835
ALT HESAP
267.01.04
Bilgi Yönetim Sistemleri
830.06.03.01.01
835
ALT HESAP
267.99
Diğer Çeşitli Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
830.06.03.09.01
835
ALT HESAP
268
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
268.01
Haklar Amortismanı
268.02
268.07
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı
268.01
269
VERİLEN AVANSLAR HESABI
27
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271
ARAMA GİDERLERİ HESABI
PASİF HESAP
272
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
PASİF HESAP
278
BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI (-)
PASİF HESAP
260.01
ALT HESAP
267.01
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 20 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
279
VERİLEN AVANSLAR HESABI
28
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI
280.01
Gelecek Yıllara Ait Sabit Ek Ödeme Giderleri
280.02
Gelecek Yıllara Ait Maaş (1/2)
280.03
Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri
280.09
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
281
GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
29
DİĞER DURAN VARLIKLAR
293
GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI
293.01
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stokları
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI
294.01
Elden Çıkarılacak Stoklar
294.02
Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
294.02.01
Makine, Cihaz ve Aletler
294.02.02
Taşıtlar
295
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI
297
DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI
297.01
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
298
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)
299
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
299.01
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
30
MALİ BORÇLAR
303
İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
303.01
İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı
32
TİCARİ BORÇLAR
320
SATICILAR HESABI
320.01
320.02
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
PASİF HESAP
280.03
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
280.01,280.02
ALT HESAP
PASİF HESAP
293.01
ALT HESAP
294.01
ALT HESAP
294.02
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
297.01
ALT HESAP
ALT HESAP
299.01
ALT HESAP
303.01
ALT HESAP
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Borçlar
320.01.999
ALT HESAP
Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelerine Borçlar
320.02.999
ALT HESAP
320.03
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borçlar
320.03.999
ALT HESAP
320.04
Mahalli İdarelere Borçlar
320.04.999
320.05
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar
320.06
KİT lere Borçlar
320.05.999
ALT HESAP
320.07
Diğer Kamu Tüzel Kişilere Borçlar
320.07
ALT HESAP
320.08
Sigorta Şirketlerine Borçlar
320.09
Özel Sektör Şirketlerine Borçlar
320.10
Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
320.08
Sayfa : 21 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
320.10.01
Kızılaya Borçlar
ALT HESAP
320.10.09
Diğer Dernek ve Kamuya Yararlı Kuruluşlara Borçlar
320.11
Özel Sektör Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
320.06
ALT HESAP
320.12
Temlikli Borçlar
320.09
ALT HESAP
320.13
İcralı Borçlar
320.10
ALT HESAP
320.14
Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar
320.06
ALT HESAP
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
326.01
İhale Teminatları
326.01.01
Geçici Teminatlar
326.01
ALT HESAP
326.01.02
Kesin Teminatlar
326.02
ALT HESAP
326.99
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
326.03
ALT HESAP
329
DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
329.01
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
329.02
Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar
329.09
Diğer Ticari Borçlar
33
DİĞER BORÇLAR
335
PERSONELE BORÇLAR HESABI
335.01
335.02
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
329.01,329.02
ALT HESAP
Personele Ödenecek Ücretler
335.01,335.06
ALT HESAP
Personele Ödenecek Yolluklar
335.04,335.09
ALT HESAP
335.03
Personele Ödenecek Nöbet Ücretleri
335.11
ALT HESAP
335.04
Personele Ödenecek Kıdem Tazminatları
335.05
Personele Ödenecek İhbar Tazminatları
335.06
Personele Ödenecek İkramiyeler
335.07
Personele Ödenecek Zorunlu Mesleki Sigorta
335.12
ALT HESAP
335.08
Toplu Sözleşme Primi Emanetleri Hesabı
335.13
ALT HESAP
335.09
Personele Olan Diğer Borçlar
335.02,335.03,335.05,335.07,335.08,335.10
ALT HESAP
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
336.01
Kira Borçları
336.02,336.05
ALT HESAP
336.02
Faiz Borçları
336.03
Öğrenci Hakkı
336.04
S.B. Merkez Payından Aktarılanlar
336.07,336.09,336.11
ALT HESAP
336.05
S.B. 5510 Sayılı SGK Kanununa Göre Aktarılan Tutarlar
336.08
ALT HESAP
336.06
SGK Katılım Payları
336.12,336.13
ALT HESAP
336.07
Faaliyet Konusu Dışındaki Borçlar
336.08
Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar
336.09
H.S.M.den KETEMe Aktarılacak Ödenekler
336.10
ALT HESAP
336.10
Yargı Safhasına Düşmüş Borçlar
336.15
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 22 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
336.11
Kurumlararası Satışlardan Doğan Borçlar
336.11.01
Kurumlararası Bedelli Taşınır Satışlarından Doğan Borçlar
336.11.02
Bağlı Hastanelere Tedarikten Doğan Borçlar
ALT HESAP
336.11.03
Birlik İçi Taşınır Devrinden Doğan Borçlar
ALT HESAP
336.11.04
Birlik İçi Hizmet Devrinden Doğan Borçlar
ALT HESAP
336.12
Geçici Görev Performansı Ek Ödemesi
336.17
ALT HESAP
336.15
İl Sağlık Müdürlüklerine 112 Ambulans Hizmeti Borcu
320.11
ALT HESAP
336.16
Avukatlık Vekalet Ücreti
336.22
ALT HESAP
336.17
Kira Emanetleri
336.21
ALT HESAP
336.18
Merkez Hissesinden Fazla ve Yersiz Ödenen Tutarlar
374.00.01
ALT HESAP
336.19
Personel ve Diğer Kişilerden Alacaklara Ait Emanetler
336.20
Kurumlar Arası Sağlık DIŞI Hizmet Alımından Doğan Borçlar
336.99
Diğer Çeşitli Borçlar
336.99.01
Diğer Çeşitli Borçlar
336.99.02
Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan İşletme Giderleri
336.99.02.01
Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Elektrik Giderleri
ALT HESAP
336.99.02.02
Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Su Giderleri
ALT HESAP
336.99.02.03
Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Yakıt Giderleri
ALT HESAP
336.99.02.09
Kiracıdan Tahsil Edilen Ticari Alan Diğer İşletme Giderleri
ALT HESAP
34
ALINAN AVANSLAR
340
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
340.01
Hasta Tedavi Avansları
340.01
ALT HESAP
340.02
Muhasebe Yetkilisi Mutemed Avansı
340.02
ALT HESAP
340.03
Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Tedavi Avansları
341.01,341.02,341.342.01,342.02
ALT HESAP
340.09
Alinan Diğer Sipariş Avansları
340.03
ALT HESAP
349
ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
349.01
Alınan Diğer Avanslar
349.01
ALT HESAP
35
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
PASİF HESAP
358
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI
PASİF HESAP
36
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
360.01
Gelir Vergisi Tevkifatları
360.01.01
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
360.01
ALT HESAP
360.01.02
İstihkak ve Hizmet Alımlarından Kesilen Gelir Vergisi Tevkifat
360.03
ALT HESAP
360.01.09
Diğer Kesilen Gelir Vergisi
360.02
Kurumlar Vergisi
336.16
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
336.01,336.03,336.04,336.06,336.14,336.19
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 23 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
360.03
Damga Vergisi
360.03.01
Aylık ve Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi
360.03.02
Sözleşmelerden Kesilen Damga Vergisi
360.03.03
Karar Pulu Damga Vergisi
360.03.09
Diğer Kesilen Damga Vergisi
360.04
Katma Değer Vergisi
360.04.01
Ödenecek Katma Değer Vergisi
360.04.02
Katma Değer Vergisi Tevkifatı
360.04.02.01
1/2 KDV Kesintisi
367.01
ALT HESAP
360.04.02.02
1/3 KDV Kesintisi
367.02
ALT HESAP
360.04.02.03
2/3 KDV Kesintisi
367.03
ALT HESAP
360.04.02.04
9/10 KDV Kesintisi
367.04
ALT HESAP
360.04.02.05
1/6 KDV Kesintisi
367.05
ALT HESAP
360.04.02.06
4/5 KDV Kesintisi
367.06
ALT HESAP
360.04.02.07
1/1 KDV Kesintisi
ALT HESAP
360.04.02.08
2/10 KDV Kesintisi
ALT HESAP
360.04.02.09
5/10 KDV Kesintisi
ALT HESAP
360.04.02.10
7/10 KDV Kesintisi
ALT HESAP
360.04.09
Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri
360.05
İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler
364.01,364.02
ALT HESAP
360.99
Ödenecek Diğer Vergiler
360.05,360.06
ALT HESAP
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
361.01
İştirakçi Payları
361.01.01
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361.03.02,361.06.01,361.09
ALT HESAP
361.01.02
Genel Sağlık Sigortası Primi
361.08
ALT HESAP
361.02
İşveren Payı
361.02.01
Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361.01,361.02,361.03.01,361.06.02,361.06.03,361.06.04,361.06.05
ALT HESAP
361.02.02
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
ALT HESAP
361.02.03
Genel Sağlık Sigortası Primi
ALT HESAP
361.02.04
Fiili Hizmet Zamları
361.11
ALT HESAP
361.02.09
Matrah ve Terfi Farkı Primi
361.05
ALT HESAP
361.03
Geçmiş Yıllar Primleri
361.04
ALT HESAP
361.04
İşsizlik Sigortası Primleri
361.04.01
İştirakçi Payı
361.04.02
İşveren Payı
361.05
SGK Ek Karşılık Prim Tahakkuk Ödemeleri (5510 SK. 81/h md. %20)
361.09
Diğer Kesintiler
360.02
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
360.04
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
361.07
Sayfa : 24 / 93
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
361.10
HESAP DURUM
361.09.01
İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar
ALT HESAP
361.09.02
Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapılan Sigorta Primi ve Gecikme Cezaları
ALT HESAP
361.09.99
Diğer Kesintiler
ALT HESAP
362
ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
362.01
Ödenecek Hazine Hissesi
362.01
ALT HESAP
362.02
SHÇEK Payı
362.03
ALT HESAP
362.03
Merkez Hissesi
362.02
362.04
Yıl Sonu Karından Hazineye Aktarılacak Tutarlar
362.05
Bilimsel Araştırma Proje Payları
362.06
Ödenecek İşletme Masrafları
PASİF HESAP
362.07
Ödenecek Amortisman Giderleri
PASİF HESAP
362.08
Kurum Harcama Payı
PASİF HESAP
362.09
Bina Onarım Katkı Payı
PASİF HESAP
362.10
Üniversite Payı
362.04.02
ALT HESAP
362.99
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
362.04
ALT HESAP
363
ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI
363.01
Aylık Ödenecek Katkı Payları
363.01.01
Sabit Ek Ödeme
363.01.01.01
Ocak Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.01.01
ALT HESAP
363.01.01.02
Şubat Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.02.01
ALT HESAP
363.01.01.03
Mart Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.03.01
ALT HESAP
363.01.01.04
Nisan Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.04.01
ALT HESAP
363.01.01.05
Mayıs Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.05.01
ALT HESAP
363.01.01.06
Haziran Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.06.01
ALT HESAP
363.01.01.07
Temmuz Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.07.01
ALT HESAP
363.01.01.08
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.08.01
ALT HESAP
363.01.01.09
Eylül Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.09.01
ALT HESAP
363.01.01.10
Ekim Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.10.01
ALT HESAP
363.01.01.11
Kasım Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.11.01
ALT HESAP
363.01.01.12
Aralık Ayı Sabit Ek Ödeme
363.01.12.01
ALT HESAP
363.01.01.13
Geçmiş Yıllar Sabit Ek Ödeme
363.01.13.01
ALT HESAP
363.01.02
Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.02.01
Ocak Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.01.02
ALT HESAP
363.01.02.02
Şubat Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.02.02
ALT HESAP
363.01.02.03
Mart Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.03.02
ALT HESAP
363.01.02.04
Nisan Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.04.02
ALT HESAP
363.01.02.05
Mayıs Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.05.02
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
362.04.01
Sayfa : 25 / 93
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
363.01.02.06
Haziran Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.06.02
ALT HESAP
363.01.02.07
Temmuz Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.07.02
ALT HESAP
363.01.02.08
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.08.02
ALT HESAP
363.01.02.09
Eylül Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.09.02
ALT HESAP
363.01.02.10
Ekim Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.10.02
ALT HESAP
363.01.02.11
Kasım Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.11.02
ALT HESAP
363.01.02.12
Aralık Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.12.02
ALT HESAP
363.01.02.13
Geçmiş Yıllar Sabit Dışı Ek Ödeme
363.01.13.02
363.01.03
375 KHK Ek Ödeme Farkları Hesabı
363.01.03.13
Geçmiş Yıllar 375 KHK Ek Ödeme Farkları Hesabı
363.02
Yılsonu Karı Üzerinden Ödenecek Katkı Payları
363.09
Diğer Ödemeler
366
MERKEZ HİSSESİ HESABI
366.01
366.02
ALT HESAP
PASİF HESAP
363.01.13.03
ALT HESAP
PASİF HESAP
363.01.99
ALT HESAP
Bakanlık Merkez Hissesi Gelen
366.01,374.01,374.02,374.03
ALT HESAP
SGK dan Gelen
337.01
ALT HESAP
366.03
Diğer Alacaklar
374.00.01
ALT HESAP
366.04
Merkez Birimler
366.04.01
Strateji Gel.Bşk
366.01.9999.03.9502
ALT HESAP
366.04.06
Özel Kalem Md.
366.01.9999.03.9508
ALT HESAP
366.04.08
Hukuk Müşavirliği
366.01.9999.03.9510
ALT HESAP
366.04.10
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği D.Bşk
366.01.9999.03.9512
ALT HESAP
366.04.20
Proje Yönetim Destek Birimi
366.01.9999.03.9519
ALT HESAP
366.04.21
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.22
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.23
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.24
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.25
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.26
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.27
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
ALT HESAP
366.04.28
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.29
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ALT HESAP
366.04.30
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ALT HESAP
366.04.31
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
ALT HESAP
366.04.32
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
ALT HESAP
368
VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
368.01
Vergi ve Fonlar
PASİF HESAP
Sayfa : 26 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
368.02
Sosyal Güvenlik Kesintileri
368.03
Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri
368.09.09
Diğer Yükümlülükler
369
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
369.01
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
PASİF HESAP
PASİF HESAP
368.01
ALT HESAP
İcra Kesintileri
369.01
ALT HESAP
369.02
Kefalet Aidatları
369.02
ALT HESAP
369.03
Sendika Kesintileri
369.03.01
Türk Sağlık Sendikası
369.05.01
ALT HESAP
369.03.02
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)
369.05.02
ALT HESAP
369.03.03
Sağlık Sendikası
369.05.03
ALT HESAP
369.03.04
Sağlık ve Sosyal Hizm. Çalş. Sendikası
369.05.04
ALT HESAP
369.03.05
Bağımsız Sağlık Sendikası
369.05.05
ALT HESAP
369.03.06
Birleşik Sağlık İş Sendikası
369.05.07
ALT HESAP
369.03.07
Tüm Sağlık Sen
369.05.08
ALT HESAP
369.03.08
Acil Sen
369.03.09
Anadolu Sağlık-Sen
369.03.99
Diğer Sendikalar
369.05.99
ALT HESAP
369.06
Mahkemece Tedbir Konan Firma Alacağı
369.07
ALT HESAP
369.07
Mahkemece Tedbir Konan Firma KDV si
369.08
ALT HESAP
369.08
Lojman Kesintisi
369.09
ALT HESAP
369.09
Diğer Kesintiler
369.10
ALT HESAP
369.10
Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları
369.11
ALT HESAP
369.11
Ödenecek İcra ve Diğer Kesintiler
369.12
ALT HESAP
369.12
Mahkeme veya İcra Takipli Firma Borçları Avukat Vekalet Ücreti ve Mahkeme
Masrafları
369.13
ALT HESAP
37
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI
PASİF HESAP
371
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI
(-)
PASİF HESAP
372
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ( - )
PASİF HESAP
373
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI
PASİF HESAP
379
DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI
379.01
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı
38
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI
PASİF HESAP
380.01
Gelecek Aylara Ait Kira Gelirleri
PASİF HESAP
380.02
Gelecek Aylara Ait Satış Gelirleri
PASİF HESAP
380.09
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
ALT HESAP
ALT HESAP
379.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 27 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
381
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
381.01
Personel Ücret Tahakkukları
381.02
Personel Yolluk Tahakkukları
381.03
Diğer Personel Tahakkukları
381.09
Diğer Gider Tahakkukları
39
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
391
HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
PASİF HESAP
393
MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
PASİF HESAP
393.01
Merkez
PASİF HESAP
393.02
İşletme
PASİF HESAP
397
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI
397.01
Kasa Fazlaları
397.01
ALT HESAP
397.02
İlk Madde ve Malzeme Fazlaları
397.02
ALT HESAP
397.03
Menkul Kıymet Fazlaları
397.04
Duran Varlık Fazlaları
397.03
ALT HESAP
397.09
Diğer Sayım ve Tesellüm Fazlaları
397.04,397.05
ALT HESAP
399
DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
399.01
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
399.01
ALT HESAP
40
MALİ BORÇLAR
403
İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI
42
TİCARİ BORÇLAR
420
SATICILAR HESABI
PASİF HESAP
426
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
PASİF HESAP
429
DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI
PASİF HESAP
43
DİĞER BORÇLAR
436
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
PASİF HESAP
438
KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
PASİF HESAP
44
ALINAN AVANSLAR
440
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
PASİF HESAP
449
ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI
PASİF HESAP
47
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
48
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI
PASİF HESAP
481
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
PASİF HESAP
50
ÖDENMİŞ SERMAYE
500
SERMAYE HESABI
381.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
381.02
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 28 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
500.01
Sermaye
500.01
ALT HESAP
501
ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)
501.01
Ödenmemiş Sermaye (-)
52
SERMAYE YEDEKLERİ
501.01
ALT HESAP
522
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI
522.01
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
522.01.01
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
522.01.02
Binalar
ALT HESAP
522.01.03
Tesis, Makine ve Cihazlar
ALT HESAP
522.01.04
Taşıtlar
ALT HESAP
522.01.05
Demirbaşlar
522.01.06
Diğer Maddi Duran Varlıklar
522.01.10
Arazi ve Arsaların Yeniden Değerleme Farkları
522.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
522.02.01
Hakların Yeniden Değerleme Farkları
ALT HESAP
522.02.03
Özel Maliyetlerin Yeniden Değerleme Farkları
ALT HESAP
522.02.04
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
ALT HESAP
522.03
Diğer Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları
ALT HESAP
54
YEDEKLER
549
ÖZEL FONLAR HESABI
57
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI
570.01
N-1 Yılına Ait Karlar
570.02
N-2 Yılına Ait Karlar
PASİF HESAP
570.03
N-3 Yılına Ait Karlar
PASİF HESAP
570.04
N-4 Yılına Ait Karlar
PASİF HESAP
570.05
N-5 Yılına Ait Karlar
PASİF HESAP
58
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI ( - )
580.01
N-1 Yılına Ait Zararlar
580.02
N-2 Yılına Ait Zararlar
PASİF HESAP
580.03
N-3 Yılına Ait Zararlar
PASİF HESAP
580.04
N-4 Yılına Ait Zararlar
PASİF HESAP
580.05
N-5 Yılına Ait Zararlar
PASİF HESAP
59
DÖNEM NET KARI/ZARARI
590
DÖNEM NET KARI HESABI
590.01
Dönem Net Karı Hesabı
PASİF HESAP
ALT HESAP
522.01
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
570.01
580.01
590.01
Sayfa : 29 / 93
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
591
DÖNEM NET ZARARI HESABI ( - )
591.01
Dönem Net Zararı Hesabı (-)
600
YURT İÇİ SATIŞLARI HESABI
600.01
Sağlık Hizmeti Gelirleri
600.01.01
Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
600.01.01.01
Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
600.01.01.02
Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
600.01.01.03
Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.03
ALT HESAP
600.01.01.04
Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
600.01.01.04.01
Silah Ruhsatı Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.04
ALT HESAP
600.01.01.04.09
Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.04
ALT HESAP
600.01.02
Laboratuvar Gelirleri
600.01.02.01
Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.01
600.05
ALT HESAP
600.01.02.02
Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.02
600.16
ALT HESAP
600.01.02.03
Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.03
ALT HESAP
600.01.02.04
Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.04
ALT HESAP
600.01.03
Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
600.01.03.01
Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.01
600.06
ALT HESAP
600.01.03.02
Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.02
600.17
ALT HESAP
600.01.03.03
Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.03
ALT HESAP
600.01.03.04
Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.04
ALT HESAP
600.01.04
Tıbbi Uygulama Gelirleri
600.01.04.01
Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.01
600.07
ALT HESAP
600.01.04.02
Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.02
600.18
ALT HESAP
600.01.04.03
Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.03
ALT HESAP
600.01.04.04
Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.04
ALT HESAP
600.01.05
Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
600.01.05.01
Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.01
600.08
ALT HESAP
600.01.05.02
Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.02
600.19
ALT HESAP
600.01.05.03
Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.03
ALT HESAP
600.01.05.04
Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.04
ALT HESAP
600.01.06
Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
600.01.06.01
Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
805
800.03.01.06.01
600.01.06.02
Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
805
800.03.01.06.02
600.01.07
Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
600.01.07.01
Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
805
800.03.01.07.01
600.01.07.02
Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
805
800.03.01.07.02
591.01
ALT HESAP
800.03.01.01.01
600.01,600.02,600.03,600.04
ALT HESAP
800.03.01.01.02
600.10,600.11,600.12,600.13
ALT HESAP
Sayfa : 30 / 93
600.15
ALT HESAP
ALT HESAP
600.14
ALT HESAP
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
600.01.08
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
600.01.08.01
İlaç Gelirleri
805
800.03.01.08.01
603.01
ALT HESAP
600.01.08.02
Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
805
800.03.01.08.02
603.02
ALT HESAP
600.01.09
Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
600.01.09.01
Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.01
600.21
ALT HESAP
600.01.09.02
Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.02
ALT HESAP
600.01.09.03
Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.03
ALT HESAP
600.01.09.04
Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.04
ALT HESAP
600.01.10
Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
600.01.10.01
Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.01
600.01.10.02
Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.02
ALT HESAP
600.01.10.03
Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.03
ALT HESAP
600.01.10.04
Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.04
ALT HESAP
600.01.11
Diyaliz Gelirleri
600.01.11.01
Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.01
ALT HESAP
600.01.11.02
Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.02
ALT HESAP
600.01.11.03
Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.03
ALT HESAP
600.01.11.04
Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.04
ALT HESAP
600.01.12
Hasta Nakil Gelirleri
600.01.12.01
Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.01
ALT HESAP
600.01.12.02
Yatan Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.02
ALT HESAP
600.01.12.03
Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.03
ALT HESAP
600.01.12.04
Diğer Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.04
ALT HESAP
600.01.12.05
112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri
805
800.03.01.12.05
ALT HESAP
600.01.90
Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
805
800.03.01.90.99
ALT HESAP
600.01.91
Aile-İşyeri vb Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirleri
600.01.91.01
Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.90.29
ALT HESAP
600.01.91.02
İşyeri Hekimliği Gelirleri
805
800.03.01.90.32
ALT HESAP
600.01.91.03
İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Gelirleri
805
800.03.01.90.99
ALT HESAP
600.01.92
Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler
805
800.03.01.90.30
600.01.99
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
805
800.03.01.99.99
600.02
Orman Gelirleri
600.03
Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
600.03.14
Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri
805
800.03.03.14
ALT HESAP
600.03.26
Deney Hayvanları Gelirleri
805
800.03.03.26
ALT HESAP
600.03.99
Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
805
800.03.03.99
600.04
Mesleki Eğitim Gelirleri
600.22
ALT HESAP
600.23
ALT HESAP
600.09,600.20,600.24
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 31 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
600.05
Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
600.05.01
Bilet Satış Gelirleri
805
800.03.05.01
PASİF HESAP
600.05.02
Belgelendirme Gelirleri
805
800.03.05.02
ALT HESAP
600.05.03
Yetki Belgesi Gelirleri
805
800.03.05.03
ALT HESAP
600.05.04
Ruhsat Gelirleri
805
800.03.05.04
ALT HESAP
600.05.05
Sertifikalandırma Gelirleri
805
800.03.05.05
ALT HESAP
600.05.06
Lisans Gelirleri
805
800.03.05.06
ALT HESAP
600.05.07
İzin Verme Gelirleri
805
800.03.05.07
ALT HESAP
600.05.08
Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri
805
800.03.05.08
PASİF HESAP
600.05.99
Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
805
800.03.05.99
ALT HESAP
600.06
Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
600.06.01
Basılı Yayın Gelirleri
805
800.03.06.01
ALT HESAP
600.06.02
Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
805
800.03.06.02
ALT HESAP
600.06.03
Darphane ve Damga Gelirleri
805
800.03.06.03
ALT HESAP
600.06.04
Telif Hakları Gelirleri
805
800.03.06.04
ALT HESAP
600.06.99
Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
805
800.03.06.99
ALT HESAP
600.07
Barınma ve Konaklama Gelirleri
600.07.01
Huzurevi Gelirleri
805
800.03.07.01
PASİF HESAP
600.07.02
Kreş Gelirleri
805
800.03.07.02
PASİF HESAP
600.07.03
Bakımevi Gelirleri
805
800.03.07.03
600.07.04
Otelcilik Gelirleri
805
800.03.07.04
600.07.99
Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
805
800.03.07.99
600.08
İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
600.09
Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
600.09.01
Proje Gelirleri
805
800.03.09.01
ALT HESAP
600.09.02
Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
805
800.03.09.02
ALT HESAP
600.10
Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
600.10.01
Kurs Gelirleri
805
800.03.10.01
ALT HESAP
600.10.02
Eğitim Hizmeti Gelirleri
805
800.03.10.02
ALT HESAP
600.10.03
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
805
800.03.10.03
ALT HESAP
600.11
Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
600.11.01
Sınav Hizmeti Gelirleri
805
800.03.11.01
ALT HESAP
600.11.02
Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
805
800.03.11.02
ALT HESAP
600.12
Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
600.12.01
Muayene Gelirleri
805
800.03.12.01
PASİF HESAP
600.12.02
Ölçüm Gelirleri
805
800.03.12.02
600.12.03
Tahlil ve Analiz Gelirleri
805
800.03.12.03
PASİF HESAP
600.25
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 32 / 93
PASİF HESAP
602.01
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
600.12.04
Kontrol ve Denetim Gelirleri
600.13
Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
600.13.01
600.13.02
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
805
800.03.12.04
PASİF HESAP
Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
805
800.03.13.01
ALT HESAP
Hurda Gelirleri
805
800.03.13.02
ALT HESAP
600.99
Diğer Gelirler
805
800.03.99
ALT HESAP
601
YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
601.01
Sağlık Hizmeti Gelirleri
601.01.01
Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
601.01.01.01
Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.01
601.01,601.02,601.03,601.04
ALT HESAP
601.01.01.02
Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.02
601.10,601.11,601.12,601.13
ALT HESAP
601.01.01.03
Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.03
ALT HESAP
601.01.01.04
Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
805
800.03.01.01.04
ALT HESAP
601.01.02
Laboratuvar Gelirleri
601.01.02.01
Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.01
601.05
ALT HESAP
601.01.02.02
Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.02
601.16
ALT HESAP
601.01.02.03
Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.03
ALT HESAP
601.01.02.04
Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
805
800.03.01.02.04
ALT HESAP
601.01.03
Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
601.01.03.01
Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.01
601.06
ALT HESAP
601.01.03.02
Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.02
601.17
ALT HESAP
601.01.03.03
Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.03
ALT HESAP
601.01.03.04
Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
805
800.03.01.03.04
ALT HESAP
601.01.04
Tıbbi Uygulama Gelirleri
601.01.04.01
Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.01
601.07
ALT HESAP
601.01.04.02
Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.02
601.18
ALT HESAP
601.01.04.03
Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.03
ALT HESAP
601.01.04.04
Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
805
800.03.01.04.04
ALT HESAP
601.01.05
Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
601.01.05.01
Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.01
601.08
ALT HESAP
601.01.05.02
Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.02
601.19
ALT HESAP
601.01.05.03
Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.03
ALT HESAP
601.01.05.04
Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
805
800.03.01.05.04
ALT HESAP
601.01.06
Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
601.01.06.01
Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
805
800.03.01.06.01
601.01.06.02
Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
805
800.03.01.06.02
601.01.07
Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
601.01.07.01
Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
805
800.03.01.07.01
Sayfa : 33 / 93
601.15
ALT HESAP
ALT HESAP
601.14
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
601.01.07.02
Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
601.01.08
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
601.01.08.01
601.01.08.02
601.01.09
Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
601.01.09.01
601.01.09.02
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
805
800.03.01.07.02
ALT HESAP
İlaç Gelirleri
805
800.03.01.08.01
601.26
ALT HESAP
Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
805
800.03.01.08.02
601.27
ALT HESAP
Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.01
601.21
ALT HESAP
Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.02
601.21
ALT HESAP
601.01.09.03
Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.03
ALT HESAP
601.01.09.04
Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
805
800.03.01.09.04
ALT HESAP
601.01.10
Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
601.01.10.01
Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.01
601.22
ALT HESAP
601.01.10.02
Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.02
601.22
ALT HESAP
601.01.10.03
Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.03
ALT HESAP
601.01.10.04
Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
805
800.03.01.10.04
ALT HESAP
601.01.11
Diyaliz Gelirleri
601.01.11.01
Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.01
601.23
ALT HESAP
601.01.11.02
Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.02
601.23
ALT HESAP
601.01.11.03
Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.03
ALT HESAP
601.01.11.04
Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
805
800.03.01.11.04
ALT HESAP
601.01.12
Hasta Nakil Gelirleri
601.01.12.01
Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.01
ALT HESAP
601.01.12.02
Yatan Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.02
ALT HESAP
601.01.12.03
Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.03
ALT HESAP
601.01.12.04
Diğer Hasta Nakil Gelirleri
805
800.03.01.12.04
601.01.99
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
805
800.03.01.99.99
601.02
Orman Gelirleri
PASİF HESAP
601.03
Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
PASİF HESAP
601.04
Mesleki Eğitim Gelirleri
PASİF HESAP
601.05
Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
PASİF HESAP
601.06
Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
PASİF HESAP
601.07
Barınma ve Konaklama Gelirleri
PASİF HESAP
601.08
İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
PASİF HESAP
601.09
Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
PASİF HESAP
601.10
Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
601.10.01
Kurs Gelirleri
805
800.03.10.01
601.10.02
Eğitim Hizmeti Gelirleri
805
800.03.10.02
ALT HESAP
601.10.03
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
805
800.03.10.03
PASİF HESAP
601.22
Sayfa : 34 / 93
ALT HESAP
601.09,601.20,601.24,601.25,601.28
ALT HESAP
PASİF HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
601.11
Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
PASİF HESAP
601.12
Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
PASİF HESAP
601.13
Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
601.99
Diğer Gelirler
602
DİĞER GELİRLER HESABI
602.01
Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
602.02
Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
602.02.01
602.02.02
602.03
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
602.04
PASİF HESAP
805
800.03.99
PASİF HESAP
805
800.04.01.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu İçin Aktarılan Yardımlar
805
800.04.02.01.01
602.09
ALT HESAP
Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler
805
800.04.02.01.09
602.05
ALT HESAP
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
805
800.04.04.01
602.05
Proje Yardımları
805
800.04.05.01
602.06
İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri
602.07
Şartlı Bağışlar ve Yardımlar
602.08
Alınan Paylar
602.08.01
Bağlı Olunan İşletmelerden Alınan Paylar
602.08.01.99
Diğer Alınan Paylardan Doğan Gelirler
602.09
Kurumlar Arası Karsılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Gelirler
602.09.01
Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı
602.09.09
Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı
602.10
Diğer Gelirler (Üniversite Hastanelere)
602.10.01
602.10.02
ALT HESAP
PASİF HESAP
805
800.04.04
805
800.09.02.01.99
ALT HESAP
ALT HESAP
602.07
ALT HESAP
602.02
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
602.06
ALT HESAP
805
800.09.09.99
ALT HESAP
Mesleki Eğitim Gelirleri
805
800.03.10.02
602.03.01
ALT HESAP
Proje Araştırma ve Danışmanlık Gelirleri
805
800.03.10.03
602.03.02
ALT HESAP
602.10.03
Eğitim Danışmanlık Gelirleri
805
800.03.10.02
602.03.03
ALT HESAP
602.10.04
Muayene Ölçüm Kontrol Gelirleri
805
800.03.12.03
602.03.04
ALT HESAP
602.10.05
Alınan Paylardan Gelirler
805
800.09.02.01.99
602.03.06
ALT HESAP
602.10.99
Diğer Gelirler (Üniversite Hastanelere)
805
800.09.09.99
602.03.05
ALT HESAP
602.99
Diğer Gelirler
805
800.09.09.99
602.03,602.04
ALT HESAP
610
SATIŞTAN İADELER (-) HESABI
610.01
Satılan Mallardan İadeler
800 lere kaydedilen kodlardan hangilerinden iade ediliyorsa hepsi gelecek ve olan
seçilerek işlem yapılacaktır
ALT HESAP
610.02
Hizmet Satışlarından İadeler
610.02.01
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.01
ALT HESAP
610.02.02
Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.02.999
ALT HESAP
610.02.03
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan İadeler
810.03.01.99.99
805
610.03.999
ALT HESAP
610.02.04
Mahalli İdarelerden iadeler
810.03.01.99.99
805
610.04.999
ALT HESAP
610.02.05
SGK dan İadeler
810.03.01.99.99
805
610.05.01,610.05.02
ALT HESAP
610
Sayfa : 35 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
610.02.06
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.05.03
ALT HESAP
610.02.07
Elçiliklerden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.07.999
ALT HESAP
610.02.08
KİTlerden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.08.999
ALT HESAP
610.02.09
Özel Sigortalardan İadeler
810.03.01.99.99
805
610.09.01,610.09.02
ALT HESAP
610.02.10
Diğer Tüzel Kişiliklerinden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.10
ALT HESAP
610.02.11
Gerçek Kişilerden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.11.999
ALT HESAP
610.02.12
Diğer İşletmelere Verilen Tedavi Hizmetlerinden İadeler
810.03.01.99.99
805
610.12.999
ALT HESAP
610.09
Diğer Satışlardan İadeler
810
805
611
SATIŞ İSKONTOLARI (-) HESABI
611.01
Satılan Mallardan İskontolar
810
805
611.02
Hizmet Satışlarından İskontolar
810
805
611.09
Diğer Satış İskontoları
810
805
612
DİĞER İNDİRİMLER (-) HESABI
612.01
Sağlık Turizminden Kaynaklanan İndirimler
810
805
612.02
Banka Faiz Gelirlerinden Yapılan Kesintiler
810
805
612.09
Diğer İndirimler Hesabı (-)
810
805
62
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620
SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI (-)
620
PASİF HESAP
621
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI (-)
621
PASİF HESAP
622
SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)
622
ALT HESAP
623
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HESABI (-)
623.01
Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-)
623.01
ALT HESAP
63
FAALİYET GİDERLERİ (-)
630
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI (-)
630.01
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-)
630.01
ALT HESAP
631
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI (-)
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
642
FAİZ GELİRLERİ HESABI
642.01
Devlet Tahvili Faizleri
805
800.09.01.01
642.02
Hazine Bonosu Faizleri
805
800.09.01.02
ALT HESAP
642.03
Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
805
800.09.01.03
PASİF HESAP
642.04
Mevduattan Alınan Faizler
805
800.09.01.04
642.05
Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
805
800.09.01.05
PASİF HESAP
642.06
Repo Gelirleri
805
800.09.01.06
ALT HESAP
642.07
Fazla ve Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Faiz Gelirleri
805
800.09.01.07
ALT HESAP
642.08
Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
805
800.09.01.07
642.09
Diğer Faiz Gelirleri
805
800.09.01.99
ALT HESAP
ALT HESAP
611
ALT HESAP
ALT HESAP
612.02
ALT HESAP
ALT HESAP
612.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
632
Sayfa : 36 / 93
ALT HESAP
ALT HESAP
642.01
ALT HESAP
ALT HESAP
642.02
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
805
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
800.09.01.08
HESAP DURUM
642.10
Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
ALT HESAP
644
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HESABI
644.01
Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
645
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI HESABI
646
KAMBİYO GELİRLERİ HESABI
646.01
Kambiyo Karları Hesabı
647
REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI
647.01
Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
649
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI
649.01
Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
649.02
Gerçek ve Tüzel Kişilere Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
649.02.01
649.02.02
649.03
Kira Gelirleri
649.03.01
Taşınır Mallardan Elde Edilen Kira Gelirleri
649.03.01.01
Aile Hekimliğinden Elde edilen Kira Gelirleri
805
800.09.04.01.01
649.08.01.01
ALT HESAP
649.03.01.02
Diğer Gerçek veya Tüzel Kişilerden Elde Edilen Kira Gelirleri
805
800.09.04.01.02
649.08.01.02
ALT HESAP
649.03.02
Taşınmaz Mallardan Elde Edilen Kira Gelirleri
649.03.02.01
Aile Hekimliğinden Elde Edilen Kira Gelirleri
805
800.09.04.02.01
649.08.02.01
ALT HESAP
649.03.02.02
Diğer Gerçek veya Tüzel Kişilerden Elde Edilen Kira Gelirleri
805
800.09.04.02.02
649.08.02.02
ALT HESAP
649.04
İlan ve Reklam Gelirleri
805
800.09.09.01
649.05
Şartname Satış Gelirleri
805
800.09.09.02
679.10
ALT HESAP
649.99
Diğer Olağan Gelir ve Karlar
805
800.09.09.99
649.01,649.02,649.03,649.05,649.06
ALT HESAP
654
KARŞILIK GİDERLERİ HESABI (-)
654.01
Karşılık Giderleri Hesabı (-)
654.01
ALT HESAP
655
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI HESABI
656
KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-)
656.01
Kambiyo Zararları Hesabı (-)
657
REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI (-)
657.01
Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-)
659
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)
659.01
Tahsil Edilebilme Niteliği Kalmayan Alacaklarla İlgili Giderler
PASİF HESAP
659.02
Sayım Noksanlıklarına İlişkin Giderler
PASİF HESAP
659.03
SGK Alacakları Terkini
659.02
ALT HESAP
659.05
Merkezi Yönetim Bütçesinde Yer Alan Kuruluşlardan Alacaklar Terkini
659.04
ALT HESAP
659.06
Gerçek Kişilerden Alacaklar Terkini (06.04.2011-6225 S.K. / 5.Madde Gereği)
659.06
659.06.01
Sağlık Kurumlarında Vefat Eden Ger. Kiş. Alacaklar Terkini
644.01
ALT HESAP
ALT HESAP
805
800.09.09.99
646.01
ALT HESAP
647.01,647.02
ALT HESAP
649.07
ALT HESAP
805
800.09.05.01
Gerçek Kişilere Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
805
800.09.05.02
ALT HESAP
Tüzel Kişilere Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
805
800.09.05.03
ALT HESAP
649.08
ALT HESAP
ALT HESAP
656.01
ALT HESAP
657.01,657.02
ALT HESAP
659.06.01
Sayfa : 37 / 93
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
659.06.02
K.K.T.C. Tarafından Gön. Ger. Kiş. Alacaklar Terkini
659.06.02
ALT HESAP
659.06.03
Sosyal Güv. Olmayan Ger. Kiş. Alacaklar Terkini
659.06.03
ALT HESAP
659.08
Tahsil veya Terkin Edilmeyen Birlik Merkez Kesintisi Hesabı
659.99
Diğer Olağan Gider ve Zararlar
671
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HESABI
671.01
Kıdem Tazminatı Karşılık İptalleri Karları
671.02
Yenileme Fonundan Aktarılan Karlar
671.09
Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karları
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI
679.01
Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
679.01.01
679.01.02
ALT HESAP
659.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
805
800.09.09.99
671.01
ALT HESAP
Kasa Sayim Fazlaliklari
805
800.09.09.03
679.05
ALT HESAP
Malzeme Sayim Fazlaliklari
805
800.09.09.03
679.06
ALT HESAP
679.01.03
Maddi Duran Varlik Sayim Fazlaliklari
805
800.09.09.03
679.08
ALT HESAP
679.01.04
Diğer Sayim Fazlaliklari
805
800.09.09.03
679.04
ALT HESAP
679.02
İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
805
800.09.09.04
679.09
ALT HESAP
679.03
Alınan Ceza ve Tazminatlar
805
800.09.03.01
679.04
Maddi Varlık Satış Kârları
679.04.01
Bedelli İlaç Devir Geliri
805
800.06.02.01
679.02.01
ALT HESAP
679.04.02
Tıbbi Sarf Malzemelerinin Bedelli Devir Gelirleri
805
800.06.02.01
679.02.03
ALT HESAP
679.04.03
Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri
805
800.06.02.01
679.02.02,679.03
ALT HESAP
679.04.04
Arızi Satış Karları
805
800.06.02.01
679.05
Amortisman ve Devir Farklarından Doğan Gelirler
679.09
Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Karlar
805
800.09.09.99
680
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)
680.01
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
681
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) HESABI
681.01
Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı (-)
689
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) HESABI
689.01
Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlık Satış Zararları
689.02
Tazminatla Karşılanmayan Hasarlar
PASİF HESAP
689.03
İhbar Tazminatları
PASİF HESAP
689.04
Ödenen Diğer Ceza ve Tazminatlar
689.05
Kurumlararası Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar
689.06
Diğer Kurumlara Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar
689.99
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
69
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
690
DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
679.01,679.07,679.11,679.12
ALT HESAP
PASİF HESAP
830
835
680.01
PASİF HESAP
681.01
ALT HESAP
689.02,689.03
ALT HESAP
PASİF HESAP
689.04
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 38 / 93
689.01
ALT HESAP
690.01
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
691
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)
PASİF HESAP
691.01
Kurumlar Vergisi Karşılıkları
PASİF HESAP
691.09
Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI
71
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710
711
712
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI HESABI
PASİF HESAP
713
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI HESABI
PASİF HESAP
72
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI
720.01
İşçiler
PASİF HESAP
720.02
Geçici Personel
PASİF HESAP
721
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722
DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI HESABI
PASİF HESAP
723
DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI HESABI
PASİF HESAP
73
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI
730.06
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
PASİF HESAP
730.07
Vergi, Resim ve Harçlar
PASİF HESAP
730.08
Amortisman ve Tükenme Payları
PASİF HESAP
730.99
Diğer Çeşitli Giderler
731
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI HESABI
PASİF HESAP
733
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI HESABI
PASİF HESAP
734
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI HESABI
PASİF HESAP
740
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.01
İlk Madde Malzeme
740.01.01
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
740.01.01.01
Yazı Araçları
830.03.02.01.01
835
740.01.01
ALT HESAP
740.01.01.02
Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
740.01.02
ALT HESAP
740.01.01.03
Kağıt Ürünler
830.03.02.01.01
835
740.01.03
ALT HESAP
740.01.01.04
Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
740.01.04
ALT HESAP
740.01.01.05
Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar
830.03.02.01.01
835
740.01.05
ALT HESAP
740.01.01.06
Yazı Düzelticiler
830.03.02.01.01
835
740.01.06
ALT HESAP
740.01.01.07
Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
740.01.07
ALT HESAP
740.01.01.08
Bilişim Malzemeleri
830.03.02.01.01
835
740.01.08
ALT HESAP
PASİF HESAP
692.01
ALT HESAP
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI
710.01
PASİF HESAP
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
711.01
PASİF HESAP
720.01
721.01
730.01,730.02
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
731.01
Sayfa : 39 / 93
PASİF HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
740.01.02
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
740.01.02.01
Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
830.03.02.09.90
835
740.02.01
ALT HESAP
740.01.02.02
Servis ve Saklama Kapları
830.03.02.09.90
835
740.02.02
ALT HESAP
740.01.02.03
Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
830.03.02.09.90
835
740.02.03
ALT HESAP
740.01.02.04
İçecek Servis Takımları
830.03.02.09.90
835
740.02.04
ALT HESAP
740.01.02.05
Mutfak Araç ve Gereçleri
830.03.02.09.90
835
740.02.05
ALT HESAP
740.01.03
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
740.01.03.01
İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
830.03.02.06.05
835
740.03.01
ALT HESAP
740.01.03.02
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar
830.03.02.06.06
835
740.03.02
ALT HESAP
740.01.03.03
Medikal Malzemeler
830.03.02.06.02
835
740.03.03
ALT HESAP
740.01.03.04
Laboratuvar Malzemeleri
830.03.02.06.01
835
740.03.04
ALT HESAP
740.01.04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
740.01.04.01
Katı Yakıtlar
830.03.02.03.01
835
740.04.01
ALT HESAP
740.01.04.02
Sıvı Yakıtlar
740.01.04.02.01
Kazan Yakıtı
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
740.01.04.02.02
Araç Yakıtı
830.03.02.03.02
835
ALT HESAP
740.01.04.02.03
Jeotermal Yakıt
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
740.01.04.03
Gaz Yakıtlar
740.01.04.03.01
Kazan Yakıtı
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
740.01.04.03.02
Araç Yakıtı (LPG)
830.03.02.03.02
835
ALT HESAP
740.01.04.03.03
Mutfak Yakıtı
830.03.02.03.01
835
ALT HESAP
740.01.04.04
Yağlar ve Katkı Yağlar
830.03.02.03.02
835
740.04.04
ALT HESAP
740.01.04.05
Kimyevi Maddeler
830.03.02.03.02
835
740.04.05
ALT HESAP
740.01.05
Temizleme Ekipmanları Grubu
740.01.05.01
Temizlik Malzemeleri
830.03.02.02.02
835
740.05.01
ALT HESAP
740.01.05.02
Temizlik Araç ve Gereçleri
830.03.02.02.02
835
740.05.02
ALT HESAP
740.01.05.03
Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları
830.03.02.02.03
835
740.05.03
ALT HESAP
740.01.06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
740.01.06.01
Giyecekler
830.03.02.05.01
835
740.06.01
ALT HESAP
740.01.06.02
Mefruşat Ürünleri
830.03.02.05.01
835
740.06.02
ALT HESAP
740.01.06.03
Tuhafiye Malzemeleri
830.03.02.05.01
835
740.06.03
ALT HESAP
740.01.07
Yiyecek Grubu
740.01.07.01
Bakliyat
830.03.02.04.01
835
740.07.01
ALT HESAP
740.01.07.02
Yağlar
830.03.02.04.01
835
740.07.02
ALT HESAP
740.01.07.03
Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
830.03.02.04.01
835
740.07.03
ALT HESAP
740.01.07.04
Un ve Unlu Gıdalar
830.03.02.04.01
835
740.07.04
ALT HESAP
740.01.07.05
Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar
830.03.02.04.01
835
740.07.05
ALT HESAP
740.04.02
740.04.03
Sayfa : 40 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
740.01.07.06
Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
830.03.02.04.01
835
740.07.06
ALT HESAP
740.01.07.07
Etler ve Et Ürünleri
830.03.02.04.01
835
740.07.07
ALT HESAP
740.01.07.08
Deniz Ürünleri
830.03.02.04.01
835
740.07.08
ALT HESAP
740.01.08
İçecek Grubu
740.01.08.01
Alkolsüz İçecekler
830.03.02.04.02
835
740.08.01
ALT HESAP
740.01.08.02
Alkollü İçecekler
830.03.02.04.02
835
740.08.02
ALT HESAP
740.01.09
Canlı Hayvanlar Grubu
740.01.09.01
Çiftlik Hayvanları
830.03.02.06.04
835
740.09.01
ALT HESAP
740.01.09.02
Hizmet Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
740.09.02
ALT HESAP
740.01.09.03
Gösteri Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
740.09.03
PASİF HESAP
740.01.09.04
Deney Amaçlı Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
740.09.04
ALT HESAP
740.01.09.05
Koruma Altına Alınan Hayvanlar
830.03.02.06.04
835
740.09.05
PASİF HESAP
740.01.10
Zirai Maddeler Grubu
740.01.10.01
Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları
830.03.02.06.03
835
740.10.01
ALT HESAP
740.01.10.02
Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
830.03.02.06.03
835
740.10.02
ALT HESAP
740.01.10.03
Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
830.03.02.06.03
835
740.10.03
ALT HESAP
740.01.10.04
Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler
830.03.02.06.03
835
740.10.04
ALT HESAP
740.01.10.05
Çiçekler
830.03.02.06.03
835
740.10.05
ALT HESAP
740.01.11
Yem Grubu
740.01.11.01
Çiftlik Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.01
ALT HESAP
740.01.11.02
Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.02
ALT HESAP
740.01.11.03
Balık Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.03
ALT HESAP
740.01.11.04
Köpek ve Kedi Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.04
ALT HESAP
740.01.11.05
Kemirgen Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.05
ALT HESAP
740.01.11.06
Sürüngen Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.06
ALT HESAP
740.01.11.99
Diğer Hayvan Yemleri
830.03.02.04.03
835
740.11.99
ALT HESAP
740.01.12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
740.01.12.01
Küçük El Aletleri ve Gereçleri
830.03.07.01.03
835
740.12.01
ALT HESAP
740.01.12.02
Tutturucular
830.03.07.01.03
835
740.12.02
ALT HESAP
740.01.12.03
Kaplayıcılar
830.03.07.01.03
835
740.12.03
ALT HESAP
740.01.12.04
Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri
830.03.07.01.03
835
740.12.04
ALT HESAP
740.01.12.05
Ağaç Ürünleri
830.03.07.01.03
835
740.12.05
ALT HESAP
740.01.12.06
Metal Ürünler
830.03.07.01.03
835
740.12.06
ALT HESAP
740.01.12.07
Cam Ürünler
830.03.07.01.03
835
740.12.07
ALT HESAP
740.01.12.08
Plastik Ürünler
830.03.07.01.03
835
740.12.08
ALT HESAP
740.01.12.09
Karayolları ve Trafik Malzemeleri
830.03.07.01.03
835
740.12.09
ALT HESAP
740.01.12.10
Kaynak Malzemeleri
830.03.07.01.03
835
740.12.10
ALT HESAP
Sayfa : 41 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
740.01.13
Yedek Parçalar Grubu
740.01.13.01
Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.03.02
835
740.13.01
ALT HESAP
740.01.13.02
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.03.02
835
740.13.02
ALT HESAP
740.01.13.03
Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.03.03
835
740.13.03
ALT HESAP
740.01.13.04
Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
830.03.07.03.02
835
740.13.04
ALT HESAP
740.01.13.05
Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
830.03.07.03.02
835
740.13.05
ALT HESAP
740.01.13.99
Diğer Yedek Parçalar
830.03.07.03.02
835
740.13.99
ALT HESAP
740.01.14
Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
740.01.14.01
Otomobil Lastikleri
830.03.07.03.03
835
740.14.01
ALT HESAP
740.01.14.02
Minibüs, Kamyonet Lastikleri
830.03.07.03.03
835
740.14.02
ALT HESAP
740.01.14.03
Kamyon, Otobüs Lastikleri
830.03.07.03.03
835
740.14.03
ALT HESAP
740.01.14.04
Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
830.03.07.03.03
835
740.14.04
ALT HESAP
740.01.14.05
Bisiklet Lastikleri
830.03.07.03.03
835
740.14.05
ALT HESAP
740.01.15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
740.01.15.01
Basılı Yayınlar
830.06.01.06.01
835
740.15.01
ALT HESAP
740.01.16
Spor Malzemeleri Grubu
740.01.16.01
Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
740.16.01
ALT HESAP
740.01.16.02
Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
740.16.02
ALT HESAP
740.01.16.03
Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
740.16.03
ALT HESAP
740.01.16.99
Diğer Spor Malzemeleri
830.03.02.05.02
835
740.16.04
ALT HESAP
740.01.17
Basınçlı Ekipmanlar
740.01.17.01
Pompalar
830.06.01.02.03
835
740.17.01
ALT HESAP
740.01.99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
740.01.99.01
Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
740.99.01
ALT HESAP
740.01.99.02
Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
740.99.02
ALT HESAP
740.01.99.03
Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri
830.03.02.06.90
835
740.99.03
ALT HESAP
740.01.99.04
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler
830.03.02.06.90
835
740.99.04
ALT HESAP
740.01.99.05
Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
830.03.02.06.90
835
740.99.05
ALT HESAP
740.01.99.06
Meteoroloji Bilimi Tüketim Malzemeleri
830.03.02.06.90
835
740.99.06
ALT HESAP
740.01.99.07
Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
740.99.07
ALT HESAP
740.01.99.08
Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar
830.03.02.06.90
835
740.99.08
ALT HESAP
740.02
Memur Ücret Giderleri
740.02.01
Memurlar
740.02.01.01
Temel Maaşlar
PASİF HESAP
740.02.01.02
Zamlar ve Tazminatlar
PASİF HESAP
740.02.01.04
Sosyal Haklar
PASİF HESAP
740.02.01.05
Ek Çalışma Karşılıkları (Nöbet ve İcap Ücretleri)
PASİF HESAP
Sayfa : 42 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
740.02.01.06
Ödül Ve İkramiyeler
PASİF HESAP
740.02.01.07
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
PASİF HESAP
740.02.01.08
Aile Hekimliği Giderleri
740.02.01.08.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler
740.02.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Memurlar)
740.03
Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri
740.03.01
Sözleşmeli Personel
740.03.01.01
Ücretler
740.03.01.01.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
740.03.01.04
Sosyal Haklar
740.03.01.04.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Hakları
740.03.01.05
Ek Çalışma Karşılıkları (Nöbet ve İcap Ücretleri)
740.03.01.05.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları (Nöbet ve İcap Ücretleri)
740.03.01.06
Ödül ve İkramiyeler
740.03.01.06.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
740.03.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Sözleşmeli Personel)
740.03.02.01
830.01.01.08.01
835
ALT HESAP
PASİF HESAP
830.01.02.01.01
835
740.101
ALT HESAP
830.01.02.04.01
835
740.101,770.15
ALT HESAP
830.01.02.05.01
835
740.101
ALT HESAP
830.01.02.06.01
835
740.101
ALT HESAP
Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri
830.02.02.06.01
835
ALT HESAP
740.03.02.02
Genel Sağlık Sigortası Primi Giderleri
830.02.01.06.02
835
ALT HESAP
740.04
İşçi Ücret Giderleri
740.04.01
İşçiler
740.04.01.01
Ücretler
740.04.01.01.01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
830.01.03.01.01
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.01.02
Geçici İşçilerin Ücretleri
830.01.03.01.02
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.02
İhbar ve Kıdem Tazminatları
740.04.01.02.01
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.01.03.02.01
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.02.02
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.01.03.02.02
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.03
Sosyal Haklar
740.04.01.03.01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
830.01.03.03.01
835
740.100,770.15
ALT HESAP
740.04.01.03.02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
830.01.03.03.02
835
740.100,770.15
ALT HESAP
740.04.01.04
Fazla Mesailer
740.04.01.04.01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
830.01.03.04.01
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.04.02
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
830.01.03.04.02
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.05
Ödül ve İkramiyeler
740.04.01.05.01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.03.05.01
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.05.02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.03.05.02
835
740.100
ALT HESAP
740.04.01.09
Diğer Ödemeler
740.04.01.09.01
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
830.01.03.03.01
835
740.100
ALT HESAP
Sayfa : 43 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
740.04.01.09.02
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
740.04.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (İşçiler)
740.04.02.01
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
740.100
HESAP DURUM
830.01.03.09.02
835
ALT HESAP
Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri
830.02.01.06.01
835
740.04.02.02
Genel Sağlık Sigortası Primi Giderleri
830.02.01.06.02
835
740.05
Geçici Personel Ücret Giderleri
PASİF HESAP
740.05.01
Geçici Personel
PASİF HESAP
740.05.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Geçici Personel)
PASİF HESAP
740.06
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
740.06.01
Enerji ve Su Giderleri
740.06.01.01
Su Alımları
830.03.02.02.01
835
740.103.02
ALT HESAP
740.06.01.06
Elektrik Alımları
830.03.02.03.03
835
740.103.01
ALT HESAP
740.06.02
Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
740.06.02.01
Posta ve Telgraf Giderleri
830.03.05.02.01
835
740.104
ALT HESAP
740.06.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830.03.05.02.02
835
740.104
ALT HESAP
740.06.02.03
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
830.03.05.02.03
835
740.104
ALT HESAP
740.06.02.04
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
830.03.05.02.04
835
740.104
ALT HESAP
740.06.02.05
Uydu Haberleşme Giderleri
830.03.05.02.05
835
740.104
ALT HESAP
740.06.02.06
Hat Kira Giderleri
830.03.05.02.06
835
740.104
ALT HESAP
740.06.02.99
Diğer haberleşme Giderleri
830.03.05.02.90
835
740.104
ALT HESAP
740.06.03
Nakliye ve Ardiye Giderleri
740.06.03.01
Yolcu Taşıma Giderleri
830.03.05.03.02
835
740.105
ALT HESAP
740.06.03.02
Yük Taşıma Giderleri
830.03.05.03.03
835
740.105
ALT HESAP
740.06.03.99
Diğer Taşıma Giderleri
830.03.05.03.90
835
740.105
ALT HESAP
740.06.04
Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri
740.06.04.01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
830.03.05.01.01
835
740.102,740.123.11
ALT HESAP
740.06.04.02
Müteahhitlik Giderleri
830.03.05.01.04
835
740.06.05
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.08
835
740.106
ALT HESAP
740.06.06
Yemek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.11
835
740.107
ALT HESAP
740.06.07
Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.12
835
740.108
ALT HESAP
740.06.08
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.09
835
740.109
ALT HESAP
740.06.09
Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.13
835
740.110
ALT HESAP
740.06.10
Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
740.06.10.01
MR Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.14
835
740.119.01
ALT HESAP
740.06.10.02
Tomografi Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.14
835
740.119.02
ALT HESAP
740.06.10.99
Diğer Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.14
835
740.119.99
ALT HESAP
740.06.11
Labaratuvar Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.15
835
740.120
ALT HESAP
740.06.12
Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.16
835
740.121
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 44 / 93
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
740.06.13
Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
740.06.14
Bakım ve Onarım Giderleri
740.06.14.01
740.06.14.99
740.06.15
Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri
740.06.15.01
740.06.15.02
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03.05.01.17
835
740.122
ALT HESAP
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.03
835
740.13.03,740.14.01,740.14.02,740.14.03,740.14.04,740.14.05
ALT HESAP
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.90
835
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.01.03
835
740.114
ALT HESAP
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
830.03.08.01.04
835
740.114
ALT HESAP
740.06.15.99
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.01.90
835
740.114
ALT HESAP
740.06.16
Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Giderleri
740.06.16.01
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.02
835
740.111,740.13.01,740.13.02,740.13.04,740.13.05
ALT HESAP
740.06.16.02
Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım Giderleri
740.06.16.02.01
Bakım Onarım Giderleri
830.03.07.03.02
835
ALT HESAP
740.06.16.02.02
Ölçümleme Giderleri
830.03.07.03.02
835
ALT HESAP
740.06.17
Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri
830.03.07.03.02
835
740.112
ALT HESAP
740.06.18
Yönlendirme (Danışma) Hizmetleri Alım Giderleri
830.03.05.01.18
835
740.123.01
ALT HESAP
740.06.19
Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.19
835
740.123.06
ALT HESAP
740.06.20
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.20
835
740.123.04
ALT HESAP
740.06.21
Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.21
835
740.123.02
ALT HESAP
740.06.22
Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.22
835
740.123.05
ALT HESAP
740.06.23
Diş Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.23
835
740.123.23
ALT HESAP
740.06.24
Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
830.03.05.01.24
835
740.123.12
ALT HESAP
740.06.25
Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri
830.03.05.01.25
835
740.123.13
ALT HESAP
740.06.26
Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
830.03.05.01.26
835
740.123.14
ALT HESAP
740.06.27
Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
830.03.05.01.27
835
740.123.17
ALT HESAP
740.06.28
Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.28
835
740.123.19
ALT HESAP
740.06.29
Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.29
835
740.123.20
ALT HESAP
740.06.30
Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.30
835
740.123.24
ALT HESAP
740.06.31
Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.31
835
740.123.25
ALT HESAP
740.06.32
İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderleri
830.03.05.01.32
835
740.123.16
ALT HESAP
740.06.33
Su, Gıda vb. Analiz Hizmeti Giderleri
830.03.05.01.33
835
740.123.22
ALT HESAP
740.06.34
Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.34
835
740.123.18
ALT HESAP
740.06.35
Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
830.03.05.01.35
835
740.123.21
ALT HESAP
740.06.36
Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
830.03.05.01.36
835
740.123.26
ALT HESAP
740.06.37
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.03.05.01.37
835
740.02.01
ALT HESAP
740.06.38
Klinik Destek Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.38
835
740.06.39
Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
830.03.05.01.39
835
740.06.99
Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
830.03.05.01.90
835
Sayfa : 45 / 93
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
740.123.99
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
740.07
Vergi, Resim ve Harçlar
PASİF HESAP
740.08
Ek Ödeme
740.08.01
Sabit Ek Ödeme
740.08.01.01
Ocak Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.02
Şubat Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.03
Mart Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.04
Nisan Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.05
Mayıs Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.06
Haziran Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.07
Temmuz Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.08
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.09
Eylül Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.10
Ekim Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.11
Kasım Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.12
Aralık Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.01.13
Geçmiş Yıllar Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
740.08.02
Sabit Dışı Ek Ödeme
740.08.02.01
Ocak Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.02
Şubat Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.03
Mart Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.04
Nisan Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.05
Mayıs Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.06
Haziran Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.07
Temmuz Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.08
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.09
Eylül Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.10
Ekim Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.11
Kasım Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.12
Aralık Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.02.13
Geçmiş Yıllar Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
740.08.03
375 KHK Ek Ödeme Farkları Hesabı
740.08.03.13
Geçmiş Yıllar 375 KHK Ek Ödeme Farkları Hesabı
830.10.02.03.01
835
ALT HESAP
740.08.99
Diğer Ek Ödemeler
740.08.99.01
Diğer Ek Ödemeler
830.10.03
835
ALT HESAP
740.08.99.02
Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirlerinden Ek Ödemeler
830.10.03
835
ALT HESAP
740.08.99.03
Eğitim ve Danışmanlık Gelirlerinden Ek Ödemeler
830.10.03
835
ALT HESAP
740.09
Amortisman ve Tükenme Payları
Sayfa : 46 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
740.09.01
Üretimde Kullanılan Maddi Duran Varlık Amortismanları
740.99
Diğer Çeşitli Giderler
740.99.01
Yolluklar
740.99.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
740.99.01.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
740.99.01.02
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
740.99.01.02.01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
740.99.01.03
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
740.99.01.03.01
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
740.99.01.05
Yolluk Tazminatları
740.99.01.05.01
Seyyar Görev Tazminatları
740.99.02
Sigorta Giderleri
740.99.02.01
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
740.116
HESAP DURUM
ALT HESAP
830.03.03.01.01
835
ALT HESAP
830.03.03.02.01
835
ALT HESAP
830.03.03.03.01
835
ALT HESAP
830.03.03.05.01
835
ALT HESAP
Sigorta Giderleri
830.03.05.04.02
835
740.99.02.02
Araç Muayene Giderleri
830.03.05.04.04
835
740.99.03
Kira Giderleri
740.99.03.01
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.01
835
740.113
ALT HESAP
740.99.03.02
Taşıt Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.02
835
740.113,740.123.09
ALT HESAP
740.99.03.03
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
830.03.05.05.05
835
740.113
ALT HESAP
740.99.03.04
Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.10
835
740.113
ALT HESAP
740.99.03.05
Personel Servisi Kiralama Giderleri
830.03.05.05.12
835
740.113
ALT HESAP
740.99.03.06
Arazi ve Arsa Kiralama Giderleri
830.03.05.05.05
835
740.113
ALT HESAP
740.99.04
İnşaat Maliyet Giderleri
740.99.04.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
830.06.05.02.01
835
740.115
ALT HESAP
740.99.04.02
Elektrik Tesisatı Giderleri
830.06.05.02.02
835
740.115
ALT HESAP
740.99.04.03
Sıhhi Tesisat Giderleri
830.06.05.02.03
835
740.115
ALT HESAP
740.99.04.04
Özel Tesisat Giderleri
830.06.05.02.04
835
740.115
ALT HESAP
740.99.05
Arazi ve Arsa Giderleri
740.117
ALT HESAP
740.99.06
Bina Giderleri
740.118
ALT HESAP
740.99.07
İlan Giderleri
830.03.05.04.01
835
740.123.03
ALT HESAP
740.99.08
Mahkeme Harç ve Giderleri
830.03.04.02.04
835
740.123.15
740.99.99
Diğer Çeşitli Giderler
741
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
741.01
Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742
Hizmet Üretim Maliyetleri Fark Hesabı
750
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI
750.01
İlk Madde Malzeme
750.01.01
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
740.123.07
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
741.01
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 47 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
750.01.02
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
750.01.03
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
750.01.04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
PASİF HESAP
750.01.05
Temizleme Ekipmanları Grubu
PASİF HESAP
750.01.06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
750.01.07
Yiyecek Grubu
PASİF HESAP
750.01.08
İçecek Grubu
PASİF HESAP
750.01.09
Canlı Hayvanlar Grubu
PASİF HESAP
750.01.10
Zirai Maddeler Grubu
PASİF HESAP
750.01.11
Yem Grubu
PASİF HESAP
750.01.12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
750.01.13
Yedek Parçalar Grubu
PASİF HESAP
750.01.14
Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
PASİF HESAP
750.01.15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
PASİF HESAP
750.01.16
Spor Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
750.01.17
Basınçlı Ekipmanlar
PASİF HESAP
750.01.99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
PASİF HESAP
750.02
Memur Ücret Giderleri
PASİF HESAP
750.02.01
Memurlar
PASİF HESAP
750.02.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Memurlar)
PASİF HESAP
750.03
Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri
PASİF HESAP
750.03.01
Sözleşmeli Personel
PASİF HESAP
750.03.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Sözleşmeli Personel)
PASİF HESAP
750.04
İşçi Ücret Giderleri
PASİF HESAP
750.04.01
İşçiler
PASİF HESAP
750.04.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (İşçiler)
PASİF HESAP
750.05
Geçici Personel Ücret Giderleri
PASİF HESAP
750.05.01
Geçici Personel
PASİF HESAP
750.05.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Geçici Personel)
PASİF HESAP
750.06
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
PASİF HESAP
750.06.01
Enerji ve Su Giderleri
PASİF HESAP
750.06.02
Bakım ve Onarım Giderleri
PASİF HESAP
750.06.03
Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
PASİF HESAP
750.06.04
Nakliye ve Ardiye Giderleri
750.06.05
Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
750.06.06
Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri
750.07
Vergi, Resim ve Harçlar
PASİF HESAP
830.03.05.01.08
835
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 48 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
750.08
Amortisman ve Tükenme Payları
PASİF HESAP
750.99
Diğer Çeşitli Giderler
750.99.01
Yolluklar
PASİF HESAP
750.99.02
Sigorta Giderleri
PASİF HESAP
750.99.03
Kira Giderleri
PASİF HESAP
750.99.99
Diğer Çeşitli Giderler
751
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YANSITMA HESABI
751.01
Araştırma ve Geliştirme Yansıtma Hesabı
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
770.01
İlk Madde Malzeme
PASİF HESAP
770.01.01
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.02
Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.03
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu
PASİF HESAP
770.01.05
Temizleme Ekipmanları Grubu
PASİF HESAP
770.01.06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.07
Yiyecek Grubu
PASİF HESAP
770.01.08
İçecek Grubu
PASİF HESAP
770.01.09
Canlı Hayvanlar Grubu
PASİF HESAP
770.01.10
Zirai Maddeler Grubu
PASİF HESAP
770.01.11
Yem Grubu
PASİF HESAP
770.01.12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.13
Yedek Parçalar Grubu
PASİF HESAP
770.01.14
Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu
PASİF HESAP
770.01.16
Spor Malzemeleri Grubu
PASİF HESAP
770.01.17
Basınçlı Ekipmanlar
PASİF HESAP
770.01.99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
PASİF HESAP
770.02
Memur Ücret Giderleri
770.02.01
Memurlar
770.02.01.01
Temel Maaşlar
770.02.01.01.01
Temel Maaşlar
770.02.01.02
Zamlar ve Tazminatlar
770.02.01.02.01
Zamlar ve Tazminatlar
770.02.01.04
Sosyal Haklar
770.02.01.04.01
Sosyal Haklar
770.02.01.05
Ek Çalışma Karşılıkları (Nöbet ve İcap Ücretleri)
830.03.05.01.02
835
750.01
ALT HESAP
751.01
ALT HESAP
830.01.01.01.01
835
770.02
ALT HESAP
830.01.01.02.01
835
770.02,770.13
ALT HESAP
830.01.01.04.01
835
770.02,770.15
ALT HESAP
Sayfa : 49 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
770.02.01.05.01
Ek Çalışma Karşılıkları (Nöbet ve İcap Ücretleri)
770.02.01.06
Ödül Ve İkramiyeler
770.02.01.06.01
Ödül Ve İkramiyeler
770.02.01.07
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
770.02.01.07.01
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
770.02.01.08
Aile Hekimliği Giderleri
770.02.01.08.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderleri
770.02.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Memurlar)
770.02.02.01
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.01.01.05.01
835
770.02
ALT HESAP
830.01.01.06.01
835
770.02
ALT HESAP
830.01.01.07.01
835
770.07.05
ALT HESAP
830.01.01.08.01
835
770.12
ALT HESAP
Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri
830.02.01.06.01
835
770.02
ALT HESAP
770.02.02.02
Genel Sağlık Sigortası Primi Giderleri
830.02.01.06.02
835
770.02
770.03
Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri
PASİF HESAP
770.03.01
Sözleşmeli Personel
PASİF HESAP
770.03.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Sözleşmeli Personel)
PASİF HESAP
770.04
İşçi Ücret Giderleri
PASİF HESAP
770.04.01
İşçiler
PASİF HESAP
770.04.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (İşçiler)
PASİF HESAP
770.05
Geçici Personel Ücret Giderleri
770.05.01
Geçici Personel
770.05.01.01
Ücretler
770.05.01.01.02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
770.05.02
Sosyal Güvenlik Kurumuna (Geçici Personel)
PASİF HESAP
770.06
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
PASİF HESAP
770.06.01
Enerji ve Su Giderleri
PASİF HESAP
770.06.02
Bakım ve Onarım Giderleri
PASİF HESAP
770.06.03
Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri
PASİF HESAP
770.06.04
Nakliye ve Ardiye Giderleri
PASİF HESAP
770.06.05
Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
PASİF HESAP
770.06.06
Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri
PASİF HESAP
770.06.99
Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler
PASİF HESAP
770.07
Ödenecek Paylar
770.07.01
Hazine Hissesi
830.05.08.01.01
835
770.07.01
ALT HESAP
770.07.02
SHÇEK Hissesi
830.05.08.01.02
835
770.07.03
ALT HESAP
770.07.03
Merkez Hissesi
830.05.08.01.03
835
770.07.02
ALT HESAP
770.07.99
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
830.05.08.01.99
835
770.07.04
ALT HESAP
770.08
Ek Ödeme
770.08.01
Sabit Ek Ödeme
770.08.01.01
Ocak Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
830.01.04.01.02
835
Sayfa : 50 / 93
770.06
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
770.08.01.02
Şubat Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.03
Mart Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.04
Nisan Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.05
Mayıs Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.06
Haziran Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.07
Temmuz Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.08
Ağustos Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.09
Eylül Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.10
Ekim Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.11
Kasım Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
ALT HESAP
770.08.01.12
Aralık Ayı Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
770.08.01.13
Geçmiş Yıllar Sabit Ek Ödeme
830.10.02.01
835
770.08.02
Sabit Dışı Ek Ödeme
770.08.02.01
Ocak Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.02
Şubat Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.03
Mart Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.04
Nisan Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.05
Mayıs Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.06
Haziran Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.07
Temmuz Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.08
Ağustos Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.09
Eylül Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.10
Ekim Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.11
Kasım Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.12
Aralık Ayı Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
ALT HESAP
770.08.02.13
Geçmiş Yıllar Sabit Dışı Ek Ödeme
830.10.02.02
835
770.08.03
375 KHK Ek Ödeme Farkları Hesabı
770.09
Vergi, Resim ve Harçlar
830.05.08.01.99
835
ALT HESAP
770.10
SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödenekleri
830.02.01.06.03
835
ALT HESAP
770.11
Amortisman ve Tükenme Payları
770.12
Üniversite Ek Çalışma Karşılıkları
770.12.01
Proje Karşılığı Ek Ödeme
830.10.04
835
770.05.14.01
ALT HESAP
770.12.02
Sürekli Gelir Getiren Prim
830.10.04
835
770.05.14.02
ALT HESAP
770.12.03
Yönetici Payı
830.10.04
835
770.05.14.03
ALT HESAP
770.99
Diğer Çeşitli Giderler
770.99.01
Yolluklar
770.99.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
ALT HESAP
770.05.99
770.05.99
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 51 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
770.99.01.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.01.01
835
770.04
ALT HESAP
770.99.01.02
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
770.99.01.02.01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
770.99.01.05
Yolluk Tazminatları
830.03.03.02.01
835
770.04
ALT HESAP
770.99.01.05.01
Seyyar Görev Tazminatları
830.03.03.05.01
835
770.04
ALT HESAP
770.99.02
Sigorta Giderleri
PASİF HESAP
770.99.03
Cenaze Giderleri
PASİF HESAP
770.99.04
Kira Giderleri
770.99.05
Temsil ve Ağırlama Giderleri
830.03.06.02.01
835
770.99.06
Dava, İcra ve Noter Giderleri
830.03.04.02.04
835
770.99.07
Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımından Doğan Giderler
770.99.07.01
Birlik İçi Karşılıksız Kaynak Aktarımı
770.99.07.09
Diğer Kurumlar Arası Karşılıksız Kaynak Aktarımı
771
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
771.01
Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772
GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
80
BÜTÇE GELİR HESAPLARI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800.03
Mal ve Hizmet Gelirleri
800.03.01
Sağlık Hizmeti Gelirleri
800.03.01.01
Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
800.03.01.01.01
Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.01.02
Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.01.03
Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.01.04
Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.02
Laboratuvar Gelirleri
800.03.01.02.01
Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.02.02
Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.02.03
Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.02.04
Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.03
Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
800.03.01.03.01
Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.03.02
Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.03.03
Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.03.04
Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.04
Tıbbi Uygulama Gelirleri
800.03.01.04.01
Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
770.09
ALT HESAP
830.05.08.01.99
835
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 52 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
800.03.01.04.02
Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.04.03
Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.04.04
Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.05
Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
800.03.01.05.01
Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.05.02
Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.05.03
Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.05.04
Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.06
Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
800.03.01.06.01
Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.06.02
Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.07
Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
800.03.01.07.01
Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.07.02
Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.08
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
800.03.01.08.01
İlaç Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.08.02
Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.09
Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
800.03.01.09.01
Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.09.02
Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.09.03
Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.09.04
Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.10
Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
800.03.01.10.01
Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.10.02
Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.10.03
Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.10.04
Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.11
Diyaliz Gelirleri
800.03.01.11.01
Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.11.02
Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.11.03
Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.11.04
Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.12
Hasta Nakil Gelirleri
800.03.01.12.01
Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.12.02
Yatan Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.12.03
Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.12.04
Diğer Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
Sayfa : 53 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
800.03.01.12.05
GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.13
Global Bütçe Sağlık Hizmeti Gelirleri
800.03.01.13.01
SGK Kapsamındaki Sağlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.13.02
Sağlık Bakanlığı Kapsamındaki Sağlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.90
Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
800.03.01.90.01
Ücretli Hasta Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.01.90.02
Özel Sigortalı Hasta Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.01.90.03
Sağlık Turizmi ve Turist Hasta Geliri Katkı Payı
PASİF HESAP
800.03.01.90.20
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.21
Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.22
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
800.03.01.90.23
Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar
800.03.01.90.24
Mahalli İdarelerden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.25
Kitlerden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.26
Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.27
Gerçek Kişilerden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.28
Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.29
Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.30
Diğer Sağlık Kurumlarından Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.31
Elçiliklerden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.32
İşyeri Hekimliğinden Alacaklar
ALT HESAP
800.03.01.90.99
Diğer Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.01.99
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
800.03.01.99.99
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
800.03.02
Orman Gelirleri
800.03.03
Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
800.03.03.14
Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri
ALT HESAP
800.03.03.26
Deney Hayvanları Gelirleri
ALT HESAP
800.03.03.99
Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
ALT HESAP
800.03.04
Mesleki Eğitim Gelirleri
800.03.05
Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
800.03.05.01
Bilet Satış Gelirleri
800.03.05.02
Belgelendirme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.05.03
Yetki Belgesi Gelirleri
ALT HESAP
800.03.05.04
Ruhsat Gelirleri
ALT HESAP
800.03.05.05
Sertifikalandırma Gelirleri
ALT HESAP
800.03.05.06
Lisans Gelirleri
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 54 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
800.03.05.07
İzin Verme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.05.08
Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri
800.03.05.99
Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
800.03.06
Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
800.03.06.01
Basılı Yayın Gelirleri
ALT HESAP
800.03.06.02
Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
ALT HESAP
800.03.06.03
Darphane ve Damga Gelirleri
ALT HESAP
800.03.06.04
Telif Hakları Gelirleri
ALT HESAP
800.03.06.99
Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
ALT HESAP
800.03.07
Barınma ve Konaklama Gelirleri
800.03.07.01
Huzurevi Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.07.02
Kreş Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.07.03
Bakımevi Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.07.04
Otelcilik Gelirleri
800.03.07.99
Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.08
İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.09
Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
800.03.09.01
Proje Gelirleri
ALT HESAP
800.03.09.02
Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.10
Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
800.03.10.01
Kurs Gelirleri
ALT HESAP
800.03.10.02
Eğitim Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.10.03
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.11
Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
800.03.11.01
Sınav Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
800.03.11.02
Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
ALT HESAP
800.03.12
Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
800.03.12.01
Muayene Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.12.02
Ölçüm Gelirleri
PASİF HESAP
800.03.12.03
Tahlil ve Analiz Gelirleri
800.03.12.04
Kontrol ve Denetim Gelirleri
800.03.13
Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
800.03.13.01
Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
ALT HESAP
800.03.13.02
Hurda Gelirleri
ALT HESAP
800.03.99
Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
ALT HESAP
800.04
Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.01
Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 55 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
800.04.01.01
Cari
ALT HESAP
800.04.01.02
Sermaye
800.04.02
Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.02.01
Cari
800.04.02.01.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Aktarılan Yardımlar
800.04.02.01.09
Diğer Yardım ve Gelirler
800.04.02.02
Sermaye
PASİF HESAP
800.04.03
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
PASİF HESAP
800.04.04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
800.04.04.01
Cari
800.04.04.02
Sermaye
800.04.05
Proje Yardımları
800.04.05.01
Cari
800.04.05.02
Sermaye
800.06
Sermaye Gelirleri
800.06.02
Taşınır Satış Gelirleri
800.06.02.01
Taşınır Satış Gelirleri
800.06.02.02
Taşıt Satış Gelirleri
PASİF HESAP
800.06.02.03
Stok Satış Gelirleri
PASİF HESAP
800.06.02.99
Diğer Taşınır Satış Gelirleri
PASİF HESAP
800.06.03
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
PASİF HESAP
800.08
Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
PASİF HESAP
800.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
PASİF HESAP
800.09
Diğer Gelirler
800.09.01
Faiz Gelirleri
800.09.01.01
Devlet Tahvili Faizleri
800.09.01.02
Hazine Bonosu Faizleri
800.09.01.03
Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
800.09.01.04
Mevduattan Alınan Faizler
800.09.01.05
Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
800.09.01.06
Repo Gelirleri
ALT HESAP
800.09.01.07
Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
ALT HESAP
800.09.01.08
Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
ALT HESAP
800.09.01.99
Diğer Faiz Gelirleri
ALT HESAP
800.09.02
Alınan Paylar
800.09.02.01
Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
800.09.02.01.03
Diğer Alınan Paylar
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 56 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
800.09.02.01.99
Diğer Alınan Paylardan Doğan Gelirler
ALT HESAP
800.09.03
Para Cezaları
800.09.03.01
Alınan Ceza ve Tazminatlar
800.09.04
Kira Gelirleri
800.09.04.01
Taşınır Kira Gelirleri
800.09.04.01.01
Aile Hekimliğinden Elde Edilen Taşınır Kira Gelirleri
ALT HESAP
800.09.04.01.02
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerden Elde Edilen Taşınır Kira Gelirleri
ALT HESAP
800.09.04.02
Taşınmaz Kira Gelirleri
800.09.04.02.01
Aile Hekimliğinden Elde Edilen Taşınmaz Kira Gelirleri
ALT HESAP
800.09.04.02.02
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerden Elde Edilen Taşınmaz Kira Gelirleri
ALT HESAP
800.09.05
Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelerler
800.09.05.01
Personele Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
ALT HESAP
800.09.05.02
Gerçek Kişilere Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
ALT HESAP
800.09.05.03
Tüzel Kişilere Fazla ve Yersiz Ödemelerden Kaynaklanan Gelirler
ALT HESAP
800.09.09
Diğer Çeşitli Gelirler
800.09.09.01
İlan ve Reklam Gelirleri
ALT HESAP
800.09.09.02
Şartname Satış Gelirleri
ALT HESAP
800.09.09.03
Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
ALT HESAP
800.09.09.04
İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
ALT HESAP
800.09.09.99
Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler
ALT HESAP
805
GELİR YANSITMA HESABI
ALT HESAP
81
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI
810
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810.03
Mal ve Hizmet Gelirleri
810.03.01
Sağlık Hizmeti Gelirleri
810.03.01.01
Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
810.03.01.01.01
Ayaktan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.01.02
Yatan Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.01.03
Günübirlik Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.01.04
Diğer Hasta Muayene, Konsültasyon ve Rapor Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.02
Laboratuvar Gelirleri
810.03.01.02.01
Ayaktan Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.02.02
Yatan Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.02.03
Günübirlik Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.02.04
Diğer Hasta Laboratuvar Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.03
Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
810.03.01.03.01
Ayaktan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 57 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
810.03.01.03.02
Yatan Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.03.03
Günübirlik Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.03.04
Diğer Hasta Radyoloji Görüntüleme Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.04
Tıbbi Uygulama Gelirleri
810.03.01.04.01
Ayaktan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.04.02
Yatan Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.04.03
Günübirlik Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.04.04
Diğer Hasta Tıbbi Uygulama Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.05
Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
810.03.01.05.01
Ayaktan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.05.02
Yatan Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.05.03
Günübirlik Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.05.04
Diğer Hasta Genel Uygulamalar ve Girişim Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.06
Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
810.03.01.06.01
Yatan Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.06.02
Günübirlik Hasta Ameliyat ve Anestezi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.07
Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
810.03.01.07.01
Yatan Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.07.02
Günübirlik Hasta Yatak ve Refakat Ücreti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.08
İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
810.03.01.08.01
İlaç Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.08.02
Tıbbi Sarf Malzemesi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.09
Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
810.03.01.09.01
Ayaktan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.09.02
Yatan Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.09.03
Günübirlik Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.09.04
Diğer Hasta Radyasyon Onkolojisi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.10
Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
810.03.01.10.01
Ayaktan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.10.02
Yatan Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.10.03
Günübirlik Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.10.04
Diğer Hasta Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.11
Diyaliz Gelirleri
810.03.01.11.01
Ayaktan Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.11.02
Yatan Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.11.03
Günübirlik Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.11.04
Diğer Hasta Diyaliz Gelirleri
ALT HESAP
Sayfa : 58 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
810.03.01.12
Hasta Nakil Gelirleri
810.03.01.12.01
Ayaktan Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.12.02
Yatan Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.12.03
Günübirlik Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.12.04
Diğer Hasta Nakil Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.13
Global Bütçe Sağlık Hizmeti Gelirleri
810.03.01.13.01
SGK Kapsamındaki Sağlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.13.02
Sağlık Bakanlığı Kapsamındaki Sağlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.90
Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
810.03.01.90.01
Ücretli Hasta Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.01.90.02
Özel Sigortalı Hasta Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.01.90.03
Sağlık Turizmi ve Turist Hasta Geliri Katkı Payı
PASİF HESAP
810.03.01.90.20
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.21
Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.22
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.24
Mahalli İdarelerden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.25
KİTlerden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.26
Diğer Kamu Tüzel Kişilerden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.27
Gerçek Kişilerden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.28
Özel Sektör Şirketlerinden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.29
Aile Hekimliği Laboratuvar Gelirlerinden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.30
Diğer Sağlık Kurumlarından Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.31
Elçiliklerden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.32
İşyeri Hekimliğinden Alacaklar
ALT HESAP
810.03.01.90.99
Diğer Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.01.99
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
810.03.01.99.99
Diğer Sağlık Hizmet Gelirleri
810.03.03.13
Hayvancılık Gelirleri
810.03.03.14
Aşı, Serum ve Antijen Gelirleri
ALT HESAP
810.03.03.26
Deney Hayvanları Gelirleri
ALT HESAP
810.03.03.99
Diğer Tarım ve Hayvancılık Gelirleri
ALT HESAP
810.03.05
Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
810.03.05.01
Bilet Satış Gelirleri
810.03.05.02
Belgelendirme Gelirleri
ALT HESAP
810.03.05.03
Yetki Belgesi Gelirleri
ALT HESAP
810.03.05.04
Ruhsat Gelirleri
ALT HESAP
810.03.05.05
Sertifikalandırma Gelirleri
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 59 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
810.03.05.06
Lisans Gelirleri
ALT HESAP
810.03.05.07
İzin Verme Gelirleri
810.03.05.08
Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri
810.03.05.99
Diğer Belgelendirme ve İzin Verme Gelirleri
810.03.06
Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri
810.03.06.01
Basılı Yayın Gelirleri
ALT HESAP
810.03.06.02
Sesli ve Görüntülü Yayın Gelirleri
ALT HESAP
810.03.06.03
Darphane ve Damga Gelirleri
ALT HESAP
810.03.06.04
Telif Hakları Gelirleri
ALT HESAP
810.03.06.99
Diğer Baskı ve Matbaa Gelirleri
ALT HESAP
810.03.07
Barınma ve Konaklama Gelirleri
810.03.07.01
Huzurevi Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.07.02
Kreş Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.07.03
Bakımevi Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.07.04
Otelcilik Gelirleri
810.03.07.99
Diğer Barınma ve Konaklama Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.08
İmalat, Yenileştirme, Bakım, Onarım ve Kurtarma Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.09
Proje, Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
810.03.09.01
Proje Gelirleri
ALT HESAP
810.03.09.02
Araştırma ve Geliştirme Gelirleri
ALT HESAP
810.03.10
Eğitim ve Danışmanlık Gelirleri
810.03.10.01
Kurs Gelirleri
ALT HESAP
810.03.10.02
Eğitim Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.10.03
Danışmanlık Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.11
Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
810.03.11.01
Sınav Hizmeti Gelirleri
ALT HESAP
810.03.11.02
Ölçme ve Değerlendirme Gelirleri
ALT HESAP
810.03.12
Muayene, Ölçüm, Kontrol ve Denetim Gelirleri
810.03.12.01
Muayene Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.12.02
Ölçüm Gelirleri
PASİF HESAP
810.03.12.03
Tahlil ve Analiz Gelirleri
810.03.12.04
Kontrol ve Denetim Gelirleri
810.03.13
Tasfiye Edilecek Eşya ve Hurda Satış Gelirleri
810.03.13.01
Tasfiye Edilecek Eşya Gelirleri
ALT HESAP
810.03.13.02
Hurda Gelirleri
ALT HESAP
810.03.99
Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri
ALT HESAP
810.04
Alınan Bağış ve Yardımlar
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 60 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
810.04.01
Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.01.01
Cari
810.04.01.02
Sermaye
810.04.02
Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.02.01
Cari
810.04.02.01.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Aktarılan Yardımlar
810.04.02.01.09
Diğer Yardım ve Gelirler
810.04.02.02
Sermaye
PASİF HESAP
810.04.03
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
PASİF HESAP
810.04.04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
810.04.04.01
Cari
810.04.04.02
Sermaye
810.04.05
Proje Yardımları
810.04.05.01
Cari
810.04.05.02
Sermaye
810.06
Sermaye Gelirleri
810.06.02
Taşınır Satış Gelirleri
810.06.02.01
Taşınır Satış Gelirleri
810.06.02.02
Taşıt Satış Gelirleri
PASİF HESAP
810.06.02.03
Stok Satış Gelirleri
PASİF HESAP
810.06.02.99
Diğer Taşınır Satış Gelirleri
PASİF HESAP
810.06.03
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
PASİF HESAP
810.08
Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
PASİF HESAP
810.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat
PASİF HESAP
810.09
Diğer Gelirler
810.09.01
Faiz Gelirleri
810.09.01.01
Devlet Tahvili Faizleri
810.09.01.02
Hazine Bonosu Faizleri
810.09.01.03
Devletçe Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymet Faizleri
810.09.01.04
Mevduattan Alınan Faizler
810.09.01.05
Ticari Alacaklardan Alınan Faizler
810.09.01.06
Repo Gelirleri
ALT HESAP
810.09.01.07
Alacaklara Yürütülen Faizler ve Vade Farkları
ALT HESAP
810.09.01.08
Personelden Alacaklara Yürütülen Faizler
ALT HESAP
810.09.01.99
Diğer Faiz Gelirleri
ALT HESAP
810.09.02
Alınan Paylar
810.09.02.01
Bağlı İşletmelerden Alınan Paylar
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 61 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
810.09.02.01.03
Diğer Alınan Paylar
ALT HESAP
810.09.03
Para Cezaları
810.09.03.01
Alınan Ceza ve Tazminatlar
810.09.04
Kira Gelirleri
810.09.04.01
Taşınır Kira Gelirleri
810.09.04.01.01
Aile Hekimliğinden Elde Edilen Taşınır Kira Gelirleri
ALT HESAP
810.09.04.01.02
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerden Elde Edilen Taşınır Kira Gelirleri
ALT HESAP
810.09.04.02
Taşınmaz Kira Gelirleri
810.09.04.02.01
Aile Hekimliğinden Elde Edilen Taşınmaz Kira Gelirleri
ALT HESAP
810.09.04.02.02
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerden Elde Edilen Taşınmaz Kira Gelirleri
ALT HESAP
810.09.09
Diğer Çeşitli Gelirler
810.09.09.01
İlan ve Reklam Gelirleri
ALT HESAP
810.09.09.02
Şartname Satış Gelirleri
ALT HESAP
810.09.09.03
Sayım Fazlalarından Doğan Gelirler
ALT HESAP
810.09.09.04
İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
ALT HESAP
810.09.09.99
Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler
ALT HESAP
83
BÜTÇE GİDER HESAPLARI
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830.01
Personel Giderleri
830.01.01
Memurlar
830.01.01.01
Temel Maaşlar
830.01.01.01.01
Temel Maaşlar
830.01.01.02
Zamlar ve Tazminatlar
830.01.01.02.01
Zamlar ve Tazminatlar
830.01.01.03
Ödenekler
PASİF HESAP
830.01.01.03.01
Ödenekler
PASİF HESAP
830.01.01.04
Sosyal Haklar
830.01.01.04.01
Sosyal Haklar
830.01.01.05
Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.01.05.01
Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.01.06
Ödül ve İkramiyeler
830.01.01.06.01
Ödül ve İkramiyeler
830.01.01.07
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
830.01.01.07.01
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
830.01.01.08
Aile Hekimliği Giderleri
830.01.01.08.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler
830.01.01.09
Diğer Giderler
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 62 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.01.01.09.01
Diğer Giderler
ALT HESAP
830.01.02
Sözleşmeli Personel
830.01.02.01
Ücretler
830.01.02.01.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
ALT HESAP
830.01.02.01.03
Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri
PASİF HESAP
830.01.02.01.04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
PASİF HESAP
830.01.02.01.05
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
PASİF HESAP
830.01.02.01.90
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
PASİF HESAP
830.01.02.02
Zamlar ve Tazminatlar
PASİF HESAP
830.01.02.03
Ödenekler
PASİF HESAP
830.01.02.04
Sosyal Haklar
830.01.02.04.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
ALT HESAP
830.01.02.04.03
Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
PASİF HESAP
830.01.02.04.04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
PASİF HESAP
830.01.02.04.05
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
PASİF HESAP
830.01.02.04.90
Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
PASİF HESAP
830.01.02.05
Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
830.01.02.05.03
Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
PASİF HESAP
830.01.02.05.04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
PASİF HESAP
830.01.02.05.05
Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları
PASİF HESAP
830.01.02.05.90
Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
PASİF HESAP
830.01.02.06
Ödül ve İkramiyeler
830.01.02.06.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
830.01.02.06.03
Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
PASİF HESAP
830.01.02.06.04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
PASİF HESAP
830.01.02.06.05
Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
PASİF HESAP
830.01.02.06.90
Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
PASİF HESAP
830.01.02.09
Diğer Giderler
PASİF HESAP
830.01.03
İşçiler
830.01.03.01
Ücretler
830.01.03.01.01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
ALT HESAP
830.01.03.01.02
Geçici İşçilerin Ücretleri
ALT HESAP
830.01.03.02
İhbar ve Kıdem Tazminatları
830.01.03.02.01
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
ALT HESAP
830.01.03.02.02
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
ALT HESAP
830.01.03.03
Sosyal Haklar
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 63 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.01.03.03.01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
ALT HESAP
830.01.03.03.02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
ALT HESAP
830.01.03.04
Fazla Mesailer
830.01.03.04.01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
ALT HESAP
830.01.03.04.02
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
ALT HESAP
830.01.03.05
Ödül ve İkramiyeler
830.01.03.05.01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
ALT HESAP
830.01.03.05.02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
ALT HESAP
830.01.03.09
Diğer Ödemeler
830.01.03.09.01
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
PASİF HESAP
830.01.03.09.02
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
ALT HESAP
830.01.04
Geçici Personel
830.01.04.01
Ücretler
830.01.04.01.01
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
830.01.04.01.02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
830.01.04.01.03
Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
PASİF HESAP
830.01.04.01.04
657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
PASİF HESAP
830.01.04.01.05
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
PASİF HESAP
830.01.04.01.90
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
PASİF HESAP
830.02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
830.02.01
Memurlar
830.02.01.06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.02.01.06.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
ALT HESAP
830.02.01.06.02
Sağlık Primi Ödemeleri
ALT HESAP
830.02.01.06.03
SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri
ALT HESAP
830.02.02
Sözleşmeli Personel
830.02.02.04
İşsizlik Sigortası Fonuna
PASİF HESAP
830.02.02.04.01
İşsizlik Sigortası Fonuna
PASİF HESAP
830.02.02.06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
830.02.02.06.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830.02.02.06.02
Sağlık Primi Ödemeleri
PASİF HESAP
830.02.03
İşçiler
PASİF HESAP
830.02.03.04
İşsizlik Sigortası Fonuna
PASİF HESAP
830.02.03.06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
PASİF HESAP
830.02.04
Geçici Personel
PASİF HESAP
830.02.04.04
İşsizlik Sigortası Fonuna
PASİF HESAP
830.02.04.06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 64 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
830.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.01
Hammadde Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.02
Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.03
Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.04
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.05
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.06
Kimyevi Ürün Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.07
Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.08
Metal Ürünü Alımları
PASİF HESAP
830.03.01.09
Diğer Mal ve Malzeme Alımları
PASİF HESAP
830.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830.03.02.01
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830.03.02.01.01
Kırtasiye Alımları
830.03.02.01.02
Büro Malzemesi Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.01.03
Periyodik Yayın Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.01.04
Diğer Yayın Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.01.05
Baskı ve Cilt Giderleri
PASİF HESAP
830.03.02.01.90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.02
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
830.03.02.02.01
Su Alımları
ALT HESAP
830.03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
ALT HESAP
830.03.02.02.03
Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları
ALT HESAP
830.03.02.03
Enerji Alımları
830.03.02.03.01
Yakacak Alımları
ALT HESAP
830.03.02.03.02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
ALT HESAP
830.03.02.03.03
Elektrik Alımları
830.03.02.03.90
Diğer Enerji Alımları
830.03.02.04
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830.03.02.04.01
Yiyecek Alımları
ALT HESAP
830.03.02.04.02
İçecek Alımları
ALT HESAP
830.03.02.04.03
Yem Alımları
830.03.02.04.90
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
830.03.02.05
Giyim ve Kuşam Alımları
830.03.02.05.01
Giyecek Alımları
830.03.02.05.02
Spor Malzemeleri Alımları
ALT HESAP
830.03.02.05.03
Tören Malzemeleri Alımları
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 65 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03.02.05.04
Bando Malzemeleri Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.05.05
Kuşam Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.05.90
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
PASİF HESAP
830.03.02.06
Özel Malzeme Alımları
830.03.02.06.01
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
ALT HESAP
830.03.02.06.02
Tıbbi Malzeme Alımları
ALT HESAP
830.03.02.06.03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
ALT HESAP
830.03.02.06.04
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
ALT HESAP
830.03.02.06.05
Tıbbi İlaç Alımları
ALT HESAP
830.03.02.06.06
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
ALT HESAP
830.03.02.06.90
Diğer Özel Malzeme Alımları
ALT HESAP
830.03.02.09
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830.03.02.09.01
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
830.03.02.09.90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830.03.03
Yolluklar
830.03.03.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.02
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830.03.03.02.01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
830.03.03.03
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830.03.03.03.01
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
830.03.03.05
Yolluk Tazminatları
830.03.03.05.01
Seyyar Görev Tazminatları
830.03.03.05.02
Arazi Tazminatları
830.03.04
Görev Giderleri
830.03.04.02
Yasal Giderler
830.03.04.02.02
Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler
PASİF HESAP
830.03.04.02.03
Kusursuz Tazminatlar
PASİF HESAP
830.03.04.02.04
Mahkeme Harç, İcra ve Noter Giderleri
830.03.04.02.05
Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
PASİF HESAP
830.03.04.02.90
Diğer Yasal Giderler
PASİF HESAP
830.03.04.03
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
PASİF HESAP
830.03.04.04
Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05
Hizmet Alımları
830.03.05.01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.03.05.01.01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
830.03.05.01.02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 66 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03.05.01.03
Bilgisayar Hizmeti Alımları
PASİF HESAP
830.03.05.01.04
Müteahhitlik Hizmetleri
830.03.05.01.05
Harita Yapım ve Alım Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.01.06
Enformasyon ve Raporlama Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.01.07
Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.01.08
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.11
Yemek Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.12
Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.13
Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.14
Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.15
Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.16
Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.17
Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.18
Yönlendirme (Danışma) Hizmetleri Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.19
Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.20
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.21
Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.22
Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.23
Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.24
Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.25
Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri
ALT HESAP
830.03.05.01.26
Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.27
Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.28
Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.29
Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.30
Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.31
Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.32
İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderler
ALT HESAP
830.03.05.01.33
Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.34
Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.35
Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.36
Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.37
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.38
Klinik Destek Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.39
Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.01.90
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 67 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03.05.02
Haberleşme Giderleri
830.03.05.02.01
Posta ve Telgraf Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
ALT HESAP
830.03.05.02.03
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.02.04
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.02.05
Uydu Haberleşme Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.02.06
Hat Kira Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.02.90
Diğer Haberleşme Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.03
Taşıma Giderleri
830.03.05.03.01
Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
830.03.05.03.02
Yolcu Taşıma Giderleri
830.03.05.03.03
Yük Taşıma Giderleri
830.03.05.03.04
Geçiş Ücretleri
830.03.05.03.90
Diğer Taşıma Giderleri
830.03.05.04
Tarifeye Bağlı Ödemeler
830.03.05.04.01
İlan Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.04.02
Sigorta Giderleri
ALT HESAP
830.03.05.04.03
Komisyon Giderleri
830.03.05.04.04
Araç Muayene Giderleri
830.03.05.04.90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
830.03.05.05
Kiralar
830.03.05.05.01
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.02
Taşıt Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.03
İş Makinası Kiralaması Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.05.04
Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.05.05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
830.03.05.05.06
Lojman Kiralama Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.05.07
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.05.08
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.05.09
Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.05.10
Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.11
Tersane Kiralaması Giderleri
830.03.05.05.12
Personel Servisi Kiralama Giderleri
830.03.05.05.90
Diğer Kiralama Giderleri
PASİF HESAP
830.03.05.09
Diğer Hizmet Alımları
PASİF HESAP
830.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830.03.06.01
Temsil Giderleri
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 68 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.03.06.02
Tanıtma Giderleri
830.03.06.02.01
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
830.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.01
Menkul Mal Alım Giderleri
830.03.07.01.01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
PASİF HESAP
830.03.07.01.02
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
PASİF HESAP
830.03.07.01.03
Yedek Parça ve Avadanlık Alımları
ALT HESAP
830.03.07.01.04
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
ALT HESAP
830.03.07.01.90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
830.03.07.02
Gayri Maddi Hak Alımları
830.03.07.03
Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.03
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.07.03.04
İş Makinası Onarım Giderleri
830.03.07.03.90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.01
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.01.01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.01.02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.01.03
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
ALT HESAP
830.03.08.01.04
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
ALT HESAP
830.03.08.01.90
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
830.03.08.02
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.03
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.04
Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.05
Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.06
Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
830.03.08.09
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
PASİF HESAP
830.05
Cari Transferler
830.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
830.05.08.01
Genel Bütçeye Verilen Paylar
830.05.08.01.01
Hazine Hissesi
ALT HESAP
830.05.08.01.02
SHÇEK Hissesi
ALT HESAP
830.05.08.01.03
Merkez Hissesi
ALT HESAP
830.05.08.01.99
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
830.05.08.02
Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 69 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.06
Sermaye Giderleri
830.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
830.06.01.01
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.01
Büro Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
830.06.01.01.02
İşyeri Mefruşatı Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.01.03
Okul Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
830.06.01.01.04
Hastane Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
830.06.01.01.05
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
830.06.01.01.90
Diğer Mefruşat Alımları
830.06.01.02
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
830.06.01.02.01
Büro Makinaları Alımları
ALT HESAP
830.06.01.02.02
Bilgisayar ve Bilgisayar Çevre Birimi Alımları
ALT HESAP
830.06.01.02.03
Tıbbi Cihaz Alımları
ALT HESAP
830.06.01.02.04
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
ALT HESAP
830.06.01.02.05
İşyeri Makine Teçhizat Alımları
ALT HESAP
830.06.01.02.90
Diğer Makine Teçhizat Alımları
830.06.01.03
Avadanlık Alımları
830.06.01.04
Taşıt Alımları
830.06.01.04.01
Kara Taşıtı Alımları
830.06.01.04.30
Demiryolu Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.04.40
Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.04.41
İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
PASİF HESAP
830.06.01.04.50
Denizaltı Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.04.60
Havayolu Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.04.70
Uzay Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.04.90
Diğer Taşıt Alımları
PASİF HESAP
830.06.01.05
İş Makinası Alımları
830.06.01.05.01
Sabit iş Makinası Alımları
830.06.01.05.30
Hareketli İş Makinası Alımları
830.06.01.06
Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.01
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
ALT HESAP
830.06.01.06.02
El Yazması Alımları ve Yapımları
PASİF HESAP
830.06.01.06.03
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
PASİF HESAP
830.06.01.06.04
Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.06.90
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
830.06.01.07
Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
830.06.01.07.01
Arkeolojik Kazı Giderleri
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 70 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.06.01.07.02
Tablo-Heykel ve Diğer Kültür Varlıkları Yapım, Alım ve Onarımları
ALT HESAP
830.06.01.07.03
Eski Eser Alım ve Onarımları
PASİF HESAP
830.06.01.07.90
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
PASİF HESAP
830.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
830.06.02.01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
PASİF HESAP
830.06.02.02
Hammadde Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.03
Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.04
Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.05
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.06
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.07
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.08
Metal Ürün Alımları
PASİF HESAP
830.06.02.09
Diğer Alımlar
PASİF HESAP
830.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
830.06.03.01
Bilgisayar Yazılımı Alımları
830.06.03.01.01
Bilgisayar Yazılımı Alımları
830.06.03.02
Harita Plan Proje Alımları
830.06.03.03
Lisans Alımları
830.06.03.03.01
Lisans Alımları
830.06.03.04
Patent Alımları
830.06.03.04.01
Patent Alımları
830.06.03.09
Diğer Fikri Hak Alımları
830.06.03.09.01
Diğer Fikri Hak Alımları
830.06.04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
830.06.04.02
Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
830.06.04.02.01
Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
830.06.04.03
Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
830.06.04.03.01
Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
830.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830.06.05.01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830.06.05.02
Malzeme Giderleri
830.06.05.02.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
ALT HESAP
830.06.05.02.02
Elektrik Tesisatı Giderleri
ALT HESAP
830.06.05.02.03
Sıhhi Tesisat Giderleri
ALT HESAP
830.06.05.02.04
Özel Tesisat Giderleri
ALT HESAP
830.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
830.06.07.07
Müteahhitlik Giderleri
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 71 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
830.06.07.07.02
Hizmet Tesisleri
ALT HESAP
830.08
Borç Verme ve Geri Ödeme
PASİF HESAP
830.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
PASİF HESAP
830.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
PASİF HESAP
830.10
Ek Ödeme
830.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
830.10.02.01
Sabit Ek Ödemeler
830.10.02.01.01
Memur
PASİF HESAP
830.10.02.01.02
Sözleşmeli Personel
PASİF HESAP
830.10.02.02
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
830.10.02.02.01
Memur
PASİF HESAP
830.10.02.02.02
Sözleşmeli Personel
PASİF HESAP
830.10.02.02.03
İşçi
PASİF HESAP
830.10.02.02.04
Geçici Personel
PASİF HESAP
830.10.02.03
375 KHK Ek Ödeme Farkları
830.10.02.03.01
375 KHK Ek Ödeme Farkları
ALT HESAP
830.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
830.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
835
GİDER YANSITMA HESABI
ALT HESAP
89
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
895
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI
90
TEMİNAT ALINAN DEĞERLER
900
ALINAN TEMİNATLAR HESABI
900.01
Alınan Geçici Teminatlar
900.02.01
ALT HESAP
900.02
Alınan Kesin Teminatlar
900.02.02
ALT HESAP
900.03
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
900.02.03,900.01
ALT HESAP
900.04
Alınan Avans Teminatları
900.02.04
ALT HESAP
901
ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
901.01
Alınan Geçici Teminatlar Alacaklı
901.02.01
ALT HESAP
901.02
Alınan Kesin Teminatlar Alacaklı
901.02.02
ALT HESAP
901.03
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar Alacaklı
901.02.03,901.01
ALT HESAP
901.04
Alınan Avans Teminatları Alacaklı
901.02.04
ALT HESAP
91
TEMİNAT VERİLEN DEĞERLER
910
VERİLEN TEMİNATLAR HESABI
910.01
Verilen Teminatlar Hesabı
911
VERİLEN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI
911.01
Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 72 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
92
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESAPLARI
920
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HESABI
PASİF HESAP
921
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HESABI
PASİF HESAP
93
VERGİ DIŞI GELİRLER HESAPLARI
930
VERGİ DIŞI GELİRLER HESABI
PASİF HESAP
931
VERGİ DIŞI GELİRLER ALACAKLI HESABI
PASİF HESAP
94
DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESAPLARI
940
DEMİRBAŞ GİDERLERİ HESABI
940.01
Demirbaş Giderleri Hesabı
941
DEMİRBAŞ GİDERLERİ ALACAKLI HESABI
941.01
Demirbaş Giderleri Alacaklı Hesabı
95
ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESAPLARI
950
ARİYET VERİLEN DEĞERLER HESABI
PASİF HESAP
951
ARİYET VERİLEN DEĞERLER ALACAKLI HESABI
PASİF HESAP
96
KONSİNYE MALLAR HESAPLARI
960
KONSİNYE MALLAR HESABI
PASİF HESAP
961
KONSİNYE MALLAR ALACAKLI HESABI
PASİF HESAP
97
ÖDENEK HESAPLARI
970
KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
970.01.01
Memurlar
970.01.01.01
Temel Maaşlar
970.01.01.01.01
Temel Maaşlar
970.01.01.02
Zamlar ve Tazminatlar
970.01.01.02.01
Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar
970.01.01.04
Sosyal Haklar
970.01.01.04.01
Sosyal Haklar
970.01.01.05
Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.01.05.01
Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.01.06
Ödül ve İkramiyeler
970.01.01.06.01
Ödül ve İkramiyeler
970.01.01.07
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
970.01.01.07.01
Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri
970.01.01.08
Aile Hekimliği Giderleri Aile Hekimliği Giderleri
970.01.01.08.01
Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler
970.01.02
Sözleşmeli Personel
970.01.02.01
Ücretler
970.01.02.01.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
940.01
ALT HESAP
941.01
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 73 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.01.02.02
Zamlar ve Tazminatlar
PASİF HESAP
970.01.02.04
Sosyal Haklar
970.01.02.04.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
970.01.02.05
Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.05.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
970.01.02.06
Ödül ve İkramiyeler
970.01.02.06.01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
970.01.02.09
Diğer Giderler
970.01.03
İşçiler
970.01.03.01
Ücretler
970.01.03.01.01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
ALT HESAP
970.01.03.01.02
Geçici İşçilerin Ücretleri
ALT HESAP
970.01.03.02
İhbar ve Kıdem Tazminatları
970.01.03.02.01
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
ALT HESAP
970.01.03.02.02
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
ALT HESAP
970.01.03.03
Sosyal Haklar
970.01.03.03.01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
ALT HESAP
970.01.03.03.02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
ALT HESAP
970.01.03.04
Fazla Mesailer
970.01.03.04.01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
ALT HESAP
970.01.03.04.02
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
ALT HESAP
970.01.03.05
Ödül ve İkramiyeler
970.01.03.05.01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
ALT HESAP
970.01.03.05.02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
ALT HESAP
970.01.03.09
Diğer Ödemeler
970.01.03.09.01
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
PASİF HESAP
970.01.03.09.02
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
ALT HESAP
970.01.04
Geçici Personel
970.01.04.01
Ücretler
970.01.04.01.01
Vizesiz İşçilerin Ücretleri
970.01.04.01.02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
970.01.04.01.04
Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri
970.02.01
Memurlar
970.02.01.06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.02.01.06.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
ALT HESAP
970.02.01.06.02
Sağlık Primi Ödemeleri
ALT HESAP
970.02.01.06.03
SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 74 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.02.02
Sözleşmeli Personel
970.02.02.02
Sosyal Sigortalar Kurumuna
PASİF HESAP
970.02.02.04
İşsizlik Sigortası Fonu
PASİF HESAP
970.02.02.06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
970.02.02.06.01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
970.02.03
İşçiler
PASİF HESAP
970.02.04
Geçici Personel
PASİF HESAP
970.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
PASİF HESAP
970.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
970.03.02.01
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970.03.02.01.01
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
970.03.02.01.02
Büro Malzemesi Alımları
PASİF HESAP
970.03.02.01.03
Periyodik Yayın Alımları
PASİF HESAP
970.03.02.01.04
Diğer Yayın Alımları
PASİF HESAP
970.03.02.01.05
Baskı ve Cilt Giderleri
PASİF HESAP
970.03.02.01.90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
PASİF HESAP
970.03.02.02
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
970.03.02.02.01
Su Alımları
ALT HESAP
970.03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
ALT HESAP
970.03.02.02.03
Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları
ALT HESAP
970.03.02.03
Enerji Alımları
970.03.02.03.01
Yakacak Alımları
ALT HESAP
970.03.02.03.02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
ALT HESAP
970.03.02.03.03
Elektrik Alımları
ALT HESAP
970.03.02.04
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970.03.02.04.01
Yiyecek Alımları
ALT HESAP
970.03.02.04.02
İçecek Alımları
ALT HESAP
970.03.02.04.03
Yem Alımları
970.03.02.04.90
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
970.03.02.05
Giyim ve Kuşam Alımları
970.03.02.05.01
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Alımları
ALT HESAP
970.03.02.05.02
Spor Malzemeleri Alımları
ALT HESAP
970.03.02.06
Özel Malzeme Alımları
970.03.02.06.01
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
ALT HESAP
970.03.02.06.02
Tıbbi Malzeme Alımları
ALT HESAP
970.03.02.06.03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
ALT HESAP
970.03.02.06.04
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 75 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.03.02.06.05
Tıbbi İlaç Alımları
ALT HESAP
970.03.02.06.06
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
ALT HESAP
970.03.02.06.90
Diğer Özel Malzeme Alımları
ALT HESAP
970.03.02.09
Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri Alımları
970.03.02.09.01
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
970.03.02.09.90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemeleri Alımları
970.03.03
Yolluklar
970.03.03.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.03.03.01.01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
970.03.03.02
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970.03.03.02.01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
970.03.03.03
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970.03.03.03.01
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
970.03.03.05
Yolluk Tazminatları
970.03.03.05.01
Seyyar Görev Tazminatları
970.03.03.05.02
Arazi Tazminatları
970.03.04
Görev Giderleri
970.03.04.02
Yasal Giderler
970.03.04.02.04
Mahkeme Harç ve Giderleri
970.03.04.03
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
970.03.05
Hizmet Alımları
970.03.05.01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.03.05.01.01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
970.03.05.01.02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
970.03.05.01.03
Bilgisayar Hizmeti Alımları
970.03.05.01.04
Müteahhitlik Hizmetleri
970.03.05.01.05
Harita Yapım ve Alım Giderleri
PASİF HESAP
970.03.05.01.06
Enformasyon ve Raporlama Giderleri
PASİF HESAP
970.03.05.01.07
Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
PASİF HESAP
970.03.05.01.08
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.11
Yemek Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.12
Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Personeli Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.13
Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.14
Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.15
LaboratuvarHizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.16
Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 76 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.03.05.01.17
Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.18
Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.19
Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.20
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.21
Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.22
Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.23
Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.24
Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.25
Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri
ALT HESAP
970.03.05.01.26
Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.27
Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.28
Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.29
Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.30
Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.31
Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.32
İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temizleme Hizmet Alım Giderler
ALT HESAP
970.03.05.01.33
Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.34
Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.35
Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.36
Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.37
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.38
Klinik Destek Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.39
Çevre Yönetim ve Denetim Hizmeti Alım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.01.90
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
ALT HESAP
970.03.05.02
Haberleşme Giderleri
970.03.05.02.01
Posta ve Telgraf Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.02.02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
ALT HESAP
970.03.05.02.03
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.02.04
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.02.05
Uydu Haberleşme Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.02.06
Hat Kira Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.02.90
Diğer Haberleşme Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.03
Taşıma Giderleri
970.03.05.03.02
Yolcu Taşıma Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.03.03
Yük Taşıma Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.03.90
Diğer Taşıma Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.04
Tarifeye Bağlı Ödemeler
Sayfa : 77 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.03.05.04.01
İlan Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.04.02
Sigorta Giderleri
970.03.05.04.03
Komisyon Giderleri
970.03.05.04.04
Araç Muayene Giderleri
970.03.05.04.90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
970.03.05.05
Kiralar
970.03.05.05.01
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.05.02
Taşıt Kiralaması Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.05.05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.05.10
Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri
ALT HESAP
970.03.05.05.12
Personel Servisi Kiralama Giderleri
970.03.05.05.90
Diğer Kiralama Giderleri
PASİF HESAP
970.03.05.09
Diğer Hizmet Alımları
PASİF HESAP
970.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
970.03.06.01
Temsil Gideleri
970.03.06.02
Tanıtma Giderleri
970.03.06.02.01
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
970.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.01
Menkul Mal Alım Giderleri
970.03.07.01.01
Büro ve İşyeri Mal Malzeme Alımları
PASİF HESAP
970.03.07.01.02
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
PASİF HESAP
970.03.07.01.03
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
ALT HESAP
970.03.07.01.04
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
ALT HESAP
970.03.07.01.90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
970.03.07.02
Gayri Maddi Hak Alımları
970.03.07.03
Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.03.01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.07.03.02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
970.03.07.03.03
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
970.03.07.03.04
İş Makinası Onarım Giderleri
970.03.07.03.90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.01
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
970.03.08.01.01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
970.03.08.01.02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
PASİF HESAP
970.03.08.01.03
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
970.03.08.01.04
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 78 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.03.08.01.90
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
970.03.08.09
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
970.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
970.05.08.01
Genel Bütçeye Verilen Paylar
970.05.08.01.01
Hazine Hissesi
ALT HESAP
970.05.08.01.02
SHÇEK Hissesi
ALT HESAP
970.05.08.01.03
Merkez Hissesi
ALT HESAP
970.05.08.01.99
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
970.05.08.02
Bilimsel Araştırma Payı
PASİF HESAP
970.05.08.03
Diğer Paylar
PASİF HESAP
970.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
970.06.01.01
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
970.06.01.01.01
Büro Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
970.06.01.01.02
İşyeri Mefruşatı Alımları
PASİF HESAP
970.06.01.01.03
Okul Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
970.06.01.01.04
Hastane Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
970.06.01.01.05
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
ALT HESAP
970.06.01.01.90
Diğer Mefruşat Alımları
970.06.01.02
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
970.06.01.02.01
Büro Makinaları Alımları Büro Makinaları Alımları
ALT HESAP
970.06.01.02.02
Bilgisayar Alımları
ALT HESAP
970.06.01.02.03
Tıbbi Cihaz Alımları
ALT HESAP
970.06.01.02.04
Laboratuar Cihazı Alımları
ALT HESAP
970.06.01.02.05
İşyeri Makine Teçhizat Alımları
ALT HESAP
970.06.01.02.90
Diğer Makine Teçhizat Alımları
ALT HESAP
970.06.01.04
Taşıt Alımları
970.06.01.04.01
Kara Taşıtı Alımları
970.06.01.04.30
Demiryolu Taşıtı Alımları
970.06.01.04.40
Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları
970.06.01.04.41
İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları
PASİF HESAP
970.06.01.04.50
Denizaltı Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
970.06.01.04.60
Havayolu Taşıtı Alımları
970.06.01.04.70
Uzay Taşıtı Alımları
PASİF HESAP
970.06.01.04.90
Diğer Taşıt Alımları
PASİF HESAP
970.06.01.05
İş Makinası Alımları
970.06.01.05.01
Sabit iş Makinası Alımları
970.06.01.05.30
Hareketli İş Makinası Alımları
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 79 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.06.01.06
Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.01
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
ALT HESAP
970.06.01.06.02
El Yazması Alımları ve Yapımları
PASİF HESAP
970.06.01.06.03
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
PASİF HESAP
970.06.01.06.04
Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.06.90
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
970.06.01.07
Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri
970.06.01.07.02
Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları
970.06.01.07.90
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
PASİF HESAP
970.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
PASİF HESAP
970.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
970.06.03.01
Bilgisayar Yazılımı Alımları
970.06.03.01.01
Bilgisayar Yazılımı Alımları
970.06.03.02
Harita Plan Proje Alımları
970.06.03.03
Lisans Alımları
970.06.03.03.01
Lisans Alımları
970.06.03.04
Patent Alımları
970.06.03.04.01
Patent Alımları
970.06.03.09
Diğer Fikri Hak Alımları
970.06.03.09.01
Diğer Fikri Hak Alımları
970.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
970.06.04.02
Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
970.06.04.02.01
Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
970.06.04.03
Bina Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
970.06.04.03.01
Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırılması Giderleri
970.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
970.06.05.01
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
970.06.05.02
Malzeme Giderleri
970.06.05.02.01
İnşaat Malzemesi Giderleri
ALT HESAP
970.06.05.02.02
Elektrik Tesisatı Giderleri
ALT HESAP
970.06.05.02.03
Sıhhi Tesisat Giderleri
ALT HESAP
970.06.05.02.04
Özel Tesisat Giderleri
ALT HESAP
970.06.05.07
Müteahhitlik Giderleri
PASİF HESAP
970.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
970.06.07.02
Malzeme Giderleri
970.06.07.07
Müteahhitlik Giderleri
970.06.07.07.01
Hizmet Binası
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
PASİF HESAP
Sayfa : 80 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
970.06.07.07.02
Hizmet Tesisleri Hizmet Tesisleri
ALT HESAP
970.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
PASİF HESAP
970.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
PASİF HESAP
970.10.01
Kardan Ödenen Ek Ödemeler
PASİF HESAP
970.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
970.10.02.01
Sabit Ek Ödemeler
970.10.02.01.01
Sabit Ek Ödemeler
970.10.02.02
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
970.10.02.02.01
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
970.10.02.03
375 KHK Ek Ödeme Farkları
970.10.02.03.01
375 KHK Ek Ödeme Farkları
970.10.03
Diğer Ek Ödemeler
970.10.03.01
Döner Sermaye Katkı Payı
970.10.03.01.01
Döner Sermaye Katkı Payı
970.10.03.01.02
Yönetici Payı
PASİF HESAP
970.10.03.02
Diğer Kadrolu Personel Döner Sermaye Katkı Payı
PASİF HESAP
970.10.03.03
Sözleşmeli Personel Döner Sermaye Katkı Payı
PASİF HESAP
970.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
970.10.04.02
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
970.10.04.02.01
Performansa Dayalı Ek Ödemeler
970.10.09
Diğer Ödemeler
970.11.01
Gider Bütçesi Dengeleme Payı
970.11.01.01
Gider Bütçesi Dengeleme Payı
970.11.01.01.01
Gider Bütçesi Dengeleme Payı
ALT HESAP
970.14.01
Gider Bütçesi Dengeleme Payı
PASİF HESAP
971
BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
971.01
Bütçe Başlangıç Ödeneği
971.01.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.01.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.01.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.01.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.01.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.01.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.01.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.01.02.04
Geçici Personel
971.01.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.01.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 81 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.01.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.01.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.01.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.01.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.01.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.01.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.01.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.01.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.01.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.01.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.01.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.01.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.01.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.01.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.01.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.01.10.01
Kardan Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.01.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.01.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.01.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.01.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.01.11.01
Yedek Ödenek
ALT HESAP
971.02
Bütçe İle Yapılan Kesintiler
971.02.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.02.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.02.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.02.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.02.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.02.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.02.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.02.02.04
Geçici Personel
971.02.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.02.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.02.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.02.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.02.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.02.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.02.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
Sayfa : 82 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.02.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.02.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.02.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.02.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.02.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.02.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.02.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.02.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.02.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.02.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.02.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.02.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.02.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.02.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.03
Geçen Yıldan Devreden Ödenek
971.03.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.03.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.03.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.03.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.03.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.03.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.03.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.03.02.04
Geçici Personel
971.03.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.03.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.03.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.03.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.03.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.03.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.03.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.03.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.03.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.03.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.03.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.03.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.03.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.03.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
Sayfa : 83 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.03.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.03.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.03.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.03.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.03.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.03.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.03.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.04
Aktarmalarla Eklenen Ödenek
971.04.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.04.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.04.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.04.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.04.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.04.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.04.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.04.02.04
Geçici Personel
971.04.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.04.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.04.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.04.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.04.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.04.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.04.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.04.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.04.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.04.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.04.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.04.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.04.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.04.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.04.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.04.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.04.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.04.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.04.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.04.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.04.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
Sayfa : 84 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.04.11.01
Yedek Ödenek
ALT HESAP
971.05
Aktarmalarla Düşülen Ödenek
971.05.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.05.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.05.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.05.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.05.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.05.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.05.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.05.02.04
Geçici Personel
971.05.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.05.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.05.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.05.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.05.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.05.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.05.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.05.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.05.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.05.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.05.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.05.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.05.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.05.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.05.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.05.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.05.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.05.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.05.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.05.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.05.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.05.11.01
Yedek Ödenek
ALT HESAP
971.08
Yılı İçinde Eklenen Ödenek
971.08.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.08.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.08.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.08.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
Sayfa : 85 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.08.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.08.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.08.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.08.02.04
Geçici Personel
971.08.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.08.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.08.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.08.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.08.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.08.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.08.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.08.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.08.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.08.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.08.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.08.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.08.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.08.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.08.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.08.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.08.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.08.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.08.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.08.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.08.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.08.11.01
Yedek Ödenek
ALT HESAP
971.10
Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım
971.10.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.10.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.10.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.10.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.10.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.10.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.10.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.10.02.04
Geçici Personel
971.10.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.10.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
Sayfa : 86 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.10.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.10.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.10.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.10.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.10.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.10.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.10.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.10.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.10.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.10.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.10.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.10.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.10.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.10.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.10.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.10.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.10.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.10.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.10.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.11
Yılı İçinde İptal Edilen Ödenek
971.11.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.11.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.11.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.11.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.11.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.11.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.11.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.11.02.04
Geçici Personel
971.11.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.11.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.11.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.11.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.11.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.11.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.11.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.11.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.11.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
Sayfa : 87 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.11.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.11.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.11.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.11.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.11.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.11.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.11.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.11.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.11.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.11.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.11.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.11.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.12
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek
971.12.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.12.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.12.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.12.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.12.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.12.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.12.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.12.02.04
Geçici Personel
971.12.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.12.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.12.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.12.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.12.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.12.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.12.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.12.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.12.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.12.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.12.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.12.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.12.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.12.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.12.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.12.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
Sayfa : 88 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
971.12.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.12.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.12.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.12.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.12.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
971.13
Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek
971.13.01.01
Memurlar
ALT HESAP
971.13.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.13.01.03
İşçiler
ALT HESAP
971.13.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
971.13.02.01
Memurlar
ALT HESAP
971.13.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
971.13.02.03
İşçiler
ALT HESAP
971.13.02.04
Geçici Personel
971.13.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
971.13.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
971.13.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
971.13.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
971.13.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
971.13.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
971.13.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.13.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.13.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
971.13.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
971.13.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
971.13.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
971.13.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
971.13.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
971.13.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
971.13.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
971.13.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
971.13.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.13.10.03
Diğer Ek Ödemeler
ALT HESAP
971.13.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
971.13.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
975
ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
975.01.01
Memurlar
ALT HESAP
Sayfa : 89 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
975.01.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
975.01.03
İşçiler
ALT HESAP
975.01.04
Geçici Personel
ALT HESAP
975.02.01
Memurlar
ALT HESAP
975.02.02
Sözleşmeli Personel
ALT HESAP
975.02.03
İşçiler
ALT HESAP
975.02.04
Geçici Personel
975.03.01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
975.03.02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
ALT HESAP
975.03.03
Yolluklar
ALT HESAP
975.03.04
Görev Giderleri
ALT HESAP
975.03.05
Hizmet Alımları
ALT HESAP
975.03.06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALT HESAP
975.03.07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
975.03.08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
ALT HESAP
975.05.08
Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar
ALT HESAP
975.06.01
Mamul Mal Alımları (Mefruşat, makine ve teçhizat, taşıt, iş makinası, yayın)
ALT HESAP
975.06.02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
975.06.03
Gayri Maddi Hak Alımları
ALT HESAP
975.06.04
Gayrimenkul Sermaye Alımları ve Kamulaştırılması
ALT HESAP
975.06.05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
ALT HESAP
975.06.07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
ALT HESAP
975.08.01
Diğer İşletmelere Verilen Borçlar
975.08.02
Alınan Borçlardan Yapılan Geri Ödemeler
975.10.02
Hasılat Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler
975.10.03
Diğer Ek Ödemeler
975.10.04
Üniversite Ek Ödemeleri
ALT HESAP
975.10.09
Diğer Ödemeler
ALT HESAP
98
TAAHHÜT HESAPLARI
980
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
980.01
Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler
980.01.03
Cari Taahhütler
ALT HESAP
980.01.06
Sermaye Taahhütleri
ALT HESAP
980.02
Ertesi Mali Yıla İlişkin Taahhütler
980.02.03
Cari Taahhütler
ALT HESAP
980.02.06
Sermaye Taahhütleri
ALT HESAP
980.03
Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler
ALT HESAP
Sayfa : 90 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
980.03.03
Cari Taahhütler
ALT HESAP
980.03.06
Sermaye Taahhütleri
ALT HESAP
981
GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI
ALT HESAP
99
DİĞER NAZIM HESAPLAR
990
PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELER HESABI
990.01
Ocak Performansa Dayalı Eködeme
990.01.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.01.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.02
Şubat Performansa Dayalı Eködeme
990.02.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.02.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.03
Mart Performansa Dayalı Eködeme
990.03.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.03.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.04
Nisan Performansa Dayalı Eködeme
990.04.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.04.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.05
Mayıs Performansa Dayalı Eködeme
990.05.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.05.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.06
Haziran Performansa Dayalı Eködeme
990.06.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.06.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.07
Temmuz Performansa Dayalı Eködeme
990.07.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.07.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.08
Ağustos Performansa Dayalı Eködeme
990.08.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.08.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.09
Eylül Performansa Dayalı Eködeme
990.09.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.09.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.10
Ekim Performansa Dayalı Eködeme
990.10.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
990.10.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.11
Kasım Performansa Dayalı EkÖdeme
990.11.01
Mesai İçi Eködeme
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 91 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
990.11.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
990.12
Aralık Performansa Dayalı Eködeme
990.12.01
Mesai İçi Eködeme
990.12.02
Mesai Dışı Eködeme
991
PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME ALACAKLI HESABI
991.01
Ocak Performansa Dayalı Eködeme
991.01.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.01.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.02
Şubat Performansa Dayalı Eködeme
991.02.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.02.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.03
Mart Performansa Dayalı Eködeme
991.03.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.03.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.04
Nisan Performansa Dayalı Eködeme
991.04.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.04.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.05
Mayıs Performansa Dayalı Eködeme
991.05.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.05.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.06
Haziran Performansa Dayalı Eködeme
991.06.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.06.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.07
Temmuz Performansa Dayalı Eködeme
991.07.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.07.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.08
Ağustos Performansa Dayalı Eködeme
991.08.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.08.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.09
Eylül Performansa Dayalı Eködeme
991.09.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.09.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.10
Ekim Performansa Dayalı Eködeme
991.10.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.10.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.11
Kasım Performansa Dayalı EkÖdeme
991.11.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
ALT HESAP
PASİF HESAP
ALT HESAP
Sayfa : 92 / 93
A4- Kurumun Hesap Planı
KURULUŞ ADI
CARİ YIL
: SAĞLIK BAKANLIĞI (2014)
: 2014
HESAP KODU
HESAP ADI
YANSIMA HESAP
KODU
YANSIMA HESAP
KODU
ESKİ HESAP KODU
HESAP DURUM
991.11.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
991.12
Aralık Performansa Dayalı Eködeme
991.12.01
Mesai İçi Eködeme
ALT HESAP
991.12.02
Mesai Dışı Eködeme
ALT HESAP
994
Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı
994.01
KETEM Fatura Tahakkukları
ALT HESAP
994.02
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
ALT HESAP
994.03
Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
ALT HESAP
994.04
H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
ALT HESAP
994.05
Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
ALT HESAP
994.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
ALT HESAP
994.99
Diğer FaturalandırılmayanTahakkuklar
ALT HESAP
995
Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı Hesabı
995.01
KETEM Fatura Tahakkukları
ALT HESAP
995.02
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
ALT HESAP
995.03
Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
ALT HESAP
995.04
H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
ALT HESAP
995.05
Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
ALT HESAP
995.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
ALT HESAP
995.99
Diğer Faturalandırılmayan Tahakkuklar
ALT HESAP
Sayfa : 93 / 93
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu