Rapor No:2
Halopt’ta Örnek bir
Sipariş Girdi ve Çıktısı
Siz işinizle ilgilenirken tezgah yüklemeyi HalOpt’a bırakın,
Bu çalışmada örnek bir sipariş adım adım Halopt’a verilecek ve çıktıları analiz edilecektir:
Parametrelerle
ilgili bilgi aşağıda
verilecektir.
Sayısal çözüm:
Çözüm
özeti
örnekte
fire
burada
%0,32
verilmektedir.
olarak
Bu
gerçekleşmiş.
Çözümde üretilen adetler ile istenen adetlerin karşılaştırması burada yapılıyor.
Bu aşamadan sonra yüklemler
verilmekte.
dokuma
Her
sonunda
yükleme,
kesilerek
tezgahtan ayrılmaktadır.
2
Yükleme tek yönlü
olarak
verilmekte,
ancak üretim çift
yönlü olduğundan
üretim
2
ile
adetleri
çarpılarak
bulunmaktadır.
3
4
5
10 nolu yükleme 500 cm’lik tezgaha yerleştirilmiş ve 3 şeritten oluşmuştur. Bu
yüklemede en firesi oluşmazken, şerit boylarının aynı olmaması nedeniyle 1,66
m2 boy firesi oluşmuştur. Her şeritin boyu ayrı ayrı verilmektedir.
6
Burada görülebileceği gibi, yükleme
yapılırken fire maliyetleri yüksek tutulmuş,
yükleme maliyeti sıfır verilmiştir. Bu
işletmede yükleme maliyetlerinin (setup)
çok önemli olmadığı anlaşılmaktadır.
Halopt çözümü hem metin olarak
(sayısal) hem de grafik olarak
vermektedir.
Burada metin olarak verilen çözümün
görsel hali aşağıda başlıyor.
7
Grafik Çözüm:
Sipariş adı : Örnek %5 tolerans
Yukleme No: 1 - En: 500 - En fire: 0.06 - Boy fire: 0.00
8
Yukleme No: 2 - En: 500 - En fire: 0.12 - Boy fire: 1.20
2 nolu yükleme 500 cm’lik tezgaha yüklenmiş ve 3 şeritten oluşmaktadır. Tüm şeritler
aynı boyda olmadığı için boy firesi oluşmaktadır.
Aynı tip halılar çözümde aynı renkle gösterilmektedir.
9
Yukleme No: 3 - En: 500 - En fire: 0.00 - Boy fire: 0.00
10
Yukleme No: 4 - En: 500 - En fire: 0.00 - Boy fire: 0.00
.
.
.
11
Yukleme No: 5 - En: 500 - En fire: 0.00 - Boy fire: 0.00
.
.
.
12
Yukleme No: 6 - En: 500 - En fire: 1.41 - Boy fire: 0.00
.
.
.
13
Yukleme No: 7 - En: 500 - En fire: 0.84 - Boy fire: 0.00
.
.
.
14
Yukleme No: 8 - En: 500 - En fire: 0.84 - Boy fire: 0.00
.
.
.
15
Yukleme No: 9 - En: 500 - En fire: 0.00 - Boy fire: 0.00
.
.
.
16
Yukleme No: 10 - En: 500 - En fire: 0.00 - Boy fire: 1.66
.
.
.
10 nolu yüklemede boy firesi oluşmakta, fire alanları gri olarak gösterilmektedir.
17
Yukleme No: 11 - En: 500 - En fire: 0.00 - Boy fire: 0.58
.
.
.
18
Download

Örnek problem çözümleri