ÖZEL AKASYA İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR HAFTALIK DERS PLANI
7.HAFTA (27 – 31 EKİM)
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
KONU:
2.TEMA: Atatürk
VERDİĞİN SÖZÜ
UNUTMA
ÖĞRENME ALANI:
SAYILAR
ALT ÖĞRENME
ALANLARI: DOĞAL
SAYILARLA
TOPLAMA İŞLEMİ
ÖĞRENME ALANI:
MADDEYİ
TANIYALIM
ALT ÖĞRENME
ALANLARI:
MADDEYİ
NİTELEYEN
ÖZELLİKLER
1.TEMA: OKUL
HEYECANIM
Konular:
Ata türk’ün Öğrenim
Ha ya tı,
Tüketi ci Ol a ra k
Ha kl a rımı Bi l i ri m
Toplamada işlem
yaparken basamak
takibinin nasıl
olacağını bilir.
Toplama işleminde
elde kavramını
bilir.
Maddeyi niteleyen
özellikleri (sertlikyumuşaklık,
esneklik, kırılganlık,
renk, koku, tat,
pürüzlü ve
pürüzsüz olma)
bilir.
Atatürk’ün öğrenim
gördüğü okulları
bilir.
Tüketici olarak
sahip olduğu
hakları bilir.
Üç basamaklı doğal
sayılarla yapılan
toplama işleminde
elde kavramını, iki
basamaklı doğal
sayılarla yapılan
toplama
işlemindeki elde
kavramından
yararlanarak anlar.
Beş duyu organını
kullanarak maddeyi
niteleyen temel
özellikleri
sınıflayabileceğini
anlar.
Atatürk’ün
ilköğrenimini
yaptığı okulların
adları belirtilerek
öğrenim hayatını
kurmay subay
olarak
tamamladığınıanlar.
Bilinçli bir tüketici
olmanın önemini
anlar.
Toplamları en çok
üç basamaklı olan
doğal sayılarla
eldesiz ve eldeli
toplama işlemini
yapar.
Beş duyu organını
kullanarak maddeyi
niteleyen temel
özellikleri açıklar.
Atatürk’ün öğrenim
hayatı hakkında
araştırma yaparak
edindiği bilgileri
yazılı, sözlü ve
görsel yollarla ifade
eder.
Bilinçli tüketici
davranışları
sergiler.
KONU:
Metni n Böl üml eri
BİLMEK:
Okuduğu metnin
anı türünde
olduğunu bilir.
Metnin bölümlerini
bilir.
ANLAMAK:
Okuduğu metinden
yararlanarak
Atatürk’ün insan
sevgisini anlar.
Ön bilgilerini
kullanarak
okuduğunu
anlamdırır.
YAPMAK:
Dinledikleriyle
ilgili çıkarımlar
yapar.
Dinlediği anının
Atatürk’ün hangi
özellikleri ile ilgili
olduğunu tahmin
eder.
En çok beş
toplananı olan
toplama işlemi
yapar.
DERS SAATİ:
7 DERS SAATİ
6 DERS SAATİ
5 DERS SAATİ
4 DERS SAATİ
DERS KİTABI SAYFA ARALIĞI:
29-30-31
30-31-32-33
46-47-48-49-50
30-31
ÇALIŞMA KİTAP SAYFA
ARALIĞI:
41-42-43
20-21-22
30-31
YARDIMCI KİTAP SAYFA
ARALIĞI:
94-95
2.Fasikül
2-3-4-5
44-45-46-47-48-4950-51-52
40-41-42
Doğal Sayıları
Toplama
Maddeyi Niteleyen
Özellikleri
Sınıflandırma
Cumhuriyet
Bayramı’na Hazırlık
Türkçe Ders
Kitabımız, Yardımcı
Kitaplar, Okulistik,
Türkçe sözlük
Matematik Ders
Kitabımız, Yardımcı
Kitaplar, Okulistik,
Yüzlük-onluk-birlik
sayı blokları
Fen Bilimleri Ders
Kitabımız,
Yardımcı kitaplar,
Okulistik, göz
bandı, çeşitli
materyaller
Hayat Bilgisi Ders
Kitabımız, Yardımcı
kitaplar,
Okulistik, bayraklar,
Atatürk görselleri,
Cumhuriyet ile ilgili
yazılar
Soru – Cevap
Çoktan Seçmeli
Soru – Cevap
Çoktan Seçmeli
Doğru – Yanlış
Boşluk Doldurma
Çoktan Seçmeli
Soru – Cevap
Çoktan Seçmeli
YAPILACAK ETKİNLİK:
KULLANILACAK ARAÇ VE
GEREÇLER:
PORTFOLYO ÇALIŞMASI:
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
3A SINIF ÖĞRETMENİ
3B SINIF ÖĞRETMENİ
OKUL MÜDÜRÜ
ÖZGE GÜRLEYÜK
MELİKE KILIÇASLAN
ŞİRİN AKLEN
Download

7. hafta - Akasya Koleji