1/B SINIFI OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
TÜRKÇE
DERSLER
OCAK AYI BÜLTENİ
KONU VE KAVRAMLAR
EĞİTİM RUTİNLERİ
KONU VE KAVRAM ETKİNLİKLERİ
Ece ile Efe Okuma Yazma
Öğreniyoruz etkinlikleri
Kalem tutma çalışmaları,
Ece ve Efe Okuyorum hikâye
Topluluk önünde konuşma,
kitapları
Resim ve fotoğraf yorumlama,
Anabilim Eğitim Kurumları kurum
Beşinci ses grubundan “v, f, j”,
yayınları
Sesi hissetme,
Okulistik uygulamaları
Sesi tanıma,
Morpa uygulamaları
Sesi ayırt etme,
El kaslarını geliştiren eğitsel
Sesi okuma,
oyunlar
Seslerin yazılışı,
Görsel ve işitsel ses öğretimi
Ses bilgisi (sesli-sessiz harfler)
Mimio etkinlikleri
Hece bilgisi (hecelerde harf
sayısı)
Öğrenilen seslerle ilgili hikâye
okuma,
Eş anlam-zıt anlam
Görsel Okuma
Kütüphane Uygulamaları
Kitap Kurdu Uygulaması
Kırkambar Çalışmaları
Ayın Sınıfı Uygulaması
ANABİLİM
AKROSTİŞ/DEĞERLER
AKILCI
NAZİK
AHLAKLI
BİLİMSEL: Gözlenebilir olgulara
dayanma, araştırma sonuçlarına
göre davranma, nesnel
davranma yani bireyin kişisel
bağımsız olması, eleştirici
olabilmesidir.
ÖZEL GÜN VE KUTLAMALAR
Yeni Yıl kutlaması
MATEMATİK
1/B SINIFI OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
Takvim üzerinde günü ve ayı
belirtir.
Saat modeli oluşturularak saat
başlarını okur.
Toplamları 20’ye kadar olan iki
doğal sayının toplananı bulur,
matematik cümlesini yazar ve
modelle gösterir.
Toplama işleminde sıfırın
etkisini nedenleriyle açıklar.
Toplama işleminde,
toplananların yerleri
değiştirildiğinde toplamın
değişmediğini gösterir.
Toplamları 10 veya 20 olan sayı
ikililerini belirler.
20’ye kadar olan doğal sayıları,
iki doğal sayının toplamı biçiminde
yazar.
Toplamları 20’ye kadar olan iki
doğal sayıyı zihinden toplar.
Eldeli Toplama
Konu ile ilgili akıllı tahta
uygulamaları
GEMS etkinliği
Okulistik Uygulamaları
Kırkambar etkinlikleri
Saat modeli oluşturma portfolyo
çalışması
Takvim oluşturma portfolyo
çalışması
Sıra sayıları portfolyo çalışması
Uzamsal ilişkiler portfolyo
çalışması
Geometrik cisimlerle model
oluşturma portfolyo çalışması
Toplamları 10 ve 20 olan sayı
ikililerini belirler portfolyo çalışması
İnsanların dürüst ve tarafsız
olması, karşılaşılan problemleri
sabırlı, ayrıntılı ve uzak görüşlü
bir biçimde ele alabilmesidir.
İLETİŞİMCİ
LİDER
İLKELİ
MERAKLI
(31 Aralık)
HAYAT BİLGİSİ
DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMI
Okuldaki kaynakların neden
bilinçli tüketilmesi gerektiğini
açıklar.
Sınıfını, okulunu ve çevresini
temiz tutmak ve korumak için
sorumluluk alır.
Her canlının bir yuvaya ihtiyacı
olduğunu fark eder.
Canlılar ve Yuvaları slayt
Yeni yıl haftası olması sebebiyle
Yeni Yıl Tebrik Kartı hazırlanır.
“Canlılar ve Yuvaları” ile
“Tasarruflu Ol” slaytları izlenir.
Okuldaki kaynakların neden
bilinçli tüketilmesi gerektiğini
açıklayıcı portfolyo çalışması
Akıl Oyunları: Sudoku, Tangram
Görsel Okuma: Resim ve fotoğraf yorumlama
Görsellerden hareketle cümleler yazma.
SİHİRLİ SÖZLER
Günaydın.
Hoşça kal.
Alabilir miyim?
Özür dilerim.
Teşekkür ederim.
1/B SINIFI OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
OCAK AYI BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI
DERS ADI
ETKİNLİK BAŞLIKLARI
Yaratıcı Drama
Kendini Tanıma temasından yola çıkarak, duygusal tepkilerini fark etmeyi ve tanımlamayı, duygu durumundaki değişimleri, duygusal
tepkilerinin nedenlerini bilerek ifade etmeyi öğrenir.
Güvenli ve sağlıklı hayat temasından yola çıkarak, uyku ve dinlenmenin önemini kavrarken, uyku ve dinlenme alışkanlıklarını geliştirmeyi
öğrenir.
KGP
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
(Kişilik Gelişim Programı)





1. Sınıf öğrencilerimizin sorumluluk becerilerini geliştirmek adına SORUMLULUK ÇİZLEGESİ uygulamamıza devam edeceğiz.
KGP derslerine Yaratıcı Drama öğretmenlerimizle birlikte katılıyoruz
Teneffüs etkinliklerimizde öğrencilerimizle birlikte mandala boyamaları yapıyoruz.
Ocak ayının en “Bilimsel” sınıfını seçiyoruz.
Ocak ayı sonunda öğrencilerimiz ve sizler için tatil önerilerinin yer aldığı bültenimizin konusu “TATİL”
Müzik
YGP
Anabilim marşı çalıştırılır. Ritmik nota çalışması yapılır. Gitar enstrümanı tanıtılır ve özellikleri ile ilgili konuşulur. Gitar enstrümanı
dinletilirken verilen gitar boyaması yapılır.
(Yetenek Gelişim Programı)
Oyun ve Fizikî Etkinlikler
(Beden Eğitimi)
ATAŞEHİR KAMPÜSÜ
Ocak ayında Beceri Koordinasyon derslerine devam edilecektir. Bu derslerde öğrencilerin motorik özelliklerini geliştirici çalışmalar
1/B SINIFI OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
ağırlıklı olmak üzere, toplu sporların temelini oluşturan top alıştırmaları çalışmalarına devam edilecektir.
SANCAKTEPE KAMPÜSÜ
Ocak ayı boyunca Beceri Koordinasyon branşı yapılacaktır. Beceri Koordinasyon dersinde; öğrencilerin motorik özelliklerini geliştirici
çalışmalar ağırlıklı olmak üzere, toplu sporların temelini oluşturan top alıştırmaları çalışmaları, eğlenceli parkur ve oyunlara da yer
verilecektir.
Görsel Sanatlar
1.sınıf öğrencilerimizin bu ay yapacakları ilk çalışma ’’ Melek Figürleri‘’ olacaktır, bu çalışma iki hafta devam edecek ve İki boyutlu zemin
üzerine sanat kiliyle üç boyutlu melek figürleri oluşturulacaktır. Bu konunun kazanım hedefi; öğrencilerimizin iki boyutlu yüzey üzerinde
sanatın elemanlarını ve tasarım ilkelerini, farklı materyal, malzemeyi, araç ve gereci kullanabilmesi olacaktır.
1.sınıf öğrencilerimizin Ocak ayında yapacakları ikinci çalışmalarının konusu ‘’Masal Kahramanım ‘’ olacaktır. Bu çalışma ile
öğrencilerimizin kendi hayal Dünyasında tasarladığı masal kahramanını, yaratıcı duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmalarına
yansıtabilmeleri hedeflenmektedir.
UNIT 6 – FUN ZONE
 Aktiviteler
Play football, play basketball, skip, run, dance, fly a kite, sing, paint, sing, read a book, play a computer game, swim, play tennis, jump,
hop, ski, skate, draw, read, write, ride a bike, fly.
YABANCI DİL
 Hedeflenen Yapılar
I can... I can’t
Can you...? Yes, I can / No, I can’t
What can you do? I can...
He/she can... He/she can’t...
Can he/she...?
It can... It can’t...
Can it...?
 Hikaye Kalıpları
What can we do now?
Let’s go and play basketball.
We can dance, we can sing.
But look! It’s raining.
1/B SINIFI OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
We can paint together.
The children are at school.
Can you paint a Picture for the Show?
It’s break time!
POTATO PALS – AT THE STORE
 Hedeflenen Kelimeler
Bicycle, cart, onion, carrot, cabbages, bananas, orange, grapes, bread, milk, cereal, tomato, cookies, melon, money, cheese, chocolate,
lemon, watermelon, motorcycle.
 Hedeflenen Fiiller
Pull, push, point, shake, throw, catch, clap, carry.
 Hedeflenen Kalıplar
What can the baby do? She can …......... (pull, push, point, shake, throw, catch, clap, carry)
 Hikaye Kalıpları
At the store, we get a cart.
At the store, we go inside.
At the store, we look for things.
At the store, we fill the cart.
At the store, we wait in line.
At the store, we pay.
At the store, we put things in bags.
At the store, we load the car.
DUYURU VE HATIRLATMALAR
o
o
o
o
Her sabah 08:00-8.20 saatleri arasında kitap okuma saati uygulaması yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bu saatler arasında sınıfta hazır bulunmalarını önemle rica
ediyoruz.
Anabilim değerlerinden bu ay “Bilimsellik” değerini işleyeceğiz. Okul dışında öğrencilerimizle bu değer üzerine paylaşımlarda bulunmanız yararlı olacaktır.
Yüzme dersi olan günlerde öğrencimizin yüzme kıyafetlerini ayrı bir çantada ve tüm eşyalarına isim yazılmış olarak (mayo, bone, havlu, terlik, yedek kıyafet)
eksiksiz olarak okula göndermenizi rica ediyoruz.
20 Ocak 2016 Çarşamba günü serbest kıyafet günüdür. Diğer günlerde öğrencilerimizin okul eşofmanlarını giymelerini rica ediyoruz.
1/B SINIFI OCAK AYI PROGRAM AÇILIMI
o
o
22 Ocak 2016 Cuma günü karne alınacak, serbest kıyafet giyilebilir. Diğer günlerde öğrencilerimizin okul eşofmanlarını giymelerini rica ediyoruz.
Sancaktepe Kampüsümüzdeki 1.dönem içerisinde beceri koordinasyon, cimnastik ve yüzme branşı görmektedir. Beden Eğitimi programımızı OBS bilgi
merkezinden takip edebilirsiniz.
Download

1/b sınıfı ocak ayı program açılımı