1
2
3
4
5
İki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı sayıyı çarpmak istersek önce birler basamağındaki
rakamlar ile başlarız.
Yandaki sayılarımızda birler basamağındaki rakamımız 2 ve 3 öyle ise 2 X 3 = 6 eder.
Bulduğumuz 6 rakamını, birler basamağındaki rakamların altına yazarız.
Sonra onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki sayıyı çarpar sonucu onlar
basamağındaki sayının altına yazarız. Yani sonucu hangi basamaktaki rakam ile çarpıyorsak o
rakamın altına yazarız.
6
7
İki basamaklı bir sayı ile tek basamaklı sayıyı çarpmak istersek önce birler basamağındaki
rakamlar ile başlarız.
Yandaki sayılarımızda birler basamağındaki rakamımız 5 ve 3 öyle ise 5 X 3 = 15 eder.
Bulduğumuz 15 sayısı iki basamaklı olduğu için çarpma işlemimiz eldeli çarpma işlemidir.
15 sayısındaki birler basamağındaki 5 i birler basamağına yazıp 1 sayımızı elde olarak bir yere not
ederiz.
Sonra onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki sayıyı çarparız. 2 x 3 = 6 eder.
Yanda not aldığımız 1 sayısını eklersek sayımız 7 olur. 7 rakamını onlar basamağının altındaki alana
yazarız.
8
9
İki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı sayıyı eldesiz çarparken hangi basamakla çarpıyorsak
sonucu o basamak altına yazıp toplayacağız.
Yandaki sayılarımızda birler basamağındaki rakamımız 1 ve 3 öyle ise 1 X 3 = 3 eder. 3
sayısındaki birler basamağındaki alana yazarız. sonra 2 x 3 = 6 6 sayısını da onlar
basamağındaki alana yazarız.
Sonra onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki sayıyı çarparız. 1 x 1 = 1 eder.
çarpmasını yaptığımız birin hizasına yazarız. 1 X 2 = 2 2 yi de 1 in yanına yazarız. Çıkan sayıları
topladığımızda sonucu buluruz. 273
2 4
4
3 6
3
2 5
3
3 5
6
4 1
6
6 1
2
8 3
4
4 4
5
3 5
4
4 7
3
5 5
5
2 7
7
4 1
3
6 1
4
8 3
5
4 4
6
2 4
7
3 6
8
2 5
9
3 5
8
5 4
7
2 6
4
6 2
4
5 0
5
Download

000-09-matematiktmkonular-arpma