2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ HAFTALIK PLAN (28 Aralık 2015 – 1 Ocak 2016)
GÜNLER
PAZARTESİ
(28 Aralık 2015 )
4. TEMA
SÖĞÜT AĞACINDAKİ
USTA
2 DERS SAATİ
SALI
(29 Aralık 2015 )
SÖĞÜT AĞACINDAKİ
USTA
2 DERS SAATİ
SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR


EV GÖREVİ

Türkçe Çalışma kağıdı
Araştırma görevlerinin kontrolü yapılır.
KAZANIM: 1) Sunum yöntemini belirler.

Türkçe Ç.K. s.73’teki 6ve 7.etkinlikleri yapınız.
Farklı Türkçe Uygulama Syf 69 ve 70 yaptırılır.
Defterde çalışma yapılır.
Okulistik’ten pekiştirme yapılır.

Farklı Türkçe Uygulama Syf 71 , 72 ,73 ve
74’ü yapınız.
D.K. s.53-54-55 ve 56 ‘daki öyküleyici metin okunur.
Ç.K. s. 71’deki 1, 2 ve 3.etkinlikler yaptırılır.
KAZANIM: 1) Metinle ilgili sorulara uygun cevaplar verir.
2 )Olayları oluş sırasına göre sıralar.

Ç.K. s. 72’deki 4 ve5.etkinlikler yaptırılır.
KAZANIM: 1) Kelimelerle resimler arasında ilişkiler kurar.
2) Yazılarında günlük hayattan örnekler verir.
ÇARŞAMBA
(30 Aralık 2015 )
SÖĞÜT AĞACINDAKİ
USTA
2 DERS SAATİ

PERŞEMBE
(31 Aralık 2015 )
SÖZCÜK TÜRETME
2 DERS SAATİ



KAZANIM: 1) Kelime türetmeye yarayan ekleri öğrenir.
2) Kelimelere yeni anlamlar kazandırır.
CUMA
(01.01.2016)
HOŞ GELDİN 2016
Download

28 Aralık 2015 – 1 Ocak 2016