PLANLAMA PUZZLE
TAKTİK VE OPERASYONEL PLANLAMA
STRATEJİK PLANLAMA
PLANLAMA SEVİYESİ
İŞ PLANI
AKSİYON
Tedarik Zinciri Senaryoları
Talep Tahminleri / Satış Planları
Üretim Mix Senaryoları
Yatırım ve Gelişim İhtiyaçları
Personel ve Gelişim İhtiyaçları
Ürün ve Proses Geliştirme İhtiyaçları
Karlılık Senaryoları ve Analizleri
Finansal Planlama
Ürün mix optimizasyonu
Talep planlama / Satış Planlama
SATIŞ / TALEP PLANLAMA Tedarik Zinciri Senaryoları
Uzun Vadeli Malzeme Planlaması
VE BÜTÇE
Uzun Vadeli Kapasite Planlama
Uzun Vadeli Personel Planlaması
KAPASİTE PLANLAMA
MAKİNE-ÜRETİM
ÇİZELGELEME
Sipariş Kabulü
Satış Kontratlarının Kapasite alokasyonu
Üretim Emirlerinin Hazırlanması
Sipariş Kombinasyonu
Malzeme İhtiyaç Planlaması
İş Yükü Optimizasyonu
İş Gücü Optimizasyonu
Lead Time Yönetimi
Darboğaz Analizi ve Yönetimi
Kapasite Maksimizasyonu
Envanter Yönetimi
KPI Tabanlı Planlama
Detaylı İş Operasyonları Çizelgeleme
Malzeme Rezervasyonu
İş gücü Çizelgeleme
İş Emri / Sipariş Kombinasyonu
KPI tabanlı ve sekanslı iş çizelgeleme
FAYDA
UFUK
Tüm süreçleri kapsayan uzun vadeli iş
senaryoları yaparak karlılığı maksimize
edecek aksiyonlara yönelmek.
5-7 yıl
Karlı Ürün Miksi kabul kriterleri,Daha
Avantajlı Tedarik Sözleşmeleri, Envanterin
minimize edilmesi, Uzun Vadeli Teslimat
Performansında İiyleşme, Etkin Kapasite
Yönetimi
Ay, Çeyrek ve Yıl Bazında
Teslimat Performansını artırmak ( OTIF),
Müşteri Memnuniyetini Geliştirmek, Lead
Gün, Hafta ve Aylık Bazda
Time azaltmak,Envanteri azaltmak, Toplam
üretkenliği artırmak
Üretkenlik artışı, Makine verimlililik artışı (
OEE), Teslimat Performansındaki Artış (
OTIF), Maliyet Azaltma, Kalite Artışı
Saniye, dakika, saat ve
gün bazında
Download

PLANLAMA PUZZLE