EK-3
KAMU ARAZİSİNE YAPILACAK
YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
Yatırım yerinin açık adresi
Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kamudan kiralık ise;
Mal Sahibi kurumun adı
Kiralık yerin adresi
Kira Kontratina göre kiralik arsa veya binanin
kiralama süresinin başlangiç ve bitiş tarihi
Yeni inşaat veya tadilatın yapılacağı arsa veya
arazinin alanı (m2)
Yatırım yapılacak yerin onaylı tapu fotokopisi
Yeni inşaat veya tadilatın yapılacağı binanın
kapalı alan büyüklüğü ( m2 )
Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının, kiralık arazi ve bina için 10 yıl olması
zorunludur.
1. Yatırımın konusu
:……………………………
2. Yatırıma başlama tarihi
:……………………………
3. Yatırımın bitiş tarihi
:……………………………
4. Projenin kapasitesi
:……………………………
34
Download

34 EK-3 KAMU ARAZİSİNE YAPILACAK YATIRIM İLE İLGİLİ