Proje Adı
: Manisa ve İzmir ili Bağ Alanlarında Lobesia botrana Denn.
Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Doğal Düşmanlarının ve
Doğal Etkinliklerinin Belirlenmesi
Başlangıç / Bitiş tarihi
: 2009-2011
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Kurumun projedeki yeri
Lider
Proje Yürütücüsü
: Dr. Fatma ÖZSEMERCİ
Proje Yardımcıları
: Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ, Dr. Türkan KOÇLU, Prof. Dr. Yusuf
KARSAVURAN
Proje Özeti
: Ege Bölgesi bağlarının ana zararlısı olan Lobesia botrana Den.Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) (Salkım güvesi) asmanın
tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun tanelerini yiyerek üründe
doğrudan zararın yanısıra beslendiği olgun tanelerden akan
şekerli su üzerinde saprofit fungusların çoğalmasına neden
olarak dolaylı zarar da meydana getirmektedir. Salkım
güvesi’nin doğal düşmanları ve bağ alanlarında bulunan
predatör türler konusunda Türkiye’de yürütülen çalışmalar
bulunmasına rağmen bu çalışmalarda saptanan doğal
düşmanların doğadaki etkinlikleri üzerine bir bilgi
bulunmamaktadır.
Bu amaçla araştırmada, Manisa ve İzmir illerinde Yuvarlak
Çekirdeksiz üzüm çeşidinin yetiştirildiği bağlarda L. botrana’nın
doğal düşmanlarının doğadaki etkinliklerinin belirlenmesi için
zararlının ilk ergin çıkışından kışlamaya çekilene kadar her hafta
sayım ve örnekleme yapılmıştır. Bunun için sayım bağlarında
Salkım güvesi bulaşma oranı ve populasyon yoğunluğu
saptanmış, örnekleme bağlarında ise zararlının farklı biyolojik
dönemleri toplanarak kültüre alınarak, parazitoitleri ve
parazitlenme oranları saptanmıştır. Doğal düşmanların survey
çalışmalarında ise Yuvarlak Çekirdeksiz ve diğer sofralık üzüm
çeşitlerinden oluşan bağlarda 2-3 haftada bir survey yapılarak
zararlının tüm biyolojik dönemleri toplanmış parazitoitleri ve
predatörleri saptanmıştır. L. botrana’nın yumurta parazitoiti
Trichogramma euproctidis Girault ve T. brassicae Bezdenko
(Hym: Trichogrammatidae) ilk kez bu çalışma ile saptanmıştır. L.
botrana yumurtalarının parazitlenme oranı 2009 yılında %8 ve
%10, 2010 yılında %1.33, %10 ve %16, 2011 yılında ise %40
olarak saptanmıştır.
Download

Project Title