Preromantická a romantická literatúra 1830-1850(svetová) ANGL
RUS
Idealizmus
G.G.Byron (tit. Lrod)
Alexandr Sergejevič Puškin
Senzionalizmus
Childe Haroldova púť...Chillovský väzeň
Kaukazský väzeň... Eugen Onegin...
FR
Kapitánová dcéra
MAĎ
Viktor Hugo (romany)
Sándor Petőfi (vlastenec) - Obeste kráľov
Bedári = Jaean Valjean, Cosseta, Javert; Galeje, biskup, zlatý príbor
Chrám Matky Božej v Paríži = Quasimodo, Frollo-biskup, Esmeralda
CZ
Legenda vekov = ; ”od temnosti k svetlu”
Karel Jaromír Erbel
divadloHernani...Cromwell....Ruy Blas
NEM
Kytice (Vodník, Polednice)
Friedrich Schiller (drama, divad. hry)
Jozef Kajtán Tyl
Zbojníci = Karol Moor (bratia)
Fidlovačka (CZ hym.)
William Tell = *, Gesler
Božena Nemcová
Vklady a Láska...Panna Orleanska...MáriaStuartová
Babička
J.W.Goethe (drama, proza, básne)
Karel Hynek Mácha
Utrpenie mladého Werthera = Werther, Lotta, (form. list,36) Máj (kontrasty) = Viléma,
Faust = *, Mefistofeles
Jarmila,
POĽ
(Mickiewicz Adam) - Pán Tadeáš (boj proti Napoleonovi)
Preromantická a romantická literatúra 1830-1850(svetová)
RUS
Idealizmus
Senzionalizmus Alexandr Sergejevič Puškin
Kaukazský väzeň... Eugen
FR
Onegin... Kapitánová dcéra
Viktor Hugo (romany)
Bedári = Jaean Valjean, Cosseta, Javert; Galeje, biskup, zlatý príbor
Chrám Matky Božej v Paríži = Quasimodo, Frollo-biskup, Esmeralda
Legenda vekov = ; ”od temnosti k svetlu”
divadloHernani...Cromwell....Ruy Blas
NEM
Friedrich Schiller (drama, divad. hry)
Zbojníci = Karol Moor (bratia)
William Tell = *, Gesler
Vklady a Láska...Panna Orleanska...MáriaStuartová
J.W.Goethe (drama, proza, básne)
Utrpenie mladého Werthera = Werther, Lotta, (form. list,36)
Faust = *, Mefistofeles
ANGL
MAĎ
G.G.Byron (tit. Lrod)
Sándor Petőfi (vlastenec) - Obeste kráľov
Childe Haroldova púť...Chillovský väzeň
POĽ
(Mickiewicz Adam) - Pán Tadeáš (boj proti Napoleonovi)
CZ
Božena Nemcová
Karel Jaromír Erbel
Babička
Kytice (Vodník, Polednice) Karel Hynek Mácha
Jozef Kajtán Tyl
Máj (kontrasty) = Viléma,
Fidlovačka (CZ hym.)
Jarmila,
Preromantická a romantická literatúra 1830-1850(svetová)
RUS
Idealizmus
Alexandr Sergejevič Puškin
Senzionalizmus
Kaukazský väzeň... Eugen Onegin...
FR
Viktor Hugo (romany) Kapitánová dcéra
Bedári = Jaean Valjean, Cosseta, Javert; Galeje, biskup, zlatý príbor
Chrám Matky Božej v Paríži = Quasimodo, Frollo-biskup, Esmeralda
Legenda vekov = ; ”od temnosti k svetlu”
divadloHernani...Cromwell....Ruy Blas
NEM
Friedrich Schiller (drama, divad. hry)
Zbojníci = Karol Moor (bratia)
William Tell = *, Gesler
Vklady a Láska...Panna Orleanska...MáriaStuartová
J.W.Goethe (drama, proza, básne)
Utrpenie mladého Werthera = Werther, Lotta, (form. list,36)
Faust = *, Mefistofeles
MAĎ
ANGL
G.G.Byron (tit. Lrod) Sándor Petőfi (vlastenec) - Obeste kráľov
Childe Haroldova púť...Chillovský väzeň
POĽ
(Mickiewicz Adam) - Pán Tadeáš (boj proti Napoleonovi)
CZ
Božena Nemcová
Karel Jaromír Erbel
Babička
Kytice (Vodník, Polednice) Karel Hynek Mácha
Jozef Kajtán Tyl
Máj (kontrasty) = Viléma,
Fidlovačka (CZ hym.)
Jarmila,
Download

Preromantická a romantická literatúra 1830