Hayata Destek Derneği’nin Mevsimlik Gezici ve Geçici Tarım
sektöründe çocuk işçiliğini engellemek için politika önerileri:
Önleme:
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izleme ve önleme mekanizmalarını
sistemli bir şekilde Türkiye’nin mevsimlik tarım göçü alan bölgelerinde yerel
örgütlenmelerde kurması
- İş gücünün kayıt altına alınması ve düzenlenmesi;
- Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 129 Numaralı Sözleşmesi’nin
imzalanması ve onaylanması
- Tarım aracılarının denetim mekanizmalarına tabi olmasının sağlanması,
- İşçilerin sigortasız ve sözleşmesiz çalışmasının yönetmelik ve genelgeler
aracılığıyla mevsimlik tarım işçilerin tanınması ile önüne geçilmesi
- Ürün tedarikçileri için İyi Sosyal Uygulamalar standartları için teşvik konulması
Geri çekme, yönlendirme, rehabilitasyon
- Çocuk işçiliğine dair iş kanununun netleştirilmesi; Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün 182 no’lu Sözleşmesine uygun olarak çocuk işçiliğinin en
kötü 3 biçiminin ilgili maddelere eklenmesi veya yönetmelik ve genelgeler
aracılığıyla düzenlenmesi, ilköğretimi tamamlamanın 4+4+4’ün hangi yıllarını
kapsadığının kanunda netleştirilmesi
- Denetimlerle ilgili İş Teftiş Kurulu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun veya
oluşturulacak izleme ve önleme mekanizmalarının görevlendirilmesi
Koruma
- ÇSGB tarafından hazırlanan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulamaya
konulması
- Okulların kapalı olduğu yaz aylarında mevsimlik tarım göçü alan bölgelerde
çocuklar için ulaşılabilir güvenli bakım merkezleri oluşturulması
- METİP dahilinde mevsimlik göçe katılan 0-6 yaş arası çocuklar için
sistemli sosyal hizmet düzenekleri oluşturulması
- Topraksız mevsimlik gezici tarım işçilerinin memleketlerinde yatırımlara teşvik
sağlanması, annenin evden ayrılmaması ile beraber çocukların da ayrılmayacağı
göz önünde bulundurulduğunda, özellikle kadınlara istihdam yaratılması
Download

Önerilerimiz Tarım sektöründe çocuk işçiliğini engellemek için