BEÜ YURTDIŞI KONGRE DESTEĞİ PROJESİ ÖDEME İŞLEMLERİ İSTENİLEN BELGELER
1. Görevlendirme onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı (Uçakla gidilip gelinecekse yönetim
kurulu kararında ve görevlendirme onayında uçakla gidileceği belirtilecektir.)
2. Pasaport Fotokopisi (Kişi bilgileri, yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihleri)
3. Uçak Bileti (Elektronik biletlerin İnternet çıktıları da geçerlidir)
4. Yolluk bildirimi (Görevlendirme onayında kaç gün görevlendirilmiş ise yurtdışı kongre süresi
kadar yurtdışı gündeliği),(Yurtdışında görevlendirme süresinden daha fazla kalınmış olsa bile
sadece görevlendirme süresi kadar gündelik ödenir, ya da daha az yurtdışında kalınmış ise
yolluk bildirimi ona göre hazırlanacaktır.)
5. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi doldurulurken yolluğun beyan edildiği tarihine ilişkin TC
Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınacaktır.
6. Yolluk Bildirim Formu doldurulmalıdır.
7. Kurs, Toplantı veya Kongreye katıldığına dair katılım belgesi. (Fatura, fatura düzenlenmeyen
hallerde katılım ücretinin ödendiğine ilişkin ilgili yerden alınmış belgenin aslı). (Kongre katılım
ücretinin ödendiğini gösterir belgenin mutlaka Proje Yöneticisi tarafından Türkçe tercümesi
yapılıp imzalı olarak verilmesi.)
8. Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu (EK-5) ile birlikte yukarıda yazılı olan belgelerin ve
kongrede yapılan sözlü veya poster sunumun fotokopisinin Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
Download

BEÜ YURTDIŞI KONGRE DESTEĞİ PROJESİ ÖDEME