BEÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2014-2015 GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA ARA SINAV PROGRAMI
Tarih
3.11.2014
Saat
14.30
S.Yeri
D001
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
EEM 830 Biyomüh. Ak. Sist.
O. ERKAYMAZ
4.11.2014
14.30
Top. Sal.
EEM 733 Yapay Sinir Ağları
O. ERKAYMAZ
6.11.2014
10.30
Bil. Lab.
EEM 737 Veri ĠletiĢim ve Bil. Ağ.
O. ERKAYMAZ
6.11.2014
11.00
Top. Sal.
EEM 817 Gürbüz Kont. Sist. Tek.
Ġ. ALIġKAN
7.11.2014
9.30
Top. Sal.
EEM 723 Dijital Sinyal ĠĢleme I
R. HACIOĞLU
7.11.2014
13.30
Top. Sal.
EEM 802 Sayısal ĠĢaret ĠĢleme
R. HACIOĞLU
18.11.2014
9.30
Top. Sal.
EEM 735 Müh. Arge ve Tek. Yön.
N. BAġMAN
20.11.2014
13.30
Top. Sal.
EEM 730 Biyomed. ĠĢaret ĠĢleme
E. YILMAZ
26.11.2014
13.30
D001
EEM 825 Optik Sinyal ĠĢleme I
Z. SARAÇ
27.11.2014
9.30
D004
EEM728 Rüzgar Enerji Sistemleri
S. BAġKAN
28.11.2014
9.30
Top. Sal.
EEM 723 Dijital Sinyal ĠĢleme I
R. HACIOĞLU
28.11.2014
13.30
Top. Sal.
EEM 802 Sayısal ĠĢaret ĠĢleme
R. HACIOĞLU
29.11.2014
09.30
Top. Sal.
EEM 707 Rassal ĠĢaretlerin Analizi
E. ÖZTÜRK
Prof.Dr. ġadi ġEN
Enstitü Müdürü
Prof.Dr. ERTAN ÖZTÜRK
Bölüm BaĢkanı
Download

EEM 830 Biyomüh. Ak. Sist. O. ERKAYMAZ EEM 733 Yapay Sinir