TARİH
SİRKÜLER NO
: 11/01/2016
: 2016/08
1. VERGİDEN İSTİSNA YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI:
23 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu
uyarınca Devlet memurlarına 1 Ocak 2016 - 31 Mart 2016 tarihleri arasında verilecek yurtiçi
gündelikler 2015 yılı gündeliklerinin % 6,8 oranında arttırılması suretiyle hesaplanacaktır.
Aylık seviyesine bağlı olarak cetveldeki satır ve sütunlara göre alınabilecek vergiden müstesna
gündelik tutarı belirlenebilecektir. Bu sınırı aşan ödemeler ise ücret olarak vergilendirilecektir.
(Gelir Vergisi Kanunu Madde:24/2)
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H cetveli sirkülerimizin son bölümündedir. Cetveldeki
gündelik tutarlarının 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde yukarıda da belirtildiği üzere % 6,8 oranında
arttırılarak dikkate alınması gerekir. Yurt içi seyahatlerde 2016 yılı ilk 3 ayı için en yüksek Devlet
memuru gündeliği olarak
55 TL ndan başlanması gerektiğini düşünüyoruz. (Cetvelin I/A-b
bölümü, cetvelde 2015 için 51.50 TL olarak gösteriliyor)
2. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA YAPILACAK YOLCULUKLARDA UYGULANACAK
VERGİDEN MÜSTESNA GÜNDELİK TUTARLARI:
10 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (K.K.T.C.) ve yurtdışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda verilecek
gündelik miktarları, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2 Maddesine göre vergiden müstesna olarak verilebilecek gündelik
tutarları tespit edilirken;
* K.K.T.C.’ne yapılacak seyahatlerde “2” no’lu satırdan (140,50 TL),
* Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde ise ekli cetveldeki en yüksek Devlet memuru gündeliği
olarak “II” No’lu sütundan,
başlanması gerektiğini düşünüyoruz.
Aylık seviyesine bağlı olarak cetveldeki satır ve sütunlara göre alınabilecek vergiden müstesna
gündelik tutarı belirlenebilecektir. Bu sınırı aşan ödemeler ise ücret olarak vergilendirilecektir.
K.K.T.C. ile ilgili Kararın 3. Maddesinde belgelendirilen yatacak yer ücretinin ödenmesine ilişkin
düzenleme mevcuttur.
Yurtdışı gündelikler ile ilgili kararın;
1.2. maddesinde birden fazla ülkeye seyahatte gündelik miktarının hesaplanması,
2. maddesinde uygulanacak kur,
4. maddesinde gündeliğin yolculuğun ilk 10 günü için % 50 arttırılarak ödenmesi ve
belgelendirilen yatacak yer ücretinin ne kadarının ayrıca ödenebileceği ile ilgili düzenlemeler yer
almaktadır.
Karar sirkülerimiz ekindedir.
SAYGILARIMIZLA.
Download

2016/08 1. VERGİDEN İSTİSNA YURT İÇİ