6569 SAYILI AF KANUNU’NUN 32.MADDESİNDEN YARARLANMAK
İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı
:
…………………………………………………………………………..
Öğrenci No
:
…………………………………………………………………………..
TC Kimlik No
:
…………………………
Yüksekokul /Fakülte / Enstitü : …………………………………………………………………………..
Bölüm
:
Ayrılma Tarihi :
…………………………………………………………………………..
…………………………
İrtibat Telefonları :
…………………………………………………………………………..
e-posta adresi :
…………………………
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne;
6569 sayılı kanunun 32.maddesinden 2547 sayılı kanunun geçici 58.maddesinden yararlanmak
istiyorum. Gereğini arz ederim.
..../..../2015
İmza
Not: Form doldurulduktan sonra formun Santral Kampüs Öğrenci İşleri’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Form teslim yerleri: Önlisans-Lisans ÇSM binası-Z 112 / Lisansüstü : Galeri 1)
Download

6353 Af Başvuru Formu - İstanbul Bilgi Üniversitesi