MEHMETÖRS
1977 yılında Burdur‟da doğdu, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü‟nden mezun oldu, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Resim Ana sanat Dalından “Resimde Ahlakdışılık” isimli tez çalışmasıyla Yüksek
Lisans Derecesi, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana
sanat Dalından “Günümüz Toplumunda Sanat ve Reklam Arasındaki Geçişgenlikler” isimli
tez çalışmasıyla da Sanatta Yeterlik derecesi aldı.
2001 yılından bu yana aynı bölümde Duvar Resmi Atölyesinde; mozaik, fresko, vitray ve
duvar resmi teknikleri üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2007-2008
öğretim yılında Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu Erasmus Programı kapsamında, Çek
Cumhuriyeti Jan Evangeliste Purkyn University‟de bir dönem Baskı Resim teknikleri
(özellikle Litografi) alanında araştırmalarda bulunarak çalışmalarını sürdürdürmüştür.
KİŞİSEL SERGİLER
2015 “Şehir(de)” Aysel Gözübüyük Sanat Evi, Ankara
2014 “İnşaa” Mimarlar Derneği, Ankara
2013 “Resim Sergisi”, Galeri Sanatyapım, Ankara
2012 “Yolda” ODTÜ Kütüphane Sergi Salonu, Ankara
2011 “Çizgisel Yolculuklar” Atlas Sanat Galerisi, Ankara
2009 “Açık Tez Sergisi” Beytepe Sanat Galerisi, Ankara
2007 “İnsan Halleri” Atlas Sanat Galerisi, Ankara
KATILDIĞI SEÇME SERGİLER
2014 “Evim Her Yerde” Galerie Kandinsky, Viyana, Avusturya,
2013 2. Dünya Sanat Günü, “İnmek mi Çıkmak mı - Merdiven” Galeri Sanat Yapım, Ankara
2013 „‟Hacettepe Koleksiyonu‟ndan Çağdaş Türk Resim Sanatı: 45. Yıl 45 Eser‟‟, Brüksel
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Brüksel
2012 Sanatın Anadolu Aydınlanması, Ekim Geçidi Sergisi, TC Merkez Bankası Galerisi,
Ankara
2011 4. EgeArt Sanat Günleri, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir
2011 Ankara Sanayi Odası Sanat Galerisi Karma Sergi, Ankara
2010 Sanatın Anadolu Aydınlanması, Ekim Geçidi Sergisi, ÇSM, Ankara
2009 “Anadolu‟da Sanat Buluşması Resim Sempozyumu 2009” Sergisi Eskişehir
Lösemili Çocukları Koruma Vakfı Yararına Karmasergi, Mustafa Ayaz Kültür Merkezi
Ankara
2008 Uluslararası Büyük Ankara Festivali, Ankara
“Bir Manimiz Yok” Güncel Sanat Sergisi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yeni Bina Ankara,
2007 “Yeniden İzlenim Yeni Biçim” karma sergi, Alman Kültür Merkezi, Ankara,
“105 Yaşındaki NAZIM‟I selamlıyoruz”, karma sergi, Ç.S.M. Ankara,
2006 16. İstanbul Sanat Fuarı - Artist İstanbul,
Barış Derneği Resim Sergisi, İstanbul, Ankara,
1. Kara Harp Okulu Resim Yarışması Sergileme (jüri özel ödülü), Ankara,
“Yeni Kuşak Türk Sanatından Bir Kesit” Hacettepe Üniversitesi Sergi Salonu , Ankara,
2005 DYO. Resim Yarışması Sergileme, Ankara, İzmir, Eskişehir,
2004 Atatürkçü Düşünce Derneği Resim Sergisi, Ankara,
65. Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara,
Gongju Uluslar arası sanat Festivali, Güney Kore,
Türkiye - Kore Dostluk Sergisi ,İncheon, Güney Kore,
2003 II. TRT. Resim ve Seramik Yarışması Sergisi, Ankara,
64. Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara,
DYO. Resim Yarışması Sergileme, Ankara,
3. Uluslar arası Öğrenci Trienali ,İstanbul,
42. Uluslar arası Bursa Festivali, Bursa 2002
“Yolları Çatallanan Bahçe, Uygarlıklar Beşiği Türkiye”, Adana, Antakya, Adıyaman,
Hakkari, Van, Urfa, Mardin, Mersin.
2000 61. Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara
KATILDIĞI SEMPOZYUMLAR
2014 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sanat Çalıştayı, Eskişehir
2011 IV. Geleneksel Uluslararası Güzelyurt – Ihlara Yaz Sanat Akademisi
2010 Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi AKADEMİADA 1. Uluslararası
Sanat Akademisi ( Resim Atölyesi Sorumlusu)
2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Anadolu‟da Sanat Buluşması Resim
Sempozyumu 2009” Eskişehir
2006 3. Uluslararası Resim Sempozyumu “The wrong .... we didn‟t dare” Patras Yunanistan,
“Lets Talk About İmmigration” Patras, Yunanistan,
2006 Summart Painters Campus III, Chisinau, Moldova
ÖDÜLLER
2014 Gaziantep Üniversitesi GSF Desen Yarışması Mansiyon
2012 Hacettepe Üniversitesi 2011-2012 Akademik Yılı Sanatta Teşvik Ödülü
2006 Kara Harp Okulu Komutanlığı 1. Resim ve Heykel Yarışması Jüri Özel Ödülü
RESİM ÖRNEKLERİ :
Download

Dijital Katalog - HayyamArtGallery