Talep Geliş Kaynakları
Bizpark Bilişim Geri Bildirim Yönetimi
Müşterinin Şikayet
Yönetim Sistemi var
mı?
Bizpark Bilişim
Şikayet Yönetim
Sistemi
Hayır
Evet
E-mail ile gelen
tlepler
Web Formu ile
gelen talepler
Telefon /Yazılı /Faks
Şikayetler ilgili
firma sisteminden
kontrol edilir.
Otomatik olarak
Şikayet yönetimi
programında kayıt
açılır
Otomatik olarak
Şikayet yönetimi
programında kayıt
açılır
Personel tarafından
Şikayet yönetimi
programında kayıt
açılır
Belirlenen
periyotlarda
kayıtların raporu
alınır.
Kayıtlı müşteri
mi?
Evet
Hayır
Gönderen kişinin
ismi otomatik
olarak formda
görünür.
Gönderen kişinin
mail adresi görünür
Gönderen kişiye
talebiniz işleme
alınmıştır maili
gider
Talep Sahibine
«Talebiniz İşleme
alınmıştır» maili
gönderilir.
İlgili Personel kaydı
üzerine alır / Genel
Müdür, Proje
Yöneticisi kaydı ilgili
personelin üzerine
atar
İlgili Personel kaydı
üzerine alır / Genel
Müdür, Proje
Yöneticisi kaydı ilgili
personelin üzerine
atar
İlgili Personel kaydı
üzerine alır / Genel
Müdür, Proje
Yöneticisi kaydı ilgili
personelin üzerine
atar
Talep geliş kaynağı
web formu olarak
seçilir
Talep geliş kaynağı
telefon/ yazılı/faks
olarak seçilir
Talep Sahibine
«Talebiniz .. İlgili
kişisine atanmıştır»
maili gönderilir.
Talep geliş kaynağı
email olarak seçilir
İçeriğine bakılarak
talep türü,
müşteriyse firma
adı, önem derecesi
seçilir.
İçerik kontrol edilir
Talep türü
nedir?
Talep
Şikayet
Bilgi Alma Amaçlı
Talep sözleşme
dahilinde mi?
Şikayet konusu ve
önem derecesi
seçilir.
Talep Sahibinin bilgi
isteği yanıtlanır.
(Email/Telefon ile)
Şikayetin kaynağı
ve çözüm yolu
araştırılır.
Kayıt kapatılır
Evet
Gerekli
düzenlemeler
yapılır.
Sorun çözümü ile
ilgili işlemler yapılır.
Müşteriye bilgi
mesajı gönderilir.
Hayır
Talep çözüm
süreci içinde
çözüldü mü?
Evet
Hayır
Müşteri
cevaptan
memnun kaldı
mı?
Hayır
Müşteriye talebiniz
en kısa sürede
değerlendirilecektir
maili gönderilir.
Çözüm açıklaması
girilir, müşteriye
bilgi gönderilir.
Evet
Form kapatılır.
Müşteri
cevaptan
memnun kaldı
mı?
Evet
Form kapatılır.
Belirlenen
periyotlarda
raporlar alınır.
Veriler
değerlendirilir,
analizi yapılır.
Analiz sonuçlarına
göre aksiyon alınır.
Hayır
Yeni teklif
gönderilir.
Download

Şikayet Yönetim Sistemi