TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
26.503
23.871
21.610
19.128
16.746
2010
2011
2012
2013
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2014
LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
9.974
15.247
14.001
11.468
8.811
12.679
8.076
9.740
2010
6.428
2011
2012
2013
2014
2010
6.927
2011
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
2013
2014
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
1.282
1.059
733
855
578
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
DOKTORA ÖĞRENCİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
187
1.095
163
896
140
116
715
102
617
476
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
2013
2014
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ve ÜLKE SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
292
44
35
201
28
15
98
42
2010
9
58
2011
2012
2013
2014
2010
ÖĞRENCİ SAYISI
2011
2012
2013
ÜLKE SAYISI
Kaynak: Uluslararası Öğrenci Ofisi (31.12.2014 itibarıyla)
2014
2010
Almanya
1
Azerbaycan
26
Bulgaristan
2
Fas
1
Gürcistan
2
Irak
1
İran
2
Kırgızistan
1
Türkmenistan
6
ÜLKE: 9
TOPLAM: 42
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER VE GELDİKLERİ ÜLKELERİN
YILLAR İTİBARIYLA DAĞILIMI
2011
2012
2013
Afga nis ta n
Alma nya
Azerba yca n
Bulga ris ta n
Fa s
Filis tin
Gine
Gürcis ta n
Ira k
İra n
Kırgızis ta n
Suriye
Türkmenis ta n
Ürdün
Yemen
ÜLKE: 15
TOPLAM: 58
2
3
24
2
1
1
2
6
1
4
1
1
8
1
1
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bulgaristan
Demokratik Kongo
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Gine
Gürcistan
Irak
İngiltere
İran
Kazakistan
Moğolistan
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Somali
Suriye
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
ÜLKE: 28
TOPLAM: 98
14
6
1
1
19
3
1
1
3
1
2
2
5
2
1
7
2
2
1
1
2
1
5
5
7
1
1
1
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bosna Hersek
Bulgaristan
Demokratik Kongo
Endonezya
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Gine
Gine-Bissau
Gürcistan
Irak
İngiltere
İran
İsrail
Kazakistan
Kosova
Moğolistan
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Somali
Suriye
Suudi Arabistan
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Yunanistan
ÜLKE: 35
TOPLAM: 201
Kaynak: Uluslararası Öğrenci Ofisi
24
12
2
1
65
1
8
1
1
1
4
1
12
3
1
6
2
1
8
1
3
1
3
1
2
2
1
6
5
2
12
1
2
3
2
2014
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bosna Hersek
Bulgaristan
Çin
Demokratik Kongo
Endonezya
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Fransa
Gine
Gine-Bissau
Gürcistan
Hollanda
Irak
İngiltere
İran
İsrail
Kazakistan
Kosova
Makedonya
Mısır
Moğolistan
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Rusya
Sırbistan
Somali
Suriye
Suudi Arabistan
Türkiye (Çifte Vat.)
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Yunanistan
Zambiya
ÜLKE: 44
TOPLAM: 292
30
15
2
1
101
1
12
1
1
1
2
7
1
14
1
3
1
7
1
2
1
10
1
4
1
1
1
3
1
3
2
1
2
1
7
13
2
4
19
1
2
3
2
3
AKADEMİK BİRİMLERİMİZ
11 FAKÜLTE
3 ENSTİTÜ
3 YÜKSEKOKUL
1 KONSERVATUAR
DEVLET KONSERVATUARI
( Kuruluş: 2004 )
7 MESLEK
YÜKSEKOKULU
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 )
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 )
ZONGULDAK SAĞLIK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 1996 )
ALAPLI MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 1992 )
TIP
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 )
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 )
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 2010 )
ZONGULDAK MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 1992 )
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 )
SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 )
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 2013 )
AHMET ERDOĞAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 1992 )
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 )
ÇAYCUMA MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 2001 )
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1995 )
DEVREK MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 2001 )
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 2008 )
GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET
ÇANAKÇI MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 2006 )
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 2008 )
KARADENİZ EREĞLİ MESLEK
YÜKSEKOKULU ( Kuruluş: 2012 )
İLETİŞİM
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 2010 )
ECZACILIK
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 2012 )
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 2012 )
DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 2013 )
Kaynak: Genel Sekreterlik
TOPLAM BÖLÜM/PROGRAM SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
348
LİSANSÜSTÜ BÖLÜM/PROGRAM SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
360
69
306
61
267
54
243
2010
2011
2012
2013
2014
45
47
2010
2011
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
2013
2014
LİSANS
BÖLÜM/PROGRAM SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
155
ÖNLİSANS
BÖLÜM/PROGRAM SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
158
133
2013
2014
109
143
131
89
116
2010
132
82
2011
2012
2013
2014
2010
2011
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
80
9
ERASMUS
ANLAŞMA SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
78
77
FARABİ
ANLAŞMA SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
80
74
70
60
45
44
26
20
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
Kaynak: Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programları Koor.(31.12.2014 itibarıyla)
2013
2014
ERASMUS
GİDEN SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
59
59
FARABİ
GİDEN SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
155
63
128
45
104
32
58
30
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
Kaynak: Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programları Koor.(31.12.2014 itibarıyla)
2013
2014
ERASMUS
GELEN SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
FARABİ
GELEN SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
36
13
9
8
24
21
8
3
2
2010
2011
2012
2013
2014
2010
4
2011
Kaynak: Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programları Koor.(31.12.2014 itibarıyla)
2012
2013
2014
AKADEMİK PERSONEL SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
1.105
1.122
974
816
2010
882
2011
2012
2013
Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2014
TOPLAM ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
462
TOPLAM DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
494
407
643
628
2013
2014
567
515
517
2010
2011
365
301
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
PROFESÖR SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
DOÇENT SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
83
101
92
90
2012
2013
72
77
62
56
58
41
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2014
YARDIMCI DOÇENT SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
300
232
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
310
163
2013
2014
146
142
253
163
127
202
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
367
278
293
OKUTMAN SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
UZMAN SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
19
350
318
88
89
88
96
17
96
15
7
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2010
8
2011
2012
2013
2014
AKADEMİK PERSONEL BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
56
21
22
22
22
2010
2011
2012
2013
52
53
52
54
2011
2012
2013
2014
24
2014
2010
Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı
BAP PROJE SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
BAP PROJELERİ DESTEK MİKTARININ YILLAR
İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ (TL)
5.908.395
5.495.363
196
182
185
4.823.403
97
75
1.626.000
1.146.804
2010
2011
2012
2013
2014
2010
Kaynak: BAP Koor.
2011
2012
2013
2014
KURUM DIŞI FON DESTEKLİ
PROJE SAYISI
(TÜBİTAK, BAKKA, BOREN VB)
KURUM DIŞI FON
DESTEK MİKTARI (TL)
1.651.347
13
1.331.856
12
833.713
746.192
6
5
2
49.974
2010
2011
2012
2013
2010
2014
Kaynak: BAP Koor.
2011
2012
2013
2014
SCI, AHCI VE SSCI KAPSAMINDAKİ
DERGİLERDE YAPILAN YAYIN SAYILARI
224
185
187
192
2010
2011
2012
194
2013
Kaynak: Web Of Science (05.01.2015)
2014
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAYILARININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
25
21
19
14
10
2010
2011
2012
Kaynak: Genel Sekreterlik
2013
2014
Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
2011 yılından bu yana 2 ayda bir yayınlanan
Kampüsün Sesi gazetesi başarı ile sürdürdüğü yayın
hayatında 23. sayısına ulaştı.
11.170 basılı dergi, 69.315 kitap
. Toplam 80.485 basılı kaynak,
. 4.738.670 elektronik kaynak
. Aylık 100.000 ila 120.000 arası kullanıcı
. Görme engelliler için Gör-İşit salonu
. Bireysel ve grup çalışma ortamları
KÜTÜPHANE KİTAP SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
KÜTÜPHANE ELEKTRONİK KAYNAK SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
4.738.670
69.315
51.973
3.100.250
3.105.759
40.259
33.155
35.522
2.132.856
1.010.687
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
2012
2013
2014
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
HİZMET ALAN KİŞİ SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
968
823
849
2012
2013
792
60
2010
2011
Kaynak: BEÜSEM
2014
ÜNİVERSİTEMİZ ÖZEL BÜTÇE
TOPLAM GELİRLERİNİN
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ (TL)
164.234.693
144.359.298
111.525.099
113.488.309
101.344.400
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE
TOPLAM GELİRLERİNİN
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ (TL)
80.470.607
65.716.408
66.174.883
74.114.153
61.154.241
2010
2011
2012
2013
Kaynak: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Kasım 2014 itibarıyla)
2014
SAĞLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
73.592.653
62.464.714
63.824.419
61.879.077
59.672.580
3.729.335
3.081.624
1.497.814
889.559
351.243
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
Kaynak: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Kasım 2014 itibarıyla)
2012
2013
2014
SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
POLİKLİNİK HASTA SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
ACİL HASTA SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
377.549
SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YATAN HASTA SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
54.451
339.602
302.627
39.204
35.061
33.279 34.296
43.473
267.695
32.298
25.327
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Kaynak: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2010
2011
2012
2013
SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YATAKLI KLİNİK SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
POLİKLİNİK SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YATAK KAPASİTESİNİN
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
621
65
23
23
24
24
24
54
64
63
531
536
551
50
Onkoloji
551
56
571
2010 2011 2012 2013 2014
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (31.12.2014 itibarıyla)
2010
2011
2012
2013
2014
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTA SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
89.884
70.687
33.547
24.689
7.717
2010
2011
2012
2013
2014
Kaynak: Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (31.12.2014 itibarıyla)
ÖZLÜK HAKLARI
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEN ÖDENEN PERSONEL SAYISININ
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
374
2010
364
2011
338
2012
303
296
2013
2014
Kaynak: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (31.12.2014)
TOPLAM FİZİKİ KAPALI ALANLARIN
YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ (m²)
209.858
212.618
217.036
2010
2011
2012
233.525
2013
236.790
2014
Kaynak: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla)
Kaynak: Veri Merkezi
6 Altın,
18
Gümüş,
21
Bronz
madalya
,
10
10 Merit Ödülü ve 6 Jüri Hijyen ödülü olmak üzere
61 Madalya
Toplam 61
TOPLULUK SAYISI: 172
ÜYE SAYISI: 8.757
KAN BAĞIŞINDA
TÜRKİYE REKORLARI
Tek Seferde ;
 2012 yılında 705,
 2013 yılında 1267,
 2014 yılında 1453 ünite kan toplanmıştır.
Toplam da;
10.918 ünite kan bağışı
ETKİNLİKLERİMİZ
Etkinlik Türü
Toplam Etkinlik Sayısı
( Ocak-Kasım )
Aralık 2014
Etkinlik Sayısı
Toplam Etkinlik Sayısı
( Ocak-Aralık )
KONGRE
1
1
SEMPOZYUM
7
7
KONFERANS
28
6
34
PANEL
1
1
SEMİNER
8
8
SÖYLEŞİ
5
2
7
11
3
14
SERGİ
5
1
6
TEKNİK GEZİ
6
6
ÇALIŞTAY
3
3
TOPLANTI
13
1
14
2
1
3
15
2
17
KONSER/DİNLETİ
WORKSHOP
SOSYAL SORUMLULUK
GÖSTERİ
2
2
TİYATRO
3
3
SUNUM
3
3
TURNUVA/SPOR
9
9
TOPLAM
122
16
138
Üniversitemiz tarafından
Alev ALATLI,
Ebubekir EROĞLU,
Kudsi ERGÜNER ve
Ömer Faruk TEKBİLEK’e
Fahri Doktora Payesi verildi.
Sadettin Saran ile İnanmak ve Başarmak Üzerine Keyifli Bir Sohbet
Karaelmas Diyarı’nda Bir ‘’Garip ‘’ Neşet Ertaş
Download

beü