HARİTA TEKNİSYEN ASTSUBAY TEMEL KURSU
DERS KONU KAPSAMI
BÖLÜMÜN ADI
DERSİN ADI
ÖĞRETİM
HAFTASI
1
2
3
4
5
6
: JEODEZİ
: GPS ÖLÇMELERİ
DERS
SAATİ
GPS’in Tanımı
2
GPS’in tarihçesi
3
GPS’in askerî kullanım alanları
4
GPS’in sivil kullanım alanları
1
GPS’in bileşenleri
2
Uzay bölümü
3
Kontrol bölümü
4
Kullanıcı bölümü
1
C/A Kod özellikleri
2
P kod bölümleri
3
GPS navigasyon mesajı
4
Almanak bilgisi
1
GPS alıcıları
2
Tek frekanslı GPS alıcıları çalışma esasları
3
Çift frekanslı GPS alıcıları çalışma esasları
4
GPS Antenleri
1
GPS’de kullanılan Koordinat ve Zaman Sistemleri
2
İnersiyal koordinat sistemi
3
Yersel koordinat sistemi
4
Dünya Jeodezik Sistemi – 1984 (WGS)
1
Yerel koordinat sistemi
2
Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler
3
GPS’te kullanılan zaman sistemleri
4
GPS’te kullanılan zaman sistemleri
2
3
4
8
KONU
1
1
7
Haftalık Ders Saati : 4
Toplam Ders Saati : 64
1
2
Ara sınav (2 ders saati)
Ara sınav sorularının değerlendirilmesi
GPS Uydu Yörünge Bilgileri
Yayın efemerisi
8
9
10
11
12
13
14
15
3
IGS duyarlı efemeris
4
Yayın efemerisinden uydu konum hesabı
1
GPS İle Gözlenen Büyüklükler Ve Kullanılan Veri Formatları
2
Kod gözlemleri
3
Faz gözlemleri
4
RINEX veri formatı
1
GPS Ölçü Ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
2
Uydu efemeris hataları, Uydu saati hataları, Anten faz merkezi hatası
3
Atmosferik (İyonesfer, Troposfer) etkiler, Sinyal yansıma etkisi (Multipath)
4
Seçimli doğruluk erişimi (SA), Faz belirsizlikleri ve faz kesikliği
1
GPS İle Konum Belirleme Yöntemleri
2
GPS ile konum belirlemede temel düşünce
3
Mutlak konum belirleme
4
Göreli konum belirleme
1
GPS'de Kullanılan Doğruluk Ölçütleri
2
UERE, URE, UEE, URA tanımları, DOP faktörleri
3
GPS Ölçmelerinin Yapılması
4
Arazi öncesi planlama, GPS gözlemlerinin yapılması
1
GPS ÖLÇMELERİ ARAZİ SONRASI YAPILAN İŞLEMLER
2
Veri aktarımlarının yapılması
3
Verilerin kalite kontrolünün yapılması
4
Verilerin değerlendirilmesi
1
DİFERANSİYAL GPS (DGPS)
2
Temel tanımlar,
3
GPS ve DGPS doğruluklarının karşılaştırılması
4
RTK tipi GPS alıcıları ve çalışma şekilleri
1
TÜRKİYE'DE UZAY JEODEZİSİ FAALİYETLERİ
2
Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA)
3
Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA)
4
Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı – Aktif Yapı (TUSAGA-Aktif)
1
16
2
3
4
Ara sınav
Download

GPS