OKL 1. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
1
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
2
3
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
Öğle arası
5
14:00 - 14:45
ECE 117.01 TÜRKÇE:YAZILI
ANLATIM
Pa
A-B03 BİLİM MER.
15:00 - 15:45
6
7
16:00 - 16:45
8
17:00 - 17:45
9
ECE117.02 TÜRKÇE:YAZILI
ANLATIM
A-B01
DR. A. AYAZ
DR. A. AYAZ
EBB 147.10 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
A-103
Sa
DR. S. ERKAN
Ça
AİT 103.73 ATA. İLK VE İNK.TAR. I
(OKL)
Pe
M2
Cu
İNG 127.08 TEMEL İNGLİZCE I
(OKL)
DR. İ. YÜCEL
ECE 101.01 ERKEN ÇOCUKLUK
EĞİTİMİNE GİRİŞ
EBB 147.19 EĞİTİM BLİMİNE GİRİŞ
A-103
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2014
OKL 1. SINIF
A-101
DR. M. DURMUŞOĞLU
M8
DR. ARASTAMAN
aSc Ders Dağıtım
OKL 2. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
1
Pa
10:00 - 10:45
2
11:00 - 11:45
3
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
Öğle arası
14:00 - 14:45
5
6
15:00 - 15:45
7
8
17:00 - 17:45
9
ECE 204.01 ERKEN ÇOC EĞT KURUMLARINDA GÖZLEM (P)
ECE ofis
UZM. H. TOKUÇ
EBB 279.10 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (OKL)
Sa
16:00 - 16:45
ECE 203.01 ANNE-ÇOCUK SAĞ VE HAS
PROF.DR.NEBAHAT KUM AMFİSİ (HEMŞİRELİK FAK.D BLOK SIHHIYE
KAMPÜS)
BÖLÜM SORUMLUSU (OKL)
A-Z05
DR. H. PEHLİVAN
EBB 279.19 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (OKL)
A-Z04
DR. G. TAN ŞİŞMAN
ECE 204.01
ERKEN ÇOC EĞT
KURUMLARINDA
GÖZLEM (T)
UZM. H. TOKUÇ
Ça
ECE 201.02 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE
GELİŞİM VE EĞİTİM I
A-B01
DR. M. BOZ
ECE 201.01 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE
GELİŞİM VE EĞİTİM I
Pe
A-201
DR. M. BOZ
Cu
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2014
aSc Ders Dağıtım
OKL 3. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
1
2
11:00 - 11:45
3
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
Öğle arası
5
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
6
7
EBB 391.10 SINIF YÖNETİMİ (OKL)
Pa
M8
A-201
ECE 301.02 ERKEN ÇOC EĞT PROGRAM
Sa
8
17:00 - 17:45
9
ECE 301.01 ERKEN ÇOC EĞT PROGRAM
DR. Ş. KAPUSUZOĞLU
M6
16:00 - 16:45
DR. A. YILMAZ
EBB 391.19 SINIF YÖNETİMİ (OKL)
M8
DR. A. YILMAZ
DR. Ş. KAPUSUZOĞLU
ECE 305.01 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM
A-101
DR. M. DURMUŞOĞLU
Ça
ECE 321.01 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK
EĞİTİMİ
KONSERVATUAR
Pe
DR.A.Ç.DEĞER
ECE 303.01 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME
A-B01
Cu
DR. M. BOZ
ECE 303.02 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME
A-209
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2014
DR. M. BOZ
aSc Ders Dağıtım
OKL 4. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
1
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
2
12:00 - 12:45
3
13:00 - 13:45
Öğle arası
14:00 - 14:45
5
15:00 - 15:45
6
7
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
8
9
EBB 491.10 REHBERLİK (OKL)
Pa
A-Z04
DR. NALBANT
ECE 403.01 OKULA HAZIRLIK
EBB 491.19 REHBERLİK (OKL)
A-101
DR. S. ERKAN
A-101
UZM. H. TOKUÇ
ECE 401 03.04 ÖĞRETMENLİK
UYGULAMASI (T)
A-104
Pe
DR. NALBANT
ECE 401.01.02 ÖĞRETMENLİK
UYGULAMASI I (TEORİK)
Sa
Ça
A-Z04
UZM. H. TOKUÇ
ECE 401.02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I (PRATİK-PERŞEMBE)
UZM. H. TOKUÇ
Cu
ECE 401.01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I (PRATİK-CUMA)
UZM. H. TOKUÇ
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2014
aSc Ders Dağıtım
OKL SEÇMELİ
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
1
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
2
3
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
Öğle arası
5
14:00 - 14:45
6
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
7
8
17:00 - 17:45
9
Pa
ECE 322.01 ERKEN ÇOC. DÖN.
SANAT EĞT.
A-Z02 RESİM
DR. DARICA
ECE 225.01 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİM
EĞİTİMİ
Sa
A-Z03
DR. B. AKMAN
ECE 430.08 ERKEN ÇOC EĞT
BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR I (P)
ECE ofis
DR. A. YILMAZ
ECE 405.01 OKUL YÖNETİMİ VE
DENETİMİ
Ça
A-Z05
MÜF. F. TURAN
ECE 428.01 ERKEN ÇOC. DÖN. KAYNAŞTIRMA EĞT.
A-103
Pe
ECE 323.01
SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESİ
(TEORİK)
DR. DARICA
ECE 325.01 ÇEVRE EĞİTİMİ
A-Z09
ECE ofisDR. M. GÖNEN
DR. S. ERTEN
ECE 222.01 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ
Cu
M7
DR. M. GÖNEN
ECE 224.01 ÇOCUK EDEBİYATI
A-B03 BİLİM MER.
Ders Planı Oluşturuldu:26.09.2014
ECE 323.06
SOSYAL
SORUMLULUK
PROJESİ
(TEORİK)
DR. M. DURMUŞOĞLU ECE
DR.ofis
M. DURMUŞOĞLU
aSc Ders Dağıtım
Download

2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans Programı