T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ I. SINIF
VİZESINAV PROGRAMI
DERSİN KODU
12 Nisan
SAAT
Başlangıç – Bitiş
13.30-14.30
09 Nisan
15.00-16.00
Genel Fiziki Coğ.
09 Nisan
13.30-14.30
Türkçe II: Sözlü Anltm.
11 Nisan
13.30-14.30
Ekonomi
08 Nisan
09.00-10.00
Felsefe
10 Nisan
09.00-10.00
Eski Çağ Tarihi
08 Nisan
10.30-11.30
Bilgisayar II
07 Nisan
13.30-14.30
A.İ.I.T
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı
Yabancı Dil II
DERS SORUMLUSU
Okt. Ayşe TOPAK
SINAV
SALONU
306 M.D
Doç. Dr. Kenan ARIBAŞ
202-203
Yrd.Doç.Dr.Onur Kayabaşı
202-203
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM
202-203
Yrd. Doç. Dr. Deniz TONGA
202-203
Yrd. Doç. Dr. Remzi Kuzuoğlu
202-203
Öğr. Gör. Pınar MIHÇI
202-203
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SARI
202-203
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ
İlköğretim Bölüm Başkanı
T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ II. SINIF
VİZE SINAV PROGRAMI
Tarih
08 Nisan
07 Nisan
09 Nisan
10 Nisan
11 Nisan
07 Nisan
11 Nisan
10 Nisan
08 Nisan
12 Nisan
Saat
Başlangıç – Bitiş
Dersin Kodu
Türk Eğitim Tarihi
202-203
Yrd. Doç. Dr. Funda V. Uzun
202-203
Yrd. Doç. Dr. Hatice Gedik
202-203
Öğretim İlke veYönt.
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Yıldırım
202-203
Gen. Beş. Eko. Coğ.
Doç. Dr. Kenan Arıbaş
202-203
Ortaçağ Tarihi
Yrd. Doç. Dr. M SARI
202-203
Doç. Dr. Kenan ARIBAŞ
202-203
Yrd. Doç. Dr. Hatice Gedik
202-203
Yrd. Doç. Dr. M SARI
202-203
Yrd. Doç. Dr. D. TONGA
202-203
Antropoloji
15.00-16.00
Bilim.Tekn. Sos.Değşm.
13.30-14.30
14.30-15.30
10.30-11.30
T.Bölg. Coğ.
16.00-17.00
15.00-16.00
Sınav
Salonu
Yrd. Doç. Dr. M SARI
12.00-13.00
16.30-17.30
Ders Sorumlusu
Sosyal Bilg. Gün.Oly..
13.30-14.30
10.30-11.30
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı
Osm.Türkçe II
Vatandaşlık Bilgisi
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ
İlköğretim Bölüm Başkanı
T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ III. SINIF I. Ve II. ÖĞRETİM
VİZE SINAV PROGRAMI
Tarih
11 Nisan
10 Nisan
Saat
Başlangıç –
Bitiş
17.30-18.30
17.30-18.30
Dersin Kodu
Ders Sorumlusu
Sınav Salonu
Ölçm. veDğrl.
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Arastaman
202-203-
Türk Eğt. Sis.Okul Yön
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM
202-203
10 Nisan
19.00-20.00
Siyasi Coğrafya
Doç.Dr.Kenan ARIBAŞ
202-203
07 Nisan
17.30-18.30
Çğdş. DnyaTrhi.
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SARI
202-203-
09 Nisan
17.30-18.30
Sos. Bilg. Söz. ve Yaz. Edebİnc
Yrd. Doç. Dr. Hatice Gedik
202-203
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Yıldırım-Doç.
Dr. Kenan ARIBAŞ
202-203
Yrd.Doç.Dr. Muhammed SARI
202-203
Özel öğretim yöntemleri I
Yrd.Doç.Deniz Tonga
202-203-
İnsan ilişklileri
Yrd.Doç.Deniz Tonga
202-203-
09 Nisan
19.00-20.00
08 Nisan
12 Nisan
12 Nisan
17.30-18.30
17.30-18.30
19.00-20.00
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı
T. DğlKynk/Sos Bil. Astr
Osm.TarihiUyg. II
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ
İlköğretim Bölüm Başkanı
T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ IV. SINIF
VİZE SINAV PROGRAMI
Tarih
7 Nisan
8 Nisan
9 Nisan
10 Nisan
11 Nisan
Saat
Başlangıç – Bitiş
12.00-13.00
15.00-16.00
10.30-11.30
10.30-11.30
15.30-16.30
Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı
Dersin Kodu
T. Cumh. Tarihi II
Mdy. Okryz.
Rehberlik
Drama
SosProjGelş.(Grup1-2)
Ders Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. M SARI
Sınav
Salonu
202-203
Yrd.Doç.Dr. H. GEDİK
202-203
Yrd. Doç. Dr. Figen Akça
202-203
Yrd.Doç.Dr.Songül GİREN
202-203
T.Yıldırım-D.Tonga
202-203
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ
İlköğretim Bölüm Başkanı
Download

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı