2014-2015 GÜZ DÖNEMİ AÇILACAK DERSLERİN OPTİK KODLARI VE ŞUBELERİ
1.SINIF
Z/S
Dersin
Dersin Optik
Kodu
Kodu
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Şube
1.
Z
AİT 103
305103
Atatürk İlke ve Ink Tar I
İdris Yücel
73
2.
Z
EBB 147
452147
Eğitim Bilimine Giriş
Semra Erkan
10
Z
EBB 147
452147
Eğitim Bilimine Giriş
Dr. Arastaman
19
Z
ECE 117
844117
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Ayşe Ayaz
01
Z
ECE 117
844117
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Ayşe Ayaz
02
4.
Z
ECE 101
844101
Erken Çocukluk Eğt Giriş
Mine Durmuşoğlu
01
5.
Z
İNG 127
301127
Temel İngilizce I
Yabancı Diller Bölüm
08
3.
Sorumlusu
2.SINIF
Z/S
1.
2.
Dersin
Dersin Optik
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Şube
Kodu
Kodu
Z
EBB 279
452279
Öğretim İlke ve Yönt.
Hülya Pehlivan
10
Z
EBB 279
452279
Öğretim İlke ve Yönt.
Tan Şişman
19
Z
ECE 201
844201
Erken Çoc Dön ve Gel ve
Menekşe Boz
01
Menekşe Boz
02
Tıp Fak. Bölüm
01
Eğt I
Z
ECE 201
844201
Erken Çoc Dön ve Gel ve
Eğt I
3.
Z
ECE 203
844203
Anne Çoc Sağ ve Has.
Sorumlusu
4.
Z
ECE 204
844204
Erken Çoc Eğitim
Hülya Gelmedi Tokuç
01
Kurumlarında Gözlem
Hülya Gelmedi Tokuç
02
Hülya Gelmedi Tokuç
03
5.
S
ECE 222
844222
Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Mübeccel Gönen
01
6.
S
ECE 224
844224
Çocuk Edebiyatı
Mine Durmuşoğlu
01
7.
S
ECE 225
844225
Erken Çoc Bilim Eğitimi
Berrin Akman
01
3.SINIF
Z/S
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Şube
452391
Sınıf Yönetimi
Ş. Kapusuzoğlu
10
EBB 391
452391
Sınıf Yönetimi
Ş. Kapusuzoğlu
19
Z
ECE 301
844301
Erken Çoc Eğt Program
Arif Yılmaz
01
Z
ECE 301
844301
Erken Çoc Eğt Program
Arif Yılmaz
02
Z
ECE 303
844303
Çocuğu Tanıma ve Değ
Menekşe Boz
01
Z
ECE 303
844303
Çocuğu Tanıma ve Değ
Menekşe Boz
02
4.
Z
ECE 305
844305
Erken Çoc Özel Eğitim
Mine Durmuşoğlu
01
5.
S
ECE 321
844321
Erken Çoc Müzik Eğt
Atilla Çağdaş Değer
01
6.
S
ECE 323
844323
Sosyal Sorumluluk Projesi
Mübeccel Gönen
01
Mine Durmuşoğlu
06
1.
2.
3.
Dersin
Dersin Optik
Kodu
Kodu
Z
EBB 391
Z
7.
S
ECE 325
844325
Çevre Eğitimi*
Sinan Erten
01
8.
S
ECE 327
844327
Çocuk ve Hukuk
Gökten Koçoğlu
01
*Çevre Eğitimi dersini almak için Doç. Dr. Sinan Erten ile görüşülmesi gerekmektedir.
4.SINIF
Z/S
1.
Dersin
Dersin Optik
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Şube
Kodu
Kodu
Z
EBB 491
452491
Rehberlik
Dr. Nalbant
10
Z
EBB 491
452491
Rehberlik
Dr. Nalbant
19
Hülya Gelmedi Tokuç
01
Hülya Gelmedi Tokuç
02
Hülya Gelmedi Tokuç
03
Hülya Gelmedi Tokuç
04
2.
Z
ECE401
844401
Öğretmenlik Uygulaması I
3.
Z
ECE 403
844403
Okula Hazırlık
Semra Erkan
01
4.
S
ECE 405
844405
Okul Yönetimi ve
Fethi Turan
01
Arif Yılmaz
01
Denetimi
5.
S
ECE 430
844430
Erken Çoc Bağımsız Arş
Download

2014-2015 Akademik Yılı Güz Döneminde Açılan Derslerin Optik